Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

A ieșit de sub tipar primul număr al revistei „Probleme de teologie”

A ieșit de sub tipar primul număr al revistei „Probleme de teologie”
Versiune pentru tipar
24 iulie 2019 19:44

В мае 2019 года вышел в свет первый номер международного журнала «Вопросы теологии». Это совместный проект Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия и Санкт-Петербургского государственного университета. Журнал будет выходить четыре раза в год.

В настоящее время в производстве находится второй номер, к передаче в издательство готовится третий, завершается формирование четвертого номера. С содержанием и статьями первого номера издания можно ознакомиться на сайте журнала.

Номер направлен на размещение в системе РИНЦ, статьям будет присвоен индекс DOI, журнал оформляется в соответствии с правилами, необходимыми для последующего его включения в международные реферативные базы данных.

Редакция приглашает стать авторами первого российского университетского теологического журнала. Желающие могут присылать тексты по любым разделам теологии, сформулированным в паспорте специальности 26.00.01.

В приоритетном порядке будут рассматриваться материалы профессоров, преподавателей и аспирантов Санкт-Петербургского университета, Общецерковной аспирантуры, вузов — членов Научно-образовательной теологической ассоциации.

Информация о редакционной политике, редакционной этике и требованиям к оформлению представляемых рукописей размещена на сайте издания.

Пресс-служба ОЦАД/Патриархия.ru

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Teologia a fost inclusă în calitate de domeniu științific în noul nomenclator al specialităților științifice al Federației Ruse

În seria „Manualul bacalaureatului la teologie” a fost editat un nou îndrumar didactic „Faptele Sfinților Apostoli”

Fundația Rusă pentru cercetări fundamentale a anunțat demararea concursului cu genericul „Teologia în contextul cercetărilor științifice interdisciplinare”

A ieșit de sub tipar un nou număr al revistei „Voprosî teologhii”

A ieșit de sub tipar ediția anuală „Întâistătătorul” din anul 2020

La Academia de teologie din Moscova a avut loc prezentarea revistei „Diakrisis”

A ieșit de sub tipar numărul trei al revistei „Probleme de teologie” din anul 2020

Protoiereul Vladimir Vorobiov: „În lumea aceasta fără ca să-ți asumi o faptă nu poți face nimic bun” [Interviuri]

Teologia a fost inclusă în calitate de domeniu științific în noul nomenclator al specialităților științifice al Federației Ruse

Academia de teologie din Moscova a început realizarea programului de ridicare a calificării „Probleme actuale ale teologiei ortodoxe: tradițiile și contemporaneitatea”

Aspirantura Academiei de teologie din Moscova a primit acreditarea de stat

În seria „Manualul bacalaureatului la teologie” a fost editat un nou îndrumar didactic „Faptele Sfinților Apostoli”

La Aspirantura general-bisericească au demarat cursurile pentru șefii cancelariilor și colaboratorii structurilor eparhiale responsabili pentru activitatea cancelariei

A avut loc prima din anul 2021 ședință a Consiliul unificat pentru disertații la specialitatea „teologie”

A avut loc ședința consiliului de experți în teologie al Comisiei Superioare de Atestare pe lângă Ministerul Științei și Învățământului Superior al Rusiei