Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

La Moscova s-a deschis Sfințitul Sobor Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse

Versiune pentru tipar
2 februarie 2013 13:37

Pe data de 2 februarie 2013, în Sala soboarelor arhierești a catedralei „Hristos Mântuitorul” și-a început lucrările Sfințitul Sobor Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse, la care au sosit arhipăstorii Patriarhiei Moscovei din Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova, Azerbaidjan, Kazahstan, Kârgâzstan, Letonia, Lituania, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Estonia, precum și din țările străinătății îndepărtate, în care există eparhii ale Bisericii Ortodoxe Ruse. În general, au fost invitați să participe la Sobor 290 de arhipăstori din 247 de eparhii ale Bisericii Ortodoxe Ruse.

Începutul ședințelor reuniunii a fost precedat de oficierea Dumnezeieștii liturghii la catedrala „Hristos Mântuitorul”, în cadrul căreia participanții la lucrările Soborului au înălțat rugăciuni către Domnul.

În temeiul prevederilor Statului Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii este președintele al Soborului Arhieresc.

Prezidiul este format din membrii permanenți ai Sfântului Sinod: Preafericitul mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Vladimir; mitropolitul de Sankt-Petersburg și Ladoga Vladimir; Exarhul Patriarhal al întregii Belorusii, mitropolitul de Minsk și Sluțk Filaret; mitropolitul de Krutiţi şi Kolomna Iuvenalie; mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove Vladimir; șeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei, mitropolitul de Saransk și Mordovia Varsonufie; președintele Departamentului pentru relații externe bisericești al Patriarhiei Moscovei, mitropolitul de Volokolamsk Ilarion și, de asemenea, mitropolitul de Astana și Kazahstan Alexandru și mitropolitul Asiei Centrale Vichentie, incluși în rândul membrilor permanenți ai Sfântului Sinod pe data de 5 octombrie anul 2011 – cu confirmarea ulterioară a acestei decizii de către Soborul Arhieresc.

Alături de ei, în prezidiu se află ierarhii invitați să participe la sesiunea de iarnă a Sinodului, mitropolitul de Omsk şi Tara Vladimir; mitropolitul de Penza și Nijnii Lomov Veniamin; arhiepiscopul de Hust şi Vinogradov Marcu; arhiepiscopul de Murmansk şi Moncegorsk Simon; episcopul de Tiraspol şi Dubăsari Sava.

În plus, potrivit deciziei Sfântului Sinod din 30 ianuarie anul 2013 (condica nr. 8), luând în considerare importanța participării la conducerea lucrărilor Soborului Arhieresc a întâistătătorilor unităților autonome și a celor care se autoadministrează din Patriarhia Moscovei, în prezidiu au fost incluși: mitropolitul de Tokio şi al întregii Japonii Daniel; mitropolitul Americii de Est şi al New-Yorkului Ilarion; mitropolitul de Riga şi întreaga Letonie Alexandru; mitropolitul Tallinnului și al întregii Estonii Corneliu.

În componența participanților la Soborul Arhieresc intră arhiereii eparhioți și, de asemenea, arhiereii-vicari aflați în funcții de conducere a instituțiilor Sinodale și a academiilor teologice sau care au jurisdicție canonică asupra parohiilor subordonate lor. Potrivit Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse, ceilalți episcopi-vicari pot participa la ședințele Soborului fără a avea drept de vot.

Înainte de începutul primei ședințe în plen, a fost oficiat un Te Deum. Preafericitul Patriarh Chiril a citit rugăciunea premărgătoare.

Cei prezenți au adoptat regulamentul, agenda zilei și programul Soborului, au confirmat componența comisiilor de validare, de redactare și de numărare, au ales secretarul Soborului.

Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a prezentat Soborului raportul de bază despre viața și activitatea Bisericii Ruse.

În timpul ședințelor Soborului în atenția participanților vor fi propuse proiecte de documente elaborate în cadrul Adunării Intersobornicești:

• Regulamentul privind alegerea Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii (în patru variante);

• Propuneri de modificări ale Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse în legătură cu precizarea competențelor Soborului Local și ale celui Arhieresc și „Regulamentul privind componența Soborului Local al Bisericii Ortodoxe Ruse”;

• „Despre poziția Bisericii în legătură cu dezvoltarea tehnologiilor de contabilizare și procesare a datelor cu caracter personal”;

• „Poziția Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la reforma dreptului de familie și problemele justiției juvenile”;

• „Poziția Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la problemele actuale de ecologie”.

Pe data de 30 ianuarie, anul 2013, Sfântul Sinod a decis să înainteze spre examinare Sfințitului Sobor Arhieresc proiectul de Regulament privind acordarea de asistență materială și socială clericilor, slujitorilor bisericii și lucrătorilor din organizațiile religioase ale Bisericii Ortodoxe Ruse și, de asemenea, membrilor familiilor lor și proiectul de modificări și amendamente la Statutul Bisericii Ortodoxe Ruse în legătură cu deciziile, adoptate de către Sfântul Sinod în anii 2011-2012, precum și în legătură cu recomandările Soborului Arhieresc din anul 2011. În plus, membrii Soborului vor discuta proiectul de Regulament privind decorațiile Bisericii Ortodoxe Ruse.

În adresa Soborului au venit mesaje de salut din partea Președintelui Federației Ruse V.V.Putin, Președintelui Ucrainei V.F. Ianukovici, Președintelui Republicii Belarusi A.G. Lukașenko, Șefului Guvernului Republicii Moldova V. Filat.

Serviciul de informații al Soborului Arhieresc

Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie