Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

De sărbătoarea Luminată a Învierii lui Hristos Preafericitul Patriarh Kiril a condus serviciul divin solemn la catedrala Hristos Mântuitorul

De sărbătoarea Luminată a Învierii lui Hristos Preafericitul Patriarh Kiril a condus serviciul divin solemn la catedrala Hristos Mântuitorul
Versiune pentru tipar
15 aprilie 2012 03:52

În noaptea din 14 spre 15 aprilie la catedrala Hristos Mântuitorul Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat servicii divine în cinstea sărbătorii Paştelui – polunoşniţa, procesiunea, Utrenia de Paşte şi liturghia Dumnezeiască a sf. Ioan Gură de Aur.

Împreună cu Preafericirea Sa au slujit: arhiepiscopul de Istra Arsenie, primul vicar al Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril pentru oraşul Moscova; episcopul de Dmitrov Teofilact; episcopul de Solnecinogorsk Serghie, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Podolisk Tihon, preşedintele Departamentului financiar-economic al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Voskresensk Savva, locţiitor la mănăstirea stavropighială Novospasski; shiarhimandritul Ilie (Nozdrin); protoiereul Mihail Reazanţev, clucerul catedralei Hristos Mântuitorul; clericii de la catedrala Hristos Mântuitorul; clerul moscovit.

La serviciul divin au asistat: Preşedintele în acţiune al Federaţiei Ruse D.A. Medvedev cu soţia S.V. Medvedeva; Preşedintele ales al Federaţiei Ruse, şeful Guvernului Federaţiei Ruse V.V. Putin; preşedintele Consiliului Federaţiei al Dumei de Stat a FR V.I. Matvienko; primarul or. Moscova S.S. Sobeanin; ambasadorii ţărilor străine din apropierea hotarelor şi din depărtare, reprezentanţii Bisericilor Creştine neslave.

Primele feţe ale Statului Rus şi Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse se felicitau unii pe alţii în timpul serviciului divin cu ocazia luminatei sărbători a Învierii lui Hristos şi îşi înmânau unii altora ouă de Paşte.

Serviciul divin de Paşte a fost  emis pe canalele centrale de televiziune, precum şi pe situl oficial al Bisericii Ortodoxe Ruse. Înainte de începutul procesiunii Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat cu un cuvânt de salut către telespectatori:

„Peste câteva clipe se va începe serviciul divin de Paşte. Este cel mai minunat şi cel mai important serviciu divin în cinstea celei mai minunate şi mai importante sărbători – Învierea lui Hristos.

Evenimentele Învierii au încheiat istoria evanghelică şi totodată au inaugurat istoria modernă, acea istorie, care nu se va termina niciodată, acea istorie care, fiind istoria omenirii, o istorie pământească, prin puterea Învierii lui Hristos trece în veşnicie.

Acea Înviere pe care o pomenim acum a încununat anii plini de greutăţi ai Mântuitorului, în special ultimii ani ai vieţii Lui. În aceşti ani a fost totul – şi trădarea omului apropiat, şi admiraţia mulţimii care s-a preschimbat în blestem, şi arestarea, şi torturile îngrozitoare, şi  moartea ruşinoasă pe cruce. Însă Învierea a acoperit cu sine totul. În lumina Învierii toate aceste evenimente îngrozitoare au căpătat un cu totul alt sens – un sens aducător de viaţă, un sens făcător de viaţă. Totul a rămas în urma Învierii.

Iată şi acum, mergând  la biserica lui Dumnezeu, haideţi să lăsăm în urmă totul ce ne-a deranjat atât de mult în ultimul timp şi în ultimul an, ce s-a scurs de la Paştele trecut. Să lăsăm aceste emoţii – tragice, iar uneori tragicomice, să lăsăm răutatea şi ura, să lăsăm sentimentul de duşmănie, totul, ce ne atacă sufletul, să ne străduim să ne împăcăm cu apropiaţii şi depărtaţii noştri, în interiorul nostru să depăşim acele conflicte, care au tulburat atât de mult conştiinţa noastră, care au amărât atât de mult viaţa noastră, să lăsăm totul în urma noastră şi să intrăm în biserică cu inimă paşnică şi liniştită şi să ne rugăm în faţa lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru toţi – pentru cei care ne-au adus bucurii, pentru Biserica noastră, pentru apropiaţii şi rudele noastre, ca prin puterea Învierii lui Hristos să se apropie de noi adevărul lui Dumnezeu şi pacea lui Dumnezeu, care este mai presus decât toată lumea şi mai presus decât orice minte omenească şi orice capacităţi omeneşti, să intre în inimile noastre.

Vă felicit pe toţi cu apropiata sărbătoare, luminoasă şi plină de bucurie, a  Sfintelor Paşte. Fie să fie aşa pentru tot poporul nostru. Să vă păzească Dumnezeu”.

Conform tradiţiei la  începutul serviciilor de Paşte în catedrala Hristos Mântuitorul din catedrala Învierii lui Hristos (Mormântul Domnului) din Ierusalim a fost adus Focul Sfânt, transportat de o delegaţie în frunte cu Preşedintele Consiliului de tutelă al Fundaţiei sfântului apostol Andrei V.I. Iakunin şi episcopul de Voskresensk Savva.

„Adineaori în oraşul nostru de scaun din sfântul oraş Ierusalim a sosit Focul Sfânt. Noi începem solemnitatea noastră Pascală prin aprinderea lumânărilor de la acest Foc Sfânt – ca un măreţ simbol şi ca semn al triumfului nostru ecumenic, al cărui început a fost pus de Învierea  Domnului şi Mântuitorului nostru în sfântul oraş Ierusalim”, - a spus Preafericitul Patriarh Kiril, transmiţând participanţilor serviciului divin lumânări, aprinse în altarul catedralei Hristos Mântuitorul de la  Focul Sfânt.

Cu cântarea stihirei „Învierea Ta, Hristoase” în jurul catedralei Hristos Mântuitorul a fost săvârşită procesiunea, pe care a condus-o Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Conform tradiţiei, la utrenia de Paşte Preafericitul Stăpân a citit Cuvântul sfântului ierarh Ioan  Gură de Aur de sărbătoarea de Paşte.

Evanghelia de Paşte (In. 1:1-17) a fost citită în 18 limbi. Preafericitul Patriarh Kiril a început citirea Evangheliei, care relatează despre întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, în limbile greacă şi latină, apoi clerul care slujea a continuat citirea în limbile ebraică veche, slavonă, sanscrită, rusă, engleză, franceză, germană, ucraineană, română, estoniană, letonă, ciuvaşă, tătară, găgăuză, japoneză şi chineză.

După stihul de după sfânta împărtăşanie protoiereul Mihail Reazanţev a dat citire Cuvântului Pascal al Preasfinţiei Sale către arhipăstori, păstori, monahi şi monahii şi tuturor copiilor credincioşi ai Bisericii Ortodoxe Ruse.

După rugăciunea din amvon Preafericitul Stăpân a sfinţit artosul, iar la sfârşitul serviciului divin a felicitat pe participanţii la slujbă cu ocazia Paştelui lui Hristos:

„Pe toţi, dragii mei stăpâni, părinţi, fraţi şi surori, vă felicit cordial cu ocazia sărbătorii luminoase şi pline de bucure a Sfintelor Paşte.

Ne-am împărtăşit cu un mare har Dumnezeiesc. Am fost astăzi prin puterea Sfântului Duh coparticipanţi ai Învierii lui Hristos, căci, săvârşind Taina sfintei Euharistii – liturghia Dumnezeiască, prin puterea Sfântului Duh noi, depăşind spaţiul şi timpul, ne atingem şi coparticipăm duhovniceşte la tot ce a săvârşit Hristos pentru mântuirea noastră, inclusiv la suferinţele, la moartea, la Învierea Lui.

Şi de aceea astăzi în biserică noi nu am fost spectatori, noi nu am stat pur şi simplu, privind la rânduiala frumoasă, noi nu doar am privit splendoarea serviciului divin şi nu doar am ascultat muzica bisericească, dar prin puterea Sfântului Duh am fost în mod real împreună cu ucenicii, femeile mironosiţe la acel mormânt pustiu, care a simbolizat Învierea lui Hristos.

Apostolul este martorul Învierii şi noi, retrăind bucuria nopţii de Paşte, suntem apostoli, care trebuie să mergem în lume şi să mărturisim despre faptul că Hristos a înviat din morţi, Lui să-I fie slava şi puterea în vecii vecilor. Amin.

Hristos a Înviat!"

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii


Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele știri

De ziua pomenirii Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Ilie Proorocul” din stradela Obydenski, orașul Moscova

De ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De ziua pomenirii Sfântului întocmai cu Apostolii cneaz Vladimir Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Duminica a 7-a după Cincizecime Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului de Kazan Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Icoana Maicii Domnului de Kazan” din Piața Roșie

De ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serghie de Radonej Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie

De ziua pomenirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De Ziua memoriei și tristeței Președintele Rusiei V.V. Putin și Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril au vizitat biserica principală a Forțelor Armate ale Federației Ruse și complexul muzeal „Drumul memoriei”

În Duminica a 2-a după Cincizecime Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sfințit biserica principală a Forțelor Armate ale Federației Ruse