Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Kiril a oficiat un Te Deum în faţa icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Smolensk în amintirea izbăvirii Rusiei de năvălirea lui Napoleon

Versiune pentru tipar
9 septembrie 2012 16:30

La 9 septembrie 2012, în duminica a 14-a după Cincizecime, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a condus solemnităţile general-moscovite consacrate sărbătoririi aniversării a 200 de ani de la biruinţa în Războiul pentru apărarea Patriei din anul 1812. Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat liturghia în catedrala „Hristos Mântuitorul” – biserică-monument în cinstea eroilor războiului din 1812.

În seara zilei de sâmbătă, în catedrala „Hristos Mântuitorul” a fost adusă icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Smolensk, înaintea căreia armatele lui M.I. Kutuzov s-au rugat în ajunul bătăliei de la Borodino.

După terminarea liturghiei Preafericitul Patriarh Kiril a condus procesiunea în jurul catedralei „Hristos Mântuitorul”. Pe treptele de la intrarea de la nord a catedralei a fost instalată icoana făcătoare de minuni, în faţa căreia Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat un Te Deum „către Domnul Dumnezeu în amintirea izbăvirii Bisericii şi a Statului Rus de năvălirea galilor şi cu ei venind douăzeci de limbi”.

În timpul serviciului divin a cântat corul mixt al or. Moscova (conducător – artistul emerit al Rusiei A. Puzakov).

La Te Deum au fost ridicate rugăminţi ca Domnul „să privească cu bună inimă şi cu milă la armata biruitoare şi la apărătorii Patriei noastre, în anul năvălirii străinilor, sufletele lor pe câmpia de la Borodino şi în alte bătălii pentru apropiaţi punându-le, şi fie ca Împăratul slavei să le dăruiască lor în ziua judecăţii Sale viaţa veşnică şi coroane nesupuse putreziciunii, iar pe noi pe toţi în duh, credinţă şi unitate de idei să ne întărească”.

După terminarea Te Deum-ului a fost cântată „Veşnica pomenire” „ţarului cuvios Alexandr I şi tuturor conducătorilor şi ostaşilor noştri, care în anul năvălirii armatelor sufletul său pe câmpia de luptă de la Borodino şi care în alte lupte pentru apropiaţii lor şi pentru Patria noastră punându-le”.

Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei credincioşi cu o predică, precum a şi citit Ordonanţa Patriarhului: „În semn de sărbătorire a aniversării de 200 de ani de la biruinţa în Războiul pentru apărarea Patriei din anul 1812, catedralei „Hristos Mântuitorul” i s-a conferit dreptul de a oficia liturghia Dumnezeiască cu Porţile deschise până la „Tatăl nostru”.

La chemarea Sanctităţii Sale, toţi participanţii la serviciul divin au cântat „Simbolul credinţei”.

Conform datelor Departamentului municipal al Ministerului afacerilor interne, în această zi la catedrala „Hristos Mântuitorul” s-au aflat circa 5 mii de oameni, încă 10 mii s-au adunat în piaţa din faţa porţilor de nord ale catedralei. Printre participanţii la Te Deum au fost clericii Eparhiei de Moscova, colaboratorii Patriarhiei Moscovei şi ai instituţiilor Sinodale, angajaţii întreprinderii artistice de producere a Bisericii Ortodoxe Ruse „Sofrino”, studenţii şcolilor teologice ale regiunii Moscova, surorile de caritate, membrii organizaţiilor ortodoxe de tineret, reprezentanţii armatelor de cazaci, enoriaşii parohiilor din capitală.

***

Icoana Maicii Domnului, numită Odighitria („Călăuzitoarea”), are o origine foarte veche. Nu se ştie cu exactitate când şi de cine a fost adusă în Rusia. La graniţa dintre veacurile XI-XII cneazul Vladimir Monomah a adus icoana la Smolensk; de atunci ea a căpătat denumirea actuală.

În anul 1812, înainte de bătălia de la Borodino, icoana făcătoare de minuni a fost adusă din Smolensk la Moscova. În ziua bătăliei icoana a fost dusă în procesiune în jurul la Belyi gorod, Kitai-gorod şi zidurile Kremlinului.

Apoi icoana a fost dusă în palatul Lefortovo, unde se găseau ostaşi răniţi. Înainte de ocuparea Moscovei de către francezi, sfânta relictă a fost expediată la Iaroslavl, unde a rămas până la terminarea Războiul pentru apărarea Patriei din anul 1812. Din Iaroslavl icoana a fost returnată la Smolensk şi s-a aflat în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” până la începutul Marelui Război pentru apărarea Patriei.

Actualmente pe locul ei în catedrală se află copia făcătoare de minuni a icoanei de la Smolensk, pictată în 1602. În anul 1812, la cedarea Smolenskului, ea a fost luată de către I-a divizie de artilerie a căpitanului Gluhov. Din acel moment şi până la izgonirea oastei franceze după hotarele guberniei de Smolensk, icoana s-a aflat nemijlocit în divizia a 3-a de grenaderi. Pe data de 25 august, în ajunul bătăliei de la Borodino, la ordinul conducătorului de oşti icoana a fost purtată pe la toate tipurile de oşti, şi în prezenţa conducătorului şi a întregii armate a fost oficiat un Te Deum cu îngenunchere.

Icoana Maicii Domnului de la Smolensk (notă istorică).

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii 

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele știri

De ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a condus solemnitățile de la Sankt-Petersburg cu prilejul aniversării a 800 de ani a Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sosit la Sankt-Petersburg

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril au luat parte la inaugurarea complexului comemorativ „Cneazul Alexandru Nevski cu oștitrea sa” pe malul lacului Ciudskoe

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril au vizitat expoziția de la Galeria „Tretiakov” dedicată aniversării a 800 de ani a lui Alexandru Nevski

În legătură cu apropierea celei de-a 76-a aniversări a Victoriei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a depus o coroană de flori la mormântul Ostașului Necunoscut lângă zidul Kremlinului

În Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie a fost cinstită memoria Sanctității Sale Patriarhul Alexii I

La Moscova a fost pomenită în rugăciuni memoria luptătorilor mișcării elene pentru independență din anii 1821-1823

A fost anunțat concursul de creație panrusesc „Alexandru Nevski”

În Catedrala „Hristos Mântuitorul” a avut loc consfătuirea dedicată pregătirii și sărbătoririi aniversării a 800 de ani din ziua nașterii Sfântului Binecredinicosului cneaz Alexandru Nevski