Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril a condus ședința Consiliului de observatori al Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești

Versiune pentru tipar
16 decembrie 2014 18:31

La 16 decembrie 2014, la reședința  Patriarhală din mănăstirea stavropighială „Sfântul Daniil”, sub președinția Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a avut loc ședința ordinară a Consiliului de observatori al Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești „Sfinții întocmai cu apostolii Chiril și Metodiu”.

La ședință au participat: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei, rectorul Aspiranturii şi doctoranturii general-bisericeşti; reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui FR în Districtul federal central A.D. Beglov; președintele Societății ortodoxe imperiale pentru Palestina S.V. Stepașin; de asemenea, printre cei prezenți s-au aflat: șeful Departamentului pentru moștenirea culturală al orașului Moscova A.V. Kibovski; directorul general al Corporației de Stat pentru energia atomică „Rosatom” S.V. Kirienko; consilierul principal al președintelui companiei „CFR” V.V. Cernyșov; președintele Consiliului de directori al companiei „Avrora” V.N. Jimirov; directorul Fundației de caritate „Transsoiuz” V.V. Cernyșov; directorul general al Fundației de caritate „Lukoil” I.A. Beketov; președintele consiliului de directori  „Promsveazbank” .A.N. Ananiev; președintele Consiliului de directori al companiei „Gruppa LSR”, vicedirectorul general al companiei „Rosseti” A.V. Demidov; consilierul directorului general al corporației de stat „ROSTEH” pentru problemele de sponsor și caritate Iu.A. Voronov; consilierul reprezentantului plenipotențiar al Președintelui Rusiei în districtul federal Centru M.N. Belogubova.

La adunare au fost prezenți: prorectorii Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești „Sfinții întocmai cu apostolii Chiril și Metodiu” (ADGB) protoiereul Vladimir Șmalii și ieromonahul Ioan (Kopeikin), colaboratori ai ADGB.

Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat către cei prezenți cu un cuvânt de inaugurare. Sanctitatea Sa a menționat, în special: „În curând se împlinesc șase ani din acel moment, când la 31 martie 2009, la prima ședință a Sfântului Sinod de după alegerea mea în tronul Patriarhului, a fost inițiată o cauză mare și importantă - crearea Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești. Această inițiativă a fost condiționată de necesitatea stringentă de obținere a studiilor și a ridicării calificării rezervei de cadre ale Bisericii noastre. Mie și confraților mei arhipăstori în acele vremuri ne era clar cu desăvârșire că ridicarea calificării cadrelor din eșalonul superior și mediu al Bisericii, precum și  creșterea unei noi generații de slujitori responsabili – este o problemă de o importanță primordială, fără a cărei soluționare nu vom putea realiza vreo planificare, deoarece totul se reduce la oameni. În Biserica Rusă nu ajungeau catastrofal cadre calificate în domeniul teologiei, care s-ar situa la nivelul gândirii teologice contemporane. În anii trecuți s-au făcut multe pentru ca astfel de cadre să apară”.

Preafericitul Patriarh a acordat o atenție deosebită cursurilor de reciclare pentru nou numiții arhierei și consilierii lor cei mai apropiați din cadrul Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești: „Sunt convins că aceste cursuri de reciclare pentru arhiereii nou numiți sunt prima etapă, dar foarte importantă, de creare în Biserica Ortodoxă Rusă a unui program de ridicare permanentă a calificării. El s-ar putea numi Programul Patriarhului, luând în considerare acea circumstanță că pentru Patriarh ridicarea nivelului de învățământ, obținerea noilor deprinderi de către reprezentanții episcopatului sunt o cauză de o importanță enormă. Astfel de cursuri trebuie să se desfășoare nu doar pentru ierarhi și eu cred că tot nucleul de conducere al Bisericii Ortodoxe Ruse va avea posibilitate să-și ridice într-un fel sau altul calificarea pe baza Aspiranturii”.

În discursul său Preafericitul Stăpân a subliniat, de asemenea, importanța dezvoltării de mai departe a activității științifice, de luminare și a celei internaționale a ADBG. „Aspirantura și doctorantura general-bisericească este un fel de Academie a Patriarhului, care se află sub controlul nemijlocit al Întâistătătorului Bisericii”, a menționat Preafericitul Patriarh Chiril. „Ea este chemată, fără doar și poate, să controleze resursele intelectuale ale Bisericii Ortodoxe Ruse, să genereze noi idei de ordin social, să realizeze învățământul neîntrerupt al colaboratorilor responsabili ai Bisericii, să slujească drept teren pentru dialogul științei bisericești și a celei laice, precum și pentru pregătirea cadrelor care lucrează în domeniile relațiilor Biserică-stat, Biserică-societate și ale celor internaționale. Realizarea tuturor acestor obiective prezintă o sarcină importantă și actuală”.

În încheierea discursului său, Preafericitul Patriarh a constatat: „Așadar, multe s-au făcut deja. Dar și mai multe urmează de făcut. Pentru o instituție de învățământ segmentul de timp de cinci-șase ani este un termen prea mic, ca să ceri rezultate mari. Cu atât mai mult, astfel de rezultate sunt vizibile. Aș vrea cu bucurie să constat că sămânța semănată în anul 2009 nu a murit, ea nu a căzut nici în pământ pietros, nici între spini, nici pe margine de drum, dar a dat rod, și în decurs de acești cinci ani – o roadă demnă. Eu nu am intenția să  amplific rezultatele, dar nici de a le minimaliza nu este nevoie. De aceea trebuie de făcut totul, ca Aspirantura să poată funcționa cu un randament și mai mare”.

Apoi a urmat discursul lui A.D. Beglov, care a menționat că Aspirantura general-bisericească „Sfinții Chiril și Metodiu”, creată mai bine de cinci ani în urmă, a ocupat un loc aparte în rândul instituțiilor de învățământ ale Bisericii Ruse. „De activitatea ei este legată soluționarea unui șir de sarcini conceptuale, care se află în fața societății ruse”, a mărturisit reprezentantul plenipotențiar al Președintelui Federației Ruse în districtul federal Centru.

Aducând aminte că în Adresarea Președintelui Rusiei V.V. Putin către Adunarea Federală din 4 decembrie a fost arătată legătura indisolubilă dintre păstrarea în poporul rus a valorilor tradiționale moral-duhovnicești și suveranitatea țării, A.D. Beglov a spus: „Noi intrăm în anul jubiliar de 1000 de ani de la adormirea sfântului  întocmai cu apostolii cneazul Vladimir, ce a pus fundamentul unui stat unic rus. Alegerea credinței de către cneazul Vladimir a determinat destinul Rusiei pentru toate secolele următoare. Înțelegem noi oare în deplină măsură acest lucru? Doar cu începere din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, știința istorică academică a refuzat să cerceteze istoria religioasă și civilă ca un proces unic. În perioada sovietică istoria religioasă nu a fost studiată în genere. Chiar și azi, având sarcina să creeze o concepție unică privind istoria statului nostru, autorii deseori ascund subiectele religioase în compartimentele „Cultură”, „Arte”, „Obiceiuri populare”. Este necesar ca prin eforturile comune ale reprezentanților Bisericii și ale istoricilor laici de vază să se elaboreze o opinie unică integră asupra istoriei Patriei”.

Dumnealui a menționat că acestui scop, cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Chiril, trebuie să servească conferința internațională științifico-istorică, planificată pentru septembrie 2015, care va fi consacrată moștenirii cneazului Vladimir. „Nu este întâmplător că locul desfășurării conferinței este ales a fi Aspirantura general-bisericească ca teren pentru dialogul dintre știința bisericească și comunitatea istoricilor laici. Sarcina cea mai importantă a conferinței este actualizarea valorilor tradiționale moral-duhovnicești în experiența socială și viața personală”, a constatat reprezentantul plenipotențiar al Președintelui Federației Ruse în districtul federal Centru, subliniind complexitatea și multiaspectualitatea sarcinii propuse, care cere noi cercetări în domeniul sociologiei, psihologiei, eticii familiale și al pedagogiei.

„În această activitate este importantă participarea directă a forțelor științifice ale Bisericii Ruse. Potențialul științific al Aspiranturii este mai mult decât cerut și necesar în acest caz”, este convins A.D. Beglov.

În legătură cu aceasta, dumnealui a venit cu o propunere de a determina sarcina primordială a activității Consiliului de observatori exercitarea susținerii Aspiranturii general-bisericești în pregătirea și efectuarea conferinței dedicate moștenirii cneazului Vladimir, inclusiv în terminarea lucrărilor de reparare-restaurare și pregătirea încăperilor pentru ședințele acestui for internațional științifico-istoric.

Apoi rectorul ADBG mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a relatat despre mersul restaurării complexului de clădiri ale metocului Patriarhului din stradela Cernigovski, unde se află Aspirantura general-bisericească.

După cum a menționat mitropolitul Ilarion, în vederea  realizării deciziilor, adoptate la ședințele precedente ale Consiliului de observatori al Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești, este în proces de restaurare biserica în cinstea sfântului Ioan Botezătorul „Pod Borom” (secolul al XVII), biserica în cinstea sfinților mucenici Mihail și Feodor de Cernigov (secolul al XVII-lea), clopotnița metocului Cernigovski; se desfășoară lucrările de reparare și restaurare a clădirii „Casa de oaspeți”, unde urmează să fie dislocat blocul administrativ al ADBG, precum și un cămin mic pentru magiștri și aspiranți la secția zi din alte orașe. Clădirea veche de cândva s-a transformat în unul din monumentele cele mai frumoase și istoric veridice de arhitectură, situată pe „linia roșie” a străzii Piatnitskaia.

Stăpânul și-a exprimat profunda recunoștință membrilor Consiliului de tutelă al ADBG pentru ajutorul multilateral acordat Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești în activitatea sa, inclusiv la restaurarea complexului de clădiri ale mitocului Patriarhului din stradela Cernigovski.

După cum a menționat rectorul ADBG, este pusă sarcina de a termina către 20  iulie 2015 toate lucrările de restaurare cu privire la monumentele de arhitectură, ce se află pe teritoriul metocului, ca Aspirantura și doctorantura general-bisericească să poată deveni unul din locurile desfășurării solemnităților, dedicate aniversării a 1000 de ai de la plecarea la Domnul a sfântului întocmai cu apostolii cneazul Vladimir, creștinatorul Rusiei.

În continuarea ședinței membrii Consiliului de observatori al Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești „Sfinții întocmai cu apostolii Chiril și Metodiu” au discutat un spectru de probleme, legate de activitatea ADBG.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

 

Versiunea: rusă, ucraineană