Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

De sărbătoarea Nașterii Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit vecernia mare în catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova

De sărbătoarea Nașterii Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit vecernia mare în catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova
Versiune pentru tipar
7 ianuarie 2017 20:55

În seara zilei de 7 ianuarie 2017, de sărbătoarea Naşterii Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a săvârşit vecernia mare în catedrala episcopală sobornicească „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova.

Cu Sanctitatea Sa au coslujit: mitropolitul de Krutitsy şi Kolomna Iuvenalii, locţiitorul Patriarhului la Eparhia de Moscova; mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; mitropolitul Valentin (Mişciuk); mitropolitul de Istra Arsenii, primul vicar al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; arhiepiscopul de Vereia Evghenii, preşedintele Comitetului Didactic al Bisericii Ortodoxe Ruse; arhiepiscopul de Serghiev Posad Feognost, preşedintele Departamentului Sinodal pentru mănăstiri şi monahism; arhiepiscopul de Solnecinogorsk Serghie, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; precum şi un sobor de arhierei ai Bisericii Ortodoxe Ruse.

Printre cei ce au coslujit au fost reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe Locale pe lângă tronul Patriarhului Moscovei: Mitropolitul de Cirine Atanasie (Biserica Ortodoxă a Alexandriei); mitropolitul de Filippopol Nifon (Biserica Ortodoxă a Antiohiei); episcopul de Moravice Antonie (Biserica Ortodoxă Sârbă); arhimandritul Teoctist (Dimitrov) (Biserica Ortodoxă Bulgară), arhimandritul Serafim (Șemeatovschi) (Biserica Ortodoxă a Pământurilor Cehiei şi a Slovaciei).

Cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse au coslujit de asemenea: conducătorii departamentelor sinodale în treaptă de preot, stareţii mănăstirilor stavropighiale de călugări, clerul or. Moscova şi al regiunii Moscova.

Cântările liturgice au fost interpretate de corul catedralei „Hristos Mântuitorul” (regent I.B. Tolkaciov) şi corul de băieţi „Debiut” (conducător artistic A.O. Iastrebova).

În timpul slujbei dumnezeieşti s-au rugat egumenele mănăstirilor stavropighiale de maici, slujitorii bisericii din or. Moscova, membrii consiliilor parohiale ale  bisericilor din capitală, colaboratorii instituţiilor sinodale, numeroşi credincioşi.

Serviciul divin a fost difuzat în emisie directă pe posturile de televiziune „TV Tsentr” şi „Soiuz”. Difuzarea a fost comentată de colaboratorul Patriarhiei Moscovei N.I. Derjavin.

Textul Evangheliei a fost citit de Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril după o Evanghelie veche de pristol din timpurile ţarinei Elizaveta Petrovna care este scoasă din altarul catedralei „Hristos Mântuitorul” de două ori pe an: în vecernia mare de praznicul Naşterii Domnului şi la vecernia mare de Paști.

După încheierea slujbei dumnezeieşti, în numele întregii plinătăţi a Bisericii Ortodoxe Ruse Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a fost felicitat cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului de mitropolitul de Krutitsy şi Koloma Iuvenalii:

„Sanctitatea Voastră, Preasfinţite Vlădica şi Părinte!

Permiteţi-mi să vă felicit cordial cu prilejul marii sărbători a Naşterii lui Hristos în numele Sfântului Sinod, al arhipăstorilor, păstorilor, credincioşilor prezenţi aici şi, deoarece suntem în emisie directă – în numele a milioane de telespectatori care s-au alăturat în această seară la rugăciunea noastră de obşte.

În noaptea trecută a Naşterii Domnului s-a creat impresia că Sfânta Ruse s-a lipit de peştera din Betleem, rugându-se Pruncului Dumnezeiesc Iisus. Iar Dumneavoastră în calitate de  Întâi sfinţit ierarh al pământului Rusiei v-aţi rugat pentru întreaga plinătate a Bisericii Ortodoxe Ruse, pentru cei care imaginar îşi îndreaptă paşii la Pruncul Dumnezeiesc Iisus. Sunt sigur că v-aţi rugat şi pentru cei care s-au dovedit a fi surzi la vestea îngerilor despre Naşterea lui Hristos.

Dumneavoastră, Sanctitatea Voastră, aţi sărbătorit anul trecut aniversarea de şaptezeci de ani din ziua naşterii. Vă aflaţi în perioada înfloririi puterilor creative de Întâi sfinţit ierarh şi pe toate le orientaţi la faptul ca întreg poporul nostru să ajungă la peştera Pruncului Dumnezeiesc Iisus şi o faceţi în conformitate cu tradiţia veche. Este suficient să ne amintim de cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur care apunea: «Părinţii ar trebuie să se gândească nu la faptul cum să-i facă pe copiii lor bogaţi în argint şi aur, dar la faptul cum să devină mai bogaţi decât alţii în evlavie, înţelepciune şi dobândirea virtuţilor». Şi Dumneavoastră, în baza acestei tradiţii vechi, îndreptând toate puterile ca să luminaţi, să întoarceţi la credinţă poporul nostru, atrageţi atenţia în primul rând la educarea copiilor începând cu pruncia şi până la vârsta maturităţii.

Permiteţi-mi, Sanctitatea Voastră, să vă doresc mulţi-mulţi ani de slujire de Întâi sfinţit ierarh, ca în bucurie să vedeţi din nou Sfânta Rusie cu toate tradiţiile şi credinţa ei. Şi fie ca Domnul să vă păzească pentru mulţi ani. În numele tuturor celor de la care am salutat, acceptaţi acest buchet sobornicesc cu urări de sănătate”.

Mitropolitul Iuvenalii i-a dorit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse mulţi ani şi i-a adus în dar Sanctităţii Sale un buchet de trandafiri albi.

În numele tineretului ortodox al capitalei Sanctitatea Sa Patriarhul a fost felicitat de reprezentanţii mişcării „Voluntarii ortodocşi”.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat către cei prezenţi cu un cuvânt de învăţătură.

Apoi Sanctitatea Sa Stăpânul, conform tradiţiei, a fost felicitat cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului de arhierei, slujitori ai bisericii şi mireni.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie