Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Kiril a participat la întâlnirea preşedintelui Guvernului Federaţiei Ruse V.V Putin cu liderii comunităţilor tradiționale religioase ale Rusiei

Preafericitul Patriarh Kiril a participat la întâlnirea preşedintelui Guvernului Federaţiei Ruse V.V Putin cu liderii comunităţilor tradiționale religioase ale Rusiei
Versiune pentru tipar
8 februarie 2012 19:18

Pe 8 februarie, la reşedinţa Patriarhală oficială de la mănăstirea sfântul cneaz Daniil a avut loc întâlnirea preşedintelui Guvernului Federaţiei Ruse, candidatul la postul de Preşedinte al Rusiei V.V.Putin cu Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril şi cu liderii comunităţilor tradiționale religioase ale Rusiei.

Discuţia a avut loc la iniţiativa Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse. La 1 februarie 2012, Preafericitul Patriarh Kiril i-a propus lui V.V. Putin să se întâlnească cu liderii religioşi pentru a discuta în comun chestiuni ce ţin de viaţa social-politică din ţară.

V.V. Putin s-a adresat celor prezenţi cu un cuvânt de salut.

Apoi a luat cuvântul Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril.

La eveniment au participat: mitropolitul Iuvenalie de Krutiţî şi Kolomna; preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei mitropolitul Ilarion de Volokolamsk; preşedintele Comitetului educațional al Bisericii Ortodoxe Ruse arhiepiscopul Eugeniu de Vereia; preşedintele Departamentului sinodal pentru relaţii dintre Biserică şi societate protoiereul Vsevolod Ciaplin; preşedintele Departamentului sinodal informaţional V.P.Legoida; precum şi conducătorul Sangha Tradiţionale Budiste din Rusia pandito khambo lama Damba Aiusheiev; preşedintele Centrului de Coordonare al Musulmanilor din Caucazul de Nord Ismail Berdiev; preledintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din Rusia A.M. Boroda; preşedintele Consiliului Muftiilor Rusiei muftiul Ravil Gainutdin; conducătorul Eparhiei de Novo-Nahicevan și Rusia a Bisericii Apostolice Armene episcopul Ezras Nersisean; secretarul general al Conferinţei Episcopilor Catolici a Rusiei preotul Igor Covalevschi; întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse din Rit vechi mitropolitul Moscovei şi al întregii Rusii Korneliu; rabinul principal al Rusiei (Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Rusia) Berl Lazar; preşedintele Asociaţiei Acordului Islamic din Rusia, preşedintele Consiliului Spiritual al Musulmanilor din Stavropol muftiul Muhammad Rakhimov; preşedintele Uniunii Creştinilor de Credinţă Evanghelică din Rusia S.V. Reahovski; pastorul superior, vice-preşedintele Filialei Euro-Asiatice a Bisericii Creştinilor-Adventişti de Ziua a Șaptea V.D. Stolear; preşedintele Consiliului Central Spiritual al Musulmanilor din Rusia muftiul Talgat Tajuddin; preşedintele Consiliului Spiritual al Musulmanilor Republicii Tatarstan muftiul Ildus Faizov.

În cuvântarea sa mitropolitul Iuvenalie de Krutiţî şi Kolomna a amintit despre prăznuirea Soborului noilor mucenici şi mărturisitori ai Rusiei, care în acest an a avut loc la 5 februarie şi a remarcat că Biserica trăieşte astăzi un timp al libertăţii religioase reale.

Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk i-a mulţumit lui V.V.Putin pentru atenţia acordată compatrioţilor ruşi aflaţi peste hotare şi activităţii parohiilor Bisericii Ortodoxe Ruse din străinătate, care joacă un rol important în consolidarea emigranţilor din Rusia.

„Astăzi unul din obiective importante ale Bisericii noastre este ceea ce Preafericitul Patriarh Kiril numeşte „adunare a Sfintei Rusii”. Nu întâmplător Preafericitul Patriarh acordă atâta atenţie călătoriilor în Ucraina şi în alte ţări ale străinătăţii apropiate. Dumneavoastră faceţi mult pentru ca forţele centrifuge din spaţiul postsovietic să fie înlocuite cu forţe centripete, pentru ca să crească şi să se întărească autoritatea Rusiei. Noi înţelegem că dacă Rusia va fi mai puternică, ea va fi mai atractivă pentru vecinii ei şi noi ne bucurăm de orice succes în lucrul de apropiere a Rusiei de ţările străinătăţii apropiate”, a spus preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti.

Potrivit protoiereului Vsevolod Ciaplin, „astăzi creşte foarte mult interdependenţa dintre procesele sociale şi viaţa religioasă”. „Avem un număr mare de oameni credincioşi activi din punct de vedere civic care au nevoie de susţinere – nu o susţinere politică, nu una formală, dar o astfel de susţinere care ar ajuta uniunilor religioase să educe adevăraţi tineri patrioţi, oameni capabili să participe cu opiniile lor la viaţa socială în cel mai larg sens al acestui cuvânt. Noi avem deja o astfel de experienţă, - avem organizaţii sportive şi militar-patriotice, avem cluburi de dezbateri, avem iniţiative media serioase. <...> Dar de multe ori funcţionarii locali percep aceste lucruri ca ceva neserios, nefiresc, semilegitim şi incorect. Aceste lucruri au nevoie de susţinere”, - a remarcat părintele Vsevolod.

Preşedintele Departamentului sinodal informational V.P. Legoida s-a adresat premierului V.V. Putin cu propunerea de a implica reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Ruse şi ai altor comunităţi religioase în elaborarea conceptului de televiziune publică. “Participarea organizaţiilor religioase şi, în primul rând, a Bisericii Ortodoxe Ruse la crearea televiziunii publice este o necesitate absolută”, a subliniat prim-ministrul Rusiei.

În cuvântările liderilor religioşi a fost înalt apreciat rolul Bisericii Ortodoxe Ruse în diferite proiecte sociale şi de instruire, a fost menţionată importanţa iniţiativelor comune ale uniunilor religioase desfășurate, în particular, sub egida Patriarhiei Moscovei.

La sfârşitul întâlnirei, Preafericitul Patriarh Kiril i-a mulţumit lui V.V Putin, remarcând cu satisfacţie caracterul cuprinzător al discuşiei. Potrivit Preafericirii Sale, dialogul a permis „să simţim şi să conştientizăm un nivel înalt al consensului în problemele de bază ale dezvoltării domeniilor spiritual, moral, cultural, educativ şi ale altor domenii importante ale statului nostru”.

Stenograma întâlnirii

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie