Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Kiril a prezidat şedinţa ordinară a consiliilor responsabile de editarea "Enciclopediei Ortodoxe" şi de prezentarea volumelor editate în anul 2011

Preafericitul Patriarh Kiril a prezidat şedinţa ordinară a consiliilor responsabile de editarea 'Enciclopediei Ortodoxe' şi de prezentarea volumelor editate în anul 2011
Versiune pentru tipar
12 noiembrie 2011 09:14
În data de 11 noiembrie 2011 în catedrala „Hristos Mântuitorul” de la Moscova a avut loc cea de-a 24 şedinţă ordinară a celor trei consilii responsabile de editarea „Enciclopediei Ortodoxe”: a Consiliu de Supraveghere, a Consiliul Social şi a Consiliul de Tutelă.

Şedinţa Consiliilor a fost prezidată de preşedintele Consiliului de Supraveghere - Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi a Întregii Rusii, de Preşedintele Consiliului Social – spicherul Dumei de  de Stat a Adunării Federale a Federaţiei Ruse B.V. Grîzlov şi de preşedintele Consiliului Tutelă - primarul oraşului Moscova S.S. Sobeanin.

La această şedinţă au participat: mitropolitul Iuvenalie de Krutiţi şi Kolomna; şeful executiv al Patriarhiei Moscovei mitropolitul Varsanufie de Saransk şi Mordovia; preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei, preşedintele Comisiei Sinodale biblico-teologice mitropolitul Ilarion de Volokolamsk; preşedintele Comitetului Profesoral din preajma Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse arhiepiscopul Evghenii de Bereea; şeful Direcţiei pentru Instituţii din Străinătate al Patriarhiei Moscovei arhiepiscopul Marcu de Egorievsk; preşedintele Comitetului Profesoral al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, rectorul şcolilor duhovniceşti de la Kiev, arhiepiscopul Antonie de Borispol; rectorul şcolilor duhovniceşti din Sankt-Petersburg episcopul Ambrozie de Gatcina; şeful Centrului Ştiinţific Bisericesc «Enciclopedia Ortodoxă» S. L. Kraveţ.

În rîndul celor ce erau de faţă a fost de asemenea prezent academicianul şi membrul Prezidiumului Academiei Ruse de Ştiinţe – E.M. Primakov, preşedintele Comitetului Dumei de Stat responsabil de Unităţile Sociale şi Organizaţiile Religioase S. A. Popov, directorul Institutului de Istorie Generală al Academiei de Ştiinţe din Rusia academicianul А.О. Ciubarian, reprezentantul special al Conducerii de Stat a Federaţiei Ruse pe Colaborare Culturală Internaţională М.Е. Şvîdkoi, adjunctul directorului general de cooperare cu organele de stat SA «Gazprom» Е.G. Kataeva şi alţii.

Preafericitul Patriarhul Kiril a rostit la începutul acestei şedinţe un cuvânt introductiv:
 
«Şedinţa de astăzi este desfăşurată în ziua în care "Encilopedia Ortodoxă" îşi aniversează 15 ani de la fondare, în acestă zi a fost luată decizia creării proiectului uriaş de scară largă şi foarte important datorită scopului general bisericesc şi de interes statal, — a menţionat, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse. — În ultimii ani, Centrul Ştiinţific Bisericesc „Enciclopedia Ortodoxă”  dintr-un colectiv nu prea mare, care lucra asupra ediţiei "Istoriei Bisericii Ortodoxe Ruse" a mitropolitui Macarie (Bulgakov) al Moscovei şi al Kolomnei, datorită eforturilor comune ale colaboratorilor, şi ale oamenilor de ştiinţă, ale autorilor şi redactorilor s-a transformat în Institutul Ştiinţific Editorial al Bisericii Ortodoxe Ruse. Acest institut s-a bucurat de un sprijin şi a fost recunoscut atît din interiorul statului nostru cît şi din străinătate. Vă felicit pe toţi membrii Consiliului, pe colaboratori şi pe autorii „Enciclopediei Ortodoxe” cu această zi importantă».

După aceasta şeful CNC al «Enciclopediei Ortodoxe» S.L. Kraveţ a prezentat un raport despre mersul lucrărilor Centrului Ştiinţific Bisericesc şi a Companiei de Telecinematografie «Enciclopedia Ortodoxă» din perioada  2010-2011, despre direcţiile de bază ale activităţii  şi despre problemele care trebuie soluţionate în anul care urmează.

În anul 2010 au fost scose de sub lumina tiparului cel de-al XXII-lea, al XXIII-lea, al XXIV-lea volume ale «Enciclopediei Ortodoxe», două numere duble ale revistei «Vestitorul istoriei bisericeşti», a continuat publicarea versiunii electronice a «Enciplopediei Ortodoxe», care e permanent actualizată şi completată, şi datorită acestui fapt versiunile electronice în prezent au un volum mai mare decât ediţiile tipărite.

A continuat şi lucrarea de creare a unui opis (arhive) al Sovetului pentru cultele religioase al URSS. A fost dezvoltat portalul Sedmitza.ru, a cărui număr de vizitatori creşte în fiecare zi. După şedinţa din primăvara anului 2010 cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Kiril, Centrul Ştiinţific Bisericesc a trecut la etapa de realizare a proiectelor bisericeşti de o scară mai largă. Este vorba despre crearea unui centru modern de catehizare ortodoxă, este vorba de un dicţionar informativ de istorie a Ortodoxiei din Ucraina şi despre cele două volume închinate istoriei Ortodoxiei din Estonia. De asemenea a fost începută elaborarea unei baze de date alocate istoriei Dreptului Canonic şi lucrările de creare a comentariilor asupra Legii privitoare la libertatea de conştiinţă şi unităţile religioase.

În anul 2011 a continuat editarea volumelor «Enciclopediei Ortodoxe»: au fost editate cel de-al XXV-lea, XXVI-lea şi XXVII-lea volume. A ieşit de sub lumina tiparului prima ediţie în două numere a revistei «Vestitorului istoriei bisericeşti». În prezent se apropie de sfârşit lucrările de scriere a versiunii engleze a ediţiei în două volume «Ortodoxia în Estonia» care vor vedea lumina tiparului la sfârşitul acestui an. Articolul despre Patriarhia Ierusalimului a fost apreciat la cel mai înalt nivel de Patriarhul Teofil al Ierusalimului, care şi-a exprimat într-o scrisoare rugăminte tipăririi lucrării respective într-o ediţie separată ca unul din cele mai moderne materiale scrise despre această Biserică Locală.

În anul 2010 a fost închiriat, iar în anul 2011 a apărut pe micile ecrane primul film artistic „POP” turnat de Telecinematografia «Enciplopedia Ortodoxă». Pelicula s-a învrednicit de un rând de premii profesionale, de premii oferite de organizaţiile publice, inclusiv şi de primul premiul Patriarhal din sfera artei cinematografice.
 
În anul 2011 au fost finalizate lucrările de filmare şi de montaj ale filmului artistic închinat Sfîntului Ierarh Alexei al Moscovei numit «Orda». În prezent proiectul este finalizat, sunt desfăşurate negocieri cu companiile de televiziune şi cu cei care închiriază filme în privinţa difuzătii filmului atît în cinematografe cît şi pe micile ecrane.

În anul 2011 Telecinematografia «Enciclopedia Ortodoxă» a participat în mod activ la lucrările de pregătire a expoziţiei „Rusia Ortodoxă” desfăşurată recent în Sala Centrală de Expoziţii „Manej” care a fost încununată cu succes.

Astăzi „Enciclopedia Ortodoxă” colaborează activ cu conducerea oraşului Moscova şi cu postul de televiziune TVŢ. În emisia acestei televiziuni apare periodic emisiunea «Encilopedia Ortodoxă». Apoi menţionez că se apropie de sfârşit lucrările de realizare a filmelor documentare închinate celor douăsprezece sărbători praznicale - filme relizate la cererea canalului de televiziune TVŢ. În toamna acestui an Primul Canal de Televiziune din Ucraina va difuza emisiunea lunară «Enciclopedia Ortodoxă în Ucraina» care a fost realizată cu sprijinul Telecinematografiei «Enciclopedia Orotdoxă».

În anul 2012 Centrul Ştiinţific Bisericesc va scoate de sub lumina tiparului volumele nr. XXVIII, XXIX şi XХX al «Enciclopediei Ortodoxe». Vor începe lucrările de pregătire a articolelor pentru litera «К», inclusiv a celor dedicate unor sfinţi cum sunt Sfîntul Kiril al Ierusalimului, Sfîntul Kiril al Alexandriei, este pregătit un volum de studii despre Biserica Romano-Catolică, un volum separat de studii despre istoria Ortodoxiei din Kiev din timpul Rusiei Kievene. Pînă la sfârşitul anului va fi scris un articol dedicat istoriei Patriarhiei de Constantinopol.

În anul care urmează vor continua lucrările asupra catehismului ortodox, care sunt realizate sub supravegherea şi conducerea Comisiei Sinodale biblico-sistematice. Este planificată finalizarea lucrărilor de pregătire pentru tipar a dicţionarului informativ de istorie a Ortodoxiei în Ucraina. În anul 2012 de asemenea vor continua lucrările efectuate asupra bazei de date dedicate istoriei dreptului canonic rusesc. Este planificată apoi desfăşurarea lucrărilor de creare a unei ediţii ştiinţifice comentate a surselor istoriei de înfiinţare a Patriarhiei Ruse.

În domeniul filmului şi a televiziunii se va continua difuzarea ediţia emisiunii săptămânale «Enciplopedia Ortodoxă». Rămâne să se mai lucreze asupra ciclului de filme dedicat celor douăsprezece sărbători mpărăteşti. De asemenea va fi organizată difuzarea largă a filmului artistic «Оrda» în toată Rusia.

După aceasta cuvântul a revenit Dlui S.S. Sobeanin - preşedintelui Consiliului de Tutelă al „Enciclopediei Ortodoxe” care a prezentat un raport despre activitatea acestui consiliu pentru perioada anului 2011.

«Bibliotecile din Moscova – atît cele şcolare, cît şi cele publice ale Departamentului pentru Cultură, — au procurat până acum anual circa trei mii de cărţi pentru elevi şi pentru cititorii bibliotecilor, — a menţionat printre altele primarul oraşului Moscova. — Vom continua ca şi mai înainte să ajutăm, să finanţăm lucrările poligrafice şi să sprijinim portalul "Enciclopediei Ortodoxe" Sedmitza.Ru, şi de asemenea să susţinem financiar difuzarea programului televizat „Enciclopedia Ortodoxă” şi a altor emisiuni transmise în fiecare lună prin intermediul postului de televiziune ТVŢ».

Preafericitul Patriarh Kiril şi-a exprimat mulţumirile sale Dlui S. S. Sobeanin pentru sprijinul adus „Enciclopediei Ortodoxe” de către conducerea oraşului Moscova şi de membrii Consiliului de Tutelă.

Apoi a urmat raportul prezentat de Şeful Consiliului Social - Dl B.V. Grîzlov despre activitatea consiliului respectiv din preajma Centrului Ştiinţific Bisericesc a «Enciclopediei Ortodoxe» din perioada anului 2011.

«Astăzi, cînd Duma de Stat îşi încheie activitatea celei de-a 5-ea sesiuni de lucru, aş fi dorit să vorbesc despre acea contribuţie care a fost adusă de deputaţi pe parcurul ultimilor patru ani asupra editării "Enciclopediei Ortodoxe” şi acea contribuţie adusă dezvoltării ulterioare a relaţiilor dintre Biserică şi Stat din ţara noastră, — a declarat spicherul Camarei de Jos a Adunării Federale. — Mai întîi de toate, este vorba despre adoptarea legii federale "Despre retrocedarea bunurilor destinate serviciilor religioase aflate în proprietatea statului şi în cea municipală către organizaţiile religioase". În afară de aceasta, s-a contribuit la crearea şi legiferarea Legii Federale „Despre Zilele Slavei Militare — despre datele comemorabile ale Rusiei”. Acum în toată Federaţia Rusă la nivel de ţară va fi serbată data care are o semnificaţie adâncă, morală, spirituală, unificatoare, - este vorba despre data de 28 iulie – Ziua Botezului Rusiei – a încreştinării oficiale a ruşilor. Este important şi faptul că a fost adoptată şi acea Lege Federală cu privire la introducerea schimbărilor în actele legislative separate ale Federaţiei Ruse, în special în cele referitoare la licenzierea şi acreditarea profesională a învăţământului religios — a instuţiilor de învăţământ teologic. O importanţă substanţială a avut-o şi introducerea unei precizări în Codul Fiscal al Federaţiei Ruse referitoare la scutirea de impozite pe valoarea adăugată a obiectelor de natură religioasă şi a literaturii religioase produse de organizaţiile religiose».

B.V. Grîzlov a vorbit şi despre o astfel de direcţie a activităţii Consiliului Social cum este sprijinirea financiară a Telecinematografiei «Enciplopedia Ortodoxă», şi l-a încredinţat pe Preafericitul Patriarh Kiril că Duma de Stat este dispusă şi în continuare să susţină asignarea unui fond destinat editării şi difuzării volumelor «Enciclopediei Ortodoxe», şi de asemenea şi restaurării monumentelor religioase a istoriei culturale, dar mai întîi de toate realizării proiectului «Memoria istorică».

Preafericitul Patriarh Kiril şi-a exprimat recunoştinţele sale Dumei de Stat, vorbind despre importanţa deosebit de mare a Legii federale despre retrocedarea bunurilor de destinaţie religioasă organizaţiilor religioase. Potrivit Sanctităţi Sale, retrocedarea acestor bunuri arată că  «noua Rusie democratică îşi corectează greşelile grave din trecutul istoriei, în urma cărora nu numai că au fost confiscate clădirile organizaţiilor religioase, inclusiv şi acele biserici extraordinare, ci a fost distrusă acea parte importantă a patrimoniului nostru istoric şi cultural».

După aceasta participanţi şedinţei au discutat despre rezultatele lucrărilor realizate de Centrul Ştiinţific Bisericesc «Enciclopedia Ortodoxă» din perioada 2010-2011, şi de asemenea despre planurile care urmează să fie realizate de colaboratorii centrului în anul care urmează – 2012.

După aceasta Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii s-a adresat celor prezenţi cu un cuvânt de încheiere.

* * *

La finalul şedinţei a avut loc prezentarea celor de-al XXV-lea, XXVI-lea şi XXVII-lea volme ale „Enciclopediei Ortodoxe” pe care le-a prezentat Sanctitatea Sa.

Cuvântul Preafericitului Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii rostit în timpul prezentării celor de-al XXV-lea, XXVI-lea şi XXVII-lea volume ale „Enciclopediei Ortodoxe”

«Astăzi a fost o zi bogată marcată prin realizarea bilanţurilor lucrărilor comune desfăşurate în acest an de conducerea oraşului Moscova şi de Biserica Ortodoxă Rusă în capitală, — a spus primarul S.S. Sobeanin adresându-se celor prezenţi. — În această dimineaţă împreună cu Preafericitul Patriarh Kiril am vizitat şantierul de construcţie a bisericii de pe strada Dubrovka. Se poate vedea deja că acel program al construrii celor 200 de biserici în oraşul Moscova pentru care a fost creat un fond special şi un consiliu special de tutelă a început să fie realizat. Sunt înălţate până acum biserici în 17 locuri din capitală. Fără nici o îndoială acel program care a fost deja fixat va fi realizat întocmai aşa cum a şi fost prevăzut. De acest lucru are nevoie nu numai Biserica, ci şi locuitorii oraşului Moscova».

«Al doilea obiect pe care l-am vizitat împreună cu Sanctitatea Voastră a fost biserica Sfântului Ioan Teologul care se află astăzi în restaurare. Cu ajutorul lui Dumnezeu am încheiat restaurarea exterioară a bisericii. Deci mai există încă o etapă a colaborării noastre: este vorba despre restaurarea monumentelor arhitecturale din oraş, inclusiv şi a bisericilor care reprezintă nişte simboluri, nişte sfinţenii mari şi remarcabile ale poporului şi ale ţării noastre, — a continuat S.S. Sobeanin. — Cu puţin timp înainte am fost prezenţi la înmânarea cărţilor dedicate copiiilor cu defecienţe de vedere. Este vorba de o altă latură a colaborării noastre îndreptată spre oferirea unui ajutor umanitar oamenilor aflaţi în necaz, oamenilor cu posibilităţi limitate, orfanilor şi celor bolnavi. Şi vreau să Vă mulţumesc Preafericirea Voastră pentru acea mare lucrare pe care o realizează Biserica în această direcţie».

«Acum ne aflăm la prezentarea noilor volume ale enciclopediei. Şi acest lucru vine ca o mărturie a unei alte direcţiii a colaborării noastre – este vorba despre latura culturală, care, desigur că trebuie să continue în acelaşi ritm şi volum, aşa cum a fost planificat mai înainte. Este una din cele mai importante lucrări îndreptate spre cunoaşterea şi memorarea istoriei noastre. Este baza cea mai importantă a dezvoltării statului Rus şi a poporului nostru», — a concluzionat primarul capitalei ruse.

Sedmitza.ru /Serviciul de Presă al Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii
Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie