Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Despre situația care s-a creat în legătură cu refuzul unui șir de Biserici Ortodoxe Locale de a participa la Sfântul și Marele Sobor al Bisericii Ortodoxe

Despre situația care s-a creat în legătură cu refuzul unui șir de Biserici Ortodoxe Locale de a participa la Sfântul și Marele Sobor al Bisericii Ortodoxe
Versiune pentru tipar
13 iunie 2016 18:33

Documentul a fost adoptat la ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Locale din 13 iunie anul 2016 (condica nr. 40).

De multe decenii Biserica Ortodoxă Rusă a luat parte și continuă să ia parte activă la pregătirea Sfântului și Marelui Sobor al Bisericii Ortodoxe. De la prima Conferință Panortodoxă din 1961 din Rodos, ierarhii remarcabili și cei mai buni teologi ai Bisericii noastre și-au adus contribuția la lucrarea unui număr mare de subiecte ale Soborului, inclusiv acelea care nu urmau să fie incluse mai apoi pe agenda Sfântului și Marelui Sobor. De dragul convocării cât mai curând a Soborului, Biserica Ortodoxă Rusă și-a reafirmat în mod repetat disponibilitatea sa de a ajunge la decizii acceptabile reciproc pentru toți participanții în procesul antesobornicesc, chiar dacă asemenea decizii se abăteau de la regulile deja convenite pentru pregătirea Soborului.

În orice caz, principiul consensului panortodox a constituit invariabil fundamentul procesului antesobornicesc începând cu Conferința de la Rodos din 1961, care, la inițiativa Patriarhului Constantinopolului, a hotărât următoarele: „Deciziile întâlnirilor comune vor fi adoptate cu deplina unanimitate a delegațiilor Bisericilor” (Procedura de funcționare și lucru a Conferinței panortodoxe din Rodos, p. 14). Ulterior, această regulă a fost stabilită în Regulile de procedură a Conferințelor panortodoxe pre-sinodale adoptate în 1986 după cum urmează: „Textele de pe toate subiectele de pe ordinea de zi a Conferințelor panortodoxe antesobornicești vor fi aprobate în unanimitate(art. 16). Sinaxa din 2014 a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe a reafirmat următoarele: „Toate deciziile luate atât în timpul Soborului, cât și în stadiile pregătitoare vor fi luate pe bază de consens(Decizia Sinaxei Întâistătătorilor, p. 2a). Același principiu a fost stabilit în Regulamentul de organizare și lucru al Sfântului și Marelui Sobor al Bisericii Ortodoxe, care a fost elaborat de Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, care a avut loc în 21-22 Ianuarie 2016 în Chambesy. Acestă Regulament prevede, printre alte lucruri, că Soborul „va fi convocat de Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic cu consimțământul Preafericiților Întâistătători ai tuturor Bisericilor Locale Ortodoxe autocefale recunoscute” (art. 1).

Aceeași Sinaxă, a aprobat cu un vot majoritar decizia de a convoca Sfântul și Marele Sobor al Bisericii Ortodoxe din 18 până pe 27 iunie 2016 în Creta. Însă această decizie, întocmai ca și Regulamentul de organizare și lucru al Soborului, precum și proiectul de document sobornicesc „Taina căsătoriei și impedimentele pentru încheierea ei” nu au fost semnate de Biserica Ortodoxă a Antiohiei. Ultimul document nu a fost semnat nici de către delegația Bisericii Ortodoxe a Georgiei. Ambele Biserici au indicat motive serioase pentru decizia lor.

Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă Rusă, de dragul reușitei în procesul convocării Soborului, a considerat că e posibil să semneze documentele menționate mai sus, exprimându-și, în același timp, atât la Sinaxă, cât și în corespondența ei cu Sanctitatea Sa Patriarhul Constyantinopolului Bartolomeu, convingerea că este nevoie de a face eforturi intense în timpul rămas până la Sobor (inclusiv prin Secretariatul panortodox instituit de Sinaxă) de a căuta un acord ortodox general cu privire la documentele nesemnate de cele două sau una din Bisericile Locale, ceea ce ar face posibilă convocarea Soborului. Din motive care nu țin de Biserica Ortodoxă Rusă n-au fost întreprinse alte discuții panortodoxe despre situația existentă.

Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse, care a avut loc la 2-3 februarie 2016, a aprobat poziția luată de delegația Bisericii Ortodoxe Rusă la Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale de la Chambesy și în cadrul altor organe antesobornicești, și-a exprimat satisfacția în legătură cu întroducerea unor amendamente și adăugiri necesare la proiectele de documente ale Sfântului și Marelui Sobor și, aprobându-le prealabil în întregime, a însărcinat Sfântul Sinod să formeze delegația Bisericii Ortodoxe Ruse pentru participarea la Soborul Panortodox, lucru care a fost făcut de Sfântul Sinod în aprilie 2014. Soborul Arhieresc a făcut chemare către plinătatea Bisericii Ortodoxe Ruse „să înalțe o rugăciune stăruitoare ca Domnul să descopere voia Sa membrilor viitorului Sfânt și Mare Sobor al Bisericii Ortodoxe și ca desfășurarea lui să întărească unitatea Ortodoxiei și să slujească la binele Bisericii lui Hristos, la păstrarea intactă a credinței ortodoxe”.

În același timp, Soborul Arhieresc și-a exprimat „convingerea că participarea liberă a delegațiilor tuturor Bisericilor Ortodoxe autocefale general-recunoscute este o condiție necesară pentru a fi ținut Soborul Panortodox”, menționând că „în legătură cu aceasta, soluțioarea problemei care a apărut în relațiile dintre Patriarhiile Antiohiei și Ierusalimului capătă o importanță deosebită” (Decizii, p. 6).

Cu speranța că se va ajunge la un acord panortodox, de vreme ce fără el convocarea Sfântului și Marelui Sobor este imposibilă, Biserica Ortodoxă Rusă și-a desemnat imediat reprezentanții la forurile responsabile cu pregătirea lui și a luat parte activă la procesul antesobornicesc, folosindu-se de toate oportunitățile posibile pe care le-a avut prin intermediul contactelor personale și al corespondenței.

În același timp, lucrarea a fost dusă mai departe pentru a cerceta obiecțiile critice care au venit de la episcopi, cler și mireni față de proiectele documentelor sobornicești, publicate după Sinaxa Întâistătătorilor de la Chambesy la inițiativa Bisericii Ortodoxe Ruse. Aceste obiecții, adesea însoțite de critici la adresa procesului de pregătire a Soborului, au fost exprimate, de asemenea, în multe alte Biserici Ortodoxe Locale. Separând obiecțiile constructive de critica nefondată cu privire la viitorul Sobor și la documentele sale, Departamentul pentru relațiile externe bisericești venea cu explicații și comentarii care să răspundă la confuziile ce s-au ridicat în turmă. La 3 iunie 2016 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a examinat îndeaproape la propunerile care au venit din partea arhiereilor, clerului, monahilor și mirenilor și a aprobat amendamentele Bisericii Ortodoxe Ruse la proiectele de documente ale Soborului Panortodox despre „Relația Bisericii Ortodoxe față de restul lumii creștine” și „Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană”.

La aceeași ședință Sfântul Sinod a remarcat că amendamente esențiale la proiectele de documentele ale Soborului, în mare parte în consonanță cu propunerile Bisericii Ortodoxe Ruse, au fost prezentate de Bisericile Ortodoxe Georgiană, Sârbă, Bulgară și a Eladei, precum și de Sfânta Chinotită a Sfântului Munte Athos și că aceste amendamente trebuie să fie examinate temeinic în scopul de a găsi consensul general-ortodox necesar pentru ca Soborul să poată lua decizii.

În același timp, Sinodul a luat act de decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare din 1 iunie 2016 despre necesitatea de a amâna Sfântul și Marele Sobor al Bisericii Ortodoxe stabilit pentru 18-26 iunie și de refuzul Bisericii Bulgare de a participa la el dacă nu va fi amânat. În legătură cu aceasta, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a remarcat că neparticiparea chiar și a unei singure Biserici autocefale general-recunoscute la Sobor „constituie un obstacol insurmontabil pentru desfășurarea Sfântului și Marelui Sobor”.

Aceste împrejurări, ca și existenta în momentul ședinței «nesiguranță de a fi posibilă venirea Patriarhiei Antiohiei la Sfântul și Marele Sobor, ca și absența consensului preliminar asupra Regulamentului de organizare și lucru al Soborului și asupra proiectului de document despre „Taina Căsătoriei și impedimentele pentru încheierea ei”» au forțat Sfântul Sinod să recunoască nevoia unor acțiuni general-ortodoxe urgente și să propună Sanctității Sale Patriarhului Constantinopolului Bartolomeu să convoace o conferință antesobornicească Panortodoxă extraordinară nu mai târziu de 10 iunie pentru a lua în considerare situația și să se caute o soluție pentru situația existentă excepțională, încât, ca rezultat al unei asemenea conferințe, Bisericile Ortodoxe să poată lua o hotărâre cu privire la posibilitatea ținerii Soborului Panortodox la data planificată.

Prin decizia Sfântului Sinod această propunere a fost trimisă imediat către Sanctitatea Sa Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu și către toți Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale.

În răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Bartolomeu (scrisoarea nr. 676 din 9 iunie 2016) se declară că Sfântul Sinod al Patriarhiei Constantinopolului „consideră că o nouă conferință antesobornicească Panortodoxă extraordinară este imposibilă de vreme ce nu există o bază normativă pentru ea”, „în timp ce au rămas foarte puține zile până la începutul lucrărilor Sfântului și Marelui Sobor”. Cât privește „îngrijorările unor Biserici surori și absența limpezimii în ce privește posibilitatea lor de a participa la Sobor”, Întâistătătorul Bisericii Constantinopolului și-a exprimat convingerea că „eforturile făcute pentru a îndepărta obstacolele apărute vor fi încununate de succes și toate Bisericile, fără excepție, vor lua parte la Sfântul și Marele Sobor. Pe când amânarea sau anularea lui în al doisprezecelea ceas după decenii de pregătiri va compromite Biserica Ortodoxă la nivel interbisericesc și internațional și va provoca o daună ireparabilă asupra autorității ei”.

Atașată răspunsului a fost o înștiințare despre sesiunea extraordinară a Sfântului Sinod al Patriarhiei Constantinopolului, care a avut loc pe 6 iunie cu participarea tuturor episcopilor veniți la Constantinopol, încare se declara că „Sfântul Sinod a recepționat cu uimire și consternare pozițiile și opiniile enunțate recent de către un număr de Biserici Ortodoxe surori și a constatat că o revizuire a procesului planificat pentru Sobor trece dincolo de orice angajamente instituționale”. În același timp, data convocării Soborului este considerată ca fiind stabilită printr-o decizie panortodoxă, deși, după cum s-a arătat mai sus, această decizie nu a fost semnată de Biserica Antiohiei.

Între timp, Sfântul Sinod al Patriarhiei Antiohiei la 6 iunie 2016, după ce a dat motive detaliate cu privire la nevoia de a amâna convocarea Soborului, a hotărât în unanimitate:

«1. Să apeleze la Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic ca în timpul care a mai rămas pană la data convocării acestui Sobor să depună mai multe eforturi spre a ajunge la un consens pentru rezolvarea tuturor îngrijorărilor formulate de Bisericile Ortodoxe Autocefale referitor la Sfântul și Marele Sobor. În cazul în care eforturile de a ajunge la un consens vor eșua, Biserica Antiohiei cere amânarea Sfântului și Marelui Sobor pentru o dată ulterioară, când între toate Bisericile autocefale vor predomina relații pașnice, iar în privința chestiunilor pentru Sobor, a Regulamentului lui și a procedurii de organizare se va ajunge la un consens ortodox.

2. Patriarhia Antiohiei nu va participa la Sfântul și Marele Sobor atâta timp cât nu vor fi înlăturate toate motivele care o împiedică să participare la Sfânta Euharistie în perioada Soborului, când va fi găsită o soluție finală la problema invaziei Patriarhiei Ierusalimului în teritoriul Patriarhiei de Antiohia, ceea ce a dus la ruperea comuniunii cu Patriarhia Ierusalimului.

3. De a reconfirma importanța participării la Sfântul și Marele Sobor a tuturor Bisericilor Ortodoxe autocefale și luării de către acestea a deciziilor pe baza unui consens general în scopul păstrării unității Bisericii Ortodoxe Ecumenice.

4. De a se adresa către toate Bisericile Ortodoxe, informându-le cu privire la poziția luată de Biserica Antiohiei cu explicarea tuturor motivelor care au condus la elabortarea unei asemenea poziții.

5. De a chema pe toți credincioșii împreună cu păstorii lor să se roage împreună pentru ca Duhul Sfânt să inspire Biserica în drumul ei spre unitate de dragul mărturiei unitare despre Hristos în această lume».

În aceeași zi, 6 iunie, Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei Irineu a trimis o scrisoare către Sanctitatea Sa Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu și către toți Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale în care, după ce a enumerat toate problemele existente în timpul de față, a arătat că din cauza tuturor acestor circumstanțe Bisericii Ortodoxe Sârbe „îi va veni greu să ia parte la Sfîntul și Marele Sobor și ea propune să fie amânată convocarea lui pentru un timp”.

La 10 iunie 2016 s-a desfășurat ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Georgiene care, după ce a pus pe masă problemele existente, a menționat că ele pot fi soluționate printr-o lucrare activă, dar a recunoscut că „noi toți ne-am regăsit în fața faptului: astăzi unitatea nu a fost împlinită”, iar „scopul convocării Soborului a fost și este elucidarea unanimității ortodocșilor”, din care motiv Biserica Georgiană „împreună cu alte Biserici, de asemenea, cere o amânare a Sinodului până când se va ajunge la o unitate generală”. În legătură cu aceasta, Sfântul Sinod a hotărât: „Delegația Bisericii Georgiene nu va participa la Sfântul și Marele Sobor planificat să aibă loc între 16-27 iunie 2016 pe insula Creta”.

Așadar, patru Biserici Ortodoxe Locale (Antiohiană, Georgiană, Sârbă, Bulgară) au exprimat părerea că este necesară amânarea Soborului, trei dintre ele (Antiohiană, Georgiană, Bulgară) au refuzat să participe la Soborul stabilit pentru 18-26 iunie, în timp ce propunerea Bisericii Ortodoxe Ruse de a convoca o conferință antesobornicească Panortodoxă extraordinară nu a fost acceptată de Sinodul Patriarhiei Constantinopolului. În această situație temeiul necesar pentru convocarea Sfântului și Marelui Sobor – care se bazează pe „consimțământul Preafericiților Întâistătători ai tuturor Bisericilor Ortodoxe Locale autocefale general-recunoscute” (Regulamentul de organizare și lucru al Sfântului și Marelui Sobor al Bisericii Ortodoxe, art. 1) – este absent în mod evident.

Singura decizie posibilă în această privință este de a continua pregătirea Sfântului și Marelui Sobor și ajungerea ulterioară la un consens panortodox pentru convocarea lui la o altă dată.

În legătură cu cele expuse mai sus Sfântul Sinod, întru executarea hotărârii Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse din 2-3 februarie 2016 (Hotărâri, p. 6), decide:

1. de a exprima sprijin propunerilor Bisericilor Ortodoxe Antiohiană, Georgiană, Sârbă și Bulgară privind amânarea desfășurării Soborului Panortodox pentru un timp care va trebui stabilit ulterior drept rezultat al discuțiilor general-ortodoxe și cu condiția indispensabilă ca Întâistătătorii tuturor Bisericilor Ortodoxe Locale autocefale general-recunoscute să fie de acord cu el;

2. de a trimite imediat propunerea respectivă către Sanctitatea Sa Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu și către toți Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale;

3. în cazul în care nici această propunere nu va fi acceptată de Sfințita Biserică a Constantinopolului, iar Soborul din Creta va fi totuși convocat, în ciuda absenței consimțământului unui șir de Biserici Ortodoxe Locale, - de a considera cu profund regret participarea delegației Bisericii Ortodoxe Ruse la el imposibilă;

4. de a continua prin toate mijloacele posibile consolidarea cooperării panortodoxe la pregătirea viitorului Sfânt și Mare Sobor, care este chemat să devină o mărturie adevărată a unității Sfintei Sobornicești și Apostolicești Biserici;

5. de a exprima încă o dată părerea că unei finalizări cu succes a pregătirii Soborului poate servi intensificarea activității reale a Secretariatului Panortodox, ca for în al cărui cadru este posibilă examinarea propunerilor cu privire la rezolvarea chestiunilor problematice, aplanarea neînțelegerilor existente, definitivarea documentelor necesare și înlăturarea tuturor obstacolelor din calea convocării și unei încheieri plăcute lui Dumnezeu a lucrărilor Sfântului și Marelui Sobor al Bisericii Ortodoxe;

6. de a considera foarte dorită, ținându-se cont de propunerile exprimate în interiorul multor Biserici Ortodoxe Locale, participarea la viitorul Sobor a tuturor ierarhilor, fără restricții, din Sfintele Biserici ale lui Dumnezeu, ceea ce incontestabil va spori autoritatea general-ortodoxă a deciziilor luate de Sobor.„Numele de Biserică nu este al unei împărțiri, ci al unității și armoniei”, învață sfântul ierarh Ioan Gură de Aur (Tâlcuire la Epistola întâi către corinteni. Omilia 1,1). În numele concilierii și al unanimității trebuie ca noi în duh de bunăvoință și dragoste frățească, fără reproșuri reciproce și provocarea de noi răni în Trupul divino-uman al Bisericii, ascultându-ne unul pe altul și în mod deosebit Dumnezeiasca Revelație pecetluită în Sfinta Scriptură și în Sfânta Tradiție, să ascultăm „ceea ce Duhul zice Bisericilor” (Apoc. 2,7) și să tragem lecțiile necesare din acele greșeli care s-au făcut din pricina slăbiciunii omenești pe parcursul pregătirilor curente pentru Sfântul și Marele Sobor, încât, conlucrând cu Dumnezeu, să ajungem la înfăptuirea neîmpiedicată a acestui mare eveniment spre slava lui Dumnezeu și întru folosul Bisericii Ortodoxe.

Sfântul Sinod cheamă din nou arhiereii, clericii, monahii, monahiile și mirenii Bisericii Ortodoxe Ruse să înalțe o rugăciune fierbinte ca Domnul nostru Iisus Hristos să arate în această lucrare ajutorul Său atotputernic și voia Sa cea sfântă.

Versiunea: greacă, engleză, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie