Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Kiril a avut o întâlnire cu Prezidentul Siriei Bashar al-Assad

Versiune pentru tipar
13 noiembrie 2011 21:48

La 13 noiembrie 2011 în Palatul prezidenţial la Damasc a avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril cu şeful statului sirian Bashar al-Assad. La convorbirea cu Prezidentul Republicii Arabe Siria a participat Preafericitul Patriarh al Marelui oraş Antiohia şi al întregului Orient Ignatie IV.

Printre participanţii la întâlnire au fost membrii delegaţiei care îl însoţesc pe Preafericitul Patriarh în timpul vizitei sale oficiale la Patriarhia din Antiohia: preşedintele Departamentului relaţii externe al Patriarhiei Moscovei mitropolitul de Volokolamsk Ilarion; şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei episcopul de Solnecinogorsk Serghie, vicepreşedintele Departamentului relaţii externe al Patriarhiei Moscovei protoiereul Nicolai Balaşov. Au participat, de asemenea,  ierarhii Bisericii din Antiohia: mitropolitul de Mexico Antonie şi mitropolitul de Sao Paulo şi Brazilia Damaschin.

La întâlnire au fost, de asemenea, prezenţi reprezentanţii Patriarhului Marelui oraş Antiohia şi al întregului Orient pe lângă Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii arhiepiscopul de Filippopol Nifon şi reprezentantul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pe lângă Patriarhul Marelui oraş Antiohia şi al întregului Orient arhimandritul Alexandr (Elisov).

Prezidentul Siriei l-a salutat pe Preafericitul Patriarh Kiril pe pământul străvechi al Siriei. Domnia Sa a amintit că anume de la Damasc prin trudele sfântului apostol Pavel a început să se răspândească în lume creştinismul.

„Siria prezintă un model excelent de existenţă paşnică a diferitelor comunităţi religioase a oamenilor de diferite naţionalităţi”. – a subliniat Prezidentul.
Preafericitul Patriarh Kiril la rândul său a menţionat că a sosit în Siria cu un sentiment deosebit: „De multe ori am fost aici mai înainte şi cunosc bine ţara Dumneavoastră şi poporul sirian. Siria este o ţară cu o cultură foarte puternică şi profundă. La formarea acestei tradiţii au participat şi creştinismul ortodox, şi islamul şi noi apreciem în mod deosebit nivelul dialogului, al colaborării,  exemplul vieţii paşnice în această ţară”.

Biserica Rusă şi Biserica din Antiohia, pe care o conduce Preafericitul Patriarh Ignatie IV, au o istorie de secole privind bunele relaţii, a continuat Preafericitul Patriarh Kiril: „Am o istorie lungă personală de relaţii cu Patriarhul Ignatie, care durează deja de 43 de ani şi din această cauză după ce am devenit Patriarh al Moscovei, am luat decizia să vizitez în mod obligatoriu Siria şi să-l văd pe confratele meu iubit. Astăzi noi am avut ocazia să oficiem în comun serviciul divin la Damasc, fiind prezent un mare număr de oameni, şi eu până în adâncul sufletului am fost mişcat de atmosfera din biserică: oamenii atât de puternic şi atât de sincer îşi manifestau simpatia faţă de Rusia şi Biserica Ortodoxă Rusă. Aceasta mărturiseşte despre faptul că relaţiile noastre bilaterale – şi între ţări, şi între Biserici – cu adevărat au o istorie foarte bogată”.

Adresându-se către şeful statului sirian; Preafericitul Stăpân a spus: ”Vizitând Siria, noi cu adevărat, cum aţi menţionat corect, ne atingem de istoria creştinismului, de însuşi începutul lui, inclusiv de istoria slujirii apostolului Pavel. Palestina, Siria, Iordania formează un areal, pe care îl numim Pământul Sfânt. Încoace doresc să vină mulţi oameni ortodocşi ruşi, pentru a se închina locurilor sfinte”.

În timpul convorbirii s-a menţionat că un factor important al relaţiilor bilaterale între popoarele rus şi sirian sunt căsătoriile mixte. Astfel de familii locuiesc şi în Siria, şi în Rusia. La Damasc există Reprezentanţa Bisericii Ortodoxe Ruse, pe care o conduce arhimandritul Alexandr (Elisov). Enoriaşii lui sunt colaboratorii vorbitori de limbă rusă de la ambasade şi alte instituţii străine din această ţară, reprezentanţii companiilor ruse etc., precum şi aceia care au venit în ţară, efectuând căsătorii mixte. În acelaşi timp, la Moscova activează  Reprezentanţa Bisericii din Antiohia care este condusă de arhiepiscopul de Filippopol Nifon.

„Rugăciunile noastre sunt cu Biserica din Antiohia, cu ortodocşii din Siria, precum şi cu întreg poporul sirian. Dorim poporului vostru pace şi prosperitate”, - a spus în continuare Preafericitul Patriarh Kiril, adresându-se către Bashar al-Assad.

În timpul convorbirii şeful statului sirian a menţionat importanţa deosebită a relaţiilor pe care conducerea republicii o are cu Biserica  Ortodoxă din Antiohia. Conform afirmaţiei lui Bashar al-Assad, această Biserică joacă un rol foarte important în viaţa duhovnicească a Siriei.

Prezidentul Siriei a exprimat adânca îngrijorare în legătură cu prigonirea creştinilor în unele regiuni ale lumii arabe, menţionând că plecarea populaţiei creştine din Orientul Apropiat duce la creşterea în continuare a extremismului religios.

Bashar al-Assad şi-a exprimat siguranţa că vizita Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril va fi primită cu satisfacţie nu doar de creştinii din Siria, dar şi de creştinii din întregul Orient Apropiat. „Salutăm în prealabil toate acordurile pe care le veţi încheia cu Preafericitul Patriarh Ignatie”, - a spus domnia sa.

Pentru creştinii din Orientul Apropiat sunt extrem de importante contactele cu creştinii din alte ţări şi regiuni din lume, este sigur Prezidentul Siriei: „Acest fapt îi face pe creştinii noştri să fie mai siguri şi mai liniştiţi pentru viitorul lor”. În special, dumnealui a menţionat importanţa prieteniei şi a comunicării între tineretul creştin al Siriei şi al Rusiei.

Şeful Republicii Arabe Siria, de asemenea, a apreciat înalt nivelul relaţiilor de înţelegere şi colaborare mutuală între musulmanii şi creştinii din Rusia.
Vorbind despre situaţia care s-a format în Orientul Apropiat, Bashar al-Assad a dat o apreciere înaltă poziţiei Rusiei în legătură cu evenimentele care au loc în această regiune. Cu toate acestea, dumnealui a manifestat îngrijorare în legătură cu răspândirea  interpretărilor extremiste ale islamului în regiunea Orientului Apropiat. Prezidentul Siriei  a menţionat, de asemenea, că este alarmat că în timpurile de faţă sunt întreprinse încercări de a utiliza diferenţele confesionale în timpul crizei politice actuale în Siria.

Preafericitul Patriarh, din partea dumnealui, a menţionat că şi criza din Orientul Apropiat a lovit în primul rând asupra minorităţilor, în primul rând asupra comunităţilor de creştini. În legătură cu aceasta, dumnealui a subliniat că provoacă alarmă evenimentele din Irak şi Egipt.

În convorbirea cu şeful statului Preasfinţia Sa a dat o caracteristică pozitivă relaţiilor creştine – musulmane în Siria şi Liban. Dumnealui a constatat, de asemenea, că împărtăşeşte îngrijorarea în urma răspândirii radicalismului religios, care ameninţă integritatea lumii arabe.

În timpul întâlnirii Bashar al-Assad şi-a expus punctul său de vedere privind evenimentele care au loc în Siria şi în lumea arabă în general.  Prezidentul a povestit despre măsurile luate de conducerea statului privind transformările în viaţa socială a Siriei, privind modificările din Constituţie, privind începutul dialogului naţional cu participarea diverselor forţe politice. Constatând necesitatea reformelor, totodată şi-a exprimat profunda îngrijorare în legătură cu activitatea grupurilor de terorişti de pe teritoriul ţării.

Conform opiniei Preafericitului Patriarh, astăzi este foarte important difuzarea informaţiei obiective cu privire la evenimentele din Siria. Preasfinţia Sa a menţionat interpretarea unilaterală a evenimentelor care predomină în mass-media din multe  ţări.

Preafericitul Patriarh Kiril a dat o apreciere înaltă rolului Bisericii Ortodoxe din Antiohia în susţinerea relaţiilor între popoarele Rusiei şi Siriei. În special, dumnealui a amintit că anul trecut Prezidentul Federaţiei Ruse D.A.Medvedev a înmânat Preafericitului Patriarh Ignatie o înaltă distincţie de stat - ordinul Prieteniei. Preafericitul Patriarh şi-a exprimat, de asemenea, speranţa că Biserica din Antiohia va avea şi în continuare posibilitate să-şi aducă contribuţia sa substanţială la viaţa societăţii siriene, că nici un fel de circumstanţe nu vor putea împiedica aceasta.

Din partea sa, Bashar al-Assad şi-a exprimat speranţa privind succesele semnificative în cadrul colaborării dintre Înaintestătătorii celor două Biserici Ortodoxe.

La rândul său, Patriarhul Ignatie a asigurat  că atât relaţiile între Patriarhi, cât şi relaţiile între Bisericile Ortodoxe din Antiohia şi Rusia sunt întotdeauna bune şi frăţeşti.

În amintirea vizitei, Preafericitul Patriarh Kiril a adus în dar lui Bashar al-Assad o cupă, executată de meşterii din Ural.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Materiale la temă

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Antiohiene i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhul Chiril pentru livrarea în Liban a unui set de vaccin rus anti-COVID-19

Mesajul Preafericitul Patriarh al Antiohiei Ioan al X-lea adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu recunoștința pentru livrarea în Liban a unui set de vaccin anti-COVID-19 [Mesaje de salut și adresări]

Biserica Ortodoxă a Antiohiei a primit vaccinul rusesc „Sputnik-V”

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate

Toate materialele cu cuvintele-cheie