Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

De sărbătoarea Înălţării Domnului şi de ziua pomenirii sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Ruse şi Greceşti au oficiat Dumnezeiasca liturghie în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin (or. Moscova)

De sărbătoarea Înălţării Domnului şi de ziua pomenirii sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Ruse şi Greceşti au oficiat Dumnezeiasca liturghie în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin (or. Moscova)
Versiune pentru tipar
24 mai 2012 14:05

La 24 mai 2012, de sărbătoarea Înălţării Domnului şi de ziua pomenirii sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie, învăţători ai scrisului (ziua Sfântului ocrotitor al Preafericitului Patriarh Kiril), şi de Ziua scrisului şi culturii slavone, slujirea Dumnezeieştii liturghii în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin (or. Moscova) au condus-o Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Ruse şi Greceşti.

Înainte de serviciul divin pe piaţa Sobornicească a Kremlinului a avut loc întâlnirea solemnă  de către arhiereii şi clerul Bisericilor Ortodoxe Ruse a Preafericitului Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade Ieronim, care efectuează prima vizită oficială în Rusia. Apoi pe piaţa Sobornicească a sosit Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril. După îmbrăcarea veşmintelor în catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, Întâistătătorii celor două Biserici au adresat saluturi unul altuia.

Apoi Preafericitul Patriarh Kiril şi ierarhii Bisericii Ruse au ieşit pe piaţă, unde a avut loc întâmpinarea icoanei Maicii Domnului de Iveria. Sfânta relictă, returnată bisericii pe data de 6 mai 2012, a fost adusă din mănăstirea Novodevicie de către mitropolitul de Krutiţî şi Kolomna Iuvenalie. Icoana a fost adusă în catedrala  „Adormirea Maicii Domnului” şi instalată pe un suport.

În timpul liturghiei Preafericirilor Lor au slujit: mitropolitul de Krutiţî şi Kolomna Iuvenalie; mitropolitul de Saransk şi Mordovia Varsonufie, şeful Departamentului executiv al Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de America de Est şi de New-York Ilarion, Prim ierarh al Bisericii Ortodoxe Ruse din Străinătate; un grup de arhipăstori şi clerici ai Bisericii Ortodoxe Ruse, inclusiv membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Ruse din Străinătate, sosiţi la Moscova pentru participare la solemnităţile cu ocazia aniversării a cinci ani de la semnarea Actului cu privire la comunitatea canonică, şi shimandritul Ilie (Nozdrin).

Au coliturghisit de asemenea: mitropolitul de Dardanelli Nikita (Patriarhia de Constantinopol); arhiepiscopul de Savasta Teodosie (Patriarhia de Ierusalim); ierarhii Bisericii Ortodoxe Greceşti: mitropolitul de Kerkyra şi Paksos Nectarie, mitropolitul de Glifade Pavel, mitropolitul de Edessa, Pell şi Almopii Ioil, mitropolitul de Fir, Amorgoss şi Nixon Epifanie, mitropolitul de Zinnias şi Nevrokop Ierofei, mitropolitul de Kifir şi Antikifir Serafim; mitropolitul de Dodon Hrizostom, şeful Departamentului Sinodal pentru pelerinaj; mitropolitul de Elasson Vasilie, şeful Serviciului financiar al Arhiepiscopiei de Atena; Kristianopel Procopie; episcopul de Diavlia Gavriil, arhigramatevs al Sfântului Sinod al Bisericii din Elada; alţi membri ai delegaţiei Bisericii Ortodoxe Greceşti în treaptă de preot; reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe Locale pe lângă pristolul Patriarhal.

Înainte de împărtăşire protoiereul Mihail Reazanţev, clucerul catedralei Hristos Mântuitorul, a dat citire Adresării Patriarhului către participanţii sărbătorii Zilei scrisului şi culturii slavone.

În timpul serviciului divin au cântat corul sinodal de la Moscova (regent – A. Puzakov) şi corul mănăstirii stavropighiale „Întâmpinarea Domnului” (regent – N. Jila).

După terminarea liturghiei icoana Maicii Domnului de Iveria a fost scoasă pe piaţa Sobornicească.

De pe treptele catedralei Preafericitul Patriarh Kiril s-a adresat cu o predică.

Apoi  Preafericitul Arhiepiscop Ieronim  a rostit un cuvânt de adresare.
Textul felicitării Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse cu ocazia zilei Sfântului ocrotitor al Preafericitului Patriarh Kiril a fost citit de mitropolitul Iuvenalie.

Mulţumind pentru felicitări, Întâistătătorul Bisericii Ruse a spus:

„Preafericirea Voastră! Înaltpreasfinţia Voastră!

Aş vrea să-mi exprim recunoştinţa sinceră pentru cuvintele calde spuse în adresa mea adineaori de Preafericirea Voastră şi de Înaltpreasfinţitul mitropolit Iuvenalie în numele membrilor Sinodului, episcopatului şi al întregii plinătăţi a Bisericii Ortodoxe Ruse.

Mă bucur că astăzi, de ziua sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie, am posibilitatea să slujesc împreună cu voi, cu episcopatul cuvios, care prezintă Elada antică, cu iubiţii mei întru Domnul fraţi arhipăstori ai Bisericii Ortodoxe Ruse, cu tot poporul credincios.

Într-adevăr, acea jertfă, pe care au săvârşit-o sfinţii întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie, este o ruptură civilizaţională, cum s-ar spune astăzi, este un schimb de epoci, este ceva ce separa un trecut principial de alt ordin de prezentul şi viitorul. Purtaţi de Duhul Sfânt, luminaţi de lumina Ortodoxiei, ei au adus această lumină pe pământul nostru.

Astăzi noi  inaugurăm Ziua scrisului şi culturii slavone. Acum, conform tradiţiei deja create, noi în mod solemn, în procesiune vom trece pe piaţa Roşie, pe Vasilievski Spusk, unde vom oficia un Te Deum în faţa unei din cele mai mari relicte sfinte din pământul nostru – icoana Maicii Domnului de Iveria, care a fost pictată în depărtatul secol al XVII-lea la porunca ţarului Alexei Mihailovici, fiind copia exactă a icoanei făcătoare de minuni de pe muntele Athos, şi adusă la Moscova.

De această icoană sunt legate mari evenimente în viaţa noastră naţională. Astăzi noi pentru prima dată ne vom închina toţi împreună pe piaţa Roşie la această icoană, parcă unind vremurile dezbinate şi ne vom ruga sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie, pentru ca acei, care au săvârşit marea jertfă a luminării popoarelor slave, să nu lase pământul nostru, Sfânta Rusie, Rusia contemporană şi toate popoarele slave în rugăciunile lor în faţa lui Dumnezeu. Ne vom ruga ca împreună cu cultura duhovnicească, adusă de ei, să se afirme credinţa ortodoxă, sistemul de valori duhovniceşti şi morale, determinate de Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, transmise grijuliu prin veacuri de apostoli şi succesorii lor, şi de jertfa sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie, adusă pe pământul nostru.

Aduc mulţumiri cordiale încă odată pentru felicitări cu ocazia zilei Sfântului ocrotitor al meu. Doresc de asemenea tuturor acelaşi lucru şi fie ca pentru rugăciunile sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie Domnul să ne păzească pe noi pe toţi pentru mulţi şi fericiţi ani”.

Apoi a avut loc procesiunea, care a trecut de la catedrala „Adormirea Maicii Domnului” la biserica „Vasilii Blajenyi” pe Piaţa Roşie.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Mitroopolitul de Volokolamsk Ilarion: Sperăm că șefii Bisericilor Ortodoxe se vor întîlni [Interviuri]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Rog să fie continuată rugăciunea sîrguitoare pentru unitatea bisericească și pentru Biserica Ortodoxă din Ucraina

A fost publicată lista epahiilor Bisericii Ortodoxe a Eladei contraindicate pentru vizitare de către pelerinii din Biserica Ortodxă Rusă

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a încetat pomenirea Preafericitului Arhiepiscop al Atenei Ieronim în timpul slujbelor dumnezeiești

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafericitului Mitropolit al Varșoviei Sava cu prilejul aniversării întronării [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Episcopul de Moravice Antonie: „Să avem încredere în Biserica noastră - iată poziția mea și redomandarea mea” [Interviuri]

Autoritățile din Muntenegru persecută Biserica Ortodoxă după scenariul ucrainean [Articol]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Președintele Muntenegrului a mers împotriva propriului popor [Interviuri]

A văzut lumina tiparului cartea „Moscova ortodoxă a secolului XXI”

Consiliul de Editare a desfășurat un „brain-ring” la distanță dedicat Zilei scrisului și culturii slave

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie de ziua pomenirii Sfinților întocmai cu Apostolii Metodiu și Chiril

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfinților întocmai cu Apostolii Metodiu și Chiril [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

În Duminica lăsatului sec de brînză Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlinul Moscovei

Slujirea Patriarhului în Duminica lăsatului sec de brînză în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlinul Moscovei

În Duminica lăsatului sec de brînză Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlinul Moscovei

La Moscova au avut loc acțiuni de comemorare a marelui cneaz Serghei Alexandrovici