Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

La ședința lărgită a Consiliului Patriarhului pentru cultură a fost constituită Societatea pentru literatura rusă

La ședința lărgită a Consiliului Patriarhului pentru cultură a fost constituită Societatea pentru literatura rusă
Versiune pentru tipar
9 martie 2016 18:49

La 9 martie, sub conducerea Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril, şi-a desfăşurat lucrările şedinţa lărgită a Consiliului Patriarhului pentru cultură consacrată fondării Societăţii pentru literatura rusă.

La şedinţa care a avut loc în Parcul istoric „Rusia – istoria mea” la EREN, creat de Consiliul Patriarhului pentru cultură, au participat personalităţi de vază ai culturii şi artei, filologi, lingvişti, specialişti în domeniul predării limbii şi literaturii ruse.

În prezidiul adunării au fost prezenţi:

     • Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril — preşedinte;
     • mitropolitul de Krutitsy şi Kolomna Iuvenalii, locţiitorul preşedintelui;
     • mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei;
     • episcopul de Egorievsk Tihon, locțiitor la mănăstirea stavropighială ”Întâmpinarea Domnului, secretar responsabil;
     • Varlamov A.N., rector interimar al Institutului de Literatură „A.M. Gorkii”;
     • Verbitskaya L.A., preşedintele Academiei de învăţământ din Rusia, preşedintele consiliului de tutelă al Fundaţiei „Russkiy mir”;
     • Dobronravov N.N., poet, laureat al premiului de Stat al URSS;
     • Karpov S.P., doctor habilitat în ştiinţe istorice, profesor, decanul facultăţii de istorie a Universității de stat din Moscova, academician al Academiei de științe din Rusia;
     • Pahmutova A.N., artistă a poporului din URSS, compozitor;
     • Sokolov A.S., profesor, rectorul Conservatorului de stat „P.I. Ceaikovski”din Moscova;
     • Tkaci O.P., membrul Consiliului Federaţiei al AF a FR din partea regiunii Kaliningrad, editor, fondatorul companiei de editare a cărţilor „Olma media grupp”;
     • Tolociko P.P., preşedintele Societăţii pentru protecţia monumentelor de istorie şi cultură din Ucraina, profesor, academician al Academiei de științe din Ucraina, directorul Institutului de arheologie al AŞU;
     • Tolstoi V.I., consilierul Preşedintelui Federaţiei Ruse, lucrător emerit al culturii din Federaţia Rusă;
     • Ganicev V.N., preşedintele Uniunii scriitorilor din Rusia;
     • Kovalciuk A.N., preşedintele Uniunii pictorilor din Rusia, pictor al poporului din Rusia, membrul prezidiului Academiei de arte din Rusia;
     • Mihalkov N.S., artist al poporului din Rusia, preşedintele Uniunii cinematografiştilor din Rusia;
     • Ţereteli Z.K., pictor al poporului din URSS, preşedintele Academiei de arte din Rusia,
     • Nikonov V.A., preşedintele Comitetului Dumei de Stat al Adunării Federale a Federației Ruse pentru învăţământ, preşedintele cârmuirii fundaţiei „Russkiy mir”, doctor habilitat în ştiinţe istorice;
     • Şahnazarov C.G., directorul general al concernului de cinematografie „Mosfilm”, regizor de cinema, scenarist, lucrător emerit în arte din Federația Rusă, artist al poporului din FR;
     • Şumakov S.L., vicedirector general al holdingului informaţional „Compania de stat pentru televiziune şi radiodifuziune a întregii Rusii”, directorul şi redactorul-şef al postului de televiziune „Cultura”.

Deschizând lucrările şedinţei, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat către cei prezenţi cu un cuvânt inaugural, în care a comunicat despre crearea Societăţii pentru literatura rusă şi despre decizia sa de a conduc această societate.

„Acum câteva luni Preşedintele ţării noastre Vladimir Vladimirovici Putin s-a adresat către mine cu propunerea de a crea Societatea pentru literatura rusă şi în continuare de a  conduce activitatea ei. Eu am acceptat această propunere anume din considerentul că este vorba de o dimensiune umanistă a vieţii noastre, a personalităţii, a societăţii, a statului, iar dimensiunea umanistă este o parte a responsabilităţii duhovniceşti a Bisericii”, a spus, în special, Sanctitatea Sa Stăpânul. „Aspectul umanist al vieţii omeneşti este inclus în ceea ce numim grija păstorească a Bisericii şi anume în calitatea de păstor care duce, împreună cu mulţi alţii, responsabilitatea pentru starea duhovnicească a poporului, de aceea am luat hotărârea de a conduce această societate. Nu am să spun că a fost o decizie deloc uşoară, luând în considerare ordinea de zi a Patriarhului. Cu toate acestea, consider că atenţia faţă de tema desemnată acum ar trebuie să fie sporită atât din partea Patriarhului, deoarece este vorba de ceva extrem de important, care se referă la viaţa întregului nostru popor, cât şi  din partea întregii noastre societăţi”.

A fost cântată „Veşnica pomenire” membrilor decedaţi ai Consiliului Patriarhului pentru cultură. În anii 2014-2015 au decedat: Gheorghii Pavlovici Anisimov, artist al poporului din URSS (1922-2015); Vladislav Igorevici Kazenin, preşedintele Uniunii compozitorilor (1937-2014); Valentin Grigorievici Rasputin, scriitor (1937-2015); Vladimir Dmitrievici Sarabianov, restaurator de categorie superioară, doctor în arte (1959-2015). 

Raportul cu privire la executarea hotărârilor şedinţei precedente a Consiliului a fost prezentat de episcopul de Egorievsk Tihon.

Apoi Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a prezentat un raport cu privire la crearea Societăţii pentru literatura rusă.

În timpul şedinţei au fost prezentate rapoarte de către:

     • Verbitskaya L.A., preşedintele Academiei de învăţământ din Rusia, doctor habilitat în filologie, profesor – „Limba rusă de la M.V. Lomonosov şi până în zilele noastre”;
     • Zinin S.A., doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor, preşedintele Comisiei federale pentru disciplina „literatură” în sistemul EUS (examenul unic de stat) – „Studierea literaturii în şcoală: scenariul viitorului”;
     • Fedorov A.V., doctor în filologie, profesor de limbă şi literatură rusă de categorie superioară – „Tâlcuind  cu viclenie libertatea”: canonul literar şcolar şi problema variantelor”;
     • Kazakova E.I. doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor, directorul Institutului de studii preuniversitare de la Universitatea de stat din Sanct-Petersburg – „Procedee de formare a programei pe discipline”;
     • Prohorov Iu.E. doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, doctor habilitat în filozofie, profesor, preşedintele consiliului de coordonare al Asociaţiei profesorilor de limbă şi literatură rusă în şcoala superioară – „Pregătirea de calitate a profesorilor de limbă şi literatură rusă – baza viitorului nivel de cultură a generaţiilor”;
     • Ujankov A.N., doctor habilitat în filologie, profesor, prorector pentru ştiinţă al Institutului de Literatură „A.M. Gorkii” – „Problema manualelor, suporturilor didactice pentru şcoli şi instituţii de învăţământ superior”;
     • Lubkov A.V., doctor habilitat în istorie, profesor, consilierul rectorului Institutului de studii deschise din Moscova – „Pregătirea cadrelor în domeniul pedagogiei: starea actuală, probleme şi aprecieri”.

La discutarea rapoartelor au participat: Mihalkov N.S., artist al poporului din Rusia, preşedintele Uniunii cinematografiştilor din Rusia; cercetătorul ştiinţific principal al Institutului literaturii universale „A.M. Gorkii” al AŞR, doctor habilitat în filologie V.Iu. Troitskii; şeful catedrei de lingvistică generală a Facultăţii de Filologie a MGU, doctor habilitat în filologie, profesorul A.A. Volkov; şeful catedrei de ritorică a Institutului de limbă rusă „A.S. Puşkin”, doctor habilitat în filologie V.I. Annuşkin; directorul general al concernului de cinematografie „Mosfilm”, regizor de cinema, scenarist, lucrător emerit în arte  din FR, artist al poporului din FR C.G. Şahnazarov; prim-vicepreşedintele Sinodului Arhieresc al Bisericii Ruse din Străinătate arhiepiscopul Berlinului, Germaniei şi Marii Britanii Marc; preşedintele Comisiei federale pentru disciplina „literatura” în sistemul EUS, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesorul Zinin S.A.; docentul Academiei de studii postuniversitare (Sanct-Petersburg) S.V. Feodorov; decanul facultăţii de istorie a USM, doctor habilitat în ştiinţe istorice, profesor,  academicianul AŞR Karpov S.P.; preşedintele Comitetului Dumei de Stat al AF a FR pentru învăţământ, preşedintele cârmuirii fundaţiei „Russkiy mir”, doctor habilitat în ştiinţe istorice, profesorul Nikonov V.A.; doctor habilitat în filologie, profesorul catedrei  de literatură rusă a Universităţii pedagogice din municipiul Moscova E.G. Cernyşova; profesoară de limbă şi literatură  rusă de la şcoala medie de cultură generală nr 2097 din or. Moscova, învăţător emerit al Federaţiei Ruse, doctor în ştiinţe pedagogice O.N. Zaitseva; preşedintele Societăţii pentru protecţia monumentelor de istorie şi cultură din Ucraina, directorul Institutului de arheologie al AŞU, academician al AŞU, profesorul P.P. Tolociko; artist al poporului din Rusia, preşedintele Uniunii lucrătorilor culturii slave, directorul Institutului de cultură al MSE al FR N.P. Burleaev; redactorul-şef al site-ului „Presa liberă”, scriitor, jurnalist, persoană publică S.A. Şargunov; preşedintele Uniunii scriitorilor din Rusia Ganicev V.N. şi alţii.

Conform opiniei unui şir de participanţi la şedinţă, unele tendinţe în învăţământul contemporan contribuie la limitarea rolului extrem de important al limbii şi literaturii ruse în educarea generaţiei tinere şi de acea trebuie să fie conştientizate şi corectate.

Discutând despre principiile posibile ale activităţii Societăţii pentru literatura rusă, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a menţionat: „Dacă e să vorbim despre metodologia activităţii noastre, bineînţeles, noi trebuie să ne gândim la organizarea anumitor foruri, pentru a avea o legătură directă şi reciprocă cu oamenii, pentru a auzi  glasul poporului şi a răspunde, inclusiv, la întrebările, deziluziile şi speranţele oamenilor. Consider că este o modalitate foarte importantă de schimb de opinii”.

Cu toate acestea, conform spuselor Sanctităţii Sale, pentru elaborarea documentelor concrete este de dorit să fie creat „un grup de lucru de specialişti care sunt capabili să lucreze cu materialele, care constituie obiectului îngrijorării noastre, în mod profesional, pentru a obţine texte care apoi vor putea fi discutate în cercul reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice şi pedagogice”.

Întâistătătorul Bisericii Ruse a chemat în cel mai apropiat timp de a întreprinde paşi reali şi într-o direcţie, şi în cealaltă: „Aceste două direcţii – lucrul obştesc al organizaţiei noastre şi  transmiterea către auditorii mari a gândurilor, ideilor, a înţelegerii faptului cum trebuie de mers pe calea îndeplinirii acestor hotărâri şi, pe de altă parte, crearea unui grup profesional de experţi, capabil să lucreze cu textele, să pregătească recomandările noastre corespunzătoare”.

Participanţii la şedinţă au aprobat crearea grupului profesional de experţi, desfăşurarea forurilor în vederea pregătirii deciziilor şi documentelor, pentru discutarea lor în continuare la scară largă.

În continuare a fost ales secretariatul Societăţii pentru literatura rusă. În el au fost incluşi episcopul de Egorievsk Tihon şi membrul Consiliului Federaţiei AF a FR din partea regiunii Kaliningrad O.P. Tkaci.

Apoi a fost adoptată rezoluţia de totalizare a adunării.

La final Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril le-a mulţumit celor prezenţi pentru participarea activă la lucrările şedinţei.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă