Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

A ieşit de sub tipar cartea predicilor Preafericitului Patriarh Kiril închinate Postului Mare

A ieşit de sub tipar cartea predicilor Preafericitului Patriarh Kiril închinate Postului Mare
Versiune pentru tipar
28 decembrie 2011 10:05

Editura Patriarhiei Moscovei a scos de sub tipar cartea Preafericitului Patriarh Kiril al Moscovei și al Întregii Rusii „Taina pocăinţei. Predici închinate Postului Mare” (2001-2011)».

Cartea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse cuprinde predici din perioada Sfintei Patruzecimi şi a Săptămânii Patimilor, când nevoinţa liturgico-ascetică este mai aspră. Principalele teme atinse de Sanctitatea Sa – înfrânarea, pocăinţa, rugăciunea şi milostenia — sunt stabilite de sarcinile luptei duhovniceşti, pe care o poartă creştinul ortodox în zilele Postului Mare.

Axându-se pe cunoaşterea amănunţită a celor mai importante probleme ale contemporaneităţii Preafericitul Patriarh Kiril adresează creştinilor cuvinte de învăţătură, întemeindu-se atât pe experienţa Sfinţilor Părinţi cât şi pe propria experienţă duhovnicească.

«Concepţia asupra acestei cărţi am format-o de mult timp, — scrie Preafericitul Patriarh Kiril în Cuvântul-înainte. - Începând cu anul 1975 ţineam predici la serviciile divine de dimineaţă şi de seară ale primei săptămâni din Postul Mare, aranjându-le după posibilitate în cicluri tematice». Cea mai mare parte din ele nu a fost înregistrată pe bandă de magnetofon şi sunt pierdute la momentul actual.

Pentru prezenta culegere sunt alese acele predici care au fost ţinute deja în secolul XXI. «Privite în ansamblu cu predicile din alte zile ale Postului Mare, ele prezintă un anume ghid ce ne dirijează prin temele Sfintei Patruzecimi şi ale săptămânii Patimilor şi care este propus atenţiei şi judecăţii cititorului evlavios», — se menţionează în Cuvântul-înainte al ediţiei..

Cartea «Taina pocăinţei» deschide o serie de publicaţii ale lucrărilor scrise de Preafericitul Patriarh Kiril, la a căror publicare a purces Editura Patriarhiei Moscovei.

Cuvânt-înainte al Preafericitului Patriarh Kiril la cartea «Taina Pocăinţei»

Edutira Patriarhiei Moscovei/Patriarchia.ru

Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

Slujirea Patriarhului în Sîmbăta Mare. Dumnezeiasca Liturghie a Sfîntului Ierarh Vasile cel Mare

În Sîmbăta Mare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie a Sfîntului Ierarh Vasile cel Mare

În Sîmbăta Mare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie a Sfîntului Ierarh Vasile cel Mare

Slujirea Patriarhului în ajunul Sîmbetei Mari. Utrenia cu rînduiala Prohodului

Voluntarii Eparhiei de Ijevsk au adus ajutoare umanitare și ramuri de salcie sfințite oamenilor aflați în regim de autoizolare

De sărbătorea Intrării Domnului în Ierusalim Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvîrșit Dumnezieasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim după Dumnezieasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Hristos Mîntuitorul” [Patriarhul : Predici]

De sărbătorea Intrării Domnului în Ierusalim Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvîrșit Dumnezieasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat episcopului de Balașiha Nicolai cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Editura Patriarhiei Moscovei a scos la tipar cartea „Sfinții Bisericii Ruse în lupta cu bolile epidemiologice”

A văzut lumina tiparului cartea Sanctității Sale Patriarhul Chiril „Marea Victorie”

A avut loc ședința plenară a Comisiei sinodale pentru slujbele dumnezeiești

Toate materialele cu cuvintele-cheie