Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Este semnat acordul cu privire la relaţia dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi Serviciul federal de migrare

Versiune pentru tipar
19 aprilie 2013 17:39

La 19 aprilie 2013, în sala Roşie din reşedinţa de lucru al Patriarhului din stradela Cistyi, la Moscova, a avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril cu şeful Serviciului federal de migrare al Rusiei C.O. Romodanovski.

La discuţie au participat: locţiitorul şefului SFM al Rusiei A.A. Fomenko şi preşedintele Departamentului Sinodal pentru relaţiile Biserică şi societate, copreşedintele Comisiei mixte a Bisericii Ortodoxe Ruse şi SFM al Rusiei protoiereul Vsevolod Ceaplin.

După terminarea discuţiei Preafericitul Patriarh Chiril şi C.O. Romodanovski au trecut în sala de recepţie a reşedinţei, unde a avut loc ceremonia semnării Acordului cu privire la relaţiile dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi Serviciul federal de migrare.

La ceremonie au asistat: protoiereul Vsevolod Ceaplin, preşedintele Departamentului Sinodal pentru relaţiile dintre Biserică şi societate; protoiereul Serghii Privalov, preşedintele interimar al Departamentului Sinodal pentru relaţiile cu Forţele Armate şi instituţiile de drept; membrul Consiliului obştesc al SFM al Rusiei protoiereul Alexandr Dobrodeev; secretarul responsabil al Departamentului Sinodal pentru caritatea bisericească şi slujirea socială egumenul Serafim (Kravcenko), egumenul Piotr (Eremeev), rectorul Universităţii Ortodoxe a Rusiei; precum şi A.A. Fomenko.

Semnând acordul, Preafericitul Patriarh Chiril şi C.O. Romodanovski au făcut schimb de copii ale documentului, apoi Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat cu un discurs către participanţii la ceremonie:

„Aş vrea să-mi exprim profunda satisfacţie cu ocazia acelui act, care a avut loc adineaori. Din mai multe motive, Biserica Ortodoxă Rusă tot mai mult se implică în activitatea cu migranţii de muncă, care intră pe teritoriul Federaţiei Ruse.

Un motiv al acestui eveniment provine din convingerile noastre religioase. Noi ştim că la Judecata de Apoi Domnul a întreba de la noi pentru acei oameni, pentru acei călători, cărora nu le-am dat azil. Oamenii, care vin în ţara noastră, sunt într-un fel călători. Şi de ceea, purtaţi de sentimentul creştin, noi trebuie să facem totul, ca viaţa acestor oameni să fie decentă. Aceasta se referă şi la educarea în tradiţiile culturale ale ţării noastre, şi la participarea la activitatea de învăţare a limbii. Aceasta se referă, de asemenea, şi la discutarea multor probleme, care până acum împiedică pe migranţi să vieţuiască demn atât din punct de vedere material, cât şi social. Cu alte cuvinte, tema ajutorului acordat oamenilor, care vin încoace şi deseori nimeresc într-o situaţie foarte dificilă, este pentru noi o consecinţă importantă a convingerilor noastre religioase.

Mai există şi un alt motiv. Noi ştim că migraţia provoacă creşterea ratei criminalităţii, inclusiv crearea grupărilor etnice criminale. Noi ştim că lipsa oricărei înţelegeri a culturii locale, a limbii de pe loc, a tradiţiilor şi obiceiurilor localnicilor deseori aduce la conflicte în baza relaţiilor interumane. Este evident că azi în societate e manifestată clar îngrijorarea faţă de acele urmări neplăcute, care provin din creşterea numărului migranţilor, ce sosesc în ţara noastră. Iată, pentru a îndrepta această situaţie, Biserica a fost atrasă în această activitate, a cărei cadru e trasat în Acordul de faţă.

Iată despre ce aş mai vrea să vorbesc. Atitudinea noastră faţă de migranţi este legată, desigur, de unele probleme. Nu doar atitudinea Bisericii – atitudinea societăţii, atitudinea statului în mare măsură este condiţionată de probleme de ordin economic, care există azi în Rusia. Creşterea economiei presupune prezenţa braţelor de muncă, care în măsură deplină nu poate fi asigurată din contul resurselor interioare. Dar aceasta nu semnifică că aşa trebuie să fie întotdeauna. De aceea, vorbind de migranţi, de braţele de muncă, care parvin din afara graniţelor, noi totodată menţionăm necesitatea depăşirii cât mai grabnice a problemelor demografice din societatea noastră. Este evident că rezultatele vor apărea doar peste 18-20 de ani, chiar dacă aceste probleme vor fi soluţionate imediat. Însă ţara noastră trebuie să păşească pe calea depăşirii radicale a problemei demografice. De aceasta depinde viitorul ţării, imaginea ei, esenţa ei duhovnicească şi culturală.

Având înţelegerea problemelor existente, noi considerăm că Biserica trebuie să participe la timp şi motivat în activitatea cu migranţii, care intră pe teritoriul Rusiei – în primul rând ajutându-le în studierea limbii ruse, a culturii ruse, a tradiţiilor ruse naţionale; dar concomitent să contribuie la soluţionarea tuturor altor probleme, care există în acest domeniu.

Aş vrea să vă mulţumesc cordial Dumneavăastră, Constantin Olegovici, şi colegilor Dumneavoastră pentru acea activitatea de mult folos, pe care o realizează serviciul vostru, şi să-mi exprim speranţa că semnarea Acordului finalizează o etapă semnificativă a colaborării noastre bilaterale, creează o temelie pentru proiecte comune de mai departe întru binele şi folosul Patriei noastre.

În cuvântul său de răspuns şeful SFM a spus, în special:

„Ascultând cuvintele Sanctităţii Voastre, m-am gândit că ascult într-un anume sens concepţia politicii de migrare. Cred că ar fi foarte util pentru cauză să efectuăm consultaţii cu specialiştii Dumneavoastră privind acele documente de bază, pe care le-am pregătit în cadrul Guvernului. Atunci noi vom include în aceste documente nu doar o bază juridică, dar şi una duhovnicească. Aceasta ar fi pentru Rusia corect şi util.

Iată ce aş mai dori se adaog. Fără doar şi poate, poporul Rusiei este cel mai răbdător. Dar această răbdare îşi are limitele sale. Prin urmare, ca să nu ajungem la aceste limite, Serviciul de migrare va întreprinde diverse măsuri pentru ca încoace să vină doar acei, de care are nevoie Federaţia Rusă, fiindcă noi ne nubim Serviciul Federal de migrare al Federaţiei Ruse şi apărăm interesele societăţii noastre”.

***

Proiectul acordului a fost elaborat de Comisia mixtă a Bisericii Ortodoxe Ruse şi Serviciul Federal de migrare, creată cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril în anul 2010. Obiectul Acordului a devenit relaţiile dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi SFM al Rusiei în cadrul realizării politicii migraţioniste a Federaţiei Ruse, ţinând cont de valorile tradiţionale spirituale, culturale, istorice şi social-juridice.

Direcţiile de bază ale activităţii mixte a Bisericii Ortodoxe Ruse şi SFM al Rusiei:

1. Deschiderea cursurilor de studiere a limbii ruse pentru migranţi. Azi pe teritoriul Rusiei activează 253 de cursuri de limbă rusă. 67 dintre ele sunt deschise cu contribuţia organelor teritoriale ale SFM şi funcţionează gratuit. Dintre ele 12 cursuri gratuite de limbă rusă sunt create pe baza eparhiilor Bisericii Ortodoxe Ruse.

2. Susţinerea de către SFM al Rusiei a proiectului Bisericii Ortodoxe Ruse „Luminare: adaptarea lingvistică şi culturală a migranţilor”, care presupune crearea unui sistem de adaptare culturală şi socială a migranţilor de muncă. SFM al Rusiei acordă suport Bisericii Ortodoxe Ruse în alegerea regiunilor-participante la proiect, pregătirea materialelor pentru legislaţia cu privire la migrare pentru suporturi didactice, organizarea activităţii cursurilor.

3. Încheierea acordurilor de colaborare. În timpul de faţă organele teritoriale ale SFM al Rusiei şi eparhiile Bisericii Ortodoxe Ruse au încheiat 62 de acorduri cu privire la colaborare în domeniul integrării. Încă 9 acorduri de acest tip sunt pregătite pentru semnare.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii 

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Este important ca un conflict interetnic să nu devieze în unul interreligios [Interviuri]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a adresat o scrisoare familiei băiatului rus care a suferit în rezultatul unui conflict de natură etnico-religioasă în Kirghizia

Vladimir Legoida: SUA este țara minorității învingătoare [Interviuri]

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința Consiliului Suprem Bisericesc din 26 martie 2021 [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronării

Felicitarea de către Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronării

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronării

Șeful Districtului mitropolitan din Kazahstan a făcut un apel de urgență în legătură cu situația din Kazahstan

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a întâlnit cu profesorii la disciplinele „Bazele culturilor religioase și ale eticii laice” și „Bazele culturii spiritual-morale”

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către președintele Guvernului Federației Ruse cu rugămintea să susțină proiectul de lege care limitează aplicarea în Rusia a tehnologiilor de reproducere asistată pentru cetățenii străini

Scrisoarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresată președintelui Guvernului Federației Ruse, Mihail Mișustin, cu referință la proiectul Legii Federale nr. 1191971-7 [Patriarhul : Mesaje]

Serghei Lavrov a remarcat rolul Bisericii Ortodoxe Ruse în mobilizarea credincioșilor tuturor religiilor pentru conlucrare în interesele păcii