Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sub președinția Sanctității Sale Patriarhul Chiril a avut loc cea de-a șaptea ședință a Comitetului coordonator pentru stimularea inițiativelor sociale, educaționale, culturale și a altor inițiative, desfășurate sub egida Bisericii Ortodoxe Ruseâ

Versiune pentru tipar
29 martie 2016 20:44

La 29 martie 2016, la reședința Patriarhală și Sinodală de la mănăstirea stavropighială „Sfântul Daniel” sub președinția Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril s-a desfășurat cea de-a șaptea ședință a Comitetului coordonator pentru stimularea inițiativelor sociale, educaționale, culturale și a altor inițiative, desfășurate sub egida Bisericii Ortodoxe Ruse.

Comitetul coordonator este un organ consultativ cu funcționare permanentă pe lângă Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, care înfăptuieşte coordonarea şi conducerea activităţii concursului internaţional de granturi „Iniţiativa ortodoxă”.

La şedinţă au participat:

membrii Comitetului de coordonare

     • Directorul executiv al Comitetului coordonator, directorul general al corporației de Stat pentru energia atomică „Rosatom” S.V. Kirienko; 
     • mitropolitul de Sanct-Petersburg şi Ladoga Varsonofii, şeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei;
     • mitropolitul de Kaluga şi Borovsk Climent, preşedintele Consiliului de Editare al Bisericii Ortodoxe Ruse;
     • mitropolitul de Rostov şi Novocerkask Mercurii, preşedintele Departamentului Sinodal pentru învăţământul religios şi catehizare;
     • mitropolitul de Nijnii Novgorod şi Arzamass Gheorghii, preşedintele cârmuirii Fundaţiei de caritate în numele cuviosului Serafim de Sarov;
     • episcopul de Orehovo-Zuevo Panteleimon, preşedintele Departamentului Sinodal pentru caritatea bisericească şi slujirea socială;
     • V.R. Legoida, șeful Departamentului Sinodal pentru relațiile Bisericii cu societatea și mass-media;
     • A.S. Galuşka, ministrul dezvoltării Extremului Orient al Federației Ruse;
     • S.V. Gabestro, directorul executiv al Fundaţiei de susţinere a iniţiativelor umanitare şi de luminare „Sorabotnicestvo”;
     • L.N. Glebova, şeful Agenţiei federale pentru CSI, compatrioţii care locuiesc după hotare şi colaborarea internaţională umanitară;
     • A.A. Klişas, președintele comitetului Consiliului Federației al Adunării Federale a Federației Ruse pentru legislația constituțională și construcția statală;
     • S.N. Reabuhin, preşedintele Comitetului Consiliului Federaţiei pentru buget şi pieţele financiare;
     • V.N. Sungorkin, redactorul-șef al ziarului „Komsomolskaia pravda”;
     • V.A. Fadeev, directorul general al  mediaholdingului „Exper”;

membrii Direcţiei executive a Comitetului coordonator

     • arhimandritul Sava (Tutunov), vicepreşedintele Direcției executive a Patriarhiei Moscovei;
     • protoiereul Andrei Milkin, şeful serviciului de protocol al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii;
     • L.V. Dali, şeful aparatului Direcţiei executive, vicedirectorul executiv al Fundaţiei de susţinere a iniţiativelor umanitare şi de luminare „Sorabotnicestvo”;
     • E.E. Jukovskaya, specialist al Direcției executive a Patriarhiei Moscovei;

participanţi invitaţi

• A.G. Bajenov, consilierul ministrului justiţiei al Federației Ruse;
• A.V. Frolov, vicepreşedintele Agenţiei federale pentru CSI, compatrioţii care locuiesc peste hotare şi colaborarea internaţională umanitară;

Deschizând lucrările şedinţei, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat către participanţii la şedinţă cu un cuvânt inaugural:

«Stimate Serghei Vladilenovici, membrii Comitetului coordonator şi ai Direcţiei executive a concursului „Iniţiativa ortodoxă”!

Noi ne întâlnim în mod tradiţional primăvara, ca să facem totalurile următoarei etape a Concursului internaţional „Iniţiativa ortodoxă” şi să trasăm unele direcţii în activitatea noastră.

Pe parcursul desfăşurării concursului el a reușit să se afirme atât în mediul bisericesc, cât şi cel laic. Aproape că nu sunt eparhii care nu au participat la el. Mijloacele căpătate de la granturi ajută fără îndoială oamenii. Înainte de toate, ele ajută oamenii să înţeleagă că iniţiativa lor în anumite condiţii poate fi susţinută de alte persoane şi că în finalul acestei iniţiative se pot atinge scopurile care sunt propuse pentru realizare. Este un hotar important psihologic, trecându-l pe care omul începe să acţioneze tot mai eficient. Fără astfel de  victorii mici este foarte greu să te mişti înainte. Trebuie să ne convingem de capacitatea noastră de a face ceva. Iar metodologia concursului nostru presupune o activitate foarte serioasă de pregătire, legată de proiectare şi acest lucru cere o concentrare mare, dobândirea deprinderilor. Când rezultatul eforturilor este victoria şi grupul de persoane capătă mijloace pentru realizarea propriilor scopuri, acest lucru are o influenţă emoţională pozitivă asupra oamenilor şi îi motivează pentru activitatea de mai departe.

Postul Mare în care ne aflăm ne întoarnă la înţelegerea sensului existenței şi a sarcinilor primordiale în viaţa noastră. Bineînţeles, lucrând în domeniul material, acumulând bani, mobilizând oamenii ca ei să săvârşească tot mai multe lucruri, noi lucrăm inclusiv şi într-un domeniu foarte fin al vieţii interioare a omului. După mine, segmentul din calea pe care trece omul – organizarea, finanţarea, rezultatele şi starea interioară sufletească şi duhovnicească a omului - este ceva ce e comun, ceea ce poate fi perceput ca ceva pozitiv. Concursul „Iniţiativa ortodoxă”, după cum ştim, ne oferă nu doar anumite mijloace materiale acumulate în mâinile oamenilor, dar ne învaţă, cum să găsim în zilele noastre mijloace pentru soluţionarea acelor sarcini care ni se par a fi importante.

În ziua de azi trecem prin vremuri şi printr-o criză nu prea favorabilă, ceea ce îşi lasă amprenta. Una din dificultăţi de care se ciocneşte şi, probabil, se va ciocni concursul nostru este, fără îndoială, slăbirea suportului în activitatea proiectelor… Noi ştim că fluctuațiile cursului de schimb valutar influenţează foarte mult asupra susţinerii proiectelor după graniţe. Dacă mijloacele pe care le-am eliberat pentru aceste proiecte erau considerate, acum câtva timp, ca fiind importante, acum, în urma modificării ratei de schimb, lucrurile nu mai stau aşa.  La mulţi dintre acei care ni s-au adresat, se iscă întrebarea: de ce trebuie să pregătesc atâtea materiale, documente, hârtii, ca să inventez, ca să primesc o mie sau două mii de dolari? Noi trebuie să înţelegem că conjunctura economică nu prea prielnică influenţează asupra lucrului nostru şi, în primul rând, asupra susţinerii acelor proiecte care sunt organizate în afara graniţelor Federaţiei Ruse… Cu toate acestea, în pofida dificultăţilor de care ne ciocnim, activitatea noastră se dezvoltă şi se perfecţionează şi, eu cred, că noi vom dobândi un tablou destul de optimist, audiind rapoartele persoanelor respective.

Aş vrea să vă mulţumesc, Serghie Vladilenovici, pentru faptul că ne lăsaţi în grija Dumneavoastră, fiind o persoană foarte ocupată care poartă o mare responsabilitate în ţară pentru o direcţie extrem de importantă în economie, pentru dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice, Dumneavoastră găsiţi în ordinea de zi acea vreme pentru ca să vă ocupaţi în mod profesional de concursul nostru „Iniţiativa ortodoxă”. Eu apreciez înalta aceasta şi vă mulţumesc».

Directorul executiv al Comitetului coordonator, directorul general al corporației de Stat pentru energia atomică „Rosatom” S.V. Kirienko a prezentat un raport despre realizarea concursului în anii 2014-2015 şi despre perspectivele dezvoltării concursului în anul 2016 şi în următorii ani. În anul 2015 au fost recunoscute în calitate de biruitoare 330 de proiecte, etapa iniţială a realizării a 288 de proiecte este deja finalizată, este prezentat raportul respectiv.

Vorbind despre posibilităţile dezvoltării concursului, S.V. Gabestro a venit cu o comunicare despre elaborarea programei de cofinanţare a proiectelor concursului „Iniţiativa ortodoxă” prin portalul „Nacinanie.ru”. În această resursă a Internetului conducătorii de proiecte, care nu au obţinut granturile „Iniţiativei ortodoxe”, vor putea să încerce să completeze suma necesară cu ajutorul aşa-numitei finanţări populare.

De asemenea în anul 2015 a fost efectuat un experiment pentru perfecţionarea mecanismelor de atragere a resurselor pentru propria activitate prin desfăşurarea a două concursuri locale – în Zabaikalie şi în Academia teologică de la Moscova.

În timpul şedinţei au fost discutate diferite direcţii de dezvoltare atât a concursului de granturi „Iniţiativa ortodoxă”, cât şi a programelor care îl însoţesc.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie