Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Mesajul de salut al Președintelui Rusiei V.V. Putin adresat participanților la cel de-al II-lea congres al Societății pentru literatura rusă

Mesajul de salut al Președintelui Rusiei V.V. Putin adresat participanților la cel de-al II-lea congres al Societății pentru literatura rusă
Versiune pentru tipar
6 noiembrie 2019 14:20

Президент Российской Федерации В.В. Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям II съезда Общества русской словесности.

Уважаемые друзья!

Приветствую вас в Москве на II съезде Общества русской словесности.

Ваша организация, ставшая преемником Общества любителей российской словесности при Московском университете, созданного в 1811 году, выполняет благородную, востребованную миссию — деятельно заботится о продвижении ценностей русского языка и литературы, укреплении позиций русского языка как языка межнационального общения, внедрении новых, современных методик преподавания гуманитарных дисциплин, формировании читательской культуры у подрастающего поколения.

Грамотное владение и хорошее знание русского языка открывает большие возможности для личностного и профессионального становления молодежи, позволяет лучше ориентироваться в информационном пространстве, существенно расширить круг общения.

И потому важно, чтобы качество преподавания в школах неуклонно повышалось, чтобы деятельность учителей была творческой, отвечающей духу и запросам времени.

Уверен, работа Съезда внесет значимый вклад в консолидацию специалистов сферы образования, представителей государственных организаций и родительского сообщества.

Будет способствовать упрочению гуманитарных связей и налаживанию межкультурного диалога, приобщению юношества и детей младшего возраста к великому наследию русской литературы и искусства.

Желаю вам успешных, конструктивных дискуссий и всего самого доброго.

Владимир Путин

Kremlin.ru/Патриархия.ru

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Condoleanțele Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu decesul președintelui Universității de stat din Sankt-Petersburg L.A. Verbițkaia [Patriarhul : Mesaje]

Cuvîntarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința plenară a celui de-al II-lea congres al Societății pentru literatura rusă [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus ședința plenară a celui de-al II-lea congres al Societății pentru literatura rusă

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus ședința plenară a celui de-al II-lea congres al Societății pentru literatura rusă

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus consfătuirea în regim online a Grupului de lucru pentru coordonarea activității instituțiilor bisericești în condițiile răspândirii infecției de coronavirus cu participarea vicarilot Eparhiei de Moscova, a reprezentanților instituțiilor și subdiviziunilor sinodale ale Patriarhiei Moscovei

Autoritățile din Muntenegru persecută Biserica Ortodoxă după scenariul ucrainean [Articol]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Președintele Muntenegrului a mers împotriva propriului popor [Interviuri]

Mesajul de felicitare al primarului Mosocovei S.S. Sobeanin adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul zilei numelui [Mesaje de salut și adresări]

Președintele Rusiei l-a felicitat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Ciril cu prilejul zilei numelui

Mesajul de felicitare al Președintelui Federației Ruse V.V. Putin adresat Sanctității Sale Patriarhul Ciril cu prilejul zilei numelui [Mesaje de salut și adresări]

La Mănăstirea din Jirovici au fost marcate aniversarea a 550 de ani de la aflarea Icoanei Maicii Domnului de Jirovici, aniversarea a 500 de ani de la cea de-a doua a ei aflare și de la fondarea așezământului monahal

Felicitarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresată Președintelui Rusiei V.V. Putin cu prilejul aniversării a 75 de ani a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]