Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Interviul Preafericitului Patriarh Chiril acordat portalului Romfea.gr

Interviul Preafericitului Patriarh Chiril acordat portalului Romfea.gr
Versiune pentru tipar
25 aprilie 2013 21:33

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a răspuns la întrebările portalului-Internet grecesc de informaţie bisericească Romfea.gr.

- Sanctitatea Voastră, în ultimul timp transformările vertiginoase în Libia, Egipt, Tunis, Siria şi, mai larg, în regiunea Orientului Apropiat, pe care aţi vizitat-o recent, s-a răsfrânt în cel mai crunt mod asupra oamenilor nevinovaţi şi a unui mare număr de comunităţi creştine, care constituie acolo minoritatea. Aţi abordat această întrebare cu conducerea politică în timpul vizitei Dumneavoastră la Ierusalim?

- Astăzi creştinii din Orientul Apropiat şi din alte regiuni ale lumii sunt supuşi prigonirilor, comparate într-un şir de ţări cu cele, care au existat în primele secole ale creştinismului sau chiar întrecându-le pe ele. Biserica Ortodoxă Rusă cu durere recepţionează această nenorocire. În primăvara anului 2011 Sfântul Sinod al Bisericii noastre a ieşit deja cu o declaraţie oficială cu această ocazie. De asemenea, la Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse, care şi-a desfăşurat recent lucrările, într-una din deciziile sale şi-a exprimat „profunda nelinişte în legătură cu înrăutăţirea bruscă a situaţiei creştinilor în Orientul Apropiat şi Africa de Nord”. Din păcate, situaţia nu s-a ameliorat până acum. Dacă evenimentele şi mai departe se vor desfăşura într-o atare albie, atunci urmele prezenţei creştine pot dispărea practic acolo, de unde îşi trag obârşia şi unde există pe parcursul a două mii de ani. Problema apărării drepturilor minorităţii creştine în ţările Orientului Apropiat şi Africa de Nord a fost discutată de mine în timpul vizitelor mele în ţările regiunii. Am vorbit despre aceasta cu conducerea de stat a Siriei, Livanului, Israelului, Palestinei şi Iordaniei, cu liderii comunităţilor religioase de proporţii din aceste ţări. Consider că a se gândi la urmările celor ce se întâmplă trebuie să o facă şi conducerea acelor state occidentale, care apar în rol de arbitri la reglarea conflictelor regionale.

- Pot oare Bisericile Ortodoxe să-şi aducă contribuţia lor la slăbirea crizei în aceste regiuni şi, dacă da, în ce mod?

- Noi trebuie în mod solidar să ne exprimăm poziţia noastră în această problemă. Ca fraţi în credinţă noi trebuie să ne susţinem unii pe alţii în momentele grele, să ne ridicăm vocea ca una Sfântă Sobornicească şi Apostolească Biserică. În acest sens sunt importante acele iniţiative, care au fost întreprinse de Bisericile Ortodoxe ale Orientului Apropiat în vederea consolidării interacţiunii în această direcţie. Am în vedere adunările care au avut loc în ultima vreme ale Întâistătătorilor Bisericilor menţionate în Cipru, la Constantinopol şi în Iordania, precum şi crearea organului ce este în funcţiune permanentă pentru interacţiunea interortodoxă de pe loc. Aş vrea să menţionez, de asemenea, întâlnirea la Moscova, în noiembrie 2011, la care au participat Şefii şi reprezentanţii a şapte Biserici Ortodoxe. Noi ne-am întrunit atunci, ca să ne manifestăm solidaritatea noastră cu fraţii în suferinţă, ceea ce şi-a găsit reflectarea în declaraţia comună respectivă.

- În ultima vreme se observă paşi pentru apropierea Patriarhiei Moscovei şi a Patriarhiei Ecumenice. Cu toate acestea, se spune, că mai urmează a face multe. Ce probleme mai trebuie soluţionate pentru ca Biserica pe care o conduceţi să ajungă la relaţii bune cu Constantinopolul?

- Toate Bisericile Ortodoxe Locale sunt unite printr-o unică credinţă ortodoxă, aceleaşi servicii divine, dragoste frăţească întru Hristos, recunoaşterea reciprocă şi comunicarea în taine. Ce poate fi mai important?  În toate aceste aspecte menţionate relaţiile noastre cu Sfinţita Biserică de la Constantinopol nu sunt doar bune – ele se caracterizează printr-o unitate deplină. Dacă e să vorbim de contactele bilaterale, în care de asemenea se realizează comunicarea frăţească dintre doi Patriarhi, atunci în ultimii câţiva ani noi cu adevărat suntem participanţii şi martorii dezvoltării lor rapide. Aceste contacte au loc nu doar la nivel de Întâistătători şi ierarhi.

Destul de important şi fructuos mi se pare dezvoltarea pelerinajului credincioşilor Bisericii Ortodoxe Ruse la sfintele relicte ale vechiului Bizanţ, care a devenit posibil în ultimii ani datorită înţelegerilor reciproce. Prin intermediul acestor pelerinaje, ierarhii, clericii şi mirenii participanţi la ele au posibilitatea să se atingă de tradiţia bogată creştină, care se păstrează pe teritoriul canonic al Patriarhiei Constantinopolului, să ridice rugăciuni în locurile sfinte şi memorabile pentru toţi ortodocşii creştini, să ia cunoştinţă de viaţa bisericească a fraţilor noştri ortodocşi în oraşul sfântului Constantin. O înaltă onoare pentru pelerinii noştri este ospitalitatea, acordată lor între zidurile Patriarhiei de Constantinopol de însuşi Preafericitul Patriarh Bartolomeu.

În aşa mod se fortifică relaţiile umane, se creează o atmosferă pentru o mai bună înţelegere. Cred că prin această cale vom ajunge la soluţionarea treptată a unor probleme, moştenite de noi din trecut. Parţial, ele sunt legate de înţelegerea diferită a unor aspecte din tradiţia canonică. De altfel, de mult a spus apostolul: Căci trebuie să fie între voi şi eresuri, ca să se învedereze între voi cei încercaţi (1 Cor. 11, 19).

- Ce împiedică chemarea Soborului Panortodox? După opinia Dumneavoastră, poate el să aibă loc în timp de următorii doi ani şi ce acţiuni trebuie să le întreprindă Bisericile Ortodoxe pentru atingerea acestui scop?

- În mod principial nimic nu împiedică chemării Soborului. În acelaşi timp e evident că nu se poate de convocat Soborul de o aşa importanţă fără o pregătire cuvenită. Noi doar nu dorim ca el să rămână în istorie ca o acţiune exclusiv de protocol, doar de o scară mai largă.

Consider, nu este obligatoriu să încercăm dintr-o singură dată să soluţionăm toate problemele acumulate. Dacă va fi acordul tuturor Bisericilor participante, ne putem limita şi cu temele, care deja sunt suficient de bine lucrate de comisiile şi consfătuirile general ortodoxe.

Nu este puţin important a determina şi aspectele protocolare ale Soborului. În acest sens aş vrea să amintesc despre deciziile adoptate la Soborul Arhieresc, recent convocat, în care se menţionează importanţa coordonării între Bisericile locale a problemelor cu privire la adoptarea regulamentului şi a ordinii de zi a Soborului Panortodox, a principiilor formării lui, a protocolului serviciilor divine şi a şedinţelor, precum şi a proiectelor de documente soborniceşti de bază. Arhiereii Bisericii noastre consideră a fi necesar, ca „prezidiul Soborului Panortodox să fie alcătuit din Întâistătătorii tuturor Bisericilor Ortodoxe Locale şi ca episcopatul Bisericilor Locale să fie prezentat maximal”.

Soborul arhiereilor Patriarhiei Moscovei, de asemenea, consideră una din condiţiile convocării Soborului Panortodox păstrarea principiului consensului în adoptarea deciziilor atât în timpul pregătirii de Sobor, cât şi în timpul desfăşurării lucrărilor Soborului. Soborul nostru Arhieresc, de asemenea, a aprobat totalurile adunării deja menţionate de mine a Şefilor şi reprezentanţilor a şapte Biserici Locale, care a avut loc în noiembrie 2011 la Moscova şi a susţinut convingerea exprimată la această consfătuire în faptul că „toate deciziile... trebuie să fie adoptate pe baza manifestării unanime a tuturor Bisericilor locale, dar nu prin majoritatea voturilor”.

Este important să ne gândim de pe acum la procesul de mai departe a perceperii deciziilor soborniceşti de toată plinătatea Bisericii. Nu este un secret că în mediul poporului credincios există anumite temeri referitor la viitorul Soborului. Mulţi nu ştiu ce fel de Sobor va fi, care este ordinea lui de zi. Pe credincioşi îi nelinişteşte posibilitatea adoptării la Sobor a deciziile neaşteptate, care ar putea scinda Biserica, aşa cum a fost şi mai înainte, de exemplu, în problema calendarului. Cu apropierea Soborului se Asociază aşteptările apocaliptice. Noi ştim că astfel de dispoziţii există atât în Biserica Rusă, cât şi în alte Biserici Locale. Arhiereii şi clericii nu trebui să ignore îngrijorarea păstoriţilor. Este necesară familiarizarea credincioşilor cu tematica Soborului. Este de dorit, de asemenea, discutarea generală a proiectelor de decizii în mediul teologilor ortodocşi. Un bun exemplu al unei astfel de activităţi este activitatea Adunării Intersoborniceşti a Bisericii Ortodoxe Ruse – organ, creat special pentru discutarea largă prealabilă a viitoarelor decizii ale Soboarelor Bisericii Ortodoxe Ruse. Experienţa noastră a demonstrat că deschiderea în procesul de pregătire a deciziilor soborniceşti ale Bisericii este doar de folos.

În sfârşit, noi cu toţii trebuie să ne rugăm, ca Însuşi Domnul să îndrepte eforturile noastre în albia potrivită: De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc (Ps. 126, 1).

- Mijloacele internaţionale de informare în masă deseori vorbesc despre faptul că relaţiile Bisericii Ortodoxe Ruse cu conducerea politică a ţării sunt mai strânse decât ar trebuie să fie. Ce gândiţi despre aceasta? Ce ar trebuie să caracterizeze relaţiile oricărei Biserici cu guvernul?

- Poporul rus, precum şi oricare alt popor, este în drept să determine, ce principii trebuie de stabilit în domeniul relaţiilor dintre Biserică şi stat, precum şi în alte domenii. Indicaţii directoare, din partea oricui ar fi, nu sunt la locul lor.

Biserica Ortodoxă Rusă nu este Biserica Federaţiei Ruse. Noi comunicăm cu conducerea tuturor ţărilor din spațiul responsabilităţii canonice a Bisericii noastre, realizând activ dialogul, colaborarea la diferite niveluri ale puterii de stat. Nu în ultimul rând aceasta ajută Bisericii să mărturisească adevărul lui Dumnezeu şi puterii, şi poporului în diferite ţări.

În Rusia, precum şi în majoritatea altor ţări ale teritoriului canonic al Bisericii Ruse, relaţiile cu statul se organizează pe principiile încrederii şi respectului reciproc. Cu toate acestea, este evident acel fapt că Biserica nu se amestecă în chestiunea conducerii de stat, iar statul – în treburile Bisericii. Cu toate acestea, noi ne aflăm într-o colaborare, orientată spre binele oamenilor.

În Rusia nivelul parteneriatului Biserică-stat este mai jos cu mult, decât în Germania, unde statul strânge impozite pentru Biserică, în Franţa, unde preşedintele numeşte episcopii în regiunea Elzace şi Lotaringia, în Anglia, unde monarhul este capul Bisericii Anglicane, în Grecia, unde Biserica este de stat sau chiar în SUA, unde preşedintele aduce jurământul cu mâna pe Biblie. În Rusia, apropo, şeful statului utilizează pentru acest scop constituţia.

Din păcate, mulţi activişti politici şi obşteşti ai contemporaneităţii întâmpină dificultăţi în explicarea cauzei, de ce Rusia trece  prin perioada renaşterii duhovniceşti, ceea ce se manifestă prin construcţia în masă a bisericilor, care se umplu de milioane de enoriaşi, în interesul faţă de religie şi Biserică. Eu consider că aceasta are loc datorită unui anume acord între birocraţia bisericească şi cea laică. Dar aceasta nu este aşa. Oamenii nu pot fi impuşi să se roage contra voinţei lor, de aceea dezvoltarea colaborării dintre Biserică şi stat în ţara noastră este un rezultat legiferat al alegerii general-naţionale în favoarea restabilirii identităţii civilizaţionale a Rusiei, distruse în perioada comunistă.

În realizarea acestei alegeri a poporului Biserica şi puterea sunt parteneri, care colaborează pe baza independenţei şi neamestecului în treburile unui altuia.

- În ultimul timp au apărut oarecare probleme şi o anumită reţinere în înfăptuirea colaborării în domeniul turismului de pelerinaj între Biserica voastră şi cea a Eladei. Ce a împiedicat până acum? Cum credeţi, va căpăta, în sfârşit,  dezvoltare acest acord?

- Ce probleme ar fi, sper că sunt depăşite. În luna octombrie a acestui an acordul multaşteptat cu privire la colaborarea în domeniul organizării pelerinajului a fost semnat şi pot spune că această colaborare deja evoluează în aspectul ei practic. Oamenii ruşi nutresc o deosebită dragoste faţă de Grecia şi noi sperăm pentru o participare mai activă a Bisericii Eladei, a puterii de stat a Greciei şi a companiilor turistice la reglarea cât mai grabnică a problemelor organizatorice.

- Ce mesaj aţi adresa poporului grec, care trece, s-ar putea, cea mai grea criză din ultimele decenii?

- În primul rând, în numele întregii Biserici Ortodoxe Ruse vreau să mărturisesc dragostea noastră pentru poporul frăţesc grec, de care ne-a legat în toate timpurile unitatea credinţei ortodoxe şi nădejdea în Hristos Iisus, fidelitatea Evangheliei lui Hristos, sfinţii, care prin pilda lor ne cheamă să construim în supunere faţă de voinţa lui Dumnezeu viaţa noastră nu doar cea particulară, dar şi cea socială.

Vreau să-mi exprim speranţa că, cu ajutorul lui Dumnezeu poporul grec va depăşi timpurile grele, precum a fost nu o singură dată în istoria Greciei. În această depăşire ne vom bizui pe puterea credinţei ortodoxe, care ne învaţă să acordăm ajutor reciproc, atenţie, slujire jertfelnică unul altuia. Credinţa ne învaţă să suportăm cu stoicism încercările şi să vedem în ele vizitarea specială a lui Dumnezeu, conform spuselor psalmistului: Că ne-ai cercetat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai lămurit pe noi, precum se lămureşte argintul (Ps. 65, 9). Doar încă 200 de ani în urmă Grecia a fost înrobită de reprezentanţii altei credinţe, însă datorită Ortodoxiei, datorită jertfei clericilor şi monahilor, şi-a găsit în sine puterea să se ridice de pe genunchi şi să-şi dobândească dreptul de a mărturisi liber credinţa ortodoxă, să-şi construiască liber viaţa sa de stat.

Fiţi uniţi în idei, întăriţi-vă în credinţă şi Dumnezeul păcii va fi cu voi (Fil. 4; 9).

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii


Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Aniversarea adormirii Sfântului Ierarh Ioan (Maximovici) a fost marcată cu rugăciuni la reprezentanța din Moscova a Bisericii Ortodoxe în America

La Damasc au avut loc solemnitățile cu prilejul zilei Sfinților mai marilor Apostoli Petru și Pavel

A avut loc hitotonia arhimandritului Syméon (Cossec) în treapta de episcop de Domodedovo, vicar al Arhiepiscopiei parohiilor vest-europene de tradiție rusă

Enoriașii metocului din Beirut al Bisericii Ortodoxe Ruse au luat parte la Dumnezeiasca Liturghie praznicală în or. Zahle

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Peste Biserica Ortodoxă Locală nu este o altă putere decât puterea lui Dumnezeu Însuşi [Interviuri]

Interviul mitropolitului de Volokolamsk Ilarion pentru agenția de știri greacă „Romfea” [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a povestit la ședința Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse despre rezultatele studierii documentelor Soborului de la Creta

Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse își va exprima atitudinea față de documentele Soborului de la Creta din anul 2016

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Activitatea confesiunilor religioase ale Rusiei aduce o contribuție serioasă la îmbunătățirea situației umanitare din Republica Arabă Siriană, ajutînd cetățenilor ei să revină la o viață normală [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Noi trebuie să facem tot posibilul pentru a păstra prezența creștină în Orientul Mijlociu [Interviuri]

Episcopul de Barîșevka Victor: Poziția pacificatoare a Bisericii Ortodoxe din Ucraina rămîne fermă și neschimbată

Mitropolitul de Voloklamsk Ilarion: Nu putem interzice oamenilor să-i apere pe cei care sint supuși violenței domestice [Interviuri]

Interviul Sanctității Sale Patriarhul Chiril oferit postului de televiziune „Rossia 24” în legătură cu aniversarea a 200 de ani a descoperirii Antarctidei [Patriarhul : Interviuri]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: În Antarctida noi vedem o reflexie a Împărăției lui Dumnezeu

Interviul cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului oferit de Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril canalului de televiziune „Rossia 1” [Patriarhul : Interviuri]

La 7 ianuarie canalul de televiziune „Rossia 1” va pune pe post interviul cu prilejul Nașterii Domnului al Sanctității Sale Patriarhul Chiril