Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Kiril: Viaţa însăşi este cea care dictează formarea noilor mitropolii şi înfiinţarea noilor eparhii

Preafericitul Patriarh Kiril: Viaţa însăşi este cea care dictează formarea noilor mitropolii şi înfiinţarea noilor eparhii
Versiune pentru tipar
8 octombrie 2011 19:03

«Ceea ce se întîmplă astăzi în Patria noastră — este o mare minune a lui Dumnezeu, pentru la biserică vin tot mai mulţi şi mai mulţi oameni — fără a ţine cont de nici un fel de sondaje politizate, ideologizate sociologic, fără a lua în seamă la acele aspiraţii perfide că, uită-te numărul creştinilor scade din ce în ce mai mult, — a spus Preafericitul Patriarh Kiril adresîndu-se celor prezenţi la trapeza Sfintei Treimi din Lavra Cuviosului Serghie. — În ciuda acestei păreri greşite, în ciuda acestei viclenii, noi mărturisim că într-adevăr acum are loc o renaştere reală a vieţii duhovniceşti şi religioase, a vieţii poporului nostru».

«Şi ceea ce a fost realizat în timpul ultimei şedinţe a Sfîntului Sinod nu este nicidecum un fel de schiţă artificială, ci un răspuns la această evoluţie internă a vieţii bisericeşti, — a continuat Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse. — Avem nevoie de o aer nou, de o respiraţie nouă în eparhiile noastre, pentru că arhiereii care au făcut foarte mult pentru Biserică, care au înălţat noi catedrale, au înfiinţat seminarii, au construit noi centre eparhiale, au restaurant multe mănăstiri, — dintr-odată au văzut, că acest terenul este încă neînceput!».

«Dar pentru a vedea aceste lucruri este necesar să pui aceste probleme, această problematică, în faţa fiecărui arhiereu, dar să mai şi faci аcest lucru la distanţa de cinci sute, şase sute, şi la distanţa de două-trei mii de kilometri  este imposibil, — este convins Preafericitul Patriarh. — Şi de aceea şi înfiinţarea noilor eparhii, înfiinţarea mitropoliilor nu este o schemă artificială, nu este o fantezie, ci este realmente dictată de viaţă — în primul rind prin cerinţele de renaştere a credinţei ortodoxe în rîndul poporului nostru în această etapă extrem de dificilă a vieţii istorice a Sfintei Rusii».

«Astăzi, cînd am încheiat prima etapă a restaurării vieţii noastre bisericeşti, am deschis multe eparhii, biserici, mănăstiri, şcoli duhovniceşti, poporul nostru intră într-o zonă deosebită de pericol de moarte duhovnicească, care este cauzată de propaganda eforturilor instinctului uman, — a subliniat Preafericitul Patriarh Kiril. — În acest moment duşmanul neamului omenesc dobândeşte o putere deosebită de influenţă asupra conştiinţei oamenilor. Ce fel de măsuri vom lua împotriva acestui lucru? Ce-am făcut în ultimii 20 de ani? Ce succese am avut în această perioadă? Toate acele succsese sunt insufuciente. Noi trebuie să schimbăm aerul vieţii bisericeşti, să oferim Bisericii o nouă suflare. Şi tocmai pentru acest lucru au şi fost înfiinţate noile eparhii, şi în faţa arhiereilor apar probleme tot mai dificile, dintre care cele mai dificile sunt creşterea numărului de parohii, problema apropiereii păstorului de cei păstoriţi, apropierea reală a oamenilor de marele ideal evanghelic, singurul care-i poate ajuta omului contemporan să-şi găsească un rost în această viaţă».

«Lupta noastră nu este împotriva trupului şi a cărnii. Aş fi vrut să transmit aceste stări de durere şi de nelinişte în numele omului modern, în special acelor tineri nestatornici în convingerile lor, care procedează adeseori urmându-şi vocea tendinţelor sale trupeşti, nefiind în stare să-şi formeze o concepţie clară şi responsabilă de viaţă. În primul rînd acestor oameni astăzi trebuie să li se adreseze un cuvânt pastoral din partea Bisericii», — a spus Preafericitul Patriarh.

Întîistătătorul a amintit de «deciziile înţelepte» ale Sinodului Local din anii 1917-1918 prin care s-a hotărât formarea unor noi mitropolii ai Bisericii Ruse, care n-au mai fost realizate din cauza teroarei anilor 1920-1930, în ciuda tuturor eforturilor depuse de Locţiitorul Scaunului Patriarhal – mitropolitul Serghie, care s-a străduit să pună în aplicare, să dea viaţă acestor decizii sinodale şi prin aceasa să-i apropie pe arhierei de viaţa reală a Bisericii».

Preafericitul Patriarh Kiril a mulţumit arhiereilor eparhioţi pentru iniţiativa formării noilor eparhii între hotarele regiunilor încredinţare lor spre păstorire. «Nimeni nu a impus, nimeni nu a propus şi nimeni nu a dat ordine — voi singuri v-aţi adresat Patriarhului cu cererea înfiinţării noilor eparhii, — a menţionat Preafericitul Părinte Patriarh. — Iar cînd aceste eparhii vor fi înfiinţate, ar fi firesc să ne gîndim ca în hotarele regiunii să nu fie dăstrămată integritatea vieţii bisericeşti astfel încât să fie unul mai mare care să poată duce responsabilitatea de coordonare a tuturor proiectelor bisericeşti din regiunile respetive, - proiecte din domeniul misiunii, a educaţiei, a catehizării, a asistenţei sociale».

«Nu sunteţi mitropoliţi titulari – sunteţi cei care veţi ara pământul, sunteţi acei voluntari ai Bisericii, — a menţionat Preafericitul Patriarh. — Vă revine datoria nu de a străluci prin veşmintele treptei arhiereşti, ci datoria de a munci pentru ca viaţa bisericească să devină de două ori, de trei ori mai intensivă. Uitaţi de toate succesele din trecut – înaintea Voastră stă o nouă agendă de lucru, şi sunt convins de faptul că vă veţi isprăvi cu acest lucru».

«Vă cunosc pe fiecare dintre voi — cunosc raportarea voastră faţă de Biserica lui Dumnezeu, credincioşia voastră, hotărîrea voastră de a merge după Hristos. Mulţi dintre voi veţi fi nevoiţi să vă deplasaţi nu în maşini luxoase, ci pe rîuri, prin locruri în care nu există drumuri, în avioane, şi elicoptere, mergând pe jos, parcurgând mari distanţe. Şi fie ca sfîntul Serghie de Radonej să servească drept exemplu pentru fiecare dintre voi, care trăind în acea pustietate, a format această sfîntă mănăstire, din ea iluminând Întreaga Rusie prin lumina existenţei monahale, a vieţii creştine. Aş fi dorit din toată inima să vă doresc, iubiţii mei fraţi şi surori să munciţi fără a vă cruţa mîinle, fără a vă fi milă de viaţa voastră, pentru ca Domnul prin voi să-şi reverse mila sa, tuturor celor care vă vor fi încredinţaţi spre slujire”, — a spus Întîistătătorul.

Preaferiitul Patriarh s-a adresat îndeosebi către doi membri permanenţi ai Sfîntului Sinod – către mitropolitul Alexandru de Astana şi Kazahstan şi mitropolitului Vikentie de Taşkent şi Uzbekistan: «Aveţi o cruce grea şi o slujire nu uşoară – în condiţiile prezenţei unor alte religii în speţiul mitropoliilor Voastre care sunt majoritare, ca să întăriţi viaţa Bisericii în aşa măsură ca Biserica Ortodoxă să poată nu doar să-i susţină pe vorbitorii de limbă rusă, ci să-şi răspândească lumina mărturiei sale asupra acelora care din naştere nu au aparţinut Bisericii, dar îşi pot regăsi în Biserică un sens vieţii lor».

Amintind de faptul că procesul de reorganizare a eparhiilor  este supus uneori criticilor Preafericitul Patriarh Kiril şi-a împărtăşit din amintirile sale legate de duhovnicul său din trecut: «Stăpânul Nicodim mă învăţa încă de pe cînd eram tînăr şi mic: "Dacă vei proceda după glasul conştiinţei şi vei urma cuvântul lui Dumnezeu şi te vei strădui să urmezi nu propriul cîştig, ci binele Bisericii, şi vei întîlni oameni care dintr-odată îţi vor spune că nu procedezi corect, să ştii că tu procedezi corect"».

«De fiecare dată vicleanul duşman la neamului omenesc vă va întinde curse, vă va trezi nişte stări negative. Dar este foarte important ca Biserica să conştientizeze faptul că: tot ceea ce săvârşim noi cum printr-un acord sobornicesc al Sinodului la iniţiativa arhiereilor eparhioţi, nu este o poruncă de sus, ci vine din cele mai adânci rădăcini ale poporului nostru şi ale Bisericii nostre», — a menţionat Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii.

Serviciul de Presă al Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele știri

În Duminica Lăsatului sec de brânză Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

În Duminica Vameșului și a Fariseului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

A avut loc consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad și Dmitrov Foma

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronării

La cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

În Duminica după Nașterea Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezieasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Vecernia Mare în Catedrala „Hristos Mântuitorul”