Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe din Antiohia şi Rusia au săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Damasc

Versiune pentru tipar
13 noiembrie 2011 20:14

La 13 noiembrie 2011 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril şi Preafericitul Patriarh al marelui oraş Antiohia şi al întregului Orient Ignatie IV au oficiat Dumnezeiasca liturghie în catedrala Adormirea Maicii Domnului din Damasc – capitala Siriei. Serviciul divin a fost săvârşit în limbile arabă şi slavă bisericească.

Cu patriarhii au slujit împreună ierarhii Patriarhiei de Antiohia: Mitropolitul de Sao Paulo şi Brazilia Damaschin, mitropolitul de Mexico Antonie, mitropolitul de Huma Gheorghe, mitropolitul de Aleppo şi Iskandaron Pavel, mitropolitul de Munţii Siriei şi Harran Sava, arhiepiscopul de Filippopol Nifon, reprezentantul Patriarhului de Antiohia pe lângă Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii; episcopul de Safit Dmitri, episcopul de Serghiopole Marc, episcopul de Karra Gataz, episcopul de Baria Luca, episcopul de Seidnaya Luca. Din partea Bisericii Ortodoxe Ruse la serviciul divin au participat preşedintele Departamentului relaţii externe al Patriarhiei Moscovei mitropolitul de Volokolamsk Ilarion; şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei episcopul de Solnecinogorsk Serghie, vicepreşedintele  Departamentului relaţii externe al Patriarhiei Moscovei protoiereul Nicolai Balaşov, ajutorul preşedintelui Departamentului relaţii externe al Patriarhiei Moscovei protodiaconul Vladimir Nazarkin, reprezentantul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pe lângă Patriarhul de Antiohia arhimandritul Alexandr (Elisov).

Catedrala a fost în întregime plină de credincioşi. Canalele de televiziune siriene transmiteau în emisie directă serviciul divin.

La liturghie au asistat reprezentanţii diplomaticii ai unui şir de state: ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Arabă Siria A.P. Kulimuhametov, al Azerbaidjanului - Mahir Aliev, al Armeniei – Arşac Poladean, al Belorusiei – Oleg Ermalovici, al Greciei – Taisia Afanasiu, al Kazahstanului – Ascar Assilov, al Ciprului – Antonis Grivas, al României – Danut-Florin Sandrovisi, al Serbiei – Iovan Vujasinovic, reprezentantul acreditat al Ucrainei în Republica Arabă Siria Evghenii Jupiev, reprezentantul acreditat al Bulgariei în Republica Arabă Siria  Dimitr Mihailov. La serviciul divin au mai fost prezenţi reprezentanţii Bisericii Siro-Iacobite şi ai Bisericii Apostolice Armene.

La Intrarea Mică în serviciul divin au participat scouţii ortodocşi şi copiii mici.

Evanghelia a fost citită în două limbi: arabă şi slavă bisericească.

La terminarea rugăciunii după sfânta împărtăşanie către Preafericitul Patriarh Kiril s-a adresat Preafericitul Patriarh Ignatie care L-a salutat pe Preasfinţia Sa în hotarele Bisericii de Antiohia: „Primind vizita Patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse, noi ţinem minte că pe parcursul a şapte decenii Biserica Rusă a fost supusă discriminării, însă nimeni nu a reuşit să o înfrângă”. Preafericitul stăpân a menţionat că atunci când un ortodox în Siria aude cuvântul „Rusia”, el are un sentiment deosebit de bucurie. Preasfinţia Sa a pomenit despre legăturile strânse dintre Biserica Rusă şi cea din Antiohia, totodată mulţumind pentru ajutorul poporului rus în domeniul învăţământului cetăţenilor sirieni.  (Societatea Rusă Imperială din Palestina în secolul al XIX-lea a deschis un şir de şcoli în limba arabă, în prezent programa de studii continuă). „Patriarhul Kiril este Patriarhul celei mai mari Biserici din lume, care niciodată nu a avut relaţii de duşmănie cu cetăţenii de altă credinţă – a subliniat Înaintestătătorul  Bisericii Ortodoxe din Antiohia. – Sunt bucuros să vă mulţumesc, scump frate. Aduc mulţumiri Patriarhului, Rusiei, poporului rus”.

Cei prezenţi în catedrală s-au alăturat cuvintelor Preafericitului Patriarh prin aplauze şi strigăte de salut. „Noi ştim că Preasfinţia Voastră manifestă compasiune pentru problemele noastre” – a mai adăugat Preafericitul Stăpân.

Patriarhul Ignatie a înmânat cea mai înaltă distincţie a Bisericii Ortodoxe din Antiohia – ordinul sfinţilor apostoli Petru şi Pavel de rangul I – Preafericitului Patriarh Kiril.

Biserica din Antiohia şi Biserica Rusă au relaţii multiseculare, - la rândul său a menţionat Preafericitul Patriarh Kiril. „Astăzi când Biserica din Antiohia şi poporul Siriei trec prin încercări grele, aş fi putut să rămân la Moscova, dar am dorit să fiu printre voi, pentru a ne ruga împreună şi prin cuvintele mele, poate slabe, să insuflu în voi putere, - a spus, în special, Preasfinţia Sa. – Cred că Domnul va înclina mila Sa şi către poporul Siriei, şi către Biserica din Antiohia, că se va instaura  adevărul, că poporul sirian singur îşi va soluţiona problemele interne, tinzând spre faptul ca pe calea dialogului, înţelegerii reciproce să fie realizate acele obiective pe care astăzi Siria şi le pune în faţă. Acestea sunt scopuri nobile. Ele sunt orientate spre consolidarea societăţii şi întărirea păcii civice, spre depăşirea confruntării. Din toată inima vă doresc succese în construirea unei noi Sirii – un stat paşnic, deschis către lume, în care ar fi respectată libertatea religiei, în care ar vieţui în pace ca întotdeauna creştinii şi musulmanii. Să ne păzească Dumnezeu de faptul ca pe acest pământ vreodată să apară duşmănie pe motive religioase. Eu cred că aceasta nu se va întâmpla. Drept garanţie poate servi istoria ţării care formează cultura contemporană a oamenilor, demnitatea lor naţională şi, prin urmare, capacitatea de a soluţiona în mod independent problemele care stau în faţa lor. Fie ca Domnul să binecuvânteze Siria în aceste zile de cumpănă, să susţină puterile poporului vostru, să dea înţelepciune celor care poartă responsabilitate la nivel de stat”.

Apoi Prefericitul Patriarh Kiril l-a salutat personal pe Patriarhul Ignatie:

„Preasfinţia Voastră conduce cea mai veche comunitate religioasă - Biserica Ortodoxă din Antiohia. Vă doresc să aveţi puteri sufleteşti şi trupeşti, susţinere din partea clerului şi episcopatului Dumneavoastră, a mirenilor, pentru ca toţi împreună să puteţi contribui la renovarea vieţii poporului sirian.
Eu am adus cu mine, dragii mei, dragostea poporului rus. Acesta este un popor-mucenic care a trecut prin încercări îngrozitoare pe parcursul istoriei sale şi una din cele mai grele încercări a fost Războiul civil de la începutul secolului al XX-lea. Noi am scindat societatea noastră şi poporul nostru. Noi ne-am ucis unii pe alţii în numele construirii unei vieţi fericite. Dar a construi o viaţă fericită pe temelii de sânge nu am reuşit şi doar atunci, când am refuzat la confruntarea civilă, când am unit forţele întregului popor rus, când ne-am împăcat unii cu alţii, doar atunci  a apărut speranţa  de a înnoi viaţa noastră. Şi de aceea, pornind de la experienţa istorică proprie, noi ne adresăm către voi toţi, dragi fraţi şi surori: să puteţi în mod paşnic a depăşi divergenţele. Să deveniţi din nou uniţi şi puternici, pentru ca orice problemă să poată fi soluţionată şi depăşită. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi cu toţi”.

În amintirea despre serviciul divin oficiat în comun Înaintestătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a adus în dar Preafericitului Patriarh Ignatie un inel în formă de cruce şi două panaghii – simbolul rangului de Patriarh.

În continuare în numele poporului rus Preafericitul Patriarh Kiril a transmis Preafericitului Patriarh Ignatie obiecte de preţ pentru oficierea serviciului divin. Înmânând darurile, Înaintestătătorul Bisericii Ruse a spus:

„De asemenea am plăcuta datorie să vă înmânez un dar deosebit de la poporul nostru. Una din fundaţiile noastre de binefacere – Fundaţia sfântului ierarh Gheorghe Teologul – a adunat mijloace care au mers la fabricarea acestor obiecte scumpe de cult. Această cruce de pristol este executat în stil bizantin – ca model au fost luate crucile de pe Athos de la începutul secolului al XVII-lea. Pe traversele crucii la intersecţia lor sunt executate basoreliefuri din lemn de chiparos şi palisandru. În centru se află chipul Adormirii Maicii Domnului, în cinstea căreia este sfinţită această biserică. Celelalte basoreliefuri sunt dedicate celor douăsprezece sărbători domneşti. Tot aici se află imaginea răstignirii Mântuitorului. Piciorul crucii prezintă în sine o ţeavă de argint, pe alocuri acoperită cu aur.

Aş vrea să spun câteva cuvinte despre chivotul pentru Sfintele Daruri şi despre ripide. Sunt la fel executate din specii de lemn preţioase şi împodobite cu argint şi aur, precum şi cu pietre preţioase şi semipreţioase.

De la inima iubitoare a poporului nostru primiţi acest dar preţios ca expresie a dragostei noastre permanente pentru Dumneavoastră, Preasfinţia Voastră, pentru episcopatul, clerul şi poporul credincios al Bisericii din Antiohia”.

Discursul Preafericitului Patriarh Kiril a fost întrerupt în repetate ori de aplauze şi strigăte de salut ale enoriaşilor care îşi exprimau recunoştinţa faţă de Biserica Rusă.

După terminarea Dumnezeieştii liturghii procesiunea solemnă a mers de la catedrala Adormirea Maicii Domnului până la clădirea Patriarhiei. La ea au participat scouţii ortodocşi, se auzeau sunete de trâmbiţe şi tobe. Înaintestătătorii Bisericilor Ortodoxe din Antiohia şi Rusia au binecuvântat pe credincioşi din balconul Patriarhiei.

În continuare în sala festivă a Patriarhiei a avut loc ceremonia saluturilor oficiale. Răspunzând la cuvântul de salut al Preafericitului Patriarh Ignatie, Înaintestătătorul Bisericii Ruse a menţionat, în special:

„Popoarele şi Bisericile noastre sunt  unite prin relaţii foarte profunde şi durabile. Eu sunt bucuros că am posibilitatea să vin aici. Vizita mea a coincis cu  o  perioadă de loc simplă în istoria poporului sirian, dar eu accept aceasta ca fiind voia lui Dumnezeu. Nu am putut să vin aici în timp de pace, dar Domnul m-a adus acum – înseamnă că aşa a trebuit să fie.

Din toată inima aş vrea să doresc Preasfinţiei Voastre şi episcopatului Bisericii din Antiohia să aveţi înţelepciune şi curaj. Vă doresc să păstraţi întotdeauna puterea duhovnicească şi cu această putere să vă adresaţi către popor”.

Apoi Preafericitul Patriarh Kiril a dăruit tuturor arhiereilor prezenţi  ai Patriarhiei din Antiohia panaghii, iar arhimandriţilor – cruci cu împodobiri.

La rândul său Preafericitul Patriarh Ignatie a înmânat distincţii înalte ale Bisericii din Antiohia. Ordinele sfinţilor şi mai-marilor apostoli Petru şi Pavel de gradul II au fost înmânate preşedintelui DRE al Patriarhiei Moscovei mitropolitului de Volokolamsk Ilarion şi şefului Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei episcopului de Solnecinogorsk Serghie. Cu ordinul sfinţilor apostoli Petru şi Pavel de gradul III au fost distinşi vicepreşedintele DRE al Patriarhiei Moscovei protoiereului Nicolai Balaşov şi ajutorului preşedintelui DRE al Patriarhiei Moscovei protodiaconului Vladimir Nazarkin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii
Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Antiohiene i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhul Chiril pentru livrarea în Liban a unui set de vaccin rus anti-COVID-19

Mesajul Preafericitul Patriarh al Antiohiei Ioan al X-lea adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu recunoștința pentru livrarea în Liban a unui set de vaccin anti-COVID-19 [Mesaje de salut și adresări]

Biserica Ortodoxă a Antiohiei a primit vaccinul rusesc „Sputnik-V”

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate

Toate materialele cu cuvintele-cheie