Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a condus festivităţile dedicate împlinirii a 20 de ani de la renaşterea mănăstirii Novospask

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a condus festivităţile dedicate împlinirii a 20 de ani de la renaşterea mănăstirii Novospask
Versiune pentru tipar
21 august 2011 15:15

21 august în duminica a 10-a după Rusalii Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii a săvîrşit Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în mănăstirea stavropighială de bărbaţi Novospask.

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a fost întîmpinat la porţile sfinte ale aşezămîntului monahal de streţul – Episcopul Sava de Voskresensk şi de vieţuitorii mănăstirii, de tinerii ortodocşi membri ai mişcării „Molodaia Rusi” care sunt şi elevi ai şcolii duminicale de aici, de un număr mare de credincioşi. La intrarea în catedrala „Schimbării la Faţă a Domnului” Preafericitul Patriarh a sfinţit cupola şi crucile bisericii renovate „Acoperămîntului Maicii Domnului” din mănăstire.

Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost oficitată de Preafericirea Sa în catedrala „Schimbării Domnului la Faţă”.

Preafericirii Sale i-au coslujit: Mitropolitul Iuvinalie de Kruţk şi Kolomensk; Coordonatorul lucrărilor Patriarhiei de la Moscova - Mitropolitul Varsanufie de Saransk şi Mordovia; Arhiepiscopul Arsenie de Istrinsk; Arhiepiscopul Pavel de Reazani şi Kasimov; Arhiepiscopul Alexie de Kostroma şi Galich – fostul stareţ al mănăstirii Novospask între anii 1991-2011; Preşedintele Departamentului pentru Educaţie Religioasă şi Catehizare al Bisericii Ortodoxe Ruse - Episcopul Mercurie de Rostov şi Novocerkask; Preşedintele Departamentului Sfîntului Sinod pentru Tineri - Episcopul Ignatie de Broniţk; Şeful Secretariatului Administrativ al Patriarhiei de Moscova - Episcopul Serghie de Solnecinogorsk; Preşedintele Direcţiei Finaniciare-Econimice al Patriarhiei Moscovei - Episcopul Tihon de Podolisk; Episcopul Sava de Voskresensk; Secretarul Patriarhului Moscovei şi a Întregii Rusii pe or. Moscova – Protoiereul Vladimir Divakov; Protoiereul Ghenadie Nefedov – Protopop al regiunii Pokrovsk, or. Moscova; Vice-coordonatorul lucrărilor Patriarhiei Moscovei – egumenul Sava (Tutunov); Secretarul responsabil de Direcţia lucrărilor Patriarhiei Moscovei – egumenul Isidor (Tupikin); clerici din episcopia de Reazani şi Şahtinsk şi din or. Moscova.

La această slujbă au fost prezenţi: Şeful Autoritaţii Nationale pentru Protectia Consumatorului – G.G. Onişenko; Preşedintele Comitetului Dumei de Stat al Federaţiei Ruse pentru Activitatea Unităţilor Sociale şi a Organizaţiilor Religioase – S.A. Popov; Prim vice-Preşedintele Comitetului Dumei de Stat „Relaţii Internaţionale”  al Federaţiei Ruse  – L.E. Sluţkii; Consilierul Preşedintelui Federaţiei Ruse E.L. Iuriev; Coordonatorul Departamentului de Patrimoniu Cultural al or. Moscova – A.V. Kibovskii; Coordonatorul Departamentului de Colaborare Interreligioasă, Politică Naţională şi Legături cu Organizaţiile Religioase din or. Moscova – I.V. Artiuh; Prefectul Districtului Administrativ Central al oraşului Moscova – S.L. Baidakov; primarul oraşului Şahta – D.I. Stanislavov; Deputatul Adunării Legislative a Districtului Rostov - V.D. Katalinikov.

În timpul Sfinte Liturghii arhimandritul Ignatie (Deputatov) a fost hirotonit în treapta de episcop de Şatinsk şi MiIlerovsk.

Preafericitul Patriarh Kiril l-a ridicat în timpul ieşirii mici pe episcopul Sava de Voskresensk în treapta de egumen al mănăstirii Novospask înmînîndu-i toiagul de egumen. Doi dintre vieţuitorii mănăstirii Novospask ― egumenul Paisie (Iurkov) şi egumenul Vladimir (Melinikov) au fost decoraţi de Preafericirea Sa cu dreptul de a purta paliţă.

La sfîrşitul serviciului divin Preafericitul Patriarh Kiril  l-a felicitat pe Episcopul Ignatie dîndu-i cîteva sfaturi şi povăţuiri în privinţa slujirii încredinţate lui, înmînîndu-i toiagul arhieresc. Potrivit tradiţiei deja stabilite Episcopul Ignatie a oferit tuturor creştinilor primele sale binecuvântări arhiereşti.

Apoi din partea tuturor vieţuitoriilor mănăstirii Novospask, Episcopul Sava l-a felicitat pe Preafericirea Sa – Preafericitul Patriarh Kiril cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la renaşterea aşezământului monahal oferindu-i Preafericirii Sale în dar icoana „chipului Nefăcut de Mînă” cu imaginea mănăstirii Novospask.

După aceasta Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat tutoror celor prezenţi cu un cuvânt de învăţătură.

Cîntările Sfintei Liturghii au fost interpretate de corul mănăstirii Novospask (al cărui reghent este Leonid Bakluşin), de corul bisericii “Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe” din Gruzini (reghent – Tamara Sîroejina). De asemenea este de menţionat că, cîntările Sfintei Liturghii au fost interpretate atît în limba slavonă bisericească cît şi în limba georgiană.

Duminică dimineaţa Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii a vizitat „Centrul de Formare Duhovnicească a Clericilor” din or. Moscova care urmează să fie deshis în curînd, şi filiala secţei de „Cursuri la fără frecvenţă” a Academiei Teologice de la Moscova care se află pe teritoriul mănăstirii Novospask (filiala şi-a început activitatea în mănăstirea Novospask din anii 1990).

Cu binecuvîntarea Preafericirii Sale aici vor fi desfăşurate cursuri pentru tinerii care vor dori să studieze la Academia Teologică de la Moscova la fără frecvenţă şi tot aici va fi dezvoltat un centru de „Educaţie şi Reatestare” a clericilor din or. Moscova. Sectorul de „Studii la Distanţă” îşi va începe activitatea din data de 1 septembrie; deshiderea „Centrul de Formare Duhovnicească a Clericilor” este planificată pentru data de 1 octombrie. Preafericitul Patriarh Kiril a apreciat la cel mai înalt grad nivelul activităţii desfăşurate de colaboratorii instituţiilor de formare duhovnicească.

Serviciul de Presă al Patriarhului Moscovei şi a Întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

În ajunul Joii din Săptămâna Patimilor Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la slujba dumnezeiască de seara la Mănăstirea „Sfintele Marta și Maria”, or. Moscova

O comisie a Departamentului Sinodal pentru mănăstiri și monahism a vizitat mănăstirile Mitropoliei de Vologda

În ajunul Mercurii din Săptămâna Patimilor Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la slujba dumnezeiască de seară la Mănăstirea stavropighială „Sfântul Andrei Stratilat”

Slujirea Patriarhului în ajunul Miercurii Mari la Mănăstirea „Sfântul Andrei Stratilat”

Consiliul unificat pentru susținerea tezelor de doctor habilitat începe primirea cererilor de la solicitanți din anul 2019

La Academia de teologie din Moscova a avut loc o masa rotundă organizată de Uniunea jurhaliștilor din Podmoskovie

La Habarovsk Biserica în premieră va desfășura un curs de studiere aprofindată a limbajului mimico-gestual

La Editura Academiei de teologie din Moscova a văzut lumina zilei primul număr al noii reviste științifice „Tserkovnyi istorik”

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Stefan (Privalov), epsicop de Klin [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

De sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în catedrala „Hristos Mântuitorul” și a condus hirotonia arhimandritului Stefan (Privalov) în treapta de episcop de Klin

Slujirea Patriarhului în Duminica Floriilor în catedrala „Hristos Mântuitorul”. Hirotonia arhimandritului Stefan (Privalov) în treapta de episcop de Klin

Toate materialele cu cuvintele-cheie