Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorul Bisericii Ruse a sfinţit catedrala mănăstirii Gornensky în Ierusalim

Versiune pentru tipar
12 noiembrie 2012 11:01

La 12 noiembrie 2012, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril, care se află în vizită oficială la Biserica Ortodoxă a Ierusalimului, a sosit la mănăstirea de maici Gornensky în Ierusalim.

Preafericitul Stăpân a fost întâmpinat de şeful Misiunii duhovniceşti ruse la Ierusalim arhimandritul Isidor (Minaev), de stareţa mănăstirii egumena Gheorghia (Şciukina) cu maicile sfântului lăcaş, de pelerini.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat sfinţirea pristolului catedralei principale a mănăstirii în cinstea Tuturor sfinţilor care în pământul Rusiei au strălucit. În timpul liturghiei Dumnezeieşti cu Sanctitatea Sa au coslujit preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei mitropolitul de Volokolamsk Ilarion; prim-vicepreşedintele Sinodului Arhieresc al Bisericii Ruse din Străinătate arhiepiscopul Marc al Berlinului, Germaniei şi Marii Britanii; arhiepiscopul Alexandr de Pereyaslav-Hmelnitsky şi Vişnevsk; episcopul de Solnecinogorsk Serghii; arhimandritul Isidor (Minaev); vicepreședintele DREB protoiereul Nicolae Balaşov; secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe protoiereul Igor Iakimciuk, ajutorul preşedintelui DREB protodiaconul Vladimir Nazarkin, şeful Serviciului de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii diaconul Alexandr Volkov.

În timpul serviciul divin s-au rugat preşedintele Departamentului sinodal informaţional V.R. Legoida, monahi şi monahii, numeroşi pelerini, ctitori.

Printre cei prezenţi în biserică s-au aflat Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Rusiei în Israel S.Ia. Iakovlev, reprezentantul Federaţiei Ruse pe lângă Autoritatea Naţională Palestiniană A.N. Rudakov, consilierul Ambasadei Federaţiei Ruse în Israel A.L. Iurkov, reprezentanţii corpului diplomatic, ai puterii de stat, ai organizaţiilor obşteşti.

După terminarea serviciului divin egumena Gheorghia (Şciukina) s-a adresat către Preafericitul Patriarh Chiril cu cuvinte de recunoştinţă pentru grija părintească faţă de mănăstire şi pentru sfinţirea bisericii reconstruite în numele Tuturor sfinţilor ruşi.

„Sanctitatea Voastră, noi în permanenţă vă pomenim în rugăciune pe Pământul Sfânt – în Ghetsimani şi alte locuri sfinte”, a spus egumena mănăstirii Gornensky. „Prima noastră închinăciune şi prima rugăciune este pentru Sanctitatea Voastră, căci noi ştim despre trudele pe care le purtați în Sfânta Rusie: în permanenţă slujiţi, vizitaţi eparhii, biserici, mănăstiri, vă rugaţi pretutindeni, salvaţi tineretul cu ajutorul predicilor profunde”.

Maica Gheorghia i-a adus în dar Preafericitului Patriarh icoana Întâlnirii Maicii Domnului cu dreapta Elisaveta.

În cuvântul său de răspuns Întâistătătorul Bisericii Ruse a amintit cum a fost făurită mănăstirea Gornensky:

„Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre, cuvioasă maică Gheorghia, maici egumene, dragi părinţi, fraţi şi surori!

Astăzi este o zi plină de bucurie, iar pentru mine – o zi cu totul deosebită. În anul 1969 eu pentru prima dată am păşit pe pământul mănăstirii Gornensky. Noi ne-am ridicat la ruinele ce se aflau aici – pe acest loc erau doar patru pereţi fără de acoperiş. Monahia care ne însoţea a spus că în anul 1914 „totul a încetat: şi legătura cu Patria, şi finanţarea”. Mănăstirea aşa şi nu a putut fi reparată. Atunci, în anul 1969 era greu de imaginat că Rusia se va concentra din punct de vedere duhovnicesc, va conştientiza importanţa pentru sine a locurilor sfinte, că vor fi ameliorate relaţiile dintre Patria noastră istorică – Sfânta Rusie şi pământul Palestinei.

Mai târziu, tot în depărtatul de la noi an 1989, Domnul m-a chemat la slujire în funcţie de preşedinte al Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti. Primele probleme de care m-am ciocnit au fost litigiile judecătoreşti pe pământul Sfânt, care ameninţau Misiunii noastre cu pierderea pământurilor, cu pierderea multor mijloace, precum şi cu criza în viaţa mănăstirii Gornensky.

Una din primele mele vizite în afara hotarelor ţării, în calitate de preşedinte DREB, a fost anume încoace în anul 1990. Trebuia de soluţionat problema numirii egumenei. Şi atunci eu am hotărât să vorbesc cu fiecare din maicile mănăstirii. Am vorbit în faţa crucii şi Evangheliei, ca la mărturisire. A fost o trudă îndelungată, trebuia de ascultat toate suspinele inimii. Dar în rezultatul acestei convorbiri, ce a durat multe ore, eu am înţeles ce trebuie de făcut şi, revenit în ţară, m-am adresat cu un raport către pururea pomenitul Preafericitul Patriarh Alexii cu rugămintea ca el să binecuvânteze pe monahia Gheorghia, maica mănăstirii Pühtitsa din Estonia, ca să ia asupra sa slujirea de egumenă. Preafericitul Patriarh nu dintr-o dată a căzut de acord. El a spus că trebuie să se gândească, deoarece maica Gheorghia era necesară mănăstirii Pühtitsa. Însă peste câteva zile Preafericitul a spus că este de acord cu alegerea mea, ca rezultat monahia Gheorghia a fost numită în calitate de egumenă la mănăstirea Gornensky. Din acele vremuri, maică, duceţi cu destoinicie această slujire. Aţi câştigat dragostea şi respectul tuturor, atât al surorilor mănăstirii, cât şi al întregii Biserici. Nici vârsta, nici timpul nu vă împiedică să îndepliniţi destoinic slujirea încredinţată Dumneavoastră.

Când situaţia economică şi politică în Rusia a început să se schimbe spre mai bine, eu am luat decizia să începem procesul restaurării acestei biserici. Primind binecuvântarea Preafericitului Patriarh Alexii, noi am purces la căutarea ctitorilor, sponsorilor, la căpătarea permisiunilor corespunzătoare. Nu fără dificultăţi, dar totuşi s-a început transformarea acestor ziduri fără de viaţă în biserica vie a lui Dumnezeu.

Eu relatez toate acestea pentru ca mulţi dintre voi, din cei care nu cunosc această istorie, să înţeleagă de ce astăzi este o zi deosebită pentru mănăstire, pentru Biserica Rusă şi personal pentru mine.

Aş vrea să-mi exprim recunoştinţa cordială tuturor celor care au participat la făurirea acestei biserici a lui Dumnezeu: şefilor Misiunii duhovniceşti ruse la Ierusalim, celor care mi-au ajutat în acei ani în Departamentul pentru relaţii externe bisericeşti, depunând multe eforturi pentru ca restabilirea mănăstirii să se încheie într-un viitor apropiat. O mare mulţumire Dumneavoastră, maică egumenă Gheorghia, şi tuturor surorilor sfântului lăcaş.

Noi cu Dumneavoastră ne găsim pe un loc deosebit: aici a fost Maica Domnului după ce a auzit la Nazaret Buna vestirea de la Înger. Aici Ea a trăit trei luni la rudele sale cuvioase Zaharia şi Elisaveta. Anume în acest timp din trupul Ei se ţesea trupul Omului şi Dumnezeului, Domnului nostru Iisus Hristos. Era timpul liniştii, însingurării, concentrării duhovniceşti a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Nu este întâmplător că părintele Antonin (Kapustin), care aproape timp de treizeci de ani şi-a dus slujirea pe Pământul Sfânt, a luat decizia atunci de a cumpăra lotul de pământ, sfinţit de un eveniment atât de minunat din istoria Noului Testament, ca să creeze aici o mănăstire ortodoxă rusă de maici.

Aş vrea să vă doresc, maică egumenă, tuturor surorilor mănăstirii, cu destoinicie să duceţi slujirea voastră, ţinând minte de marea misiune pe care o realizaţi. Din acele vremuri, de când a apărut posibilitatea ca pelerinii noştri în număr mare să poată veni în Pământul Sfânt, mănăstirea Gornensky pentru mulţi din ei a devenit nu doar un loc de rugăciune, dar şi casă, în care ei locuiesc în timpul pelerinajului. Surorile mănăstirii poartă o slujire deosebită, însoţind grupurile noastre de pelerini, povestind despre locurile sfinte, transmiţând o parte din experienţa lor duhovnicească de pe Pământul Sfânt. Eu ştiu ce rezultate minunate sunt de pe urma acestor pelerinaje, cum se deschid inimile oamenilor, cum cei, încă ieri cei puţin credincioşi sau cu totul necredincioşi, capătă o credinţă fierbinte de la atingerea de sfintele relicte ale Ierusalimului, de la atingerea de experienţa duhovnicească a maicilor mănăstirii Gornensky.

Viaţa voastră trece aici sub omoforul Patriarhului Ierusalimului Teofil. Aş vrea prin mitropolitul Isihia, care mă însoţeşte cu amabilitate, să-mi exprim recunoştinţa Preafericitului Teofil pentru dragostea părintească şi pentru susţinerea pe care maicile o primesc de la Preafericitul Patriarh, pentru atenţia din partea frăţiei Sfântului Mormânt.

Un cuvânt deosebit de mulţumire către toţi cei care trudesc, care îşi poartă jertfa monahală, care trăiesc în acest sfânt lăcaş, care înmulţesc slava lui.

Aş vrea să-i mulţumesc, de asemenea, părintelui Isidor, şeful Misiunii duhovniceşti ruse la Ierusalim, împreună cu tot colectivul Misiunii, care este stâlpul de nădejde al mănăstirii noastre Gornensky. Nici o decizie importantă nu se ia fără participarea şefului Misiunii duhovniceşti ruse şi Dumnealui personal poartă responsabilitatea în faţa Bisericii pentru bunăstarea mănăstirii Gornensky. Eu vă doresc, părinte Isidor, ajutor de la Domnul, înţelepciune, puteri duhovniceşti şi capacitatea vederii duhovniceşti, ca nu doar să fiţi conducător, administrator, dar şi părinte duhovnicesc pentru monahi şi monahii”.

Întru pomenirea despre sfinţirea mare în mănăstirea Gornensky a bisericii în cinstea Tuturor sfinţilor care în pământul Rusiei au strălucit, Preafericitului Patriarh Chiril a transmis pentru catedrala nou sfinţită icoana Acoperământului Maicii Domnului. „Fie ca sub acoperământul Ei, sub mijlocirea Ei, pentru rugăciunile Ei să se îndrepte spre mântuire căile monahiilor de aici şi ale tuturor care cu credinţă vin în acest loc sfânt, atunci când vizitează pământurile Palestinei”, a spus Sanctitatea Sa.

Ca binecuvântare pentru trudele de mai departe în funcţie de egumenă, Preafericitul Stăpân a înmânat egumenei Gheorghia (Şcukina) icoana Sfântului Serghie de Radonej.

Apoi Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a dat citire ordinul, conform căruia biserica în cinstea Tuturor sfinţilor care în pământul Rusiei au strălucit şi biserica în cinstea Icoanei maicii Domnului de la Kazani a mănăstirii de maici Gornensky a Misiunii duhovniceşti ruse la Ierusalim să se învrednicească de dreptul de slujire în ele a Dumnezeieştii liturghii cu Uşile împărăteşti deschise până la „Tatăl nostru”.

Preafericitul Patriarh i-a decorat cu distincţii bisericeşti pe un şir de persoane, care au acordat ajutor şi contribuţie la restaurarea  bisericii în cinstea Tuturor sfinţilor care în pământul Rusiei au strălucit.

Membrul Consiliului de tutelă al Fundaţiei de caritate pentru susţinerea învăţământului, culturii şi sportului „ЮТИС” E.V. Anisimova este decorată cu ordinul cuvioasei Eufrosinia, marea cheaghină a Moscovei, de gradul I.

Ambasadorului Extraordinar şi Plenipotenţiar al Rusiei în Israel S. Ia. Iakovlev i s-a înmânat ordinul cuviosului Serghie de Radonej de gradul II.

De ordinul cuviosului Serghie de Radonej de gradul II, de asemenea, s-a învrednicit A.N. Rudakov, reprezentantul Federaţiei Ruse pe lângă Autoritatea Naţională Palestiniană.

Ordinul cuviosului Andrei Rubliov de gradul II a primit G.I. Lâsak, directorul întreprinderii „Sedanka”; ordinul de gradul I este înmânat lui B.A. Sokol, directorul general al SRL Compania chimică mixtă „Щекиноазот”.

Medalia sfântului cuviosului cneaz Daniil al Moscovei este înmânată lui A.L. Iurkov, consilierul Ambasadei Federaţiei Ruse în Israel.

Cu medalia „Glorie şi onoare” de gradul I a fost decorat Cezar Mardji, şeful Departamentului MAI al Israelului pentru comunităţile creştine şi doctorul Dany Haimovici, preşedintele Societăţii de prietenie iudeo-creştine.

Preşedintele secţiei Bethlehem al Societăţii imperiale ortodoxe din Palestina Dawood Matar s-a învrednicit de medalia cuviosului Serghie de Radonej de gradul I.

Clucerul mănăstirii de maici Gornensky monahia Mihaila şi blagocina mănăstirii monahia Alexia sunt decorate cu medaliile cuvioasei Eufrosinia a Moscovei.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

La Mănăstirea stavropighiuală „Întîmpinarea Domnului” a fost săvîrșit prohodul istoricului și patrologului A.I. Sidorov

Membrii Comisiei interdepartamentale în problemele învățămîntului cinului monahal au vizitat Eparhia de Alexandrov

Membrii Colegiului Departamentului Sinodal pentru mănăstiri și monahism au efectuat o vizită de inspecție la mănăstirile Eparhiei de Pyatigorsk

Editura Mănăstirii stavropighiale „Întîmpinarea Domnului” a scos la tipar primul volum al „Bibliei lui Ghenadie”

În capitala Tatarstanului a avut loc sfințirea mare a Bisericii de Peșteră din Catedrala cu hramul „Icoana Maicii Domnului de Kazan”

La Mitropolia de Iaroslavl au demarat solemnitățile cu prilejul aniversării a 275 de ani din ziua nașterii Sfîntului și Dreptului ostaș Teodor Ușakov

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus ședința Consiliului Patriarhului penttu cultură

Locțiitorul Patriarhului la Eparhia de Moscova a săvîrșit rînduiala sfințirii mari a bisericii „Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” în satul Lyalovo, regiunea Moscova

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion s-a întîlnit cu Preafericitul Patriarh al Ierusalimului Teofil

Conducătorul și colaboratorii Misiunii duhovnicești ruse l-au felicitat pe Patriarhul Ierusalimului Teofil cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului

Clericii Misiunii duhovnicești ruse din Ierusalim au săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie în peștera Nașterii Domnului din Betleem

A avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh al Ierusalimului Teofil cu mitropolitul de Sankt-Petersburg și Ladoga Varsonofii

Mitropolitul de Ekaterinburg Chiril s-a întîlnit cu Preafericitul Patriarh al Ierusalimului Teofil

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Situația din Pămîntul Sfînt necesită o soluție, însă este puțin probabil ca „înțelegerea secolului” propusă de SUA să primească sprijin din partea palestinienilor [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie la Sfîntul Mormînt al Domnului

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la întîlnirea Întîistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale la Amman

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril în Iordania. Adunarea Întîistătătorilor și delegațiilor Bisericilor Ortodoxe Locale

La Amman a avut loc întîlnirea Întîistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sosit la Amman