Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

De sărbătoarea Nașterea Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat Dumnezeiasca liturghie la catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Nașterea Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat Dumnezeiasca liturghie la catedrala „Hristos Mântuitorul”
Versiune pentru tipar
7 ianuarie 2014 03:07

În noaptea de la 6 spre 7 ianuarie 2014, de sărbătoarea Nașterea Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat servicii divine de Crăciun -  marea pavecerniță, utrenia și Dumnezeiasca liturghie.

Înainte de începerea serviciului divin, Preafericitul Stăpân s-a adresat de pe amvon către păstoriți cu o predică scurtă, dedicată sărbătorii Nașterea Domnului și aducerii în Biserica Ortodoxă Rusă a Darurilor magilor – una din puținele relicve, legate de viața pământească a Mântuitorului:

ˮPrin acest serviciu divin, oficiat la catedrala „Hristos Mântuitorul” și în toate sfintele locașuri ale Bisericii noastre, și nu doar ale noastre, noi, oamenii ortodocși, intrăm în solemnitatea nopții de Crăciun. Prin această pomenire a celui mai mare eveniment în istoria omenirii noi ne atingem de ceea ce este, de fapt, esența acestui eveniment.

Dumnezeu a dorit să vină în lume nu prin puterea banilor, nu prin puterea omenească, nu prin puterea destinului, dar prin alegerea liberă a omului de a se face coparticipant al vieții lui Dumnezeu. Oamenii au răspuns la cel mai important eveniment în simplitatea inimilor lor. Păstorii cu bucurie au primit mărturia cerului despre nașterea Mântuitorului. Către El, Cel Nou Născut, au venit magii cu daruri și drept mulțumire cerului, drept recunoștință lui Dumnezeu Cel necunoscut de ei au adus pruncului aur, tămâie și smirnă: aur – ca unui rege, tămâie – ca unui Dumnezeu, smirnă – ca unui om.

Astăzi serviciul nostru divin, oficiat în această catedrală, este însoțit de rugăciune înaintea uneia dintre cele mai mari relicve sfinte ale creștinilor. Anume acele Daruri ale magilor au fost păstrate cu grijă de către Fecioara Maria, Maica Mântuitorului, și transmise de Ea Bisericii din Ierusalim, unde au fost păstrate până în secolul al IV-lea, iar apoi au fost strămutate în noua capitală a Imperiului Roman de Est, orașul Constantinopol. Când a apărut pericolul năvălirilor străine în Constantinopol, această sfântă relicvă a fost adusă pe Muntele Athos, unde se păstrează la mănăstirea Sfântul apostol Pavel până acum.

La rugămintea noastră, pentru prima dată în istorie această sfântă relicvă este adusă în Rusia. Acum noi întâmpinăm Darurile magilor. Ele se vor afla în centrul bisericii și fiecare dintre voi pe parcursul întregii slujbe Dumnezeiești se poate ruga înaintea acestei sfinte relicve, cerând de la Mântuitorul Cel Nou Născut milă pentru sine, pentru rudele și apropiații săi, în special pentru copiii săi, pentru bunăvoința lui Dumnezeu și ajutorul Lui adus țării noastre, apărate de Dumnezeu, întregii Rusii istorice și Bisericii noastre. Noi credem că pentru rugăciunile noastre vom primi de la această sfântă relicvă, plină de harul lui Dumnezeu, ceea ce vom cere de la Domnul, având credință și speranță profundă. Amin.ˮ

Apoi, la porțile de vest ale catedralei „Hristos Mântuitorul”, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe, ierarhi și clerici au întâmpinat chivotul cu Darurile magilor. Relicva sfântă, care se păstrează din secolul al XV-lea la mănăstirea Sfântul apostol Pavel pe Athos, a fost adusă la Moscova cu un avion charter din or. Salonic. Din aeroportul Vnukovo relicva a fost adusă la catedrala „Hristos Mântuitorul” de către starețul mănăstirii Sfântul Pavel arhimandritul Parfenii (Murelatos), călugări ai mănăstirii, precum și de preşedintele Consiliului de tutelă al Fundaţiei de caritate „Sfântul ierarh Vasile cel Mare” C.V. Malofeev, conducătorul Comitetului de organizare pentru aducerea Darurilor magilor în hotarele Bisericii Ortodoxe Ruse S.Iu. Rudov, şeful Departamentului pentru colaborare interregională, politica naţională şi relaţii cu organizaţiile religioase din or. Moscova Iu.V. Artiuh.

Luând sfânta relicvă, însoțit de cântarea troparului Nașterii Domnului de către cor, Preafericitul Patriarh Chiril a trecut la mijlocul bisericii și a plasat chivotul cu Darurile magilor pe un loc pregătit din timp.

La serviciile divine de Crăciun, împreună cu Sanctitatea Sa, au slujit: arhiepiscopul de Istra Arsenii, primul vicar al Preafericitului Patriarh pentru or. Moscova; episcopul de Dmitrov Feofilact, locţiitor la mănăstirea stavropighială de călugări „Sfântul apostol Andrei”; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Podolsk Tihon, preşedintele Direcției financiar-economice a Patriarhiei Moscovei; shiarhimandritul Ilii (Nozdrin); protoiereul Mihail Reazantsev, clucerul catedralei „Hristos Mântuitorul”; arhimandritul Parfenii (Murelatos), starețul mănăstirii Sfântul Pavel pe Sfântul Munte Athos; călugări ai mănăstirii athonite Sfântul Pavel în treaptă de preot; clerici ai  catedralei Hristos Mântuitorul și clerul or. Moscova.

Printre cei prezenți la serviciul divin de noapte la catedrala „Hristos Mântuitorul” a fost  președintele Guvernului Federației Ruse D.A. Medvedev cu soția.

În timpul serviciului divin a cântat corul catedralei „Hristos Mântuitorul” (regent – I.V. Tolkaciov).

Serviciul divin a fost difuzat pe posturile de televiziune ˮPervyiˮ, ˮRossiaˮ, ˮSpasˮ (cu traducere pentru surdo-muți), precum și pe site-ul oficial al Bisericii Ortodoxe Ruse Patriarchia.ru. Emisia în direct a comentat-o colaboratorul Patriarhiei Moscovei N.I. Derjavin.

Pastorala la Nașterea Domnului a Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril către arhipăstorii, păstorii și toți copiii credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ruse a dat-o citirii Mihail Reazantsev.

În altarul catedralei „Hristos Mântuitorul” Întâistătătorul Bisericii Ruse și președintele Guvernului FR au făcut schimb de daruri memorabile. Preafericitul Patriarh Chiril l-a felicitat pe D.A. Medvedev cu ocazia sărbătorii Nașterea Domnului și i-a dorit ajutorul lui Dumnezeu în slujire pentru binele Patriei

După încheierea serviciului divin Preafericitul Patriarh Chiril s-a adresat către credincioși cu o predică:

ˮÎnaltpreasfințiți și Preasfințiți stăpâni! Dragi cuvioși părinți! Frați și surori!

Vă felicit pe toți încă odată cu ocazia marii și mântuitoarei pentru lume sărbători a Nașterii lui Hristos! Puterea lui Dumnezeu, arătată neamului omenesc prin nașterea Domnului Iisus în sărăcăcioasa peșteră de la Bethlehem, ne susține pe fiecare dintre noi în viața noastră, în gândurile noastre, în faptele noastre, în intențiile noastre – în tot ce constituie acțiunea omului în lumea ambiantă.

Fie ca această putere Dumnezeiască să ne ajute să ne formăm lumea noastră duhovnicească interioară încă din copilărie, tinerețe - și până la  sfârșitul nostru. Deoarece omul fie urcă, fie se micșorează. Nu se întâmplă ca personalitatea să rămână la același nivel și să nu existe mișcare în sus sau în jos. Așadar, harul lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos ne este dăruit pentru ca noi să creștem în continuare, să ne urcăm spre cer, ca nici un fel de ispite și tentații ale lumii să nu distrugă această capacitate către o creștere duhovnicească, care nu are limite și hotare. Deoarece prin această creștere în fața noastră se deschid porțile vieții veșnice.

Fie ca Domnul, Care s-a născut în peștera din Bethlehem, să se atingă de fiecare dintre noi cu puterea harului Său, ca noi să putem dobândi pacea plină de bucurie în această viață și mântuirea în viața veșnică. Aminˮ.

Toți cei prezenți în biserică au putut să sărute sfânta relicvă de pe Athos – Darurile magilor.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

 

 

Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

La Arhanghelsk a fost întîmpinată icoana principală a Flotei Militare Maritime a Rusiei

Icoanele bisericii principale a Forțelor Armate vor fi aduse la peste 300 de grupări și unități militare pînă la sărbătorirea aniversării a 75 de ani a Marii Victorii

Icoana principală a Forțelor Armate ale Rusiei a fost adusă în Catedrala maritimă din Kamceatka

Viețuitorii Mănăstirii „Sfîntul Nicolae” din Ugreșa au luat parte la Dumnezeiasca Liturghie în fața Icoanei „Sfîntul Ierarh Nicolae Făcătorul de minuni” de Ugreșa săvîrșită în paraclisul Galeriei „Tretiakov”

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Ucraina s-a întîlnit cu surorile de caritate și copiii tutelați de către Mănăstirea „Sfintele Marta și Maria” din or. Odesa

Exarhul Patriarhal și ministrul Ocrotirii Sănătății al Republicii Belarus au vizitat Centrul de reabilitare medicală a copiilor cu boli psihoneurologice din Minsk

La Festivalul de muzică duhovnicească în cinstea Nașterii Domnului din Moscova a luat parte Corul arhieresc al Mitropoliei de Stara Zagora a Bisericii Ortodoxe Bulgare

A ieșit de sub tipar primul număr al „Jurnalului Patriarhiei Moscovei” din anul 2020

Mesajele de felicitare ale Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse adresate miniștrilor nou formatului Guvern al Federației Ruse [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mesajele de felicitare ale Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat nou numiților vicepreședinți ai Guvernului Federației Ruse [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui Iu.Ia. Ceaika cu prilejul numirii în funcția de reprezentant plenipotențiar al Președintelui Federației Ruse în districtul federal Caucazul de Nord [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui M.V. Mișustin cu prilejul numirii în funcția de președinte al Guvernului Federației Ruse [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Altele știri

În ajunul sărbătorii Botezului Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvîrșit privegherea în Catedrala „Arătarea Domnului”, or. Moscova

În Ajunul Bobotezei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala episcopală „Hristos Mîntuitorul” din Moscova

De sărbătoarea Soborului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova

De sărbătoarea Nașterii Domnului Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvîrșit Vecernia Mare în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”, or. Moscova

În Ajunul Nașterii Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”, or. Moscova

De sărbătoarea Nașterii Domnului la posturile de televiziune din Rusia și pe portalul Patriarchia.ru va fi transmisă în direct slujba dumnezeiască Patriarhală

De ziua pomenirii Sfîntului Ierarh Petru Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvîrșit în Catedrala „Hristos Mîntuitorul” Te-Deum-ul cu prilejul noului an

De ziua pomenirii Sfîntului Sfințit Mucenic Ilarion, arhiepiscopul de Vereia, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Întîmpinarea Domnului”, or. Moscova