Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

În Marţea Mare Întâistătătorul Bisetricii Ruse a oficiat liturghia Darurilor Înainte Sfinţite la mănăstirea stavropighială în cinstea Sfântului Ierarh Petru din Vâsokoje

În Marţea Mare Întâistătătorul Bisetricii Ruse a oficiat liturghia Darurilor Înainte Sfinţite la mănăstirea stavropighială în cinstea Sfântului Ierarh Petru din Vâsokoje
Versiune pentru tipar
10 aprilie 2012 13:26
La 10 aprilie 2012, în marţea din Săptămâna Patimilor, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat liturghia Darurilor Înainte Sfinţite în biserica preacuviosului Serghie de la Radonej la mănăstirea stavropighială de călugări în cinstea Sfântului Ierarh Petru, din Vâsokoje (or. Moscova). Împreună cu Preasfinţia Sa au slujit: mitropolitul de Rostov şi Novocerkassk Mercurii, preşedintele Departamentului pentru învăţământul religios şi catehizare al Bisericii Ortodoxe Ruse, locţiitorul mănăstirii; episcopul de Podolisk Tihon, preşedintele Departamentului financiar-economic al Patriarhiei Moscovei; arhimandritul Tihon (Şevkunov), locţiitor la mănăstirea stavropighială de călugări în cinstea Întâmpinării Domnului; protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; călugării în treaptă de preot de la mănăstirea stavropighială în cinstea Sfântului Ierarh Petru din Vâsokoje; clericii din or. Moscova. În timpul serviciului divin au fost prezenţi preşedintele Academiei de Studii din Rusia N.D. Nikandrov, vicepreşedintele Comitetului Dumei de Stat a FR pentru cultura fizică, sport şi tineret R.A. Şlegheli, deputatul Dumei de Stat a FR V.E. Denighin, colaboratorii Departamentului pentru învăţământul religios şi catehizare al Bisericii Ortodoxe Ruse, enoriaşi şi pelerini. La vohodul mic pentru slujirea cu osârdie Bisericii lui Dumnezeu, grija păstorească şi în legătură cu sărbătoarea ce se apropie a Sfintelor Paşte, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a decorat o serie de clerici din or. Moscova cu distincţii bisericeşti. După terminarea liturghiei pe Preafericitul Stăpân l-a salutat mitropolitul Mercurii, locţiitor la mănăstire, care i-a înmânat în dar Preafericitului Toiagul Sfântului Ierarh: „Preafericirea Voastră, Preafericite Stăpâne, părinte milostiv, Sfinte arhimandrit al sfântului lăcaş acesta! Cu mulţămire Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru noi vă întâmpinăm astăzi, pe Sfânt ierarhul nostru şi părinte milostiv, care ne dăruie nouă binecuvântarea sa de Sfânt Ierarh în zilele Săptămânii Patimilor. În urmă a rămas Sfânta Patruzecime – un timp deosebit, timpul privegherii duhovniceşti, timpul rugăciunii, timpul meditaţiilor duhovniceşti despre viaţă. Postul cel Mare ce l-am trecut a fost unul deosebit pentru noi toţi şi pentru Sfânta Biserică. Consider că Biserica iese din perioada postului fiind alta decât atunci când a intrat în post, fiindcă a suferit în acest post scârbiri şi ispite, şi tentaţii, însă prin puterea harică a lui Dumnezeu, fiind condusă de înţelepciunea Dumneavoastră de Sfânt Ierarh, de rugăciunile Dumneavoastră a devenit şi mai unită. Din scârbiri şi ispite, care atacă Biserica pe parcursul întregii istorii, inclusiv cea modernă, noi întotdeauna pentru sine personal facem concluzii importante. Cea mai importantă din ele – că nu avem în această viaţă pământească o altă mângâiere decât mângâierea în Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El este unica noastră speranţă, El este apărarea noastră, El este tăria noastră. A doua concluzie, extrem de importantă pentru întreaga plinătate a Bisericii este faptul că este foarte important să fim apropiaţi unul de altul întru Hristos Iisus prin rugăciunea de obşte, prin Euharistie, ca nimic să nu poată clinti unitatea Sfintei Biserici Ortodoxe. Noi vă mulţumim, Preafericirea Voastră, vă mulţumim ca nişte fii pentru acea înţelepciune, poziţie cumpătată pe care Preasfinţia Voastră o manifestaţi în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse, dându-ne nouă, celor neputincioşi şi slabi cu duhul, pildă de stoicism, curaj, răbdare şi credinţă profundă. Permiteţi-mi, Preafericirea Voastră, în numele fraţilor acestui sfânt locaş să vă încredinţăm de respectul nostru de fii şi să vă spunem că puteţi să vă bizuiţi pe noi ca pe nişte copii fideli ai Dumneavoastră. În măsura forţelor noastre slabe, întărite de puterea Duhul Sfânt, vă vom fi şi susţinere, şi sprijin, şi ajutor. Permiteţi-mi, Preafericirea Voastră, să vă înmânez în semn de cele spuse şi în amintirea vizitei de azi acest toiag modest, pe care vă veţi sprijini şi vă veţi aminti de faptul că vă puteţi bizui şi pe noi”. Apoi către participanţii la serviciul divin s-a adresat cu o predică Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril. Mulţumindu-l pe mitropolitul Mercurii pentru cuvintele calde şi pentru darul oferit, Întâistătătorul a menţionat în mod deosebit importanţa păstrării unităţii Bisericii în condiţiile deloc simple ale lumii contemporane: „Într-adevăr, Biserica lui Dumnezeu este puternică în unitatea ei. Când săvârşim împreună Sfânta Euharistie, când împreună ne împărtăşim cu sfintele Taine ale lui Hristos, atunci în faţa lui Dumnezeu dispar toate diferenţele dintre noi. Noi toţi suntem ca şi copiii lui Dumnezeu care stăm în faţa Prestolului Celui Preaînalt, căpătând unitatea care este imposibil a descrie cu nici un fel de categorii filosofice şi sociologice. Este o unitate care este făurită de Duhul Sfânt în Tainele Bisericii lui Dumnezeu. Sarcina care stă în faţa noastră, în pofida tentaţiilor şi a ispitelor, în pofida atacurilor cotidiene asupra Bisericii a duşmanului neamului omenesc – prin gândurile, faptele, rugăciunea noastră trebuie să păstrăm această unitate, fiindcă nu avem nimic mai măreţ în viaţa noastră. Păstrând unitatea Bisericii, noi păstrăm capacitatea ei de a transmite Vestea cea Bună lumii, a fecunda viaţa lumii acesteia prin puterea harului lui Dumnezeu. Fie ca pe noi toţi Domnul să ne întărească în scopul sfânt de a purta cu smerenie viaţa noastră creştină”. Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii
Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

În ajunul Joii din Săptămâna Patimilor Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la slujba dumnezeiască de seara la Mănăstirea „Sfintele Marta și Maria”, or. Moscova

O comisie a Departamentului Sinodal pentru mănăstiri și monahism a vizitat mănăstirile Mitropoliei de Vologda

În ajunul Mercurii din Săptămâna Patimilor Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la slujba dumnezeiască de seară la Mănăstirea stavropighială „Sfântul Andrei Stratilat”

Slujirea Patriarhului în ajunul Miercurii Mari la Mănăstirea „Sfântul Andrei Stratilat”

Slujirea Patriarhului în Miercurea Mare în catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Miercurea Mare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit ultima din acest an Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite

În Miercurea Mare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit ultima din acest an Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite

În Marțea din Săptămâna Patimilor Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia Darurilor Înainte Sfințite la Mănăstirea stavropighială „Sfântul Mitropolit Petru” din Vysokoe

În Lunea din Săptămâna Patimilor Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia Darurilor Înainte Sfințite la Mănăstirea stavropighială Donskoi

De sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în catedrala „Hristos Mântuitorul” și a condus hirotonia arhimandritului Stefan (Privalov) în treapta de episcop de Klin

Toate materialele cu cuvintele-cheie