Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Kiril: Noi nu vom avea viitor, dacă vom începe să ne batem joc de marile relicte sfinte

Preafericitul Patriarh Kiril: Noi nu vom avea viitor, dacă vom începe să ne batem joc de marile relicte sfinte
Versiune pentru tipar
24 martie 2012 13:31

La 24 martie 2012, în ziua de sâmbătă a săptămânii a 4-a a Postului cel Mare, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat liturghia Dumnezeiască a sfântului ierarh Ion Gură de Aur în biserica Punerea Cinstitului Epitaf al Domnului de pe strada Donskaia, or.Moscova.

La sfârşitul liturghiei Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o predică, în care s-a referit la acţiunea de blasfemie, întâmplată recent în catedrala Hristos Mântuitorul, unde se află cu începere din anul 2007 o părticică din Epitaful Domnului.

„Cred că ştiţi cu toţii ce s-a petrecut recent în catedrala Hristos Mântuitorul. Haideţi să confruntăm gândul nostru cu faptul că pe locul, unde ne aflăm, strămoşii noştri evlavioşi, care au fondat bazele prosperităţii Rusiei în calitate de stat măreţ, au construit această biserică doar pentru întâlnirea cu relicta sfântă. Iar urmaşii îndepărtaţi ai lor din secolul al XXI-lea au pângărit această sfinţenie, care se păstra în catedrala Hristos Mântuitorul…

Ce trebuie să urmeze? Au trecut acele timpuri, când oamenii hotărau cu forţa astfel de probleme şi slava Domnului că au trecut. Dar ce ar fi trebuit să fie cu pământul nostru, care însăşi fapta existenţei sale o datorează în mare parte Bisericii Ortodoxe şi credinţei ortodoxe, care a încurajat poporul nostru la fapte măreţe – inclusiv la apărarea Patriei în anul 1812? Doar în numele biruinţei a şi fost ridicată catedrala Hristos Mântuitorul. Dar nu, se găsesc oameni care justifică această blasfemie, o minimalizează, caută să o arate ca pe o glumă comică. Este regretabil şi din cauza amărăciunii inima mi se rupe, că printre aceşti oameni sunt dintre aceia care se numesc pe sine ortodocşi.

Haideţi să trasăm o linie de demarcare dintre biserica Punerea Cinstitului Epitaf al Domnului, de aici, de pe strada Donskaia, evenimentele din secolul al XVII-lea şi ceea ce s-a întâmplat în secolul al XXI-lea cu cea mai mare relictă sfântă a Bisericii noastre şi a întregii lumi ortodoxe – cu părticica din Epitaful Domnului. Consider, că nici un om credincios nu trebuie să spună: ”nu mă priveşte”, „nu este treaba mea”. Cele întâmplate nu pot să nu afecteze pe fiecare om credincios. De aceea eu vă rog să întăriţi rugăciunile voastre pentru ţara noastră şi poporul nostru. Fiindcă noi nu vom avea viitor, dacă vom începe să ne batem joc de marile relicte sfinte, iar această bătaie de joc cuiva e pe placul inimii ca un fapt de curaj, ca o exprimare a protestului politic, ca o acţiune potrivită la locul ei sau ca o glumă nevinovată.

Cu toţii trecem prin Postul cel Mare. Diavolul a râs de noi toţi, aducând atâtea scârbiri în acele zile, când noi trebuie să ne depărtăm de tulburările lumii acesteia, să ne aprofundăm în rugăciune, să ne limităm prin post, să ne pocăim în propriile păcate. Dar, se prea poate, Domnul ne poartă prin aceste încercări în sfintele zile ale Postului cel Mare pentru ca noi toţi să conştientizăm responsabilitatea noastră pentru pământul nostru, pentru Sfânta Rusie, pentru credinţa ortodoxă. Pentru omul credincios acest sentiment al responsabilităţii se manifestă, în primul rând, în  rugăciunea fierbinte către Dumnezeu. Acei oameni nu cred în puterea rugăciunii. Ei cred în puterea propagandei, în puterea minciunii şi clevetirii, în puterea Internetului, în puterea mass-media, în puterea banilor şi a armelor. Noi credem în puterea rugăciunii. Eu chem toată Biserica Rusă la rugăciuni fierbinţi şi sârguincioase pentru ţara noastră, pentru credinţa noastră, pentru poporul nostru, ca Domnul să ierte nouă greşelile noastre, ca din nou să încline spre noi mila Sa, să ne dea puterea harului Duhului Sfânt, pentru ca trecând prin ispite şi tentaţii, să ieşim din ele purificaţi, puternici, capabili să organizăm viitorul nostru în concordanţă cu legea lui Dumnezeu şi conştiinţa umană”.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii


Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie