Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

În Marţea Mare Întâistătătorul Bisetricii Ruse a oficiat liturghia Darurilor Înainte Sfinţite la mănăstirea stavropighială în cinstea Sfântului Ierarh Petru din Vâsokoje

În Marţea Mare Întâistătătorul Bisetricii Ruse a oficiat liturghia Darurilor Înainte Sfinţite la mănăstirea stavropighială în cinstea Sfântului Ierarh Petru din Vâsokoje
Versiune pentru tipar
10 aprilie 2012 13:26
La 10 aprilie 2012, în marţea din Săptămâna Patimilor, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat liturghia Darurilor Înainte Sfinţite în biserica preacuviosului Serghie de la Radonej la mănăstirea stavropighială de călugări în cinstea Sfântului Ierarh Petru, din Vâsokoje (or. Moscova). Împreună cu Preasfinţia Sa au slujit: mitropolitul de Rostov şi Novocerkassk Mercurii, preşedintele Departamentului pentru învăţământul religios şi catehizare al Bisericii Ortodoxe Ruse, locţiitorul mănăstirii; episcopul de Podolisk Tihon, preşedintele Departamentului financiar-economic al Patriarhiei Moscovei; arhimandritul Tihon (Şevkunov), locţiitor la mănăstirea stavropighială de călugări în cinstea Întâmpinării Domnului; protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; călugării în treaptă de preot de la mănăstirea stavropighială în cinstea Sfântului Ierarh Petru din Vâsokoje; clericii din or. Moscova. În timpul serviciului divin au fost prezenţi preşedintele Academiei de Studii din Rusia N.D. Nikandrov, vicepreşedintele Comitetului Dumei de Stat a FR pentru cultura fizică, sport şi tineret R.A. Şlegheli, deputatul Dumei de Stat a FR V.E. Denighin, colaboratorii Departamentului pentru învăţământul religios şi catehizare al Bisericii Ortodoxe Ruse, enoriaşi şi pelerini. La vohodul mic pentru slujirea cu osârdie Bisericii lui Dumnezeu, grija păstorească şi în legătură cu sărbătoarea ce se apropie a Sfintelor Paşte, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a decorat o serie de clerici din or. Moscova cu distincţii bisericeşti. După terminarea liturghiei pe Preafericitul Stăpân l-a salutat mitropolitul Mercurii, locţiitor la mănăstire, care i-a înmânat în dar Preafericitului Toiagul Sfântului Ierarh: „Preafericirea Voastră, Preafericite Stăpâne, părinte milostiv, Sfinte arhimandrit al sfântului lăcaş acesta! Cu mulţămire Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru noi vă întâmpinăm astăzi, pe Sfânt ierarhul nostru şi părinte milostiv, care ne dăruie nouă binecuvântarea sa de Sfânt Ierarh în zilele Săptămânii Patimilor. În urmă a rămas Sfânta Patruzecime – un timp deosebit, timpul privegherii duhovniceşti, timpul rugăciunii, timpul meditaţiilor duhovniceşti despre viaţă. Postul cel Mare ce l-am trecut a fost unul deosebit pentru noi toţi şi pentru Sfânta Biserică. Consider că Biserica iese din perioada postului fiind alta decât atunci când a intrat în post, fiindcă a suferit în acest post scârbiri şi ispite, şi tentaţii, însă prin puterea harică a lui Dumnezeu, fiind condusă de înţelepciunea Dumneavoastră de Sfânt Ierarh, de rugăciunile Dumneavoastră a devenit şi mai unită. Din scârbiri şi ispite, care atacă Biserica pe parcursul întregii istorii, inclusiv cea modernă, noi întotdeauna pentru sine personal facem concluzii importante. Cea mai importantă din ele – că nu avem în această viaţă pământească o altă mângâiere decât mângâierea în Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El este unica noastră speranţă, El este apărarea noastră, El este tăria noastră. A doua concluzie, extrem de importantă pentru întreaga plinătate a Bisericii este faptul că este foarte important să fim apropiaţi unul de altul întru Hristos Iisus prin rugăciunea de obşte, prin Euharistie, ca nimic să nu poată clinti unitatea Sfintei Biserici Ortodoxe. Noi vă mulţumim, Preafericirea Voastră, vă mulţumim ca nişte fii pentru acea înţelepciune, poziţie cumpătată pe care Preasfinţia Voastră o manifestaţi în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse, dându-ne nouă, celor neputincioşi şi slabi cu duhul, pildă de stoicism, curaj, răbdare şi credinţă profundă. Permiteţi-mi, Preafericirea Voastră, în numele fraţilor acestui sfânt locaş să vă încredinţăm de respectul nostru de fii şi să vă spunem că puteţi să vă bizuiţi pe noi ca pe nişte copii fideli ai Dumneavoastră. În măsura forţelor noastre slabe, întărite de puterea Duhul Sfânt, vă vom fi şi susţinere, şi sprijin, şi ajutor. Permiteţi-mi, Preafericirea Voastră, să vă înmânez în semn de cele spuse şi în amintirea vizitei de azi acest toiag modest, pe care vă veţi sprijini şi vă veţi aminti de faptul că vă puteţi bizui şi pe noi”. Apoi către participanţii la serviciul divin s-a adresat cu o predică Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril. Mulţumindu-l pe mitropolitul Mercurii pentru cuvintele calde şi pentru darul oferit, Întâistătătorul a menţionat în mod deosebit importanţa păstrării unităţii Bisericii în condiţiile deloc simple ale lumii contemporane: „Într-adevăr, Biserica lui Dumnezeu este puternică în unitatea ei. Când săvârşim împreună Sfânta Euharistie, când împreună ne împărtăşim cu sfintele Taine ale lui Hristos, atunci în faţa lui Dumnezeu dispar toate diferenţele dintre noi. Noi toţi suntem ca şi copiii lui Dumnezeu care stăm în faţa Prestolului Celui Preaînalt, căpătând unitatea care este imposibil a descrie cu nici un fel de categorii filosofice şi sociologice. Este o unitate care este făurită de Duhul Sfânt în Tainele Bisericii lui Dumnezeu. Sarcina care stă în faţa noastră, în pofida tentaţiilor şi a ispitelor, în pofida atacurilor cotidiene asupra Bisericii a duşmanului neamului omenesc – prin gândurile, faptele, rugăciunea noastră trebuie să păstrăm această unitate, fiindcă nu avem nimic mai măreţ în viaţa noastră. Păstrând unitatea Bisericii, noi păstrăm capacitatea ei de a transmite Vestea cea Bună lumii, a fecunda viaţa lumii acesteia prin puterea harului lui Dumnezeu. Fie ca pe noi toţi Domnul să ne întărească în scopul sfânt de a purta cu smerenie viaţa noastră creştină”. Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii
Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Sfânta Treime” a Mănăstirii din Solovki [Patriarhul : Predici]

La Mitropolia de Nijniy Novgorod s-au desfășurat solemnitățile în cinstea Sfintei Cuvioase Olimpiada de Arzamass

Vizita Patriarhului la Solovki. Dumnezeiasca Liturghie

De ziua pomenirii Sfinților Cuvioși Zosima, Savatie și Gherman de Solovki Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea din Solovki

Passia ca element al slujbei dumnezeiești în Biserica Ortodoxă Rusă [Documente]

În Sâmbăta Mare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat un șir de biserici din Moscova

În Sâmbăta Mare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat un șir de biserici din Moscova

În Sâmbăta Mare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit sfințirea mare a Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” a Pustiei Sarovului

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat locțiitoarei Mănăstirii stavropighiale „Sfântul Prooroc Ioan Înaintemergătorul” egumena Afanasia (Groșeva) cu prilejul aniversării a 80 de ani din ziua nașterii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

La Riga a fost marcată solemn aniversarea a 30 de ani de la hirotonia arhierească a mitropolitului de Riga și al întregii Letonii Alexandr

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a înmânat distincții bisericești unui șir de arhierei și egumene ale mănăstirilor de maici

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele știri

De ziua pomenirii Sfinților Cuvioși Zosima, Savatie și Gherman de Solovki Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea din Solovki

În ajunul zilei de pomenire a Sfinților Cuvioși Zosima, Savatie și Gherman de Solovki Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit privegherea la Mănăstirea din Solovki

De sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Schimbarea la Față a Mântuitorului” din Sankt-Petersburg

În ajunul sărbătorii Schimbării la Față a Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit privegherea în catedrala „Icoana Maicii Domnului de Kazan” din Sankt-Petersburg

De ziua pomenirii Cuviosului Serafim de Sarov Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Sfântului Serafim din Diveevo

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat satul Obrocinoe din Mordovia

De ziua Creștinării Rusiei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit un Te-Deum în fața monumentului Sfântului întocmai cu Apostolii cneaz Vladimir la Moscova

De ziua pomenirii Sfântului întocmai cu Apostolii cneaz Vladimir Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova

De ziua Creștinării Rusiei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril va săvârși un Te-Deum în fața monumentului Sfânului întocmai cu Apostolii cneaz Vladimir la Moscova