Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

S-a încheiat prima zi de şedinţe ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse

S-a încheiat prima zi de şedinţe ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse
Versiune pentru tipar
25 decembrie 2012 20:12

La 25 decembrie 2012, la reşedinţa Patriarhală şi Sinodală de la mănăstirea „Sfântul Daniil” (or. Moscova), sub conducerea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril au avut loc şedinţele Sfântului Sinod.

Au fost făcute totalurile activităţii în anul 2012 a Adunării Intersoborniceşti şi a Consiliului Suprem Bisericesc şi au fost aprobate deciziile lui.

Sinodul a decis să transmită la studierea în cadrul Soborului Arhieresc din 2-5 februarie 2013 următoarele proiecte de documente: „Regulamentul cu privire la alegerea Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii” (în patru variante), propuneri la amendamentele din Statutul Bisericii Ortodoxe Ruse în legătură cu precizarea împuternicirilor Soborului Local şi Arhieresc şi „Regulamentul cu privire la componenţa Soborului Local al Bisericii Ortodoxe Ruse”; „Poziţia Bisericii cu privire la dezvoltarea tehnologiilor de ducere a evidenţei şi ale prelucrării datelor personale”; „Poziţia Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la reforma dreptului familial şi la problemele justiţiei juvenile”; „Poziţia Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la problemele actuale ale ecologiei”.

Ascultând comunicarea Sanctităţii Sale despre sărbătorirea datelor memorabile din 2012, membrii Sfântului Sinod şi-au exprimat satisfacţia „în legătură cu participarea largă a Bisericii Ortodoxe Ruse la sărbătoririle, consacrate aniversării a 1150 de ani de la fondarea statalităţii Ruse, aniversării a 400 de ani de la depăşirea Vremurilor Tulburi, aniversării a 200 ani de la biruinţa în războiul pentru apărarea Patriei din 1812”. Ei au menţionat importanţa „atragerii atenţiei faţă de evenimentele istorice enumerate, a căror memorie nu doar educă respectul faţă de trecut, dar ajută la obţinerea unui drum drept în viitor, a fidelităţii faţă de Biserica Ortodoxă şi Patrie, a credinţei faţă de acele idealuri şi principii ale credinţei ortodoxe, care au format poporul Rusiei istorice”.

Preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a informat despre participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Ruse la prohodul Preafericitului Patriarh al Bulgariei Maxim şi al Preafericitului Patriarh al Marii Antiohii şi al întregului Orient Ignatie IV. În pauza dintre şedinţe, membrii Sinodului au ridicat rugăciuni către Domnul în timpul oficierii litiei în paraclisul în numele Tuturor sfinţilor care au strălucit în Pământul Rus, la reşedinţa de la mănăstirea „Sfântul Daniil”, pentru odihna în sălaşurile cereşti a nou adormiţilor Întâistătători ai Bisericilor Locale frăţeşti.

Sfântul Sinod a luat cunoştinţă de totalurile vizitelor Prim sfinţit ierarhului la Patriarhia de la Ierisalim, în Belarus şi la eparhiile ruse.

Despre deplasările peste hotare, efectuate în perioada dintre şedinţele din octombrie şi decembrie, a vorbit mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei.

Membrii Sinodului au consultat condicele cu privire la desfăşurarea la Moscova a lucrărilor Soborului Ortodox Mondial al Poporului Rus, ale Consiliului Interreligios al Rusiei, ale celui de-al doilea For al femeilor ortodoxe, precum şi ale consfătuirii „Teologia în instituţiile de învăţământ superior: relaţiile reciproce dintre Biserică, stat şi societate” și, de asemenea, la participarea reprezentanţilor Patriarhiei Moscovei la cea de-a VI-a Adunare a Lumii ruse şi la cel de-al XII-lea for al „Dialogului din Sanct-Petersburg”.

Au fost cercetate rezultatele conferinţelor ce au avut loc de la precedenta şedinţă a Sfântului Sinod: conferinţa arhiereilor din străinătatea îndepărtată, dedicată aniversării a 5 ani de la semnarea Actului cu privire la comunicarea canonică, şedinţa grupului mixt de lucru al Bisericii Ortodoxe Ruse şi al Departamentului pentru religie al Republicii Turcia, convocarea comitetului de coordonare al comisiei mixte ortodoxe şi catolice, totalurile convorbirilor teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse şi ale Bisericii Evanghelice a Germaniei.

Sfântul Sinod a aprobat: „Regulamentul cu privire la activitatea şcolilor duminicale ale Bisericii Ortodoxe Ruse pe teritoriul Federaţiei Ruse”, „Statutul-tip al instituţiei de învăţământ cu instruire suplimentară a copiilor „Centrul de educare moral-duhovnicească a organizaţiei religioase locale de pe lângă parohia bisericii ortodoxe a Bisericii Ortodoxe Ruse (Patriarhia Moscovei)”, „Standardul activităţii educaţionale de învăţământ, realizată în şcolile duminicale (pentru copii) ale Bisericii Ortodoxe Ruse pe teritoriul Federaţiei Ruse”. Documentele, datate cu anii 2011 şi 2012, au fost elaborate de Departamentul Sinodal pentru învăţământul religios şi catehizare, au fost discutate pe Internet şi în cadrul Citirilor internaţionale educative de Crăciun din anul 2012. Membrii Sfântului Sinod au menţionat caracterul de cadru al documentelor: ele trebuie să fie aplicate la condiţiile locale. Cu ţinerea contului de legislaţia locală, documentele enumerate urmează a fi utilizate şi de organele conducerii bisericeşti ale Bisericilor autonome, precum şi de alte eparhii, care se află în afara hotarelor Federaţiei Ruse. Documentele vor fi publicate în zilele apropiate pe site-ul oficial al Departamentului Sinodal pentru învăţământul religios şi catehizare.

În scopul realizării deciziei Soborului arhieresc din 2-4 februarie 2011 „Cu privire la acţiunile în vederea păstrării pomenirii noilor mucenici, mărturisitori şi a tuturor celor care au avut de suferit pe nedrept de la atei în anii prigonirilor” Sinodul a creat Consiliul Bisericesc-obştesc pentru înveşnicirea amintirii noilor mucenici şi mărturisitori ai Rusiei sub conducerea Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii. A fost aprobată componenţa acestui consiliu.

Textul deplin al condicelor Sfântului Sinod va fi publicat după încheierea activităţii sale la 26 decembrie 2012.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele știri

De ziua pomenirii Sfinților Părinți ai celui de-al VII-lea Sinod Ecumenic Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie și a condus solemnitățile cu prilejul proslăvirii în ceata sfinților a arhimandritului Ghenadie (Parfentiev)

A avut loc întâlnirea în regim online a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu delegații celui de-al IX--lea festival „Credință și cuvânt”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a întâlnit cu profesorii la disciplinele „Bazele culturilor religioase și ale eticii laice” și „Bazele culturii spiritual-morale”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sfințit biserica cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului de Kazan în orașul Oriol

De sărbătoarea Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” și a condus hirotonia arhimandritului Gherasim (Șevțov) în treapta de episcop de Vladikavkaz și Alania

De ziua adormirii Sfântului Cuvios Serghie de Radonej Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

La Moscova a avut loc lansarea ediției chineze a cărții Sanctității Sale Patriarhul Chiril „Gânduri pentru fiecare zi a anului”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a înmânat distincții bisericești președintelui Departamentului pentru relațiile externe bisericești și vicepreședinților săi

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Patriarhul Bartolomeu a căzut în schismă