Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a sfinţit crucea cupolei bisericii Sfântului Apostol Ioan Teologul din Piaţa Nouă

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a sfinţit crucea cupolei bisericii Sfântului Apostol Ioan Teologul din Piaţa Nouă
Versiune pentru tipar
11 noiembrie 2011 13:50

În data de 11 noiembrie 2011 Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii a sfinţit crucea cupolei bisericii Sfîntului Apostol Ioan Teologul din piaţa Nouă a oraşului Moscova. Fiind construită între anii 1825-1837 acum acest sfânt locaş este biserica studenţească a Universităţii Ruse de Teologie Ortodoxă şi a Institutului Teologic Ortodox „Sf. Ioan Teologul”.

La acest serviciu divin au fost prezenţi primarul oraşului Moscova S. S. Sobeanin, şeful Departamentului pentru Patrimoniu Cultural a oraşului Moscova – A.V. Kibovski, rectorul Universităţii Ruse de Teologie Ortodoxă şi parohul bisericii - egumenul Petru (Eremeev), protopopul sectorului Pokrovsk al oraşului Moscova, decanul Facultăţii de Liturgică Ortodoxă protoiereul Ghenadie Nefedov, reprezentanţi ai primăriei, profesori şi studenţi ai instituţiei de învăţămînt.

Preafericitul Patriarh Kiril s-a adresat celor prezenţi cu un cuvânt de salut, în care a vorbit despre istoria bisericii Sfîntul Ioan Teologul, care timp de mai multe decenii a servit ca Muzeu al oraşului Moscova.

«Acum 19 ani sfântul locaş a fost retrocedat Bisericii, şi tocmai în acest an datorită implicării active a primarului oraşului Moscova, - datorită Dlui Serghei Semenovici Sobeanin în sfîrşit s-a încheiat această etapă dificilă din istoria locaşului sfânt — care s-a finalizat într-o postură destul de corectă, justă, raţională, când cei care se aflau temporar în biserică, s-au mutat în acele încăperi care au fost alocate special pentru necesităţile Muzeului din oraşul Moscova, — a subliniat Preafericitul Părinte. — În acest mod, nimeni nu a avut de suferit, ci toţi au avut cîştig de cauză,— atît muzeul căruia i-au fost alocate spaţiile corespunzătoare, cît şi Biserica şi justeţea istorică».

«Cred că odată cu renaşterea valorilor istorice, culturale, arhitecturale ale poporului, oraşul nostru va deveni tot mai îndrăgit şi se va întări şi mai mult simţul conştiinţei naţionale, fără de care este imposibil să depăşeşti cu succes acele dificultăţi care stau înaintea neamului şi a ţării», — a spus Întâistătătorul şi a mulţumit primarului şi conducerii oraşului Moscova pentru «acţiunile ferme» îndreptate spre renaşterea imaginii istorice a bisericii.

«Mă bucur de asemenea şi pentru Universitatea noastră Ortodoxă, care-şi va serba în anul care urmează 20 de ani de existenţă, şi sper ca această biserică să devină un centru spiritual al universităţii şi un loc de desfăşurare a festivităţilor, - a concluzionat Preafericitul Patriarh Kiril, binecuvântîndu-i pe profersori şi pe studenţi. — Dă Doamne, ca odată cu sfinţirea acestei biserici să fie înscrisă o pagină nouă în istoria acestei universităţi».

La rândul său, S.S. Sobeanin şi-a exprimat speranţa că lucrările interioare de restaurare a complexului bisericesc vor începe cît de repede posibil.

După încheierea Te Deumului crucea a fost fixată pe cupola bisericii “Sfîntului Ioan Teologul”.

Preafericitul Patriarh Kiril fiind însoţit de Dl A.V. Kibovsku şi de egumenul Petru (Eremeev) a vizitat încăperile bisericii din etajul de jos, încăperile din etajul de sus a bisericii şi încăperile anexate sfîntului locaş.

După aceasta a avut loc o scurtă discuţie a Preafericirii Sale cu profesorii instituţiei teologice. Preafericitul Patriarh Kiril şi-a exprimat dorinţa ca în viitorul apropiat să fie organizată o întâlnire cu colectivul universităţii şi să fie puse în discuţie întrebările referitoare la viitorul acestei instituţii de învăţământ, privitor la dezvoltarea ei.

***

Biserica Sfîntului Ioan Teologul cea de sub Ulm

Prima biserică de piatră a fost ridicată în acest loc în anul 1658 (pe locul celei din lemn construită în secolul XV). Biserica nouă în formă de pătrat încununat printr-o rotondă a fost ridicată în perioada 1825-1837 în stil moscovit specific perioadei tîrzii a clasicismului. Compoziţia centrală a noii biserici este caracteristică bisericilor din prima parte a secolului al XIX-lea. Nuanţa apuseană a sfîntului locaş e vădită prin clopotniţa în patru nivele, în a cărei parte de jos există un pridvor (1845-1855). În anul 1855 părţii de apus a clopotniţei i-a fost anexată o încăpere cu un etaj şi cu o scară care duce la al doilea etaj al bisericii.

În anii 1920-1930 în această clădire a fost deschis un muzeu. În acelaşi timp a fost demontat tamburul bisericii, turnul şi partea de vârf a clopotniţei.

Prin decizia  № 661 „Despre trecerea locaşurilor sfinte din oraşul Kitai-gorod în proprietatea Bisericii Ortodoxe Ruse” (Patriarhiei Moscovei) emisă de consiliul orăşenesc al oraşului Moscova în data de 26 august 1992 a fost prevăzută şi trecerea acestui complex de clădiri în proprietatea Patriarhiei spre utilizare gratuită, şi de asemenea şi transmiterea acestor clădiri Direcţiei de Stat pentru Protecţia Patrimoniului Cultural al oraşului Moscova. Dar această decizie nu a fost respectată.

Conform dispoziţiei № 1945-RP a Consiliului Orăşenesc din 23 octombrie 2003 complexul de clădiri din adresa indicată a trecut în proprietatea oraşului Moscova.

Timp de mai multe decenii clădirile complexului au fost folosite ca încăperi ale casei de cultură din oraşul Moscova - «Uniunea muzeală – „Muzeul Moscovei"».

Prin decizia Preafericitului Patriarh Kiril din data de 16 septembrie 2010 în oraşul Kitai-gorod, pe lângă biserica Sfîntului Ioan Teologul a fost înfiinţată o Reprezentanţă Patriarhală. Parohului administrator al acestei reprezentanţe - egumenului Petru (Eremeev) i-a fost încredinţată grija pentru iniţierea proceselor de retrocedare a obiectului de patrimoniu către Patriarhia Rusă cu scopul deschiderii în acest spaţiu a Institutului Rus de Telogie Ortodoxă „Sfîntul Ioan Teologul”.

Conform dispoziţiei primarului oraşului Moscova – a Dlui S.S. Sobeanin, emisă în timpul şedinţei operative din 6 mai 2011 în privinţa restaurării obiectului de Patrimoniu Cultural, Departamentul de Patrimoniul Cultural a fost stabilit un program al lucrărilor necesare pentru restaurare.

În data de 1 octombrie 2011 muzeul a eliberat spaţiul şi celelalte încăperi anexate bisericii. Celelalte blocuri ale complexului architectural vor fi eliberate până la sfârşitul anului curent.

Prima slujbă bisericească a fost săvârşită în această biserică după 85 de ani, în data de 9 octombrie 2011, şi din acest moment serviciile divine sunt săvârşite în mod regulat în fiecare duminică şi zi de sărbătoare.

Serviciul de Presă al Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană