Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a condus festivităţile dedicate împlinirii a 20 de ani de la renaşterea mănăstirii Novospask

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a condus festivităţile dedicate împlinirii a 20 de ani de la renaşterea mănăstirii Novospask
Versiune pentru tipar
21 august 2011 15:15

21 august în duminica a 10-a după Rusalii Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii a săvîrşit Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în mănăstirea stavropighială de bărbaţi Novospask.

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a fost întîmpinat la porţile sfinte ale aşezămîntului monahal de streţul – Episcopul Sava de Voskresensk şi de vieţuitorii mănăstirii, de tinerii ortodocşi membri ai mişcării „Molodaia Rusi” care sunt şi elevi ai şcolii duminicale de aici, de un număr mare de credincioşi. La intrarea în catedrala „Schimbării la Faţă a Domnului” Preafericitul Patriarh a sfinţit cupola şi crucile bisericii renovate „Acoperămîntului Maicii Domnului” din mănăstire.

Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost oficitată de Preafericirea Sa în catedrala „Schimbării Domnului la Faţă”.

Preafericirii Sale i-au coslujit: Mitropolitul Iuvinalie de Kruţk şi Kolomensk; Coordonatorul lucrărilor Patriarhiei de la Moscova - Mitropolitul Varsanufie de Saransk şi Mordovia; Arhiepiscopul Arsenie de Istrinsk; Arhiepiscopul Pavel de Reazani şi Kasimov; Arhiepiscopul Alexie de Kostroma şi Galich – fostul stareţ al mănăstirii Novospask între anii 1991-2011; Preşedintele Departamentului pentru Educaţie Religioasă şi Catehizare al Bisericii Ortodoxe Ruse - Episcopul Mercurie de Rostov şi Novocerkask; Preşedintele Departamentului Sfîntului Sinod pentru Tineri - Episcopul Ignatie de Broniţk; Şeful Secretariatului Administrativ al Patriarhiei de Moscova - Episcopul Serghie de Solnecinogorsk; Preşedintele Direcţiei Finaniciare-Econimice al Patriarhiei Moscovei - Episcopul Tihon de Podolisk; Episcopul Sava de Voskresensk; Secretarul Patriarhului Moscovei şi a Întregii Rusii pe or. Moscova – Protoiereul Vladimir Divakov; Protoiereul Ghenadie Nefedov – Protopop al regiunii Pokrovsk, or. Moscova; Vice-coordonatorul lucrărilor Patriarhiei Moscovei – egumenul Sava (Tutunov); Secretarul responsabil de Direcţia lucrărilor Patriarhiei Moscovei – egumenul Isidor (Tupikin); clerici din episcopia de Reazani şi Şahtinsk şi din or. Moscova.

La această slujbă au fost prezenţi: Şeful Autoritaţii Nationale pentru Protectia Consumatorului – G.G. Onişenko; Preşedintele Comitetului Dumei de Stat al Federaţiei Ruse pentru Activitatea Unităţilor Sociale şi a Organizaţiilor Religioase – S.A. Popov; Prim vice-Preşedintele Comitetului Dumei de Stat „Relaţii Internaţionale”  al Federaţiei Ruse  – L.E. Sluţkii; Consilierul Preşedintelui Federaţiei Ruse E.L. Iuriev; Coordonatorul Departamentului de Patrimoniu Cultural al or. Moscova – A.V. Kibovskii; Coordonatorul Departamentului de Colaborare Interreligioasă, Politică Naţională şi Legături cu Organizaţiile Religioase din or. Moscova – I.V. Artiuh; Prefectul Districtului Administrativ Central al oraşului Moscova – S.L. Baidakov; primarul oraşului Şahta – D.I. Stanislavov; Deputatul Adunării Legislative a Districtului Rostov - V.D. Katalinikov.

În timpul Sfinte Liturghii arhimandritul Ignatie (Deputatov) a fost hirotonit în treapta de episcop de Şatinsk şi MiIlerovsk.

Preafericitul Patriarh Kiril l-a ridicat în timpul ieşirii mici pe episcopul Sava de Voskresensk în treapta de egumen al mănăstirii Novospask înmînîndu-i toiagul de egumen. Doi dintre vieţuitorii mănăstirii Novospask ― egumenul Paisie (Iurkov) şi egumenul Vladimir (Melinikov) au fost decoraţi de Preafericirea Sa cu dreptul de a purta paliţă.

La sfîrşitul serviciului divin Preafericitul Patriarh Kiril  l-a felicitat pe Episcopul Ignatie dîndu-i cîteva sfaturi şi povăţuiri în privinţa slujirii încredinţate lui, înmînîndu-i toiagul arhieresc. Potrivit tradiţiei deja stabilite Episcopul Ignatie a oferit tuturor creştinilor primele sale binecuvântări arhiereşti.

Apoi din partea tuturor vieţuitoriilor mănăstirii Novospask, Episcopul Sava l-a felicitat pe Preafericirea Sa – Preafericitul Patriarh Kiril cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la renaşterea aşezământului monahal oferindu-i Preafericirii Sale în dar icoana „chipului Nefăcut de Mînă” cu imaginea mănăstirii Novospask.

După aceasta Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat tutoror celor prezenţi cu un cuvânt de învăţătură.

Cîntările Sfintei Liturghii au fost interpretate de corul mănăstirii Novospask (al cărui reghent este Leonid Bakluşin), de corul bisericii “Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe” din Gruzini (reghent – Tamara Sîroejina). De asemenea este de menţionat că, cîntările Sfintei Liturghii au fost interpretate atît în limba slavonă bisericească cît şi în limba georgiană.

Duminică dimineaţa Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii a vizitat „Centrul de Formare Duhovnicească a Clericilor” din or. Moscova care urmează să fie deshis în curînd, şi filiala secţei de „Cursuri la fără frecvenţă” a Academiei Teologice de la Moscova care se află pe teritoriul mănăstirii Novospask (filiala şi-a început activitatea în mănăstirea Novospask din anii 1990).

Cu binecuvîntarea Preafericirii Sale aici vor fi desfăşurate cursuri pentru tinerii care vor dori să studieze la Academia Teologică de la Moscova la fără frecvenţă şi tot aici va fi dezvoltat un centru de „Educaţie şi Reatestare” a clericilor din or. Moscova. Sectorul de „Studii la Distanţă” îşi va începe activitatea din data de 1 septembrie; deshiderea „Centrul de Formare Duhovnicească a Clericilor” este planificată pentru data de 1 octombrie. Preafericitul Patriarh Kiril a apreciat la cel mai înalt grad nivelul activităţii desfăşurate de colaboratorii instituţiilor de formare duhovnicească.

Serviciul de Presă al Patriarhului Moscovei şi a Întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad Foma

A avut loc consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad și Dmitrov Foma

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat învățătorilor și învățăceilor școlilor teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse cu prilejul începutului anului de studii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

A ieșit de sub tipar cartea „Biserica Ortodoxă din Ucraina: repere istorice” pregătită de către Academia de Teologie din Kiev

Episcopul de Belgorod Silvestr: Acțiunile Constantinopolului față de Ucraina constituie un exemplu fără precedent de încălcare a normelor canonice [Interviuri]

Cuviosul Nicodim Aghioritul și gândurile sale despre împuternicirile judecătorești ale Patriarhului Constantinopolului [Articol]

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

De sărbătoarea Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” și a condus hirotonia arhimandritului Gherasim (Șevțov) în treapta de episcop de Vladikavkaz și Alania

Slujirea Patriarhului dD sărbătoarea Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Hirotonia arhimandritului Gherasim (Șevțov) în treapta de episcop de Vladikavkaz și Alania

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele știri

În Duminica Lăsatului sec de brânză Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

În Duminica Vameșului și a Fariseului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

La cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

În Duminica după Nașterea Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezieasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Vecernia Mare în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Santitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”