Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a întâlnit cu reprezentantul Patriarhiei Constantinopolului

Видео: Роман Самсонов, Лев Брусенцов. Звук: Александр Бригадов.
Versiune pentru tipar
19 noiembrie 2016 13:08

În data de 19 noiembrie 2016, la reşedinţa Patriarhală a mănăstirii stavropighiale „Sfântul Daniel”, or. Moscova, a avut loc întâlnirea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse cu mitropolitul de Galia Emanuel, reprezentantul Patriarhiei Constantinopolului la solemnităţile organizate cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril.

Salutându-l pe mitropolitul Galiei Emanuel, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a menţionat cu regret că Sanctitatea Sa Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu nu a putut veni la solemnităţi. „Noi îl vom pomeni în rugăciunile noastre împreună cu toţi fraţii care vor sosi la Moscova pentru ca să mărturisim încă odată unitatea noastră ortodoxă şi comunicarea noastră în Sfânta Euharistie”, a subliniat Sanctitatea Sa Patriarhul.

La rândul său oaspetele a transmis Patriarhului Chiril felicitări şi doleanţele de la Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Constantinopolului.

În continuarea convorbirii a avut loc discutarea unor teme de colaborare interbisericească şi a unităţii panortodoxe.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, ca amintire despre sărbătorirea evenimentului semnificativ, a transmis în dar Sanctităţii Sale Patriarhul Bartolomeu odăjdii pentru slujbe dumnezeieşti, cusute în stil vechi grecesc, un toiag şi nouă volume de opere ale Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse. Sanctitatea Sa a adus în dar mitropolitului Galiei Emanuel un toiag arhieresc.

Serviciul de comunicații al DREB/Patriarchia.ru
Versiunea: rusă

Materiale la temă

Istoria vieții Primului sfințit ierarh în istoria recentă a Bisericii [Articol]

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril ținută după Liturghia săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski” [Patriarhul : Predici]

În Duminica a 26-a după Cincizecime Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Liturghia în catedrala „Sfânta Treime” a Lavrei Sfântului Alexandru Nevski

La Kaliningrad are loc expoziția „Lumina Ortodoxiei deasupra ținutului de Chihlimbar” dedicată aniversării a 30 de ani de la crearea Eparhiei de Kaliningrad și aniversării a 70 de ani din ziua nașterii Sanctității Sale Patriarhul Chiril

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

Interviul mitropolitului de Volokolamsk Ilarion acordat agenției RIA „Novosti” [Interviuri]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a felicitat colaboratorii Departamentului pentru relațiile externe bisericești cu aniversarea a 75 de ani de la instituirea DREB

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Patriarhul Bartolomeu a căzut în schismă

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate