Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat liturghia în Joia Mare şi cinul sfinţirii mirului la catedrala Hristos Mântuitorul

Versiune pentru tipar
2 mai 2013 17:08

La 2 mai 2013, în joia din Săptămâna Patimilor, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat liturghia Dumnezeiască a sfântului ierarh Vasile cel Mare la catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova.

Împreună cu Sanctitatea Sa au slujit: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; arhiepiscopul de Istra Arsenii, primul vicar al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; arhiepiscopul de Vereia Evghenii, preşedintele Comitetului pentru Învăţământ al Bisericii Ortodoxe Ruse; arhiepiscopul de Serghiev Posad Feognost, preşedintele Departamentului Sinodal pentru mănăstiri şi monahism; episcopul Nicon (Mironov); Episcopul de Krasnogorsk Irinarh, preşedintele Departamentului Sinodal pentru slujirea în detenţie; episcopul de Dmitrov Feofilact; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul Ieronim (Cernyşov); episcopul de Podolsk Tihon, preşedintele Departamentului financiar-economic al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Orehovo-Zuevo Panteleimon, preşedintele Departamentului Sinodal pentru caritatea bisericească şi slujirea socială; episcopul de Voskresensk Sava, locţiitor la mănăstirea stavropighială Novospasski; protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; ; protoiereul Mihail Reazantsev, clucerul catedralei Hristos Mântuitorul; şeful serviciului de protocol al Preafericitului Patriarh, protoiereul Andrei Milkin; slujitorii lavrei „Sfânta Treime” a sfântului Serghie şi clerul or. Moscova.

În altar s-a rugat parohul pustiei „Înălţarea Sfintei Cruci” din or. Lugano (Elveţia), shiarhimandritul Gavriil (Bunghe).

La cântarea Heruvicului a fost scos un vas de alabastru  (vas special pentru păstrarea mirului străvechi). La Uşile Împărăteşti Preafericitul Patriarh a luat vasul de alabastru şi l-a pus pe pristol. Vasele cu mirul nou au fost situate din dreapta şi din stânga pristolului.

După canonul euharistic, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat cinul sfinţirii mirului. Înainte de oficierea cinului, Preafericitul Stăpân a rostit o scurtă predică, în care a povestit despre cinul oficiat:

„Astăzi, în Joia Mare, noi săvârşim o mare lucrare – sfinţirea sfântului mir. Cu mir sunt unşi cei care primesc Taina Botezului, cu mir se ungeau monarhii când urcau pe tron. Mirul este purtătorul material al harului nematerial al lui Dumnezeu – anume acel, care de ziua Sfintei Cincizecimi în formă de limbi de foc a pogorât pe sfinţii apostoli şi de la ei se transmite succesorial prin episcopi şi preoţi întregului popor al lui Dumnezeu din generaţie în generaţie. Sfântul mir este anume acest însemn vizibil al harului, dăruit nouă în ziua Cincizecimii.

În Lunea Mare, la mănăstirea Donskoi, după cinul de obşte, a început fierberea mirului. Însuşi mirul este un lichid aromat de mare preţ, ce constă dintr-o mulţime de componente, despre care vorbeşte cuvântul lui Dumnezeu încă în Testamentul Vechi. În tradiţia Bisericii s-a păstrat reţeta componenţei lui şi pe parcursul zilelor de luni, marţi şi miercuri ale Săptămânii Patimilor, acest lichid aromat, în timpul citirii permanente a Sfintei Scripturi, se încălzeşte pe sobă în biserica mică a mănăstirii Donskoi, iar apoi se toarnă în vase speciale, care sunt aduse în catedrala „Hristos Mântuitorul” şi acum se află în jurul pristolului.

La catedrala „Hristos Mântuitorul” a fost adus, de asemenea, un vas deosebit, numit de alabastru. În el se păstrează mirul din timpurile străvechi, de pe vremurile apostoliceşti – de fiecare dată, când se sfinţeşte mirul nou, din acest vas de alabastru se toarnă o părticică din mirul cel străvechi, iar apoi cu mirul sfinţit se completează acel mir în vasul de alabastru, care se păstrează întotdeauna în Biserică.

Acum noi vom purcede la acest ritual tainic. Pe voi, însă, vă rog să ridicaţi o rugăciune specială lui Dumnezeu, ca El să dăruiască Bisericii Sale puterea harului Cincizecimii, care păstrează în Biserică adevărul neschimbat şi împreună cu hirotonirea episcopilor, preoţilor, prin punerea mâinilor, e transmis succesorial şi păstrează succesiunea apostolică.

Fie ca puterea harului lui Dumnezeu să ne ajute să depăşim păcatul şi neadevărul în viaţa noastră proprie şi în viaţa lumii. Amin”.

În timpul cântării troparului Cincizecimii, Întâistătătorul a turnat mirul cel străvechi din vasul de alabastru în fiecare vas cu mirul cel nou. Apoi Preafericitul Patriarh Chiril, conform tradiţiei, a umplut vasul de alabastru cu mirul cel nou, ceea ce simbolizează succesiunea harului, care se păstrează în Biserică de la apostoli până în zilele noastre şi a pecetluit vasul de alabastru cu o ştampilă specială. De asemenea, au fost închise şi pecetluite vasele cu mirul cel nou, care va fi transmis în toate eparhiile Patriarhiei Moscovei.

După terminarea liturghiei, Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat cinul spălării picioarelor – după pilda lui Hristos, care a spălat picioarele ucenicilor săi la Cina cea de Taină (vezi: In. 13:1-17), Preafericitul Patriarh a spălat în biserică picioarele a 12 slujitori ai bisericii care stăteau alături în semn de smerenie profundă şi de slujire poporului lui Dumnezeu.

După rugăciunea din amvon, Preafericitul Patriarh Chiril a ieşit din altar la catedră, unde au urmat 12 preoţi, care s-au aşezat pe scaunele pregătite. În timpul citirii de către arhidiacon din Evanghelie a fragmentului respectiv, Întâistătătorul a scos de pe sine însemnele demnităţii arhiereşti: omoforul, panaghia şi sacosul, apoi s-a încins cu lentia (un prosop alb lung) şi pe rând a spălat picioarele la unsprezece preoţi. Cel de al doisprezecelea preot, care conform cinului îl simbolizează pe apostolul Petru, de la început refuză spălarea picioarelor, iar apoi după cuvintele Evangheliei „Dacă nu te voi spăla, nu ai parte de Mine”, cere să-i spele nu doar picioarele, dar şi mâinile, şi capul, după aceea Mântuitorul răspunde: „Cel ce a făcut baie n-are nevoi să-i fie spălate decât picioarele”.

După spălarea picioarelor ultimului preot, Întâistătătorul şi-a pus îmbrăcămintea scoasă, a urcat pe amvon şi s-a adresat către popor cu o predică.

Azi seara, în ajun de Vinerea Mare, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril va oficia la catedrala „Hristos Mântuitorul” utrenia cu citirea a 12 Evanghelii în care se relatează succesiunea Sfintelor Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii


Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele materiale video

În Duminica Lăsatului sec de brânză Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

În Duminica Vameșului și a Fariseului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

La cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

În Duminica după Nașterea Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezieasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Vecernia Mare în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Santitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”