Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

În Miercurea Mare Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova

În Miercurea Mare Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova
Versiune pentru tipar
27 aprilie 2016 13:17

La 27 aprilie 2016, în ziua de miercuri din Săptămâna Patimilor, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat ultima în acest an Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite la catedrala sobornicească „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova.

Cu Sanctitatea Sa au coslujit: mitropolitul de Istra Arsenii, primul vicar al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; episcopul de Voskresensk Sava, prim-vicepreședinte al Direcției executive a Patriarhiei Moscovei, locţiitor la mănăstirea stavropighială Novospasski, or. Moscova; protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; protoiereul Mihail Reazantsev, clucerul catedralei „Hristos Mântuitorul”; clerul din capitala Rusiei.

În biserică au fost prezenţi: viceprim-ministrul Guvernului Libanului, ministrul apărării din Liban Samir Mokbel, mitropolitul de Filippopol Nifon, reprezentantul Patriarhului Antiohiei pe lângă Patriarhul Moscovei, mitropolitul de Kazan şi Tatarstan Feofan.

Cântările din timpul serviciului divin au fost interpretate de corul Patriarhului de la catedrala „Hristos Mântuitorul” (regent – I.B. Tolkaciov).

La vohodul mic, prin ordonanţa Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril, pentru slujirea cu osârdie a Sfintei Biserici şi cu prilejul sărbătorii Sfintelor Paște în anul 2016, au fost decoraţi cu distincţii bisericeşti un şir de clerici ai Eparhiei orăşeneşti de Moscova şi ai mănăstirilor stavropighiale.

Predica înainte de împărtăşanie a fost rostită de protoiereul Andrei Maruşceak, clericul catedralei „Hristos Mântuitorul”.

După încheierea Liturghiei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat către participanţii  la serviciul divin cu o predică.

În altarul catedralei „Hristos Mântuitorul” Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a purtat o convorbire cu viceprim-ministrul Guvernului Libanului Samir Mokbel. Oaspetele i-a mulţumit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse pentru susţinerea creştinilor din Orientul Mijlociu, menţionând importanţa misiunii Bisericii Ortodoxe Ruse în această regiune.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril la rândul său a menţionat că Biserica Ortodoxă Rusă se roagă pentru creştinii suferinzi din Liban şi Siria şi va continua să facă totul ce depinde de ea pentru a ajuta creştinii din Orientul Mijlociu.

Apoi a avut loc convorbirea Sanctităţii Sale cu clericii decoraţi. Protoiereul Alexandr Zadornov, clericul  bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” pe lângă Academia de teologie, prorectorul ATM pentru activitatea ştiinţifico-teologică, a adresat cuvinte de mulţumire Întâistătătorului Bisericii Ruse în numele celor decoraţi.

Îndrumându-i pe clerici, Preafericitul Stăpân a spus, în particular: „De faptul cum slujim Domnului, cum ducem cuvântul păstoresc oamenilor, cum organizăm activitatea Bisericii, depinde nu doar bunăstarea duhovnicească a enoriaşilor – depinde viitorul întregului nostru popor. Vă rog, pătrundeţi-vă încă odată de importanţa slujirii voastre. Fie ca niciodată să nu ştiţi ceea ce este numit prin cuvântul «stingere». Nici un fel de stingere nu poate exista la preot, deoarece el se află în Faţa lui Dumnezeu. Dacă el se stinge, el piere. Aceasta trebuie să o ţineţi minte. De aceea trebuie să menţineţi în permanenţă această flacără aprinsă, niciodată să nu vă obişnuiţi cu sfintele relicve, niciodată să nu vă obişnuiţi cu săvârşirea tainelor, întotdeauna să simţiţi fior în inimă şi frică de Dumnezeu. Doar astfel le veţi putea transmite toate acestea oamenilor, ei vor crede fiecărui cuvânt spus de voi, vă vor urma. Să vă ajute Dumnezeu ca anume în aşa fel să înfăptuiţi slujirea voastră”.

Serviciul de presă al Patriarhiei Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie