Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril a dat citirii datele statistice cu privire la viaţa bisericească în or. Moscova

Preafericitul Patriarh Chiril a dat citirii datele statistice cu privire la viaţa bisericească în or. Moscova
Versiune pentru tipar
28 decembrie 2012 20:36

La 28 decembrie 2012 în catedrala “Hristos Mântuitorul” Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a condus lucrările Adunării eparhiale anuale a or. Moscova.

În raportul Sanctităţii Sale au fost prezentate datele statistice cu privire la viaţa bisericească în capitala Rusiei.

Numărul total al bisericilor şi paracliselor în Eparhia Moscovei este de 894. Din ele: catedrale în Kremlin – 6, catedrale – 2, biserici şi paraclise pe lângă instituţiile sinodale – 18, biserici pe lângă reprezentanţele Bisericilor Ortodoxe – 8, biserici de botez – 22, capele – 79, biserici la metocurile Patriarhului – 82, biserici în mănăstiri – 84, capele la mănăstiri – 2, biserici parohiale – 475, biserici la etapa construcţiei – 90, biserici provizorii pe teritoriul construcţiei bisericilor conform „Programului–200” – 26.

Biserici şi încăperi pentru rugăciuni, unde serviciile divine se oficiază în mod regulat şi există comunităţi parohiale – 383. În numărul lor intră catedralele, locașurile pe lângă reprezentanţele Bisericilor Ortodoxe, mănăstirile, bisericile parohiale, metocurile Patriarhului, bisericile provizorii.

23 de biserici încă nu sunt eliberate de arendatorii precedenţi.

Numărul clericilor în or. Moscova în anul trecut s-a mărit cu 146 de persoane. Din ei foştii clerici ai Eparhiei regionale de Moscova sunt 64 de persoane, 21 de clerici sunt acceptaţi din alte eparhii, 43 de slujitori ai bisericii sunt primiţi în rândul clerului. În anul trecut clerul or. Moscova a crescut, de asemenea, cu 18 persoane din contul absolvenţilor şcolilor teologice, 4 persoane au venit din alte eparhii.

În anul trecut la 3 preoţi din cadrul clerului or. Moscova li s-a interzis exercitarea funcţiilor în treaptă de preot, 2 sunt caterisiţi.

12 slujitori ai bisericii au plecat la Domnul.

A decedat un șir de clerici și viețuitori ai mănăstirilor stavropighiale.

Preafericitul Stăpân a abordat în raport situaţia în domeniul învăţământului duhovnicesc.

Pregătirea candidaţilor pentru tagma de preot şi a altor lucrători bisericeşti pentru Moscova, de asemenea, este înfăptuită de Academia teologică şi de seminarul de la Moscova, de seminarele „Sretensky”, „Perervinsky” şi „Nicolo-Ugreşsky”, precum şi de Universitatea Ortodoxă Umanistă „Sfântul Tihon”.

În Studiile general-bisericești pentru aspirantură şi doctorat „Sfinţii întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie” studiază 216 persoane, inclusiv conform programului de master – 39, conform programului de candidat – 88, conform programului de doctor (PhD şi VAK) – 41, teze de candidat şi doctor susţinute – 32. 16 persoane se află în concedii academice.

Patriarchia.ru

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie