Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril s-a întâlnit cu președintele Consiliului pontifical pentru promovarea unității creștine cardinalul Kurt Koch

Операторы: Л. Брусенцов, Р. Самсонов
Versiune pentru tipar
18 decembrie 2013 20:31

La 18 decembrie 2013, la reședința Patriarhală de la mănăstirea „Sfântul Daniil”, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a întâlnit cu președintele Consiliului pontifical pentru promovarea unității creștine cardinalul Kurt Koch.

Cardinalul Kurt Koch a fost însoțit de nunţiu apostolic în Federaţia Rusă Ivan Iurkovici, consilierul Nunciaturii apostolicești monseniorul Andrzej Jozwowicz și colaboratorul Consiliului pontifical pentru promovarea unității creștine preotul Hyacinthe Destivelle.

Din partea Bisericii Ortodoxe Ruse la întâlnire au participat: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; arhimandritul Filaret (Bulekov), vicepreşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; colaboratorul secretariatului DREB pentru relaţii intercreştine protoiereul Alexii Dikariov.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse l-a salutat pe oaspete, menționând: “Eu apreciez posibilitatea unei comunicări și a unui dialog nemijlocit; consider că un atare dialog este extrem de important pentru Bisericile noastre, în special la etapa contemporană”.

Preafericitul Stăpân a menționat că timp de doi ani, care au trecut din momentul întâlnirii sale precedente cu cardinalul Kurt Koch, în viața Bisericii Ortodoxe Ruse și a Bisericii Romano-Catolice s-au produs multe evenimente semnificative. “În tot acest timp”, a menționat, în special, Patriarhul Chiril, „a avut loc schimbarea Suveranului Pontif de la Roma și noi legăm de alegerea Suveranului Pontif Francisc mari speranțe, deoarece multe din cele declarate de Suveranul Pontif, din cele propuse lumii și societății, coincid cu viziunea noastră. Noi apreciem pozitiv acel fapt că Suveranul Pontif Francisc și-a exprimat nu o singură dată simpatiile sale față de Biserica noastră, inclusiv în timpul întâlnirilor cu mitropolitul de Volokolamsk Ilarion. Aceste întâlniri mărturisesc că în pozițiile Pontifului de la Roma și ale Patriarhului Moscovei sunt multe în comun la temele care sunt aproape oamenilor din întreaga lume“.

Sanctitatea Sa a subliniat în mod deosebit comunitatea pozițiilor celor două Biserici cu privire la situația din Extremul Orient, în special  privitor la conflictul din Siria. Preafericitul Patriarh a relatat cardinalului K. Koch că vizitând de la începutul conflictului Siria și Libanul, a avut posibilitate să se întâlnească cu conducătorii Bisericilor creștine din Orientul Apropiat și cu conducerea politică a acestor țări. “O foarte importantă întâlnire am avut-o cu patriarhii catolici la reședința Patriarhului maronit în Liban”, a menționat Sanctitatea Sa. „Am simțit atunci comunitatea pozițiilor noastre cu privire la problemele Siriei, Libanului și ale întregului Orient Apropiat“.

“Lucrul cel mai important pe care l-am conștientizat în timpul acestor vizite (confirmându-se ulterior) este următorul: există amenințarea dispariției populației creștine, a alungării creștinilor din locurile, unde există, practic, pe parcursul a două mii de ani”, a continuat Preafericitul Patriarh Chiril. „Aceasta va semnifica nu doar încălcarea cea mai brutală a drepturilor omului și a libertății religioase, dar și suferințele oamenilor și, pe lângă aceasta, schimbarea naturii civilizaționale a Orientului Apropiat. În această regiune au apărut primele comunități de creștini, islamiști, precum și de iudei, de aceea încălcarea echilibrului acestor comunități va duce la schimbarea  matricei culturale a acestui pământ“.

Preafericitul Stăpân a menționat marea importanță a poziției Suveranului Pontif Francisc la problema dată, pe care a expus-o în adresarea către Președintele Rusiei V.V. Putin în legătură cu desfășurarea întâlnirii “Celor douăzeci“ la Sanct-Petersburg în septembrie 2013. “Consider că poziția noastră comună cu privire la Siria este o platformă foarte bună pentru un dialog ulterior între Bisericile noastre cu privire la cele întâmplate în lume“, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Încă o temă, importanța căreia este menționată și de ortodocși, și de catolici – păstrarea valorilor tradiționale familiale în lumea contemporană. “În Rusia, Ucraina și în alte țări de pe teritoriul canonic al Patriarhiei Moscovei, noi ne străduim să  facem cunoscută poziția Bisericii noastre referitor la această problemă importantă și ducem o activitate susținută, orientată la păstrarea familiei, la reducerea numărului divorțurilor, la contracararea avorturilor, dar ceea ce este cel mai important – la apărarea a însăși instituției familiei, care azi este supusă unor acțiuni distructive din partea conștiinței seculariste. Noi știm că nu este pur și simplu o provocare teoretică adusă creștinismului, dar și o anumită acțiune practică, legată de schimbarea legislației într-un șir de țări occidentale“, a subliniat Sanctitatea Sa, exprimându-și satisfacția că și Suveranul Pontif Francisc consideră tema familiei ca fiind prioritară.

Activitatea în această direcție se duce, inclusiv la nivel bilateral, a menționat Preafericitul Patriarh. Astfel, în noiembrie 2013, la Roma, s-a desfășurat o conferință, organizată de Departamentul pentru relaţii externe bisericeşti și Consiliul pontifical pentru problemele familiei, care a fost consacrată protecției valorilor familiale. La conferința ce s-a desfășurat la Varșovia, în perioada 29-30 noiembrie, având genericul “Viitorul creștinismului în Europa. Rolul Bisericilor și al popoarelor Poloniei și Rusiei“, cu participarea reprezentanților Bisericii Ortodoxe Ruse și a Bisericii Catolice în Polonia, a fost acordată o mare atenție problemei familiei.

Lumea se află în fața unei inegalități și sărăcii care se agravează tot mai mult. “În secolul al XX-lea noi ca popor am trecut prin multe zguduiri, legate de revoluții, războaie, schimbarea sistemului de stat și economic de la sfârșitul secolului trecut, din această cauză au avut de suferit un mare număr de compatrioți de ai noștri. Coborârea bruscă a nivelului de viață a rușilor, ucrainenilor, belarușilor și al altor persoane, care au locuit pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, a pus  într-un mod foarte acut în fața țării noastre și a oamenilor care locuiesc pe tot teritoriul, care este cârmuit de Biserica Ortodoxă Rusă, problema sărăciei” – a relatat Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril. „Această problemă, cu mila lui Dumnezeu, se soluționează. Noi vedem că actualmente crește nivelul de viață, în special în Rusia, însă în unele locuri se mai păstrează focare de sărăcie, din aceste considerente mesajul nostru pentru societate întotdeauna are în vedere această problemă. Tema echității sociale, problema disproporției economice, problemele dezvoltării carității și ale slujirii sociale a Bisericii, de asemenea se află în centrul atenției noastre“. Preafericitul Stăpân a constatat că tema dată își găsește reflectarea, de asemenea, în poziția Bisericii Catolice și a conducătorului ei.

“Consider că este foarte important ca să aibă loc schimbul de opinii la toate aceste probleme în cadrul dialogului bilateral - și cel formal, și cel neformal, cu atât mai mult că Bisericile noastre sunt incluse nu doar în discuția acestor teme, dar și în soluționarea unor probleme concrete“, a spus Preafericitul Stăpân. Domnia Sa a amintit  despre activitatea de caritate socială și de caritate a Bisericii Ortodoxe Ruse, despre ajutorul ei acordat nu doar victimelor calamităților naturale – precum inundația din Krymsk, revărsarea râurilor în regiunile Extremului Orient ale Rusiei sau tsunami în Japonia - dar și persoanelor, care au avut de suferit în urma crizei economice într-un șir de țări, de exemplu, în Grecia.

Sanctitatea Sa a atras atenția oaspetelui și asupra situației, în care se află populația Siriei. “Situația este apropiată de o catastrofă umanitară, a constatat dumnealui.  Noi strângem în mod activ mijloace materiale, enoriași noștri jertfesc bani. Și în mod independent, și împreună cu alte organizații obștești ale Rusiei, noi îndreptăm încolo ajutor umanitar și vedem în ce măsură acei oameni au nevoie de acest ajutor“.

În timpul convorbirii Preafericitul Patriarh Chiril a amintit, de asemenea, despre faptul că în evoluția Bisericii Ortodoxe Ruse din ultimii ani au loc procese similare cu cele din Biserica Catolică, în special  în legătură cu alegerea Suveranului Pontif Francisc.

Suveranul Pontif subliniază importanța și rolul Sinodului episcopilor. Dumnealui a creat un consiliu al cardinalilor, care îi ajută în găsirea soluționării problemelor, care se află în fața Bisericii.

În Biserica Ortodoxă Rusă a fost creat Consiliul Suprem Bisericesc pe lângă Patriarh, care constă din conducătorii tuturor departamentelor bisericești. Pe lângă aceasta, câțiva ani în urmă a apărut un organ colegial nou al Bisericii Ruse - Adunarea Intersobornicească. “Ea este alcătuită din episcopi, arhierei, preoți și mireni. Anume acest organ pregătește cele mai importante documente, care mai apoi sunt adoptate de către Sobor sau de către Sinodul Bisericii noastre, însă, în prealabil, toate aceste documente trec prin discutarea la scara întregului popor”, a povestit Patriarhul. „Noi le difuzăm în toate eparhiile cu rugămintea de a ne expedia avize, toate aceste fiind publicate în Internet. Noi recepționăm mii și mii de amendamente și observații, apoi încercăm în mod rațional să le încorporăm în documente. Iar apoi, prin discutarea la plenara Adunării Intersobornicești, apoi la Sinod, la Soborul Arhieresc, căpătăm în final documente, care au o mare susținere a întregului popor“. După cum a menționat Preafericitul Stăpân, Adunarea Intersobornicească este un  instrument al sobornicității, care ajută Bisericii Ortodoxe Ruse să adopte decizii în condițiile actuale, care sunt susținute de majoritate. “Din aceste considerente, noi urmărim cu atenție cum se dezvoltă azi tema sobornicității în cadrul dialogului dintre Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă“, a constatat Preafericitul Patriarh Chiril.

“Noi avem o istorie a relațiilor, o experiență de colaborare, care oferă posibilitatea de a privi cu optimism în viitor, în speranța că ambele Bisericii vor putea exercita influență asupra omului contemporan pentru a întări valorile duhovnicești în viața societății“, consideră Sanctitatea Sa.

Cardinalul Kurt Koch, la rândul său, a transmis Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril mesajul de salut și urările de bine de la Suveranul Pontif Francisc.

“Fiecare Biserică își are comorile sale”, a menționat oaspetele. „În adresarea sa, Suveranul Pontif Francisc scrie franc că am învățat multe de la ortodocși, în special în cele ce se referă la colegialitatea și sobornicitatea episcopilor“.

Președintele Consiliului pontifical pentru promovarea unității creștine a numit drept o provocare comună pentru toți creștinii respingerea de către lumea contemporană a valorilor creștine, una din manifestări fiind criza instituției familiei.

Conform opiniei cardinalului K. Koch, o mare importanță o are poziția solidară a Bisericilor cu privire la situația în Siria și Orientul Apropiat în genere. Oaspete a relatat că a auzit de la patriarhii catolici din Orient multe cuvinte de recunoștință, adresate Preafericitului Patriarh Chiril, ce a vizitat în vremuri grele Siria și Libanul.

“O mare neliniște o trezește acel fapt că în această regiune dispare creștinismul. Dacă acolo vor rămâne doar pietre fără oameni, noi vom pierde ceea ce este cel mai esențial“, consideră dumnealui.

În timpul convorbirii care a avut loc mau târziu, participanții la ea au luat în discuție starea actuală a dialogului teologic ortodox-catolic în cadrul Comisiei internaționale mixte și acele dificultăți, de care se ciocnește ea.

Cardinalul Kurt Koch și-a împărtășit, de asemenea, impresiile de pe urma vizitei sale în Ucraina în iunie 2013, precum și a vizitei sale în Sanct-Petersburg.

În încheierea întâlnirii, care a trecut într-o atmosferă de dialog constructiv și de înțelegere reciprocă, părțile au făcut schimb de daruri memorabile.

Serviciul de comunicare DREB /Patriarchia.ru

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Regulile corectitudinei politice nu trebuie să intervină în sfera care este sfântă pentru milioane de oameni

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Creștinii din Europa încep să se simte ca o minoritate discriminată

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Decizia Arhiepisocpului Hrisostom de a-l pomeni la Dumnezeiasca Liturghie pe șeful schismaticilor ucarineni a provocat o reacție negativă în cadrul Bisericii Ciprului [Interviuri]

Alexandr Shchipkov: În Europa se încearcă edificarea unui sistem de valor morale care să nu se bazeze pe tradițiile avraamice

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Să-L descoperim oamenilor de Hristos - iată sarcina noastră cea mai principală [Interviuri]

Episcopul de Bač Irinei: Amestecul Patriarhului Bartolomeu în Ucraina a făcut ca schisma să se extindă asupra întregii Ortodoxii [Interviuri]

Despre situația populației creștine din țările Africii [Articol]

Scrisoarea de mulțumire adresată Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse din partea Patriarhului-Catolicos al Etiopiei Abune Mathias [Documente]

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse au luat parte la conferința-online dedicată celei de-a cincea aniversări a întâlnirii, la Havana, a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu Papa de la Roma

Papa de la Roma Francisc l-a felicitat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului

S-a încheiat vizita de lucru a președintelui Departamentului pentru relațiile externe bisericești la Roma

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Noi trebuie să facem tot posibilul pentru a păstra prezența creștină în Orientul Mijlociu [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Este important ca un conflict interetnic să nu devieze în unul interreligios [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Să-L descoperim oamenilor de Hristos - iată sarcina noastră cea mai principală [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Patriarhul Bartolomeu se crede arbitru al destinelor Ortodoxiei

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a adresat felicitări Întâistătătorilor Bisericilor Vechi Răsăritene care sărbătoresc Sfintele Paști conform calendarului iulian

Președintele Departamentului pentru relațiile externe bisericești: Patriarhul Bartolomeu nu deorește să recunoască greșeala pe care a comis-o în problema ucraineană