Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preşedintele Rusiei V.V. Putin a participat la şedinţa plenară a Primului Congres al Societății pentru literatura rusă, condusă de Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril

Preşedintele Rusiei V.V. Putin a participat la şedinţa plenară a Primului Congres al Societății pentru literatura rusă, condusă de Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril
Versiune pentru tipar
26 mai 2016 19:33

La 26 mai 2016 în Sala coloanelor a Casei Uniunilor Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a condus ședința plenară a Primului Congres al Societății pentru literatura rusă care în decurs de două zile și-a desfășurat lucrările la Moscova. Ședința a fost vizitată de Președintele Federației Ruse V.V. Putin.

Primului Congres al Societăţii pentru literatură şi-a deschis lucrările la 25 mai, de Ziua filologului, la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova. Delegaţi şi oaspeţi ai congresului au fost savanţi notorii, membri ai Academiei de ştiinţă a Rusiei şi ai Academiei de învăţământ din Rusia, activişti politici, profesori ai instituţiilor principale de învăţământ superior din Rusia, învăţători de şcoală din regiunile Rusiei, scriitori şi oameni de cultură, reprezentanţi ai comunităţii părinţilor, ai organizaţiilor obşteşti, ai studenţilor şi clericilor. Un for atât de reprezentativ, dedicat limbii ruse, a avut loc pentru prima dată. Pe parcursul primei zile a Congresului au avut loc şedinţe pe secţii, la care au fost discutate probleme, legate de păstrarea bogăţiei limbii ruse şi a moştenirii literare, de problemele predării limbii şi literaturii ruse la toate nivelurile de învăţământ.

Deschizând lucrările şedinţei în plen la 26 mai, vicepreşedintele Societăţii pentru literatura rusă, preşedintele Academiei de învăţământ a Rusiei, preşedintele Universităţii de Stat din Sanct-Petersburg, preşedintele Societăţii  profesorilor de limbă şi literatură rusă din Rusia (ROPRIAL) L.A. Verbitskaya l-a salutat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril.

La şedinţa plenară au fost prezenţi: preşedintele Dumei de Stat a Adunării Federale a Federației Ruse S.E. Naryşkin; ministrul învăţământului şi ştiinţei al Federației Ruse D.V. Livanov;  guvernatorul regiunii Moscova A.Iu. Vorobiov; președintele Comitetului Dumei de Stat pentru securitate și lupta cu corupția I.A. Iarovaya; şeful fracțiunii LDPR în Duma de Stat a Adunării Federale a Federației Ruse V.V. Jirinovski; consilierul Preşedintelui FR A.A. Fursenko; deputaţi ai Dumei de Stat a Adunării Federale a Federației Ruse.

Şedinţa a fost vizitată de mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţiile externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Egorievsk Tihon, locțiitor la mănăstirea stavropighială „Întâmpinarea Domnului, secretar responsabil al Consiliului Patriarhului pentru cultură; reprezentanţi ai clerului; colaboratori ai instituţiilor sinodale.

În sală s-au aflat critici literari, scriitori, poeţi, inclusiv laureaţii Premiului Patriarhului pentru literatură – V.N. Krupin, V.Ia. Kurbatov, Iu.M. Kublanovki, A.N. Varlamov, precum şi A.D. Dementiev, I.L. Volghin, S.A. Şargunov ş.a. O bună parte din delegaţii Congresului au alcătuit-o profesorii de limbă şi literatură rusă.

Participanţii la for au ascultat raportul comisiei de validare şi au aprobat unanim componenţa organelor de lucru – comisiile de redactare, de validare şi de numărare.

Preşedintele Societăţi pentru literatura rusă Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a prezentat un raport.

Apoi au luat cuvântul L.A. Verbitskaya, preşedintele Dumei de Stat a Adunării Federale a Federației Ruse S.E. Naryşkin şi ministrul învăţământului şi ştiinţei al FR D.V. Livanov.

În timpul şedinţei în plen în Sala coloanelor a Casei Uniunilor a intrat V.V. Putin. Şeful statului s-a adresat cu o alocuţiune către participanţii la Congres.

După încheierea discursului Preşedintelui Federației Ruse au fost expuse rapoartele moderatorilor secţiunilor Congresului privind şedinţele ce au avut loc în ajun. Rapoarte au fost prezentate de:

     • Vicepreşedintele Academiei de învăţământ a Rusiei, prorectorul pentru ştiinţă al Unversității pedagogice de stat din Rusia „A.I. Herţen”, doctor în pedagogie, profesor, academician al AÎR V.V. Laptev – secţiunea „Societatea pentru literatura rusă – misiunea şi responsabilitatea în faţa societăţii ruse”;
     • Învingătorul absolut al concursului „Învăţătorul anului 2012”, directorul gimnaziului nr. 1520 „Kaptsov” din or. Moscova V.V. Kiricenko – secţiunea „Limba şi literatura rusă în şcoală”;
     • Directorul secretariatului ROPRIAL, membrul Consiliului pentru programa suplimentară de învăţământ „Limba rusă ca limbă străină” al Universității de stat din Sanct-Petersburg A.V. Korotyşev – secţiunea „Asociaţia profesională a rusiştilor în viaţa societăţii”;
     • Preşedintele Consiliului de coordonare al organizaţiei obşteşti din întreaga Rusie „Asociaţia naţională a părinţilor pentru susţinerea socială a familiei şi protecţia tradiţiilor familiale” A.V. Gusev – secţiunea „Rolul părinţilor, al comunităţilor părinteşti şi al organizaţiilor obşteşti în păstrarea limbii ruse”;
     • Doctor în filologie, profesor, crainic radio, actor, cofondator al Academiei de retorică „Puterea cuvântului” V.V. Kuleşov – secţiunea „Cultura şi arta ca transmiţători şi păstrători ai literaturii ruse”;
     • Membrul prezidiului AŞR, secretar-academician al Secţiei de ştiinţe istorico-filologice a AŞR, conducătorul ştiinţific al Institutului de etnologie şi antropologie „N.N. Mikluho-Maklay” al AŞR V.A. Tişkov – secţiunea „Cercetări ştiinţifice fundamentale în domeniul limbii ruse”;
     • Directorul centrului de expertiză al Universităţii de Stat din Sanct-Petersburg, prim-vicepreşedinte al societăţii psihologilor din Rusia, doctor în ştiinţe psihologice L.A. Tsvetkova – secţiunea „Învăţământul suplimentar: probleme, realizări, perspective de dezvoltare”;
     • Doctor în filologie, profesor, prorector, şeful Departamentului de orientare profesională şi activitatea cu tinerii talentaţi al Universității de stat din Moscova „M.V. Lomonosov” T.V. Kortava – secţiunea „Predarea limbii şi literaturii ruse în instituţiile de învăţământ superior ca prioritate strategică în politica de învăţământ într-un stat multietnic”.

De pe tribuna forului s-au adresat, de asemenea, către participanţii la Congres următorii vorbitori: publicist, candidat în ştiinţe economice, redactor ştiinţific şi director general al  revistei „Expert” A.N. Privalov; membrul prezidiului Asociaţiei internaţionale a profesorilor de limbă şi literatură rusă (MAPREAL), vicepreşedintele Asociaţiei profesorilor de limbă şi literatură rusă în China, profesor la facultatea de limbă şi literatură rusă de la Universitatea de limbi străine din Shanghai Dzen Tiu; trezorierul MAPREAL, preşedintele Asociaţiei profesorilor de limbă şi literatură rusă din Moldova, rectorul universităţii Slavone din Republica Moldova, doctor în pedagogie, profesor T.P. Mleciko; prorectorul Universității de stat din Sanct Petersburg, conducătorul Centrului de limbă rusă şi slavistică al Academiei de învăţământ din Rusia, doctor în filologie, profesor S.I. Bogdanov.

În încheierea Congresului participanţii la şedinţa plenară au confirmat unanim componenţa prezidiului Societăţii  pentru literatura rusă. Cu binecuvântarea Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril componenţa Societăţii pentru literatura rusă va fi aprobată de prezidiu la prima şedinţă a acestui organ.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă