Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Kiril a condus şedinţa ordinară a Comitetului de coordonare pentru încurajarea iniţiativelor de ordin social, instructiv, informaţional, cultural şi a altor iniţiative sub egida Biserici Ortodoxe Ruse

Preafericitul Patriarh Kiril a condus şedinţa ordinară a Comitetului de coordonare pentru încurajarea iniţiativelor de ordin social, instructiv, informaţional, cultural şi a altor iniţiative sub egida Biserici Ortodoxe Ruse
Versiune pentru tipar
23 martie 2012 19:04

La 23 martie 2012 la reşedinţa Patriarhală de la mănăstirea Sfântul Daniil de la Moscova, sub conducerea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a avut loc a treia şedinţă ordinară a Comitetului de coordonare pentru încurajarea iniţiativelor de ordin social, instructiv, informaţional, cultural şi a altor iniţiative sub egida Biserici Ortodoxe Ruse.

Tema principală a şedinţei a fost discutarea totalurilor şi a perspectivelor în dezvoltarea concursului de granturi „Iniţiativa ortodoxă”, care este realizată de Comitetul de coordonare cu începere din anul 2010.

Cu un cuvântul de inaugurare s-a adresat către cei prezenţi preşedintele Comitetului de coordonare, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a menţionat cu satisfacţie că în anul ce a trecut concursul „Iniţiativa ortodoxă” şi-a fortificat esenţial poziţiile sale. Cu toate acestea Preasfinţitul Stăpân a chemat  la ridicarea nivelului de activitate în domeniul expertizării, precum şi la asigurarea susţinerii informaţionale necesare, pentru ca şi concursul să devină „cu adevărat pentru întreaga Biserică şi pentru întreaga Rusie”.

„Cu ajutorul acestui concurs noi sperăm să demonstrăm că Biserica salută dezvoltarea iniţiativei civile în comunitatea ortodoxă, că noi suntem gata să mergem în întâmpinare, să întindem o mână de ajutor proiectelor cu adevărat talentate, ideilor, persoanelor care au nevoie de o bază materială de iniţiere, de creştere”, - a subliniat Întâistătătorul.

Directorul executiv al Comitetului de coordonare, directorul general al Corporaţiei de stat pentru energia atomică „Rosatom” S.V. Kirienko a prezentat un raport privind totalurile concursului „Iniţiativa ortodoxă” în anul 2011. Raportorul, în special, a adus date statistice privind creşterea proporţiei concursului din 1 august 2010, când, cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Kiril, a căpătat statutul de concurs al întregii Rusii: aproape de patru ori a crescut numărul de cereri, aproape de cinci ori – numărul câştigătorilor şi de opt ori – mijloacele de grant; s-a extins considerabil şi spaţiul geografic al concursului.

Şeful cancelariei Patriarhiei Moscovei, mitropolitul de Saransk şi Mordovia Varsonufie, a relatat despre realizarea concursului „Iniţiativa ortodoxă” în eparhiile Bisericii Ortodoxe Ruse, precum şi despre activitatea coordonatorilor eparhiali.

Pentru interacţiunea cu eparhiile au fost numiţi 83 de coordonatori eparhiali ai concursului, inclusiv 65 în Rusia, precum şi în Bielorus, Kazahstan, în Ucraina, în Moldova şi Uzbekistan. Cancelaria Patriarhiei Moscovei în comun cu Direcţia executivă a Comitetului a elaborat „Recomandări pentru activitatea coordonatorului eparhial”.

Conform afirmaţiei stăpânului Varsonufie, statistica realizării concursului, „pe de o parte, demonstrează un nivel scăzut al elaborării de proiecte în eparhiile şi parohiile noastre, pe de altă parte, denotă un  potenţial pentru dezvoltarea de mai departe a concursului”.

„Oamenii încearcă să găsească o finanţare suplimentară pentru proiectele lor de ordin social, instructiv, informaţional, cultural nu pe calea apelurilor nemijlocite la ctitori, dar prin valorificarea critică a propriilor posibilităţi, prin compararea resurselor prezente cu ideea planificată, prin planificarea raţională şi fundamentată a propriei iniţiative. După cum vedem, doritorii de a merge pe această cale în mediul bisericesc sunt numeroşi. Sper că în timpul noii etape a concursului trudele coordonatorilor eparhiali vor fi concentrate asupra ridicării calităţii demersurilor, înaintate de organizaţiile bisericeşti locale”, - a subliniat mitropolitul Varsonufie.

Copreşedintele Consiliului de experţi al Comitetului de coordonare, directorul Institutului de proiectare socială, redactorul şef al revistei „Expert” V.A. Fadeev a făcut o comunicare privind procedura şi totalurile expertizei la etapa a doua a concursul „Iniţiativa ortodoxă”, precum a şi relatat despre propunerile Consiliului de experţi în vederea dezvoltării de mai departe a concursului.

În special, se propune a asigura susţinerea unui şir de proiecte de nivel general-bisericesc şi general-ortodox, printre care: editarea unui şir de cărţi „Savanţi arhierei celebri” despre prezenţa multiseculară a Bisericii în spaţiul intelectual şi cultural al ţării şi efectuarea concursului pentru arhitecţii tineri din domeniul construcţiei bisericilor. „Zidarii ortodocşi au fost întotdeauna în pas cu mersul vieţii contemporane lor, astfel au apărut catedrala Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, catedrala Isakievski care a devenit simbolul oraşului Sanct-Petersburg”, - a menţionat V.A.Fadeev.

Preafericitul Patriarh Kiril, apreciind înalt propunerile consiliului de experţi, a menţionat în special următoarele:

„Sarcina constă în faptul ca în arhitectura Bisericii să fie întruchipată tradiţia, însă tradiţia nu semnifică repetarea modelelor trecute, tradiţia este transmiterea valorilor. Cât priveşte arhitectura oraşului Sanct-Petersburg, ea este un fenomen unic. Nici o biserică din acest oraş nu este la o sută de procente o biserică tradiţională rusă ortodoxă, însă nimeni nu ar fi în sare să afirme că nu este biserică ortodoxă. Toate sunt biserici ortodoxe, este o perspectivă globală a Ortodoxiei, care nu se închistează în subcultură, care nu se închistează nici măcar în cultura regională, dar care este deschisă pentru toate culturile lumii. Consider că ar fi important să inspirăm  maeştrii noştri ca ei, păstrând tradiţia, să o poată exprima în raport cu necesităţile estetice ale oamenilor contemporani”.

A doua parte a şedinţei a fost consacrată concursului din anul 2012.

La temele „Ordinea efectuării concursului”, „Discutarea temelor de conţinut şi a liniilor de proiect în cadrul direcţiilor incluse în concurs”, „Introducerea modificărilor şi completărilor în Regulamentul Concursului” au ţinut rapoarte vicedirectorul executiv al Comitetului de coordonare, directorul executiv al Fundaţiei preacuviosului Serafim de la Sarov S.V.Gabestro şi copreşedintele Consiliului de experţi al Comitetului de coordonare V.A.Fadeev.

Despre desfăşurarea conferinţei privind schimbul de experienţă al participanţilor, coordonatorilor şi experţilor concursului de granturi „Iniţiativa ortodoxă” a vorbit şeful aparatului Direcţiei executive, vicedirectorul executiv al Fundaţiei preacuviosului Serafim de la Sarov L.V.Dali.

După discutarea rapoartelor au fost adoptate o serie de decizii şi recomandări.

La şedinţă au participat membrii Comitetului de coordonare:

•    şeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei, mitropolitul de Saransk şi Mordovia Varsonufie;
•    preşedintele Consiliului Editorial al Bisericii Ortodoxe Ruse mitropolitul de Kaluga şi Borovsk Kliment;
•    preşedintele Departamentului pentru învăţământul religios şi catehizare al Bisericii Ortodoxe Ruse mitropolitul de Rostov şi Novocerkassk Mercurii;
•    preşedintele consiliului de conducere al Fundaţiei preacuviosului Serafim de la Sarov mitropolitul de Nijnii Novgorod şi Arzamas Georghii;
•    preşedintele Departamentului sinodal pentru caritate bsericească şi slujire socială episcopul de Smolensk şi Viazma Pantelimon;
•    preşedintele Departamentului sinodal pentru relaţiile dintre Biserică şi societate protoiereul Vsevolod Ceaplin;
•    preşedintele Departamentului sinodal informaţional V.R. Legoida;
•    directorul executiv al Fundaţiei preacuviosului Serafim de la Sarov S.V. Gabestro;
•    directorul Institutului de proiectare socială, redactorul şef al revistei „Expert”, membrul Camerei  Obşteşti a Federației Ruse V.A. Fadeev;

membrii Direcţiei executive a Comitetului de coordonare:

•    locţiitorul şefului Direcției executive a Patriarhiei Moscovei egumenul Savva (Tutunov);
•    şeful aparatului Direcţiei executive L.V. Dali;
•    specialistul Direcției executive a Patriarhiei Moscovei E.E. Jukovskaia;
•    vicepreşedintele Departamentului sinodal informaţional I.V. Meşcean.

La şedinţă au fost invitaţi consilierul ministrului justiţiei Federației Ruse V.P. Vaseaghin şi ajutorul şefului Serviciului federal pentru supravegherea în domeniul învăţământului şi al ştiinţei S.P. Şatunov.

Una din sarcinile Comitetului de coordonare este căutarea persoanelor active, care se bizuie în activitatea lor pe valorile ortodoxe şi care sunt orientaţi pentru dezvoltarea în societate a parteneriatului social. Comitetul este chemat să susţină iniţiativele civile, să le acorde ajutor în găsirea suportului de ordin administrativ, organizaţional, informaţional şi financiar.

În componenţa Comitetului de coordonare intră reprezentanţii conducerii Bisericii Ortodoxe Ruse, ai organelor conducerii de stat, ai businessului, ai societăţii civile ortodoxe, precum şi ai Fundaţiei preacuviosului Serafim de la Sarov.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie