Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Kiril s-a întâlnit cu participanţii celei de-a VII-ea sesiuni a convorbirilor teologice dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi Conferinţa Episcopilor Germani

Preafericitul Patriarh Kiril s-a întâlnit cu participanţii celei de-a VII-ea sesiuni a convorbirilor teologice dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi Conferinţa Episcopilor Germani
Versiune pentru tipar
6 decembrie 2011 22:12

La 6 decembrie, în Catedrala „Hristos Mântuitorul” a avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh Kiril cu participanţii celei de-a VII-ea sesiuni a convorbirilor teologice dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi Conferinţa Episcopilor Germani (Biserica Romano-Catolică).

La întâlnire au participat: din partea Patriarhiei Moscovei — arhiepiscopul Teofan al Berlinului şi Germaniei, arhiepiscopul Filip de Poltava şi Mirgorod, episcopul Serafim de Bobruisk şi Bâhov, secretarul Secţiei pentru Relaţii Intercreştine din cadrul Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti protoiereul Dimitrie Sizonenko, colaboratorii Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti preotul Alexandru Vasiutin şi diaconul Alexei Dikariov; din partea Conferinţei Episcopilor Germani — episcopul Gerhard Ludwig Müller de Regensburg, episcopul Gerhard Feige de Magdeburg, episcopul vicar Nikolaus Schwerdtfeger de Hildesheim, Dr. I. Eldeman, profesorii A. P. Retman, I. Fraytag, E. Schockenhoff, H.G. Yustenhofen.

La începutul întâlnirii, Preafericitul Părinte Patriarh i-a salutat pe participanţii celei de-a VII-ea sesiuni a convorbirilor teologice şi i-a oferit cuvântul episcopului Gerhard Ludwig Müller de Regensburg.

În primul rând, episcopul de Regensburg şi-a exprimat bucuria pentru faptul că se află în Catedrala „Hristos Mântuitorul”. «Mă aflu în acest sfânt lăcaș deja pentru a treia oară. Am fost pentru prima dată aici la înmormântarea predecesorului Domniei Voastre, a Preafericitului Patriarh Alexei al II-lea, a doua oară la intronizarea Sanctităţii Voastre», — a spus el. Episcopul a menţionat că ceilalţi episcopii care participă la prezentele convorbiri au primit fiecare cartea Preafericirii Sale „Cuvântul Păstorului” în traducere germană, în care sunt examinate probleme importante ale existenței Bisericii în istorie şi în lumea contemporană.

Episcopul Gerhard Ludwig Müller de Regensburg a constatat că participanţii celei de-a VII-ea sesiuni a convorbirilor teologice, dedicată temei «Perceperea creştină a drepturilor omului», şi-au propus drept scop căutarea căilor de apropiere și în continuare a poziţiilor creştinilor de diferite confesiuni în problema demnității umane sub aspectul ei religios. În ideea perceperii creştine a drepturilor omului, potrivit celor spuse de episcop, cel mai important este că „noi toţi suntem copiii lui Dumnezeu, iar în capul Bisericii se află Hristos Care ne uneşte unii cu alții».

Episcopul de Regensburg, Gerhard Ludwig Müller a transmis Preafericirii Sale o icoană cu chipul Mântuitorului de o valoare istorică considerabilă. Până la revoluţie acest chip, care datează aproximativ din secolele XVII-XVIII, a aparţinut antreprenorului şi mecenatului S.P. Reabuşinski, care pe parcursul multor ani şi-a adunat o colecţie de icoane, devenită cu timpul una din cele mai mari din Rusia. După revoluţie, icoana împreună cu o mare parte din colecţia lui Reabuşinskii a ajuns în Galeria Tretiakov, iar după aceasta a fost vândută la o licitaţie în Europa. La mijlocul secolului XX icoana a ajuns în familia episcopului de Regensburg, care a păstrat-o și în timpul întâlnirii cu Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii i-a înmânat-o cu cuvintele: «Icoana trebuie să se afle nu în muzeu, ci în biserică, de accea rog Sanctitatea Voastră să primiţi această icoană a Mântuitorului, al Cărui chip îi uneşte pe toţi creştinii».

Preafericitul Patriarh Kiril i-a mulţumit episcopului de Regensburg pentru darul oferit. El şi-a exprimat satisfacția că la Moscova este desfăşurată cea de-a VII-ea sesiune a convorbirilor teologice dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi Conferinţa Episcopilor Germani. Preafericitul Părinte a subliniat faptul că dialogul cu celelalte confesiuni creştine, atât la nivelul relaţiilor bilaterale, cât şi la cel al relaţiilor multilaterale, inclusiv al dialogurilor regionale, este orientat spre apropierea poziţiilor, spre depăşirea divergențelor dintre Biserici: «Indiferent cu ce ne-am ocupa noi, tema din ordinea zilei întotdeuna cuprinde în mod implicit această năzuinţă spre depăşirea divizării. Acest efort al Bisericilor, al comunităţilor creştine, îndreptat spre depăşirea dezbinării creştine existente poate şi trebuie să aibă un efect pozitiv asupra stării sоcietăţii contemporane».

«Tema drepturilor omului este o temă antropologică, — a continuat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse. — Chiar şi astăzi antropologia devine un punct de divizare, inclusiv dintre purtătorii culturiii răsăritene și celei apusene (în cel mai larg sens al cuvântului, nu doar în cel al culturii religioase). Dacă e să vorbim despre stările de spirit, inclusiv în societatea rusă, constatăm că o parte semnificativă a criticii la adresa societăţii occidentale se referă tocmai la sfera antropologiei, tot aşa cum, cred eu, şi viziunea critică a occidentalilor asupra Rusiei şi a Estului».

După părerea Preafericitului Părinte, poziţia Bisericii Ortodoxe şi a celei Romano-Catolice în problemele antropologiei contemporane şi a interpretării ei sunt în mare măsură apropiate şi chiar în același gând, ceea ce este un semnal foarte pozitiv şi optimist. În acest sens, «cele două Biserici pot şi trebuie să fie o punte care să contribuie inclusiv la depăşirea diferenţelor culturale dintre societăţile noastre», consideră Patriarhul.

«Într-un context mai larg, căutarea bazei creştine comune culturale şi etice în viaţa societăţilor noastre constituie o cale corectă pe care, urmând-o, vom putea ajuta oamenii să depăşească dezbinarea», — a spus Preafericitul Părinte. El este convins că, dacă astăzi valorile creştine ar fi triumfat în Răsărit şi în Apus, aceasta ar contribui la soliţionarea multor probleme legate de separarea din prezent în Europa: «Problema constă în faptul că dezvoltarea socială, filosofică merge pe calea abaterii de la valorile creştine, şi noi pierdem acel comun care dintotdeauna unifica cultura europeană».

Patriarhul Kiril consideră că, în pofida pluralismului religios din societățile răsăriteană și apuseană, orice altă bază comună decât cea creștină nu există: «Dacă noi dorim ca oamenii din Răsărit şi Apus să se recunoască între ei ca fraţi, ca tovarăși de idei, noi trebuie să revenim la valorile creştine comune».

«Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă se confruntă astăzi cu provocări foarte mari, şi eu mă rog lui Dumnezeu pentru ca Bisericile să poată depăşi aceste provocări, — a spus Preafericitul Patriarh Kiril. — Sarcina noastră constă în apărarea dimensiunei morale a vieţii fiecărui om şi a întregii societăţi. Nu este deja deloc uşor să realizezi acest lucru astăzi, mai ales într-o civilizaţie care a uitat de noțiunea păcatului, care pierde limita dintre bine şi rău, — civilizaţie pentru care singurul criteriu de determinare a binelui şi a răului este legea laică. Noi ştim că actul legislativ nu poate reprezenta pentru așa ceva un criteriu suficient, pentru că legea este bazată pe morală, iar dacă morala va fi distrusă, se va distruge şi legislaţia».

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse şi-a exprimat convingerea profundă că supravieţuirea civilizaţiei umane depinde de starea moralităţii: «Căutând răspunsuri comune la întrebările dificile ale contemporaneităţii, ortodocşii şi catolicii aduc o contribuţie considerabilă la cauza păcii şi a echității, la edificarea unei culturi de comunicare dintre oamenii care aparţin diferior sisteme politice şi culturale, contribuie la un viitor mai bun al planetei noastre».

Preafericitul Patriarh Kiril i-a înmânat episcopului de Regensburg o icoană cu chipul Maicii Domnului «Kazanskaia», iar toți participanţii la întâlnire au primit cadou câte o culegere de materiale conscarată activității Patriarhului în decursul anului şi câte o medalie turnată cu ocazia intronizării Sale.

Serviciul de Comunicaţii al Departamentului pentru relaţii Externe Bisericeşti/Patriarchia.ru

 Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Este important ca un conflict interetnic să nu devieze în unul interreligios [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Să-L descoperim oamenilor de Hristos - iată sarcina noastră cea mai principală [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Patriarhul Bartolomeu se crede arbitru al destinelor Ortodoxiei

Președintele Departamentului pentru relațiile externe bisericești: Patriarhul Bartolomeu nu deorește să recunoască greșeala pe care a comis-o în problema ucraineană

A avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh Kiril cu membrii Prezidiului conferinţei episcopale catolice din Polonia

Preafericitul Patriarh Kiril s-a întâlnit cu participanţii celei de-a VII-ea sesiuni a convorbirilor teologice dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi Conferinţa Episcopilor Germani

Întâlnirea Preafericitului Patriarh Kiril cu participanţii celei de-a VII-ea sesiuni a convorbirilor teologice dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi Conferinţa Episcopilor Germani

La Moscova a început cea de-a VII-ea sesiune a convorbiri teologice dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi Conferinţa Episcopilor Germani

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Este important ca un conflict interetnic să nu devieze în unul interreligios [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Să-L descoperim oamenilor de Hristos - iată sarcina noastră cea mai principală [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Patriarhul Bartolomeu se crede arbitru al destinelor Ortodoxiei

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a adresat felicitări Întâistătătorilor Bisericilor Vechi Răsăritene care sărbătoresc Sfintele Paști conform calendarului iulian

Toate materialele cu cuvintele-cheie