Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Kiril a condus ceremonia de înmânare a premiilor ”Mitropolitul Macarie” pentru anul 2011

Preafericitul Patriarh Kiril a condus ceremonia de înmânare a premiilor ”Mitropolitul Macarie” pentru anul 2011
Versiune pentru tipar
7 februarie 2012 18:33

Pe 7 februarie, la sediul Prezidiului Academiei de Știinţe din Rusia au avut loc festivităţile de înmânare a premiilor în memoria mitropolitului Macarie (Bulgacov) de Moscova şi Kolomna pentru anul 2011.

Evenimentul a fost prezidat de Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril. Ceremonia a fost condusă de preşedintele Fundaţiei „Mitropolitul Macarie”, mitropolitul Vichentie al Taşkentului şi Uzbekistanului.

Cu mesaje de salut către cei prezenţi s-au adresat Preafericitul Patriarh Kiril şi preşedintele Academiei de Ştiinţe din Rusia Iu. S. Osipov.

Şeful Departamentului pentru colaborare interregională, politică naţională şi relaţii cu organizaţiile religioase al or. Moscova Iu.V. Artiuh a dat citire salutului primarului or. Moscova S.S. Sobeanin. Raportul de dare de seamă a fost prezentat de preşedintele Consiliului de experţi pentru premiile în memoria mitropolitului Macarie (Bulgacov) de Moscova şi Kolmena, membrul Academiei de Ştinţe a Rusiei, decanul Facultăţii de istorie a Universităţii de Stat din Moscova ”M.V.Lomonosov”, S.P. Karpov.

La reuniune au participat preşedintele Consiliului Editorial al Bisericii Ortodoxe Ruse, mitropolitul Clement de Kaluga şi Borovsk, primul adjunct al preşedintelui Consiliului Federaţiei Adunării Federale a Federaţiei Ruse A.P. Torşin, rectorul Universităţii de Stat din Moscova ”M.V. Lomonosov” V.A.Sadovnicii, rectorul Universității Umanistice Ortodoxe Sfântul Tihon protoiereul Vladimir Vorobiev, reprezentanţi ai clerului şi ai comunităţii ştiinţifice.

Premiile laureaţilor, care au fost prezentaţi de S.P. Carpov, au fost înmânate de Preafericitul Patriarh Kiril.

Laureaţi ai premiului „Mitropolitul Macarie” pentru anul 2011 au devenit:

În categoria “Istoria Bisericii Ortodoxe”:

- premiul I – Savelieva N.V., doctor în ştiinţe filologice, cercetător științific principal al Institutul de Literatură Rusă (casa Puşcin) a Academiei de Ştiinţe din Rusia, or. Sanct-Petersburg - pentru lucrarea “Legende ale sec. XVII despre lucruri sfinte, sfinţi şi asceţi din Nordul Rusiei: Pinega şi Mezen”;
- premiul II – Sapojnicova O.S., candidat în ştiinţe filologice, bibiotecar la Biblioteca ştiinţifică “M. Gorki” a Universităţii de stat din Sanct-Ptersburg - pentru lucrarea “Cărturarul rus din sec. XVII Serghii Şelonin: activitatea de redactor”;
- premiul III – arhimandritul Dionisie (Şişighin), candidat în teologie, parohul bisericii sfântul ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei din cartierul Pocrovskoe, or. Moscova - pentru lucrarea “Trecutul se pierde: Patriarhul Pimen şi vremea lui”;
- premiul III – diaconul Dimitrie Ponomarenko, colaborator ştiinţific al Universităţii Ortodoxe Umanistice “Sfântul Tihon”, or. Moscova - pentru lucrarea “Episcopul Ştefan (Nichitin): Biografie, documente, amintiri”.

În categoria „Istoria Rusiei”:

- premiul I – Vandalcovskaia M.G., doctor în istorie, cercetător principal al Institutului de Istorie a Rusiei a Academiei de Ştiinţe a Rusiei (AŞR), or. Moscova - pentru lucrarea „Gândirea istorică a emigraţiei ruse din anii 20-30 ai sec. XX”;
- premiul II – Guseva A.A., candidat în ştiinţe istorice, colaborator ştiinţific superior al Bibliotecii de Stat a Rusiei, or. Moscova - pentru lucrarea „Corpul de cărţi ruseşti cu imprimare cirilică a sec. XVIII a tipografiilor din Moscova şi Sanct-Petersburg şi metoda universală de identificare a lor”;

- premiul III – Korelin A.P., doctor în istorie, cercetător principal al Institutului de Istorie al AŞR - pentru lucrarea „Cooperarea şi mişcarea cooperativă din Rusia. Anii 1860-1917”;
- premiul III – Marasinova E.N., doctor în istorie, colaborator ştiinţific superior al Institutului de Istorie a Rusiei al AŞR, or Moscova - pentru lucrarea „Puterea şi personalitatea: aspecte ale istoriei Rusiei din sec. XVIII”;
- premiul pentru tineret – Usaciov A.C., candidat în ştiinţe istorice, docent al Universităţii Umaniste de Stat din Rusia, or Moscova - pentru lucrarea „Cartea titlurilor şi cărţile ruse vechi din timpurile mitropolitului Macarie”.

La categoria „Istoria Moscovei şi etnografia istorică”:

- premiul I - Glavatsckih G.A., pensionar, or. Moscova - pentru lucrarea „Viața viețuiește: istoria bisericii şi a parohiei sfântul ierarh Nicolae din Pokrovskoe, 1586-2008”;
- premiul II – Eldaşev A.M., candidat în ştiinţe istorice, lector la Seminarul Teologic din Kazan-  pentru lucrarea „Necropola din Kazan (locuitori din Kazan înmormântaţi la cimitirile mănăstireşti şi orăşăneşti în sec. XVI-XX);
- premiul III – Matison A.V., candidat în ştiinţe istorice, şef de secție la Arhiva centrală a istoriei social-politice a Moscovei pe lângă Direcția principale a arhivelor din or. Moscova - pentru lucrarea „Clerul ortodocs din oraşul rusesc al sec. XVIII: genealogia slujitorilor bisericii din Tveri”;
- premiul III – preotul Alexii Iastrebov, candidat în ştiinţe teologice, doctor în filosofie, parohul bisericii sfintele femei mironosiţe din or. Veneţia (Italia) - pentru lucrearea „Vestigiile sfinte din Veneţia. Ghid istorico-artistic ortodox de călătorie la vestigiile bazilicii sfântului Marcu şi la bisericile Veneţiei”.

La categoria „Istoria ţărilor şi popoarelor ortodoxe”:

- premiul I – Petrunina O.E. candidat în ştiinţe istorice, lector la Universitatea de Stat din Moscova „M.V.Lomonosov” - pentru lucrarea „Naţiunea şi statul grec din sec. XVIII-XX: schițe ale dezvoltării politice”;
- premiul II – Cekalov A.A., doctor în istorie, colaborator ştiinţific superior al Institutului de Istorie Generală al AŞR - pentru lucrarea „Senatul şi aristocraţia senatorială a Constantinopolului: secolul IV – prima jumătate a secolului VII”;
- premiul III – Kirilina S.A., doctor în istorie, profesor la Institutul ţărilor Asiei şi Africii pe lângă Universitatea de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov”, or. Moscova - pentru lucrarea „Pelerini încântaţi: lumea arabo-otomană văzută cu ochii pelerinilor ruşi ai sec. XVI-XVIII”;
- premiul III – Cesnokova N.P., candidat în ştiinţe istorice, colaborator ştiinţific la Insitutul de Istorie Generală al AŞR, or Moscova - pentru lucrarea „Orientul creştin şi Rusia: interacţiunii politice şi culturale din mijlocul secolului XVII (Conform documentelor Arhivei de Stat a Actelor Vechi din Rusia);
- premiul de tineret – Nikiforova A. Iu., candidat în ştiinţe filologice, colaborator ştiinţific superios al Institutului de Literatură Universală ”A.M. Gorki” al AŞR, or Moscova - pentru lucrarea „Din istoria mineelor din Bizanţ. În baza materialelor monumentelor imnografice ale sec. VIII-XII, din culegerile  mănăstirei sfânta Ecaterina din Sinai”.

La categoria „Manual sau lucrare didactică”:

- premiu – Sorocean C.B., doctor în ştiinţe istorice, profesor al Universităţii Naţionale „V.N. Karazin” din Harcov - pentru lucrarea „Bizanţul. Paradigma vieţii, conştiinţei şi a culturii”. 

După ceremonia de înmânare a premiilor, care au inclus o componentă bănească şi o culegere a operelor mitropolitului Macarie (Bulgakov), Preafericitul Patriarh Kiril din nou s-a adresat celor prezenţi:

„Aş vrea să exprim satisfacţia mea profundă pentru faptul că spectrul cercetărilor istorice este atât de vast – de la cercetări strict speciale până la manuale. Este cu adevărat un semn bun faptul că premiul „Mitropolitul Macarie” cuprinde astăzi toate direcţiile fundamentale ale științei istorice. Să dea Domnul ca la acest premiu să pretindă cât mai mulţi savanţi. Să dea Domnul ca să crească cerinţele pentru acest premiu, ca să apară tot mai mulţi savanți umanişti care nu doar să-și cunoască obiectul, dar să fie capabili să contribuie prin cunoştinţele lor speciale la dezvoltarea culturală şi duhovnicească a Patriei noastre”.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi întregii RusiiVersiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele știri

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a înmânat ministrului afacerilor externe al Federației Ruse S.V. Lavrov ordinul „Slavă și Onoare” de gradul I

De sărbătoarea Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit sfințirea mare a bisericii „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Severnoe Butovo, or. Moscova

În ajunul sărbătorii Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit privegherea în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De ziua pomenirii minunii Sfântului Arhistrateg Mihail în Colose Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

A avut loc consfătuirea cu privire la pregătirea și desfășurarea acțiunilor dedicate aniversării a 800 de ani din ziua nașterii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski

În Duminica a 14-a după Cincizecime Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sfințit biserica cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din Veshneaki, or. Moscova

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat Departamentul pentru relațiile externe bisericești

De ziua pomenirii Sfinților Binecredincioșilor cneji Daniel al Moscovei și Alexandru Nevski Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mânăstirea stavropighială „Sfântul Daniel”

De ziua Tăierii capului Sfântului Ioan Înaintemergătorul Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a întâlnit cu arhiereii Exarhatului Belarus