Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Discursul Preafericitului Patriarh Kiril la ceremonia oficială de deschidere a Zilei scrisului şi culturii slavone la Moscova

Discursul Preafericitului Patriarh Kiril la ceremonia oficială de deschidere a Zilei scrisului şi culturii slavone la Moscova
Versiune pentru tipar
24 mai 2012 18:15

Ziua, la 24 mai 2012, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a participat la ceremonia oficială a Zilei scrisului şi culturii slavone la Moscova.

Preafericirea Voastră! Întâistătătorul Sfintei Biserici a Eladei Arhiepiscopul Ieronim! Dragi Înaltpreasfinţiţi şi Preasfinţiţi stăpâni, părinţi, fraţi şi surori, dragi moscviţi!

Vă salut pe toţi pe acest loc istoric în ziua marcării sărbătorii de stat - Ziua scrisului şi culturii slavone. Această sărbătoare coincide cu ziua pomenirii sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie, învăţători ai Scrisului, fiindcă anume ei au pus temelia culturii scrise, iar prin ea - a culturii duhovniceşti generale a popoarelor slave. După cum se ştie, anume ei au creat alfabetul, gramatica şi au tălmăcit în limba slavonă cuvântul lui Dumnezeu şi textele liturgice. Anume prin acest act a luat naştere cultura scrisă a poporului nostru.

Fiecare înţelege că începutul – fie e vorba de începutul vieţii, începutul construcţiei, începutul lucrărilor, începutul transformărilor – are o enormă importanţă. De faptul ce fundament pun constructorii depinde dacă vor reuşi să zidească o clădire măreaţă. De faptul dacă copilul care se naşte este sănătos, în multe depinde sănătatea lui pe parcursul vieţii. Începutul determină multe, începutul determină calea.

Începutul culturii noastre a fost cuvântul lui Dumnezeu, tălmăcit în limba noastră. Nici o altă carte, nici un alt gând, nici o altă filosofie, dar cuvântul lui Dumnezeu a fost începutul căii noastre duhovniceşti, istorice, culturale. Şi precum un râu, al cărui izvor de la care începe este limpede, curat şi sănătos, păstrează în pofida unor torente tulburi şi nesănătoase vlaga sa curată şi valoroasă care vine de la izvor, tot aşa şi viaţa noastră istorică se comportă la fel. Diferite au fost circumstanţele, diferite pâraie se scurgeau în acest râu lat al vieţii poporului şi deseori începea să-ţi pară că următorul torent, tulbure şi greu, acoperă apele clare ale izvorului. Mulţi aveau impresia că râul istoric al existenţei poporului nostru îşi schimbă direcţia, însă trecea timpul şi Dumnezeu ne dădea posibilitatea să ne convingem că puritatea apei nu este pierdută.

Astăzi de asemenea noi trebuie să ne îngrijim de puritatea izvorului culturii noastre. Cultura formează modul de gândire şi modul vieţii omului. Cultura formează relaţiile sociale. Cultura influenţează asupra procesului legislativ. Cultura determină capacitatea oamenilor de a lucra, a vieţui împreună, a colabora, a apăra Patria. Cultura formează personalitatea. Şi cât este de important că cultura noastră naţională, care are ca izvor al său pe sfinţii întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie, care este născută de la cuvintele Dumnezeieşti ale Sfintei Scripturi, nu seacă. Ea se păstrează în tradiţiile noastre naţionale, ea se păstrează în acel sistem de valori, pe care poporul le trece din generaţie în generaţie. Noi credem: dacă vom păstra aceste valori, dacă nu vom întuneca şi nu vom întina acel izvor Dumnezeiesc al istoriei şi culturii noastre, atunci Patria noastră, Sfânta Rusie şi Rusia contemporană va fi puternică, prosperă, în bunăstare, poporul va vieţui în pace şi înţelegere, va trudi întru binele Patriei şi întru binele propriu. Credem că totul ce este dăruit de către Dumnezeu poporului nostru – şi spaţiile nemărginite, şi marile frăţii, şi talentele, şi puterea – toate acestea, însufleţite de izvoarele culturii noastre duhovniceşti, pot şi trebuie să aducă un mare rod.

Astăzi noi cu toţii, într-un număr atât de mare, ne rugăm în faţa icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de Iveria. Această icoană a fost pictată în secolul al XVII-lea la ordinul ţarului Alexei Mihailovici ca o copie a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de Iveria de pe muntele Athos  şi adusă în Rusia. Şi dintr-o dată această icoană a devenit icoana oastei – a fost în armata noastră, condusă de ţarul Alexei Mihailovici, care a eliberat Smolenskul şi prin aceasta a pus capăt epocii dificile de ocupaţie externă. Anume din acel timp ţara noastră a început să crească în puteri, să se extindă de la mare până la mare, până s-a prefăcut într-un stat măreţ.

Icoana în faţa căreia noi astăzi ne rugăm, după expediţia militară la Smolensk, a fost transmisă la mănăstirea Novodevicie a oraşului Moscova şi era păstrată acolo. După închiderea mănăstirii, viaţa monahală de acolo a luat sfârşit, în acel loc a fost deschis un muzeu şi în faţa acestei icoane oamenii nu puteau să se roage. Cu puţin timp în urmă icoana a fost returnată Bisericii şi noi credem că această acţiune a fost una simbolică, plină de o semnificaţie deosebită duhovnicească. Marea relictă sfântă a oraşului Moscova din nou se află în faţa poporului credincios şi noi putem să ne închinăm la ea precum se închinau strămoşii noştri cuvioşi, rugând pace şi bunăstare ţării noastre, poporului nostru, Bisericii noastre, întărirea puterilor duhovniceşti şi trupeşti, sănătate şi mântuire tuturor care în credinţă se închină la această icoană.

Astăzi are loc prima închinare a întregului popor la această relictă sfântă. Eu sunt bucuros că voi cu toţii, dragii mei, v-aţi adunat ca să cinstiţi şi această zi, și această icoană. Vă chem la rugăciuni deosebite pentru Patria noastră şi pentru Biserica noastră, ca sub Acoperământul Preacuratei Stăpânei noastre să treacă în cuvioşie şi curăţenie viaţa poporului nostru. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Cjiril adresat ministrului apărării al Rusiei S.C. Șoigu cu prilejul aniversării a 65 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat episcopului de Balașiha Nicolai cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chril după litia săvârșită de ziua aniversării a 75 de ani a Victoriei

Felicitarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresată Președintelui Rusiei V.V. Putin cu prilejul aniversării a 75 de ani a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat egumenei Iuliania (Kaleda) cu prilejul aniversării a 25 de ani de la numirea în funcția de stareță a Mănăstirii stavropighiale „A Zămislirii”

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Președintelui Cubei Miguel Díaz-Canel Bermúdez cu prilejul aniversării a 60 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat șefilor țărilor de tradiție ortodoxă din străinătatea îndepărtată cu prilejul sărbătorii Paștelor

Mesajul de felicitare cu prilejul Paștelor al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale

Adresarea televizată a Sanctității Sale Patriarhul Chiril înainte de slujba dumnezeiască Pascală în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhului Chiril adresat guvernatorului regiunii Moscova A.Iu. Vorobiov cu prilejul aniversării a 50 de ani din ziua nașterii