Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril s-a întâlnit cu secretarul general al Consiliului mondial al bisericilor Olav Fykse Tveit

Versiune pentru tipar
10 octombrie 2014 16:09

La 10 octombrie 2014, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a întâlnit la reședința Patriarhului de la mănăstirea „Sfântul Daniil”, or. Moscova, cu Secretarul general al Consiliului mondial al bisericilor (CMB) pastorul doctor Olav Fykse Tveit.

La întâlnire de asemenea au participat: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; reprezentantul Patriarhiei Moscovei pe lângă Consiliul mondial al bisericilor și organizațiile internaționale la Geneva protoiereul Mihail Gundeaev și secretarul DREB pentru relațiile intercreștine ieromonahul Stefan (Igumnov).

Salutându-l pe înaltul oaspete, Preafericitul Stăpân a spus, în special: „Aș vrea să încep convorbirea noastră cu discuția referitor la ședința  Comitetului central al CMB, care a avut loc luni, anul curent, la Geneva. Am parcurs materialele și trebuie să spun că această activitate mi-a produs o impresie pozitivă. Însăși tema pe care o subliniați acum – tema păcii și a dreptății, este foarte actuală. În atitudinea sa față de lumea exterioară, în special față de lumea politicii, noi subliniem permanent în numele Bisericii necesitatea de a uni orice acțiuni pacificatoare cu cerințele de dreptate, deoarece lumea fără dreptate este foarte instabilă. Anume în ultimul timp, adresându-mă către păstoriții mei din Ucraina, eu le spun în permanență ca pentru instaurarea păcii adevărate în Ucraina trebuie să se obțină dreptatea și este foarte important a exclude discriminarea oamenilor conform indicilor lingvistici, etnici și confesionali”.

Părțile au constatat importanța coordonării eforturilor Bisericilor creștine și ale organizațiilor creștine internaționale atât în vederea soluționării crizei din Ucraina, cât și a situațiilor conflictuale din Ucraina și din alte regiuni ale lumii.

O atenție deosebită a fost acordată problemei flagelurilor la care sunt supuși creștinii în Orientul Apropiat, care s-a agravat în urma activității extremiste a grupării „Statul islamic” și a măsurilor de răspuns, care se întreprind de un șir de țări occidentale pentru distrugerea grupării date.

Conform opiniei secretarului CMB, la soluționarea crizei din Orientul Mijlociu este foarte important să luăm în considerare opinia liderilor religioși locali și a reprezentanților tuturor grupurilor etnice. În acest sens este necesar de a scoate la un nou nivel și dialogul interconfesional.

După cum a menționat Preafericitul Patriarh Chiril, Consiliului mondial al bisericilor poate avea unul din rolurile-cheie în organizarea unui atare dialog și coordonarea relațiilor intercreștine în cauza instaurării păcii.

Părțile de asemenea au discutat un șir de proiecte, legate de colaborarea Patriarhiei Moscovei și a Consiliului mondial al bisericilor în domeniul umanitar.

Serviciul de comunicare DREB/Patriarchia.ru

 

Versiunea: rusă