Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Mesajul de salut al Patriarhului, adresat lui S.C. Şoigu cu ocazia numirii în funcţia de Ministru al apărării Federaţiei Ruse

Mesajul de salut al Patriarhului, adresat lui S.C. Şoigu cu ocazia numirii în funcţia de Ministru al apărării Federaţiei Ruse
Versiune pentru tipar
6 noiembrie 2012 14:45

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril l-a felicitat pe S.C. Şoigu cu ocazia numirii în funcţia de Ministru al apărării Federaţiei Ruse

Ministrului apărării Federaţiei Ruse generalului de armată S.C. Şoigu

Stimate Serghei Kujughetovici!

Acceptaţi felicitările mele cordiale cu ocazia numirii Dumneavoastră în funcţia de Ministru al apărării Federaţiei Ruse.

Slujirea Dumneavoastră timp de mulţi ani în funcţii de conducere în calitate de Ministru al apărării civili, situaţii excepţionale şi lichidarea urmărilor calamităţilor naturale, precum şi în calitate de guvernator al regiunii Moscova v-a creat o stimă sinceră şi profundă din partea colegilor.

Încrederea pe care v-a arătat-o Preşedintele Rusiei mărturiseşte despre înalta recunoaştere a meritelor Dumneavoastră în faţa ţării. Cu toate acestea, aveţi multe de făcut pentru ca reforma începută în Forţele Armate să fie orientată la întărirea capacităţii de apărare a Patriei noastre, la soluţionarea problemelor de ordin social al militarilor şi membrilor familiilor lor, la ridicarea prestigiului serviciului militar.

Îmi exprim speranţa că odată cu numirea Dumneavoastră în funcţie, problemele care au apărut la nivel de Minister îşi vor căpăta soluţionarea lor grabnică şi eficientă în planul realizării însărcinării Preşedintelui Rusiei cu privire la introducerea instituţiei clerului militar, orientată la educarea duhovnicească, morală şi patriotică a ostaşilor Armatei şi Flotei Ruse.

Vă doresc puterea forţelor duhovniceşti şi trupeşti, ajutor de la Dumnezeu şi succese în slujirea responsabilă de stat.

Cu respect

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit în Catedrala Patriarhală „Învierea lui Hristos” slujba dumnezeiască praznicală cu prilejul unui an de la sfințirea bisericii principale a Forțelor Armate ale Federației Ruse

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită cu prilejul unui an de la sfințirea bisericii principale a Forțelor Armate ale Federației Ruse [Patriarhul : Predici]

Liturghia Patriarhală săvârșită cu prilejul unui an de la sfințirea bisericii principale a Forțelor Armate ale Federației Ruse

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit în Catedrala Patriarhală „Învierea lui Hristos” slujba dumnezeiască praznicală cu prilejul unui an de la sfințirea bisericii principale a Forțelor Armate ale Federației Ruse

Șeful Districtului mitropolitan din Kazahstan a făcut un apel de urgență în legătură cu situația din Kazahstan

De ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate

Consfătuirea cu reprezentanții Comitetului coordonator pentru stimularea inițiativelor sociale și a altor inițiative desfășurate sub egida Bisericii

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a întâlnit cu profesorii la disciplinele „Bazele culturilor religioase și ale eticii laice” și „Bazele culturii spiritual-morale”

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către președintele Guvernului Federației Ruse cu rugămintea să susțină proiectul de lege care limitează aplicarea în Rusia a tehnologiilor de reproducere asistată pentru cetățenii străini

Scrisoarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresată președintelui Guvernului Federației Ruse, Mihail Mișustin, cu referință la proiectul Legii Federale nr. 1191971-7 [Patriarhul : Mesaje]

Serghei Lavrov a remarcat rolul Bisericii Ortodoxe Ruse în mobilizarea credincioșilor tuturor religiilor pentru conlucrare în interesele păcii

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat învățătorilor și învățăceilor școlilor teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse cu prilejul începutului anului de studii

Mdesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului Kievului și al întregii Ucraine Onufrii cu prilejul aniversării intronizării

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la ediția a XXXII-a a Jocurilor Olimpice de vară de la Tokyo