Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Kiril în ziua de luni a Săptămânii Luminate, ţinută la catedrala Adormirea Maicii Domnului în Kremlin (or. Moscova)

Predica Preafericitului Patriarh Kiril în ziua de luni a Săptămânii Luminate, ţinută la catedrala Adormirea Maicii Domnului în Kremlin (or. Moscova)
Versiune pentru tipar
16 aprilie 2012 15:20

La 16 aprilie 2012, în ziua de luni a Săptămânii Luminate, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat liturghia Dumnezeiască la catedrala Adormirea Maicii Domnului în Kremlin (or. Moscova). După terminarea serviciului divin, Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Pe voi pe toţi, dragi stăpâni, părinţi, fraţi şi surori, vă felicit cordial cu ziua a doua a sărbătorii luminoase, mântuitore şi pline de bucurie a Paştelui lui Dumnezeu.

Sărbătoarea Învierii lui Hristos este sărbătoarea care conferă sens întregii existenţe omeneşti. Indiferent de faptul, cât de importanţi ne-ar părea nouă cei 60, 70 sau 80 ani de viaţă, pe care îi trăim aici, pe acest pământ; indiferent de faptul câte eforturi am depune pentru ca să organizăm mai bine viaţa noastră interioară şi exterioară – ce ar fi dacă într-adevăr totul pentru ce ne dedicăm eforturile, pentru ce scop ne descoperim puterile şi capacităţile noastre, toată viaţa noastră cu bucuriile şi grijile noastre, cu urcuşuri şi coborâşuri, speranţele şi deziluziile noastre, s-ar solda cu moartea? Atunci s-ar pierde perspectiva cea adevărată a vieţii, ea nu ar mai exista.

Dar dacă există perspectiva pe care ne-o deschide Învierea lui Hristos, atunci există şi sensul vieţii. Acumulând aici bogăţii duhovniceşti – minte, voinţă, sentimente, făurind valori morale în relaţiile dintre oameni, noi făurim un oraş nevăzut al lui Dumnezeu, în care vom intra cu toţii după moarte. Şi această credinţă în nemurire conferă sens existenţei trecătoare, uneori atât de demente, a existenţei omeneşti. Sărbătoarea Paştelui ne descoperă sensul vieţii, sensul existenţei, ne înarmează cu o înţelepciune deosebită, ne conferă puteri, ne dă speranţă, ne întăreşte în convingerile alese de noi, inclusiv şi pe căile facerii de bine.

Aş vrea din toată inima să doresc tuturor celor care s-au rugat în Kremlinul vechi, în principala catedrală a Bisericii noastre, în această sfântă zi de Paşte – milă de la Domnul, sănătate sufletească şi trupească, pace, claritatea gândurilor, tărie în hotărârea de a face bine. Aş dori întregului popor prosperitate sufletească şi trupească, depăşirea conflictelor de diferit ordin şi înţelegere reciprocă, afirmarea păcii şi a dreptăţii. Fie ca Hristos Cel Înviat ca răspuns la rugăciunea noastră neputincioasă, slabă, dar sinceră să dăruiască toate acestea poporului Său.

Am astăzi o minunată posibilitate de a înmâna diplome de absolvire a facultăţii ortodoxe cursanţilor uneia din cele mai de prestigiu instituţii de învăţământ superior din ţară. Este Academia militară, în care studiază şi activează specialişti în domeniul artileriei cu destinaţie strategică. De capacitatea de activitate a celor, care duc această slujbă, depinde nu doar securitatea şi suveranitatea ţării noastre – depinde pacea în toată lumea. Fiindcă scutul nuclear, care până în zilele noastre apără cu siguranţă Patria noastră şi popoarele apropiate nouă din punct de vedere istoric, totodată serveşte şi cauzei păcii, susţinând un echilibru atât de important şi de necesar, care nu oferă nimănui dreptul şi posibilitatea, folosind arma nucleară aducătoare de moarte, să rămână nepiedepsit.

Este important că în Academia militară „Petru cel Mare”, despre care am vorbit adineaori, cursanţii trec o pregătire specială la facultatea de cultură ortodoxă. Aş vrea să înmânez diplome de studii suplimentare celor mai buni absolvenţi ai facultăţii de cultură ortodoxă a Academiei militare a Trupelor de artilerie cu destinaţie strategică „Petru cel Mare” şi ai filialei facultăţii de cultură ortodoxă de pe lângă biserica în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Tihvin în Alexeevskoie.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 


Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Mesajele de felicitare ale Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse adresate miniștrilor nou formatului Guvern al Federației Ruse

Mesajele de felicitare ale Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat nou numiților vicepreședinți ai Guvernului Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui Iu.Ia. Ceaika cu prilejul numirii în funcția de reprezentant plenipotențiar al Președintelui Federației Ruse în districtul federal Caucazul de Nord

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui I.V. Krasnov cu prilejul numirii în funcția de Procuror General al Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Sîrbe cu prilejul aniversării de la întronare

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui M.V. Mișustin cu prilejul numirii în funcția de președinte al Guvernului Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat șefilor statelor de tradiție ortodoxă din străinătatea îndepărtată cu prilejul sărbătorii Nașterea Domnului și al Anului nou

Adresarea cu prilejul Nașterii Domnului a Sanctității Sale Patriarhul Chiril către telespectatori

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui A.Iu. Kuznețova, Împuternicitul pentru drepturile copilului pe lîngă Președintele Federației Ruse, cu prilejul zilei de naștere