Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

A avut loc convorbirea frățească a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Rusă și Bulgară

Versiune pentru tipar
27 mai 2014 14:39

La 27 mai 2014, la reședința Patriarhală și Sinodală de la mănăstirea stavropighială „Sfântul Daniil”, a avut loc convorbirea Sanctității Sale Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril cu Sanctitatea Sa Patriarhul Bulgariei Neofit, care săvârșește o vizită oficială la Biserica Ortodoxă Rusă.

Din partea Bisericii Bulgariei la întâlnire au participat: președintele Comisiei sinodale pentru relațiile externe bisericești mitropolitul de Vidin Dometian, șeful departamentului pentru cultură și luminare al Patriarhiei Bulgariei mitropolitul de Loveci Gavriil, mitropolitul de Varna și Velikopreslav Ioan, secretarul general al Sinodului Bisericii Ortodoxe Bulgare mitropolitul de Ruse Naum, șeful Departamentului Sinodal pentru servicii divine arhimandritul Dionisie (Mișev), arhimandritul Feoctist (Dimitrov), reprezentantul Patriarhului Bulgariei pe lângă PatriarhulMoscovei şi al întregii Rusii arhimandritul Teoctist (Dimitrov).

Din partea Bisericii Ruse au participat: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei, șeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei episcopul de Solnecinogorsk Serghii, episcopul de Podolsk Tihon, preşedintele Direcției financiar-economice a Patriarhiei Moscovei, episcopul de Voskresensk Sava, prim vicepreședintele Direcției executive a Patriarhiei Moscovei, protoiereul Nicolai Balașov, vicepreședintele Departamentului pentru relații externe bisericești al PM, reprezentantul PatriarhuluiMoscovei şi al întregii Rusii pe lângă Patriarhul Bulgariei arhimandritul Filip (Vasiltsev), secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe protoiereul Igor Iakimciuk.

Salutându-l pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Bulgare și pe membrii delegației la mănăstirea veche „Sfântul Daniil” – centrul duhovnicesc și administrativ al Bisericii Ruse - Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a spus: „Cu mare satisfacție mărturisesc că relațiile dintre Bisericile noastre frățești se află la un nivel foarte înalt, asupra lor nu se răsfrânge nici un fel de conjunctură politică, nici un fel de schimbări în opiniile politice, care se întâmplă în Europa. Așa și trebuie să fie, deoarece la baza acestor relații se află credința comună și experiența participării la lupta de eliberare, ceea ce a devenit parte integrantă a memoriei istorice a popoarelor rus și bulgar. Pe lângă aceasta, am avut un sistem minunat de susținere reciprocă și ajutor în acele  timpuri, când Bisericile noastre se aflau nu în cele mai bune circumstanțe din punctul de vedere al atitudinii puterii față de ele. Noi am trecut prin acești ani împreună, susținând-ne și, consider, aceasta se păstrează în memoria noastră istorică”.

Și în  perioada modernă, când în Biserica Bulgariei a apărut scindarea, scârbirile ei au fost aproape de inima Bisericii Ruse, susținând pe deplin poziția pururi pomenitului Patriarh Maxim și a Sinodului Bisericii Ortodoxe Bulgare. „Noi ne bucurăm că prin mila Domnului scindarea bisericească în Bulgaria s-a reușit a fi oprită – ea nu mai există”, a constatat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, menționând în mod special rolul în acest proces al șefului Casei regale a Bulgariei Simeon al II-lea de Saxa-Coburg și Gotha, în vremurile când era prim-ministru.

Preafericitul Stăpân a pomenit în timpul convorbirii despre marile schimbări din Europa, ai căror martori sunt contemporani noștri. Astfel, rezultatele alegerilor petrecute recent în Parlamentul European sunt mărturia faptului că pentru mulți europeni nu este acceptabilă filozofia liberală, care cere refuzul la valorile morale, care înaintează provocări la autoconștiința națională. „Sunt profund convins de faptul că aceste procese vor crește”, a menționat Sanctitatea Sa, „deoarece Domnul a pus principiul moral în firea omenească. De aceea orice lege, care este adoptată împotriva firii, trezește la oameni un sentiment firesc al protestului”.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a adus în calitate de pildă evenimentele din Franța, unde în timpul discuțiilor și adoptării legii, care pune sub semnul întrebării instituția familiei, milioane de oameni au ieșit pe străzile orașelor, apărând valorile tradiționale.

„Din păcate, mecanismul adoptării hotărârilor este astfel că doar câteva voturi în parlament au tras mai greu la balanța deciziilor decât voința milioanelor de oameni”, a continuat Sanctitatea Sa Stăpânul. „Însă astfel de biruințe nu pot fi trainice și ceea ce azi se întâmplă în Europa, după opinia mea, este și o reacție la liberalizarea fără noimă a valorilor morale, ceea ce pune la îndoială însăși firea morală a omului și ceea ce impune astfel de stiluri de comportament, care din punctul de vedere al creștinismului sunt păcătoase, dar din punctul de vedere al moralei – sunt împotriva firii. De aceea eu sunt profund convins: în pofida faptului că, s-ar părea, bătălia este pierdută, însă atâta timp cât Domnul păstrează Pronia Sa asupra neamului omenesc, ne mai rămâne speranța la mila Lui în toate situațiile complicate, prin care trec popoarele creștine”. Cel mai important este să păstrăm fidelitate lui Dumnezeu, legii Lui, credință Bisericilor proprii, și atunci această poziție pașnică, calmă, dar fermă, va ajuta la foarte mulți oameni să învingă ispitele lumii contemporane, este convins Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Adresându-se către Sanctitatea Sa Patriarhul Neofit, dumnealui a menționat că activitatea metocului Bulgariei la Moscova și a metocului Rusiei la Sofia are o importanță mare pentru dezvoltarea și păstrarea relațiilor bilaterale dintre Biserici. Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril i-a salutat cordial pe parohii acestor mitocuri prezenți la întâlnire - arhimandritul Teoctist (Dimitrov) și arhimandritul Filip (Vasiltsev).

Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a pronunțat pentru dezvoltarea bilaterală dintre țări, inclusiv prin susținerea pelerinajului, care permite persoanelor evlavioase să se atingă de relicvele sfinte ale altei Biserici, ale altei țări, ale altui popor. „Noi observăm o creștere substanțială a interesului față de pelerinaj, inclusiv în societatea noastră”, a mărturisit Sanctitatea Sa. „Aceasta se referă nu doar la Rusia, dar și la Ucraina, Belarus, Moldova și la alte țări, asupra cărora se extinde grija păstorească a Bisericii Ortodoxe Ruse”.

Locurile importante pentru vizitarea de către călători și pelerini sunt: memorialul de la Șipka și alte monumente, legate de lupta eroică a popoarelor rus și bulgar pentru eliberarea Bulgariei de sub stăpânirea otomană. „Învăluite de eroismul celor care s-au opus jugului și totodată marcate de multe evenimente importante, ce sunt percepute de pelerinii noștri ca locuri sfinte, ceea ce, de fapt, oglindește o atitudine corectă a oamenilor față de acele locuri, ce sunt legate de lupta eroică a popoarelor rus și bulgar pentru eliberarea Bulgariei!” a menționat Preafericitul Stăpân.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a relatat de asemenea Patriarhului  Bulgariei Neofit că la Moscova se păstrează cu grijă memoria fiului poporului bulgar – sfântul ierarh Ciprian, mitropolitul Kievului, Moscovei și al întregii Rusii. În timpul de față sunt soluționate toate problemele, legate de începutul construcției bisericii în cinstea acestui sfânt, care a fost fondată în luna iulie anul trecut de Patriarhul Bulgariei în raionul moscovit Severnoie Certanovo. „Actualmente acolo este ridicată o biserică provizorie de lemn, a povestit Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril. Noi dintr-o dată construim biserici provizorii și organizăm locuri pentru oficierea serviciilor divine, pentru ca oamenii care au manifestat activitate la crearea parohiilor, să capete experiența vieții parohiale, ca viața parohială să se dezvolte. Doar nu putem construi biserica și să spunem: ”De acum veniți”. Însăși procesul construcției ei este important duhovnicește pentru enoriași, el educă, formează solidaritatea parohială, ajută oamenilor să aprecieze destoinic rezultatele muncii. De aceea, construind o biserică provizorie, noi sperăm foarte mult că parohia bisericii în cinstea sfântului ierarh Ciprian se va dezvolta, se va desăvârși, se va întări și că la timpul cuvenit vom sfinți această biserică. Poate, la acel timp, veți considera posibil încă odată să vizitați Moscova, ca să săvârșiți această faptă bună”.

Mulțumind pentru salut și cuvintele calde la adresa delegației Bisericii Ortodoxe Bulgare, Sanctitatea sa Patriarhul Neofit a mărturisit: „Întotdeauna vizitarea Bisericii Ruse frățești ne aduce bucurie duhovnicească”.

Dumnealui de asemenea a subliniat importanța mare cu privire la ridicarea în capitala Rusiei a bisericii în numele sfântului ierarh Ciprian. După cum a povestit Sanctitatea Sa Patriarhul Neofit, în Bulgaria este deschis un cont bancar pentru colectarea mijloacelor în ajutorul construcției acestei biserici.

Întâistătătorul Bisericii Bulgare a vorbit de asemenea și despre jubileul ce se apropie – aniversarea a o sută de ani de la sfințirea bisericii în cinstea sfântului ierarh Nicolae la Sofia, unde se află metocul Sanctității Sale Patriarhul Chiril. După cum a menționat Patriarhul Neofit, parohul metocului arhimandritul Filip (Vasiltsev) depune mari eforturi pentru a întâmpina destoinic această sărbătoare și a propus să fie sărbătorită data jubiliară la 6 decembrie cu participarea înalților oaspeți din Biserica Ortodoxă Rusă.

În timpul discuției au fost abordate, de asemenea, și alte probleme ale relațiilor bilaterale și ale colaborării general-ortodoxe, în special, cele ce se referă la pregătirea Soborului Panortodox.

În încheierea întâlnirii  Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse i-a înmânat Sanctității Sale Patriarhului Neofit ordinul cuviosului Serghie de Radonej de gradul I.

Decorații înalte bisericești au fost înmânate, de asemenea, membrilor delegației bulgare: ordinul sfântului cuviosului Daniil al Moscovei de gradul II a fost înmânat mitropolitului de Vidin Dometian și mitropolitului  de Loveci Gavriil, ordinul sfântului cuviosului Serghie de Radonej de gradul II a fost înmânat  mitropolitului de Varna și Velikopreslav Ioan și mitropolitului de Ruse Naum, ordinul sfântului cuviosului Serghie de Radonej de gradul III a fost înmânat  arhimandritului Dionisii (Mișev).

Serviciul de comunicare DREB/Patriarchia.ru

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Mai mulți ierarhi ai Bisericilor Ortodoxe Locale i-au felicitat pe credincioșii Bisericii Ortodoxe din Ucraina cu prilejul praznicului Sfintelor Paști

Pe muntele Șipka au fost pomeniți ostașii ruși și bulgari care și-au dat viața în luptele pentru eliberarea Bulgariei

Parohul metocului din Sofia al Bisericii Ortodoxe Ruse a luat parte la pomenirea participanților eliberării Bulgariei de sub jugul otoman

Un reprezentant al Bisericii Ortodoxe Ruse a luat parte la solemnitățile din orașul bulgar Smolean

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Peste Biserica Ortodoxă Locală nu este o altă putere decât puterea lui Dumnezeu Însuşi [Interviuri]

Interviul mitropolitului de Volokolamsk Ilarion pentru agenția de știri greacă „Romfea” [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a povestit la ședința Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse despre rezultatele studierii documentelor Soborului de la Creta

Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse își va exprima atitudinea față de documentele Soborului de la Creta din anul 2016

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate

Toate materialele cu cuvintele-cheie