Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Biserica Ortodoxă Rusă insistă asupra contramandării convocării Soborului Panortodox

Biserica Ortodoxă Rusă insistă asupra contramandării convocării Soborului Panortodox
Versiune pentru tipar
13 iunie 2016 20:04

La 13 iunie 2016, la ședința extraordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, a avut loc discutarea situației ce s-a iscat în legătură cu refuzul unui șir de Biserici Ortodoxe la participarea la Sfântul și Marele Sobor al Bisericii Ortodoxe. Se preconiza ca Soborul să-și desfășoare lucrările în perioada 18-26 iunie anul curent pe insula Creta.

În urma discuțiilor, Sântul Sinod a adoptat declarația cu privire la chestiunea dată, remisă Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale (condica nr. 40).

Luând în considerare poziția Patriarhiilor Antiohiei, Georgiei, Serbiei și Bulgariei, precum și luând în considerare fundamentul necesar pentru convocarea Sfântului și Mare Sobor care constă în prezența „acordului dat de Preafericiții Întâistătători ai tuturor Bisericilor Ortodoxe autocefale Locale” (Regulamentul organizării și activității Sfântului și Mare Sobor al Bisericii Ortodoxe, art. 1), Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse menționează că un astfel de acord în mod evident lipsește.

Conform opiniei membrilor Sinodului, unica soluție posibilă în acest caz devine continuarea pregătirii Sfântului și Marelui Sobor și obținerea ulterioară a unui acord panortodox privind desfășurarea lui într-o altă perioadă.

În legătură cu cele expuse mai sus, în scopul realizării deciziei Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse din 2-3 februarie 2016 (Deciziile, p.6), Sfântul Sinod a hotărât:

1) a susține propunerea Bisericilor Ortodoxe ale Antiohiei, Georgiei, Serbiei și Bulgariei cu privire la amânarea desfășurării lucrărilor Soborului Panortodox pentru un timp care trebuie determinat ulterior în urma discutării panortodoxe și cu condiția acordului Întâistătătorilor tuturor Bisericilor Ortodoxe autocefale Locale general recunoscute;

2) a remite neîntârziat propunerea respectivă Sanctității Sale Patriarhului Constantinopolului Bartolomeu și tuturor Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale;

3) în cazul în care nici această propunere nu va fi acceptată de Sfânta Biserică a Constantinopolului, iar Soborul va fi totuși convocat pe insula Creta, în pofida lipsei concordiei unui șir de Biserici Ortodoxe Locale – vom constata cu profund regret imposibilitatea participării la el a delegației Bisericii Ortodoxe Ruse;

4) a continua eforturile prin toate mijloacele posibile cu privire la fortificarea colaborării panortodoxe în vederea pregătirii viitorului Sfânt și Mare Sobor care este chemat să devină o mărturie adevărată a unității Sfintei, Sobornicești și Apostolicești Biserici;

5) a exprima din nou opinia că pentru încheierea cu succes a pregătirilor pentru convocarea Soborului ar fi putut servi activizarea lucrului secretariatului Panortodox, în cadrul căruia este posibilă studierea propunerilor privind soluționarea temelor discutabile, reglarea discordiilor existente, finalizarea documentelor necesare și înlăturarea tuturor impedimentelor privind convocarea și finalizarea Sfântului și Marelui Sobor al Bisericii Ortodoxe;

6) a  accepta ca fiind extrem de dorită participarea nelimitată a tuturor arhiereilor Sfintelor Biserici ale lui Dumnezeu în conformitate cu propunerile expuse de multe Biserici Ortodoxe Locale, deoarece aceasta va contribui la ridicarea autorității panortodoxe a deciziilor adoptate de Sobor.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, engleză, greacă

Materiale la temă

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Peste Biserica Ortodoxă Locală nu este o altă putere decât puterea lui Dumnezeu Însuşi [Interviuri]

Interviul mitropolitului de Volokolamsk Ilarion pentru agenția de știri greacă „Romfea” [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a povestit la ședința Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse despre rezultatele studierii documentelor Soborului de la Creta

Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse își va exprima atitudinea față de documentele Soborului de la Creta din anul 2016

Mesajul de felicitare al membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse aresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronării [Mesaje de salut și adresări]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

CONDICILE Sfântului Sinod din 28 ianuarie 2022 [Documente]

Mesajul de felicitare al membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua nașterii [Mesaje de salut și adresări]

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele știri

În Duminica Lăsatului sec de brânză Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

În Duminica Vameșului și a Fariseului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

A avut loc consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad și Dmitrov Foma

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronării

La cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

În Duminica după Nașterea Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezieasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Vecernia Mare în Catedrala „Hristos Mântuitorul”