Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Discursul Întâistătătorului Bisericii Ruse la ceremonia înmânării premiului literar al Patriarhului în numele sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie

Discursul Întâistătătorului Bisericii Ruse la ceremonia înmânării premiului literar al Patriarhului în numele sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie
Versiune pentru tipar
28 mai 2012 19:20

La 28 mai 2012, în Sala soboarelor bisericeşti a catedralei Hristos Mântuitorul, a avut loc alegerea şi decorarea laureaţilor premiului literar al Patriarhului în numele sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie. Înainte de începutul votării secrete către cei prezenţi s-a adresat Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Preacuvioşi părinţi! Dragi fraţi şi surori! Doamnelor şi domnilor!

Astăzi ne-am adunat aici pentru a fi participanţi şi martori ai unui important eveniment în viaţa socială: alegerea laureaţilor premiului literar al Patriarhului în numele sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie, care va fi înmânat pentru a doua oară. Sfinţii întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie s-au aflat la izvoarele formării tradiţiei scrise slave, care a pus temelia pentru dezvoltarea de mai departe a întregului scris din ţară. Formarea literaturii clasice ruse, care a avut loc aproape o mie de ani mai târziu după crearea operelor fraţilor din Salonic, este o mărturie convingătoare a faptului că impulsul duhovnicesc dat de ei deţine o mare forţă vitală.

Literatura clasică rusă este unul din fenomenele cele mai minunate, chemat la viaţă de tradiţia lui Chiril şi Metodie. Această literatură, fiind laică prin caracterul său, avea o trăsătură distinctivă – în centrul atenţiei ei se afla omul cu emoţiile, sentimentele lui, năzuinţele sufletului său. Pe scriitorii ruşi întotdeauna i-a interesat nu doar realitatea externă, cât motivele interne, cauzele profunde ale faptelor oamenilor – celor păcătoase şi celor drepte, celor josnice şi celor înălţătoare. Scriitorii percepeau truda lor nu ca o meserie, dar ca o vocaţie, ca o slujire proorocească şi în acest sens ei pot fi numiţi pe drept slujitorii cuvântului.

Dezvoltarea literaturii clasice ruse era determinată neîndoielnic de vectorul moral. Şi în aceasta se manifesta legătura ei indistructibilă cu literatura duhovnicească. Literatura duhovnicească îşi pune drept scop să descopere oamenilor adevărul lui Dumnezeu, arătând idealuri înalte ale vieţii duhovniceşti şi calea realizării lor. Literatura mondenă descrie realitatea pământească – o realitate, de regulă, departe de idealuri. Dar este semnificativ că literatura rusă, mărturisind despre caracterul trecător şi imperfecţiunea existenţei pământeşti, întotdeauna năzuia spre căutarea adevărului – adevărul omenesc şi adevărul Dumnezeiesc.

Cred că putem spune cu siguranţă că toată literatura rusă s-a dezvoltat sub semnul căutării adevărului. Pe cineva din scriitorii noştri aceste căutări îi aduceau la revelaţii duhovniceşti, pe cineva – la deziluzii şi chiar la disperare. Însă, de regulă, rezultatul acestor căutări depinde în mod direct de capacitatea omului de a auzi în inima sa vocea lui Dumnezeu. În mare parte graţie acestei sete de Dumnezeu, nu întotdeauna percepute, în special în timpurile sovietice, a fost pregătit terenul pentru ca o mulţime mare de oameni în continuare să se întoarcă la Hristos. Fără a-L mărturisi în mod direct pe Hristos, ea avertiza despre acel pericol, care îl pândeşte pe om, care nu are temelii puternice morale şi duhovniceşti sau care a renunţat la ele în mod conştient.

Biserica Ortodoxă Rusă nu poate rămâne indiferentă la ceea ce se întâmplă acum în literatura contemporană din ţară. Spre regret, astăzi au apărut suficiente opere de o valoare îndoielnică, deseori care merg împotriva idealurilor din tradiţia literară rusă, iar uneori care intră chiar în contradicţie cu ele. De aceea premiul Patriarhului pentru literatură este chemat să amintească că şi astăzi nu doar în Rusia, dar şi în multe ţări ale lumii, unde se vorbeşte şi se scrie în limba rusă, există autori care se percep pe sine continuatori şi urmaşi ai tradiţiei duhovniceşti, care se trage de la luminătorii slavoni. Anume astfel de scriitori au devenit nominanţi ai premiului Patriarhului pentru literatură în anul 2012. Sunt convins că toţi sunt demni de premiu. Dar noi astăzi totuşi trebuie să facem alegerea şi să numim laureaţii, primii dintre cei mai buni. Vă mulţumesc.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat învățătorilor și învățăceilor școlilor teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse cu prilejul începutului anului de studii

Mdesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului Kievului și al întregii Ucraine Onufrii cu prilejul aniversării intronizării

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la ediția a XXXII-a a Jocurilor Olimpice de vară de la Tokyo

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, cu prilejul Zilei Botezului Rusiei