Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

În Sâmbăta Mare Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat liturghia lui Vasile cel Mare în catedrala „Hristos Mântuitorul”

Versiune pentru tipar
4 mai 2013 18:01

La 4 mai 2013, în Sâmbăta Mare, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat vecernia cu citirea a 15 paremii şi Dumnezeiasca liturghie a sfântului ierarh Vasile cel Mare în catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova.

Împreună cu Sanctitatea Sa au slujit: arhiepiscopul de Istra Arsenii, primul vicar al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; protoiereul Mihail Reazantsev, clucerul catedralei Hristos Mântuitorul; clericii catedralei „Hristos Mântuitorul” şi clerul or. Moscova.

După ectenia stăruitoare Preafericitul Patriarh Chiril a ridicat rugăciunea pentru pacea în Pământul Sfânt. Înainte de citirea rugăciunii, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a spus:

„În Sâmbăta Mare, în Sfântul oraş Ierusalim are loc taina pogorârii Focului haric şi lumea întreagă prin această taină se atinge de marele dar al lui Dumnezeu. Conform tradiţiei deja formate, în această zi noi ridicăm o rugăciune specială pentru pacea în Ierusalim, căci nu este pace în pământul Sfânt, nu este pace nici în ţările apropiate. De aceea, în această sfântă zi, în toate sfintele lăcaşe ale Bisericii noastre va fi ridicată rugăciunea pentru pace în Ierusalim, pentru poporul suferind al Siriei, pentru împăcarea oamenilor în Pământul Sfânt”.

Apoi Preafericitul Stăpân a rostit rugăciunea:

„Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care Cruce ai răbdat şi moartea pentru mântuirea neamului omenesc ai primit, Care în iad te-ai pogorât şi înmormântarea de trei zile ai primit, moartea ai călcat, pe diavol ai surpat şi pornirile duşmanului ai distrus, primeşte rugăciunea smeriţilor robi ai Tăi, care împreună cu David psalmistul strigăm către Tine pentru pacea în Sfântul Sion, Pristolul Împăratului cel Mare, Maica Bisericilor, Preaslăvitul Ierusalim.

Pace dăruind neamului omenesc, stinge orice învrăjbire şi discordie în Pământul Sfânt, stinge răutatea celor ce se duşmănesc, binecuvântează pe cei ce vin acum la Mormântul Tău Dătător de Viaţă şi pe noi, care ne închinăm lui în gând, cu lumina Feţei Tale luminează-ne.

Cu flacăra dragostei pentru Tine aprinde inimile noastre, Hristoase Dumnezeule, ca înflăcăraţi cu inima, gândul şi sufletul şi toată puterea noastră să Te iubim pe Tine şi pe aproapele nostru.

Că Tu eşti pacea noastră şi Ţie slavă îţi înălţăm împreună cu Tatăl Cel fără de început si cu Preasfântul si bunul si de viata făcătorul Tău Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin”.

Rugăciunea pentru pace în Pământul Sfânt  s-a săvârşit azi în toate lăcaşurile sfinte ale Bisericii Ortodoxe Ruse.

În timpul Liturghiei Preafericitul Patriarh Chiril a hirotonit în treaptă de ieromonah pe ieridiaconul Siluan (Nikitin), călugărul mănădstirii stavropighiale “Întâmpinarea Domnului”.

Prediica înainte de împărtăşanie a ţinut-o iereul Serghii Kuksov, clericul catedralei „Hristos Mântuitorul”.

În timpul serviciului divin a cântat corul catedralei „Hristos Mântuitorul” (regent I.B. Tolkacev), un şir de cântări a fost interpretat de corul protodiaconilor.

După rugăciunea din amvon Întâistătătorul Bisericii Ruse a săvârşit sfinţirea pâinii şi a vinului şi a felicitat păstoriţii cu ocazia Sâmbetei Mari.

În luminoasa noapte de Paşte din 4 spre 5 mai, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril va oficia procesiunea, utrenia pascală şi liturghia Dumnezeiască în catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova. Începutul serviciului divin la orele 23.00.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii


Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele materiale video

În Duminica Lăsatului sec de brânză Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

În Duminica Vameșului și a Fariseului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

La cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

În Duminica după Nașterea Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezieasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Vecernia Mare în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Santitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”