Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

​Adresarea Preafericitului Patriarh Kiril către călugării şi pelerinii de la mănăstirea Valaam în catedrala „Schimbarea la Faţă” a mănăstirii

​Adresarea Preafericitului Patriarh Kiril către călugării şi pelerinii de la mănăstirea Valaam în catedrala „Schimbarea la Faţă” a mănăstirii
Versiune pentru tipar
10 iulie 2012 13:30

La 10 iulie 2012 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril s-a închinat cinstitelor moaşte ale cuvioşilor Serghie şi Gherman de Valaam în biserica de jos a catedralei „Schimbarea la Faţă” a mănăstirii Valaam. Apoi Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a dresat către călugări şi pelerini cu o predică.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Vă salut cordial pe toţi şi aş vrea să-mi exprim sentimentul unei deosebite bucurii în legătură cu vizitarea mănăstirii Valaam. Sunt locuri pe pământ, unde te afli parcă şi în cer, şi pe pământ. Toţi cunosc starea deosebită pe care o simte omul atunci, când vizitează Sfântul munte Athos. În Rusia un astfel de loc este Valaam. În acest loc cerul se uneşte cu pământul, unde frumuseţea lumii fizice, materiale, este o oglindire a frumuseţii lumii lui Dumnezeu în măsura, în care este posibil aceasta în condiţiile limitei existenţei fizice.

Nu este întâmplător că ni se dau astfel de locuri, fiindcă omul dobândeşte aici liniştea sufletească. Aici el într-un mod deosebit şi multilateral simte acţiunea harului lui Dumnezeu – şi prin primirea Sfintelor Taine ale lui Hristos, şi prin convorbirea cu duhovnicul, şi prin rugăciune, şi prin contemplarea frumuseţii, a frumuseţii pământeşti, care este oglindirea în lumea aceasta a frumuseţii lumii veşnice din ceruri.

Bineînţeles, oamenii care locuiesc în Valaam se obişnuiesc cu toate acestea şi prin aceasta se caracterizează natura noastră omenească. Însă cum acţionează Valaamul asupra celor care sosesc aici! Şi dea Dumnezeu ca fenomenul harului lui Dumnezeu şi al frumuseţii lumii materiale, care, conlucrând atât de organic, acţionează aici asupra sufletului omenesc, niciodată să nu se întrerupă.

Noi cunoaştem că în istoria Valaamului au fost cazuri, când prin voinţa rea omenească un aspect a fost despărţit de celălalt aspect. Mănăstirea a fost ocupată de năvălitori străini, a fost distrusă, a fost întreruptă viaţa monahală. Noi cunoaştem că în perioade modernă prin voinţa rea omenească, fără nici un fel de influenţă străină, a fost distrusă frumuseţea duhovnicească a acestui loc. Ceea ce s-a petrecut în ultimii ani este manifestarea deosebită a milei lui Dumnezeu către noi toţi. Păstrarea în zilele noastre a Valaamului în unitatea lui şi înnoirea permanentă a părţii exterioare a vieţii, desăvârşirea vieţii duhovniceşti a mănăstirii are o foarte mare importanţă pentru întreaga noastră Patrie, pentru întreaga Rusie Sfântă şi, aş spune, pentru întreaga lume. Aceasta nu  înseamnă că oamenii care sunt aici în conducere sau posluşanie, trebuie să fie cuprinşi de mândrie, doar anume prin smerenie şi simplitatea inimii Dumnezeu ne arată puterea harului Său. Fie ca Domnul să ajute fiecăruia care se află aici, conştientizând importanţa acestei prezenţe pe sfântul pământ al Valaamului, să construiască propria viaţă conform acelor legi monahale, care ajută a descoperi puterea duhovnicească a omului, a-l apropia de Dumnezeu şi prin această apropiere de Dumnezeu a aduce ajutorul său apropiaţilor, pelerinilor, vizitatorilor, care în număr mare se adună în acest loc sfânt.

Pentru rugăciunile sfinţilor cuvioşilor Serghie şi Gherman să vă ajute vouă tuturor Domnul, iar totodată şi nouă, care vin încoace pentru rugăciune şi pentru un anume popas duhovnicesc – pentru a simţi harul acestui sfânt loc, pentru a ne întări în credinţă, a curăţi gândurile noastre de toată întinăciunea trupului şi a duhului, a căpăta linişte, iar împreună cu liniştea - şi gânduri drepte, şi îndreptarea corectă a voinţei, şi puterea de a acţiona în conformitate cu poruncile lui Dumnezeu şi pronia lui Dumnezeu pentru noi toţi. Să vă păzească Dumnezeu.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei