Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

A ieșit de sub tipar numărul doi al revistei „Probleme de teologie”

A ieșit de sub tipar numărul doi al revistei „Probleme de teologie”
Versiune pentru tipar
3 octombrie 2019 16:49

В сентябре 2019 года вышел в свет второй номер журнала «Вопросы теологии». С содержанием и статьями второго номера, а также со статистикой скачивания статей можно ознакомиться на сайте издания.

Издание задумано как отраслевое научное издание, ориентированное на развитие исследовательских направлений, относящихся к отрасли «Теология» («православная теология», «исламская теология», «иудейская теология»). Журнал призван содействовать теологическим исследованиям в университетах, научно-исследовательских центрах, а также в духовных академиях и иных религиозно-конфессиональных высших учебных заведениях.

Цель издателей журнала «Вопросы теологии» — Санкт-Петербургского государственного университета и Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени равноапостольных Кирилла и Мефодия — продвижение теологии как современной отрасли гуманитарного научного знания, поддержка исследовательской и публикационной активности российских и зарубежных ученых, в том числе представляющих высшие учебные заведения, входящие в Научно-образовательную теологическую ассоциацию (НОТА).

Сопредседателями редакционного совета журнала являются: ректор Общецерковной аспирантуры, президент НОТА митрополит Волоколамский Иларион и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Н.М. Кропачев. В состав редакционного совета и редколлегии входят российские и зарубежные специалисты в сфере христианской теологии, а также богословия иудейской и исламской традиций.

Публикуемые в журнале статьи размещаются в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), статьям присваивается индекс DOI, издание оформлено в соответствии с правилами, необходимыми для последующего его включения в ведущие международные базы данных. Журнал размещается на платформе elibrary, в базе данных EBSCO.

В настоящее время в производстве находится третий номер издания, к передаче в издательство готовится четвертый, идет формирование номеров 2020 года.

Пресс-служба ОЦАД/Патриархия.ru

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Teologia a fost inclusă în calitate de domeniu științific în noul nomenclator al specialităților științifice al Federației Ruse

În seria „Manualul bacalaureatului la teologie” a fost editat un nou îndrumar didactic „Faptele Sfinților Apostoli”

Fundația Rusă pentru cercetări fundamentale a anunțat demararea concursului cu genericul „Teologia în contextul cercetărilor științifice interdisciplinare”

A ieșit de sub tipar un nou număr al revistei „Voprosî teologhii”

A ieșit de sub tipar ediția anuală „Întâistătătorul” din anul 2020

La Academia de teologie din Moscova a avut loc prezentarea revistei „Diakrisis”

A ieșit de sub tipar numărul trei al revistei „Probleme de teologie” din anul 2020

Protoiereul Vladimir Vorobiov: „În lumea aceasta fără ca să-ți asumi o faptă nu poți face nimic bun” [Interviuri]

Teologia a fost inclusă în calitate de domeniu științific în noul nomenclator al specialităților științifice al Federației Ruse

Academia de teologie din Moscova a început realizarea programului de ridicare a calificării „Probleme actuale ale teologiei ortodoxe: tradițiile și contemporaneitatea”

Aspirantura Academiei de teologie din Moscova a primit acreditarea de stat

În seria „Manualul bacalaureatului la teologie” a fost editat un nou îndrumar didactic „Faptele Sfinților Apostoli”

La Aspirantura general-bisericească au demarat cursurile pentru șefii cancelariilor și colaboratorii structurilor eparhiale responsabili pentru activitatea cancelariei

A avut loc prima din anul 2021 ședință a Consiliul unificat pentru disertații la specialitatea „teologie”

A avut loc ședința consiliului de experți în teologie al Comisiei Superioare de Atestare pe lângă Ministerul Științei și Învățământului Superior al Rusiei