Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας

Επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Μόσχας

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Пατριαρχείο

Συγχαρητήριο μήνυμα των μελών της Ιεράς Συνόδου στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο με αφορμή την επέτειο της ενθρονίσεώς του

Συγχαρητήριο μήνυμα των μελών της Ιεράς Συνόδου στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο με αφορμή την επέτειο της ενθρονίσεώς του
Εκτύπωση
1 Φεβρουαρίου 2023 έτος 12:00

Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας συνεχάρησαν τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο για την 14 η  επέτειο της ενθρονίσεώς του.

Προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο

Αγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Μετά υιικής αγάπης αιτούμεθα να δεχθείτε τις ειλικρινείς συγχαρητήριες προσρήσεις για την 14η επέτειο της ενθρονίσεώς Σας ως Πατριάρχου.

Με ζήλο και θέρμη επιτελών τη διακονία στον Αΐδιο Πατέρα, τον Οποίον μεγαλύνει όλη η γη (ύμνος του Αγίου Αμβροσίου Μεδιολάνων) και όλη την ελπίδα Σας αναθέτων σε Εκείνον με ασφάλεια οδηγείτε το εμπιστευμένο σε Σας από τον Ποιμενάρχη Χριστό εκκλησιαστικό σκάφος στον εύδιο λιμένα της σωτηρίας μεταξύ των καταιγίδων και τρικυμιών της θαλάσσης του βίου, η οποία είναι ιδιαιτέρως πολυτάραχη τη σήμερον ημέρα. Ατενίζοντάς Σάς, οι αρχιποιμένες και ποιμένες, μονάζοντες και λαϊκοί επιδιώκουμε να Σας μιμηθούμε στη στερεά πίστη, την ανδρεία, τη γενναιότητα, την ικανότητα να σκέπτεσθαι νηφάλια και να λαμβάνετε μετρημένες αποφάσεις, στην πνευματική επιμονή και την αμείωτη προθυμία.

Κατά τη σημερινή δύσκολη εποχή πειστικά μαρτυρείτε στους ανθρώπους ότι ἐπὶ τὸν Κύριον ἐλπίδα πᾶς τις κεκτημένος, ὑψηλότερός ἐστι, πάντων τῶν λυπούντων (Οἳ Ἀναβαθμοὶ, Ἦχος δ΄ Ἀντίφωνον Β΄, Όρθρος της Κυριακής). Βλέπουμε πώς οδύνασθε για τις διαιρέσεις, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις που συμβαίνουν τώρα, πώς προσεύχεσθε θερμά ώστε ο Σωτήρας με την κραταιά Αυτού δεξιά να ενδυναμώνει τὴν περιούσιον κληρουχίαν Αυτού (ᾨδὴ θ', Κανὼν Σταυροαναστάσιμος, Ὀκτώηχος, Ἦχος δ΄, Όρθρος της Κυριακής). Με ιδιαίτερα αισθήματα καλείτε τους ανθρώπους να μην αποθαρρύνονται, αλλά να ελπίζουν στην παντοδυναμία και το έλεος του Θεού, να αναπέμπουν ακατάπαυστα δεήσεις για την ενότητα της Εκκλησίας και την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, καθώς και για να θυμούνται την ανάγκη καθένας καθημερινά να επιτελεί τον μικρό του αγώνα, δηλαδή με αγάπη να αντιμετωπίζει τον πλησίον, να βοηθά τους ενδεείς και να εργάζεται προθύμως.

Σήμερα, όταν οι σύγχρονοί μας άρχισαν να επανεξετάζουν το νόημα της ζωής τους και να σκέπτονται τις πνευματικές αιτίες των τεκταινομένων, η φωνή του Προκαθημένου της Εκκλησίας έχει ιδιαίτερη σημασία. Παρακολουθώντας Σας, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι επιδιώκουν να ακολουθούν τις παραδοσιακές πνευματικές και ηθικές κατευθύνσεις, συνειδητοποιούν τη μεγάλη σπουδαιότητα των ιδεωδών της καλοσύνης και ελέους, της δικαιοσύνης και της αγάπης έναντι της Πατρίδας, αντιλαμβάνονται ότι ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, βοηθὸς ἐν θλίψεσι ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα. Διὰ τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν (Ψαλ. 45:2-3). Η ατένιση των κόπων Σας χαροποιεί τις καρδιές των ιεραρχών, των ποιμένων και των τέκνων της Εκκλησίας και τους εμφυσά ελπίδα και ευθυμία.

Αγιώτατε, αυτή την εόρτια ημέρα πάλιν και πολλάκις θα θέλαμε να Σας εκφράσουμε τη βαθιά ευγνωμοσύνη για τη συνετή καθοδήγηση, για το πατρικό Σας ενδιαφέρον έναντι των ιεραρχών και των ποιμένων, για την φροντίδα για τις ανάγκες τους και την έμπρακτη υποστήριξη. Θα θέλαμε να Σας διαβεβαιώσουμε για την ειλικρινή ετοιμότητα και εφεξής να εργασθούμε υπό τον ωμόφορό Σας, να συμβάλουμε ταπεινά στο κοινό έργο και να διαφυλάξουμε τὴν ποίμνην τοῦ Χριστοῦ ἐκ λύκων λυμαινομένων αὐτήν (Ἐωθινὸν ΙΑ΄ Ἦχος πλ. δ΄).

Συγχαίροντάς Σας για τη σημαντική για Σας και για όλη τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία επέτειο, Σας ευχόμαστε, Αγιώτατε, ώστε ο Κύριος και στο εξής να Σας καταπέμπει πλούσια τα ελέη και τους οικτιρμούς Αυτού, να Σας διαφυλάσσει κραταιό και πρόθυμο, να ενδυναμώνει στην άρση του όχι εύκολου πατριαρχικού σταυρού. Με τις πρεσβείες όλου του πληρώματος της Εκκλησίας ο Χριστός να μετατρέψει όλη τη θλίψη και στενοχώρια μας σε χαρά και αγαλλίαση και τη συμφορά σε μόνιμη ειρήνη (τελετή ευλογίας της σημαίας και των στρατιωτών ενώπιον της μάχης), να διαφυλάσσει εις τον αιώνα τα πιστά τέκνα Αυτού, ἀνεκλάλητον ἡσυχίαν ἡμῖν τασσόμενος (Κανών, Ἦχος α΄, Απόδειπνον του Σαββάτου).

Πολλά και αγαθά ημών έτη, Αγιώτατε!

Εις πολλά έτη, Δέσποτα.

Εκδοχή: Ρωσική

Τα υλικά κατά θέματα

Πιστοί της Ρωσικής Εκκλησίας σε διάφορες χώρες προσευχήθηκαν για τον Προκαθήμενό τους ανήμερα της επετείου της ενθρονίσεως του Πατριάρχη Κυρίλλου

Ενδέκατη επέτειος της ενθρονίσεως του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου εορτάσθηκε στη Σερβία

Πανηγυρική δεξίωση με αφορμή την 11η επέτειο από ενθρονίσεως του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στο Ναό του Σωτήρος Χριστού Μόσχας

Ο επίσκοπος Ζαράισκ Κωνσταντίνος ενεκρίθη στο αξίωμα του πατριαρχικού εξάρχου Αφρικής

Η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εξέφρασε κατηγορηματική διαφωνία έναντι της αποφάσεως περί ιδρύσεως της «Ρουμανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ουκρανία»

Στη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου συζητήθηκε η κατάσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Λετονίας

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προήδρευσε στην Αγία Πετρούπολη της τακτικής συνεδριάσεως της Ιεράς Συνόδου

Άλλα χαιρετισμοί και μηνύματα

Συγχαρητήριο μήνυμα των μελών της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο για την ονομαστήρια εορτή του

Συγχαρητήριο μήνυμα των μελών της Ιεράς Συνόδου στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο με αφορμή την επέτειο της ενθρονίσεώς του

Συγχαρητήριο μήνυμα των μελών της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο εξ αφορμής των 75ων γενεθλίων του

Επιστολή του υπουργού Παιδείας της Συρίας προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο

Συγχαρητήριο μήνυμα των μελών της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο με αφορμή τα ονομαστήριά του

Συγχαρητήριο μήνυμα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο