Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril a condus ceremonia de înmânare a premiilor în cinstea mitropolitului Macarie pentru anii 2012/2013

Preafericitul Patriarh Chiril a condus ceremonia de înmânare a premiilor în cinstea mitropolitului Macarie pentru anii 2012/2013
Versiune pentru tipar
12 noiembrie 2013 19:45

La 12 noiembrie 2013 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a condus ceremonia solemnă de înmânare a premiilor în memoria mitropolitului Macarie (Bulgakov) pentru anii 2012-2013.

Ceremonia s-a desfăşurat în sala de conferinţe a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Rusiei, or. Moscova. La intrare Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a fost întâmpinat de preşedintele AŞR, academicianul V.E. Fortov şi preşedintele Fundaţiei mitropolitului Macarie mitropolitul de Taşkent şi Uzbekistan Vichentii.

Printre participanţii la adunarea solemnă au fost: prim-vicepreşedintele Consiliului Federaţiei AF a FR A.P. Torşin; viceprimarul Moscovei în Guvernul Moscovei A.N. Gorbenko; şeful Departamentului pentru relaţii interregionale, politică naţională şi relaţiile cu organizaţiile religioase ale Guvernului Moscovei Iu.V. Artiuh; viceministrul afacerilor externe G.B. Karasin; preşedintele Consiliului de experţi pentru premiile în memoria mitropolitului de Moscova şi Kolomna Macarie (Bugakov), decanul facultăţii de istorie a Universităţii de Stat de la Moscova „M.V. Lomonosov” S.P. Karpov; Arhiepiscopul de Istra Arsenii, primul vicar al Preafericitului Patriarh pentru or. Moscova; şeful Centrului ştiinţifico-bisericesc „Enciclopedia ortodoxă” S.L. Kravets; rectorul Universităţii Umanistice Ortodoxe „Sfântul Tihon” protoiereul Vladimir Vorobiov; membrii Consiliului de experţi, laureaţi şi nominanţi pentru anii 2012-2013; ctitori şi colaboratori ai Fundaţiei mitropolitului Macarie; reprezentanţii clerului şi ai comunităţii ştiinţifice.

Mitropolitul Vichentii a anunţat deschiderea ceremoniei şi a dat cuvântul Preafericitului Patriarh.

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat către cei prezenţi cu o alocuţiune.

În numele Academiei de Ştiinţe a Rusiei cei prezenţi au fost salutaţi de preşedintele AŞR, academicianul V.E. Fortov. Viceprimarul Moscovei în Guvernul Moscovei a dar citire mesajului de salut al primarului Moscovei S.S. Sobeanin. Apoi a fost rostită alocuţiunea viceministrului afacerilor externe G.B. Karasin.

Raportul de dare de seamă a fost prezentat de preşedintele Consiliului de experţi pentru premiile în memoria mitropolitului de Moscova şi Kolomna Macarie (Bulgakov) S.P. Karpov. Dumnealui, în special, a comunicat că la concurs au parvenit 150 de lucrări, dintre care au fost admise la participare 138. Lucrările pretendenţilor au venit din 40 de subiecţi ai federaţiei din Rusia, precum şi din Belarus, Marea Britanie, Italia, Cipru, Moldova, Uzbekistan, Ucraina.

Universităţile şi institutele ştiinţifice dintr-un şir de regiuni, precum şi arhiereii eparhioți au prezentat mai multe lucrări, de exemplu: Moscova - 52, Sanct-Petersburg — 9, Iaroslavl — 3, Smolensk — 2, Tomsk — 2, regiunea Ecaterinburg şi Sverdlovsk — 5, Krasnoiarsk — 2, regiunea Orenburg — 2, Orel — 4, Tver — 4, Penza — 5, regiunea Nijnii Novgorod. — 4, regiunea Altai — 9, Udmurtia — 4 etc.

La concurs au participat: 2 academicieni ai AŞ a Ucrainei, 1 membru–corespondent al AŞ a Ucrainei, 42 de doctori şi 57 de candidaţi în ştiinţe, 23 de profesori, 28 de docenţi, 2 aspiranţi, 5 studenţi, 4 elevi, 1 episcop, 5 slujitori ai bisericii. Printre participanţi sunt reprezentante persoane din toate categoriile de vârstă, inclusiv -  33 pensionari şi 29 de persoane în vârstă de până la 35 de ani.

Pentru înmânarea diplomelor, pe scenă au fost invitaţi Preafericitul Patriarh Chiril, V.E. Fortov şi A.N. Gorbenko.

Laureaţi ai Premiului mitropolitului Macarie pentru anii 2012 – 2013 au devenit:

La nominarea „Istoria Bisericii Ortodoxe”:

·      Premiul I – Preobrajenski A. S., candidat în ştiinţele artelor, cercetător ştiinţific superior al Universităţii de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova, or. Moscova, pentru lucrarea „Portretele ctitorilor din Rusia medievală din secolele XI-XVI”;

·      Premiul II – Bendin A. Iu., candidat în ştiinţe istorice, docent al Institutului de teologie al Universităţii de Stat a Belorusiei, or. Minsk, pentru lucrarea „Problemele de toleranţă confesională în regiunea de Nord - Vest a Imperiului Rus (1863 - 1914)”;

·      Premiul III – Afanasieva T.I., doctor în filologie, docent al Universităţii de Stat din Sanct-Petersburg, or. Sanct-Petersburg, pentru lucrarea „Tâlcuirile în limba veche slavonă a liturghiei în tradiţia manuscriptă din secolele XII-XVI: cercetări şi texte”;

·      Premiul III – Kapkov C.G., şeful proiectului istorico-bisericesc „Cronica”, or. Moscova, pentru lucrarea „Preoţii – cavaleri ai ordinului militar imperial al sfântului mare mucenic şi purtător de biruinţă Gheorghe”;

·      Premiul suplimentar pentru tineret – Kustova E.V., candidat în ştiinţe istorice, docent al Universităţii Umanistice de Stat din Veatka, or. Kirov, pentru lucrarea „Istoria mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului a sfântului Trifon din Veatka”.

La nominarea „Istoria Rusiei”:

·      Premiul I – Tolociko P.P., doctor în ştiinţe istorice, profesor, academician al AŞ a Ucrainei, or. Kiev, pentru lucrarea „Iaroslav cel Înţelept”;

·      Premiul II – Demidova N.F., doctor în ştiinţe istorice, pensionar, fost cercetător ştiinţific al Arhivei de Stat a Institutului de istorie a URSS, or. Moscova, pentru lucrarea „Birocraţia în funcţiune din Rusia în secolul al XVII-lea (1625 – 1700). Ghid biografic”;

·      Premiul III – Stefanovici P.S., candidat în ştiinţe istorice, cercetător ştiinţific superior al Institutului de istorie rusă al Academiei de ştiinţe a Rusiei, or. Moscova, pentru lucrarea „Boieri, copii, drujine: elita militaro-politică a Rusiei în secolele X-XI”;

·      Premiul III – Anisimov M.Iu., candidat în ştiinţe istorice, cercetător ştiinţific superior al Institutului de istorie rusă al Academiei de ştiinţe a Rusiei, or. Moscova, pentru lucrarea „Diplomaţia rusă în Europa la mijlocul secolului al XVIII-lea (de la pacea din Ahen până la războiul de şapte ani)”;

·      Premiul suplimentar pentru tineret – Soloviov C.A., doctor în ştiinţe istorice, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Istorie rusă al AŞR, or. Moscova, pentru lucrarea „Puterea legislativă şi executivă în Rusia: mecanisme ale colaborării (1906 – 1914)”.

La nominarea „Istoria Moscovei şi istoria ţinutului natal”:

·      Premiul I – Nicolaeva M.V., candidat în ştiinţe istorice, cercetător ştiinţific principal al Institutului ştiinţific de teorie şi istorie a artelor plastice al Academiei de arte din Rusia, or. Moscova, pentru lucrarea „Dicţionarul iconografilor şi pictorilor din Camera Armelor. Anii 1630 – 1690: patrimoniul Curţii. Evenimentele vieţii cotidiene, executarea comenzilor particulare”;

·      Premiul II – Gruşina A.F., lucrător emerit al culturii din FR, redactorul-şef la „Moskovski jurnal”, or. Moscova, pentru lucrarea „Purtaţi sarcinile unui altuia...” Viaţa şi nevoinţa păstorească a sfântului mucenic Serghie Mecev”;

·      Premiul III – Lomako E.L., candidat în ştiinţe istorice, şeful secţiei la muzeul ţinutului natal din Kolomernskoie, or. Kolomna, pentru lucrarea „Oraşul provincial rus din epoca Ecaterinei. Kolomna din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea”;

·      Premiul III – Şokarev S.Iu., candidat în ştiinţe istorice, docent la Universitatea umanistică de Stat din Rusia, or. Moscova, pentru lucrarea „Viaţa cotidiană în Moscova medievală”.

La nominarea „Istoria ţărilor şi popoarelor ortodoxe”:

·      Premiul I – Fomenko I.C., candidat în ştiinţe istorice, cercetător ştiinţific de categoria I al muzeului de stat de istorie, or. Moscova, pentru lucrarea „Ţaregradul în hărţile vechi din secolele XVI – XX. (Din colecţia MSI)”;

·      Premiul II – Iakuşev M.I., prim vicepreşedinte al Fundaţiei „Andrei Primul chemat” şi al Centrului gloriei naţionale, or. Moscova, pentru lucrarea „Subiecţii creştini din Imperiul Otoman – Patriarhia Antiohiei şi a Ierusalimului – în politica Imperiului Rus (anii 30 ai sec. al XIX – începutului secolului al XX-lea)”;

·      Premiul III – Gratsianski M.V., candidat în ştiinţe istorice, cercetător ştiinţific principal al Universităţii de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov”, or. Moscova, pentru lucrarea „Împăratul Iustinian cel Mare şi monofisiţii”;

·      Premiul III – Talalai M.G., doctor în ştiinţe istorice, reprezentantul Institutului de istorie generală al AŞR în Italia, şeful sectorului de iniţiative culturale al mitocului Patriarhului în Bari, or. Neapol (Italia), pentru lucrarea „Viaţa bisericească în Rusia şi construcţia bisericilor în Italia”;

·      Premiul suplimentar pentru tineret – Moiseeva S.A., redactor ştiinţific superior la „Enciclopedia Ortodoxă”, lector al Universităţii Umanistice Ortodoxe „Sfântul Tihon”, or. Tula, pentru lucrarea „Agiografia melchită arabă din secolele IX – XI: caracteristica stilistică şi de gen”.

La nominarea „Manual sau suport didactic”, care prezimntă o contribuţie pentru ştiinţă în una din nominările existente:

·      Premiul – Iakovlev A.I., doctor în ştiinţe istorice, profesor al Universităţii de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov”, or. Moscova, pentru lucrarea „Schiţe de istorie a culturii ruse din secolul al XIX-lea: suport didactic”.

La nominarea „Pentru realizări în popularizarea cunoştinţelor ştiinţifico-istorice”:

·      Premiul – Volodihin D.M., doctor în ştiinţe istorice, docent la facultatea de istorie a Universităţii de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov”, or. Moscova, pentru lucrarea „Pojarski”.

S.P. Karpov a oferit cuvânt laureaţilor premiului – candidatului în studiul artelor A.S. Preobrajenski şi academicianului P.P. Tolociko.

Apoi mitropolitul Vichentii a înmânat diplome nominanţilor şi diplome de mulţumire membrilor Consiliului de experţi, apoi s-a adresat cu un cuvânt de recunoştinţă către toţi organizatorii şi participanţii la concurs.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele știri

În Duminica Lăsatului sec de brânză Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

În Duminica Vameșului și a Fariseului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

A avut loc consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad și Dmitrov Foma

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronării

La cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

În Duminica după Nașterea Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezieasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Vecernia Mare în Catedrala „Hristos Mântuitorul”