Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a condus festivităţile dedicate împlinirii a 20 de ani de la renaşterea mănăstirii Novospask

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a condus festivităţile dedicate împlinirii a 20 de ani de la renaşterea mănăstirii Novospask
Versiune pentru tipar
21 august 2011 15:15

21 august în duminica a 10-a după Rusalii Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii a săvîrşit Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în mănăstirea stavropighială de bărbaţi Novospask.

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a fost întîmpinat la porţile sfinte ale aşezămîntului monahal de streţul – Episcopul Sava de Voskresensk şi de vieţuitorii mănăstirii, de tinerii ortodocşi membri ai mişcării „Molodaia Rusi” care sunt şi elevi ai şcolii duminicale de aici, de un număr mare de credincioşi. La intrarea în catedrala „Schimbării la Faţă a Domnului” Preafericitul Patriarh a sfinţit cupola şi crucile bisericii renovate „Acoperămîntului Maicii Domnului” din mănăstire.

Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost oficitată de Preafericirea Sa în catedrala „Schimbării Domnului la Faţă”.

Preafericirii Sale i-au coslujit: Mitropolitul Iuvinalie de Kruţk şi Kolomensk; Coordonatorul lucrărilor Patriarhiei de la Moscova - Mitropolitul Varsanufie de Saransk şi Mordovia; Arhiepiscopul Arsenie de Istrinsk; Arhiepiscopul Pavel de Reazani şi Kasimov; Arhiepiscopul Alexie de Kostroma şi Galich – fostul stareţ al mănăstirii Novospask între anii 1991-2011; Preşedintele Departamentului pentru Educaţie Religioasă şi Catehizare al Bisericii Ortodoxe Ruse - Episcopul Mercurie de Rostov şi Novocerkask; Preşedintele Departamentului Sfîntului Sinod pentru Tineri - Episcopul Ignatie de Broniţk; Şeful Secretariatului Administrativ al Patriarhiei de Moscova - Episcopul Serghie de Solnecinogorsk; Preşedintele Direcţiei Finaniciare-Econimice al Patriarhiei Moscovei - Episcopul Tihon de Podolisk; Episcopul Sava de Voskresensk; Secretarul Patriarhului Moscovei şi a Întregii Rusii pe or. Moscova – Protoiereul Vladimir Divakov; Protoiereul Ghenadie Nefedov – Protopop al regiunii Pokrovsk, or. Moscova; Vice-coordonatorul lucrărilor Patriarhiei Moscovei – egumenul Sava (Tutunov); Secretarul responsabil de Direcţia lucrărilor Patriarhiei Moscovei – egumenul Isidor (Tupikin); clerici din episcopia de Reazani şi Şahtinsk şi din or. Moscova.

La această slujbă au fost prezenţi: Şeful Autoritaţii Nationale pentru Protectia Consumatorului – G.G. Onişenko; Preşedintele Comitetului Dumei de Stat al Federaţiei Ruse pentru Activitatea Unităţilor Sociale şi a Organizaţiilor Religioase – S.A. Popov; Prim vice-Preşedintele Comitetului Dumei de Stat „Relaţii Internaţionale”  al Federaţiei Ruse  – L.E. Sluţkii; Consilierul Preşedintelui Federaţiei Ruse E.L. Iuriev; Coordonatorul Departamentului de Patrimoniu Cultural al or. Moscova – A.V. Kibovskii; Coordonatorul Departamentului de Colaborare Interreligioasă, Politică Naţională şi Legături cu Organizaţiile Religioase din or. Moscova – I.V. Artiuh; Prefectul Districtului Administrativ Central al oraşului Moscova – S.L. Baidakov; primarul oraşului Şahta – D.I. Stanislavov; Deputatul Adunării Legislative a Districtului Rostov - V.D. Katalinikov.

În timpul Sfinte Liturghii arhimandritul Ignatie (Deputatov) a fost hirotonit în treapta de episcop de Şatinsk şi MiIlerovsk.

Preafericitul Patriarh Kiril l-a ridicat în timpul ieşirii mici pe episcopul Sava de Voskresensk în treapta de egumen al mănăstirii Novospask înmînîndu-i toiagul de egumen. Doi dintre vieţuitorii mănăstirii Novospask ― egumenul Paisie (Iurkov) şi egumenul Vladimir (Melinikov) au fost decoraţi de Preafericirea Sa cu dreptul de a purta paliţă.

La sfîrşitul serviciului divin Preafericitul Patriarh Kiril  l-a felicitat pe Episcopul Ignatie dîndu-i cîteva sfaturi şi povăţuiri în privinţa slujirii încredinţate lui, înmînîndu-i toiagul arhieresc. Potrivit tradiţiei deja stabilite Episcopul Ignatie a oferit tuturor creştinilor primele sale binecuvântări arhiereşti.

Apoi din partea tuturor vieţuitoriilor mănăstirii Novospask, Episcopul Sava l-a felicitat pe Preafericirea Sa – Preafericitul Patriarh Kiril cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la renaşterea aşezământului monahal oferindu-i Preafericirii Sale în dar icoana „chipului Nefăcut de Mînă” cu imaginea mănăstirii Novospask.

După aceasta Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat tutoror celor prezenţi cu un cuvânt de învăţătură.

Cîntările Sfintei Liturghii au fost interpretate de corul mănăstirii Novospask (al cărui reghent este Leonid Bakluşin), de corul bisericii “Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe” din Gruzini (reghent – Tamara Sîroejina). De asemenea este de menţionat că, cîntările Sfintei Liturghii au fost interpretate atît în limba slavonă bisericească cît şi în limba georgiană.

Duminică dimineaţa Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii a vizitat „Centrul de Formare Duhovnicească a Clericilor” din or. Moscova care urmează să fie deshis în curînd, şi filiala secţei de „Cursuri la fără frecvenţă” a Academiei Teologice de la Moscova care se află pe teritoriul mănăstirii Novospask (filiala şi-a început activitatea în mănăstirea Novospask din anii 1990).

Cu binecuvîntarea Preafericirii Sale aici vor fi desfăşurate cursuri pentru tinerii care vor dori să studieze la Academia Teologică de la Moscova la fără frecvenţă şi tot aici va fi dezvoltat un centru de „Educaţie şi Reatestare” a clericilor din or. Moscova. Sectorul de „Studii la Distanţă” îşi va începe activitatea din data de 1 septembrie; deshiderea „Centrul de Formare Duhovnicească a Clericilor” este planificată pentru data de 1 octombrie. Preafericitul Patriarh Kiril a apreciat la cel mai înalt grad nivelul activităţii desfăşurate de colaboratorii instituţiilor de formare duhovnicească.

Serviciul de Presă al Patriarhului Moscovei şi a Întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

La Moscova a avut loc conferința de presă organizată cu prilejul aniversării a 110 ani de la înființarea Mănăstirii carității „Sfintele Marta și Maria”

În Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie a fost pomenită în rugăciuni memoria arhimandritului Chiril (Pavlov)

Către aniversarea a 110 ani a Mănăstirii „Sfintele Marta și Maria” la Moscova va avea loc o conferință de presă

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Ucraina a condus slujba dumnezeiască în Lavra Pecerska din Kiev

La Academia de teologie din Sankt-Petersburg s-au desfășurat mai multe acțiuni destinate consolidării colaborării interuniversitare

Magistratura Institutului de teologie al Universității de stat din Belarus deschide specialitatea „Teologia”

Revista științifico-teologică a Academiei de teologie din Moscova „Bogoslovsky vestnik” va apărea în format nou

Arhiepiscopul de Vereia Amvrosii a condus solemnitățile cu prilejul zilei actului festiv a Seminarului teologic „Sfântul Nicolae” din Ugreșa

A avut loc hirotonia arhimandritului Luca (Muryanka) în treapta de episcop de Syracuse, vicar al Eparhiei Americii de Est

A avut loc hirotonia arhimandritului Alexandr (Echevarria) în treapta de episcop de Vevey, vicar al Eparhiei Europei de Vest

Slujirea Patgriarhului de sărbătoarea Soborului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova. Hirotonia arhimandritului Zosima (Balin) în treapta de episcop al Azovului Патриаршее служение в праздник Собора Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Московского Кремля. Хиротония архимандрита Зосимы (Балина) во епископа Азовского

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Zosima (Balin), episcop al Azovului [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele știri

La Kaliningrad a fost inaugurată expoziția dedicată aniversării a 10 ani de slujire ca Întâi sfințit ierarh a Sanctității Sale Patriarhul Chiril și aniversării a 35 de ani a Ortodoxiei pe pământul Kaliningradului

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova

În ajunul sărbătorii Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit privegherea la Mănăstirea stavropighială „Întâmpinarea Domnului”

De ziua celei de-a 10-a aniversări de la întronarea Sanctității Sale Pariarhul Chiril în catedrala „Hristos Mânuitorul” a fost săvârșiă Dumnzeieasca Liturghie cu participarea Întâistătătorilor și a reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale

De ziua deschiderii Lecturilor Internaționale în cinstea Nașterii Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în catedrala „Hristos Mânuitorul”, or. Moscova

De ziua pomenirii Sfintei Mucenițe Tatiana Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în paraclisul Universității de stat din Moscova

De sărbătoarea Botezului Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie și rânduiala Sfințirii Mari a apei în catedrala episcopală „Arătarea Domnului”, or. Moscova

În ajunul sărbătorii Botezului Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit privegherea în catedrala episcopală „Arătarea Domnului”, or. Moscova

În Ajunul Bobotezei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la biserica de jos a catedralei episcopale „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova

De sărbătoarea Soborului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova, și a condus hirotonia arhimandritului Zosima (Balin) în treapta de episcop al Azovului