Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorul Bisericii Ruse a condus şedinţa Consiliului de tutelă al Universităţii „Sfântul Tihon”

Întâistătătorul Bisericii Ruse a condus şedinţa Consiliului de tutelă al Universităţii „Sfântul Tihon”
Versiune pentru tipar
18 noiembrie 2012 23:18

La 18 noiembrie 2012, după terminarea primei părţi a seratei solemne din Sala soboarelor bisericeşti a catedralei „Hristos Mântuitorul”, consacrată aniversării a 20 de ani de la fondarea Universităţii Umaniste Ortodoxe „Sfântul Tihon”, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a condus şedinţa Consiliului de tutelă al UUOST.

Deschizând şedinţa, rectorul UUOST, protoiereul Vladimir Vorobiov a comunicat despre obiectivele reînceperii activităţii Consiliului de tutelă şi despre sarcinile, care stau în faţa Universităţii „Sfântul Tihon”.

Apoi în cuvântul de deschidere către cei prezenţi s-a adresat Preafericitul Patriarh Chiril, preşedintele de onoare al Consiliului de tutelă al Universităţii.

Menţionând rolul important al activităţii consiliilor de tutelă în vederea soluţionării anumitor sarcini de ordin practic, Întâistătătorul Bisericii Ruse a accentuat atenţia asupra semnificaţiei pozitive a activităţii în organele obşteşti colective similare pentru înşişi membrii consiliilor de tutelă, care prin această activitate sunt antrenaţi la soluţionarea problemelor şi sarcinilor de importanţă socială, semnificative pentru viitorul ţării.

Preafericitul Patriarh, în special, a spus: „Noi am vorbit despre distrugerea îngrozitoare a vieţii bisericeşti, care a avut loc după revoluţie. Într-adevăr, nu putem compara cu nimic altceva – teroarea era îndreptată împotriva Bisericii, împotriva credinţei, împotriva monumentelor. În acelaşi timp, de fapt, nu a fost distrusă nici o clădire de menire laică, dacă nu era vorba de acţiuni militare, iar bisericile, mănăstirile erau nimicite în timp de pace în mod orientat. Este evident că tema restabilirii acestei părţi importante a tradiţiei noastre duhovniceşti, a tradiţiei materiale culturale nu-l poate lăsa indiferent pe un om normal. De aceea participarea la activitatea consiliilor de tutelă este participarea într-o acţiune foarte importantă”.

Conform cuvintelor Sanctităţii Sale, consiliul de tutelă este locul, unde „nu doar se vorbeşte despre faptul ce şi cum trebuie de procedat, dar este locul, unde persoane destul de diferite comunică pe marginea unor teme foarte esenţiale, care au o importanţă enormă pentru viaţa poporului nostru”.

„Într-adevăr”, a continuat Preafericitul Stăpân, „în consiliile de tutelă se întâlnesc oameni diferiţi – slujitori ai bisericii, economişti, politicieni, oameni de cultură, de artă. Deseori se întâlnesc persoane, care nu frecventează biserica, care deseori nu înţeleg ce se petrece în Biserică. Dar graţie faptului că ei activează în măsura competenţelor lor, ei devin copărtaşi la o cauză enormă, care astăzi se săvârşeşte. De pe poziţiile unor spectatori din exterior, binevoitori sau neutrali, ei trec pe poziţiile oamenilor, antrenaţi în această mare activitate”.

„Din aceste considerente, sunt profund convins că activitatea în Consiliul de tutelă al Universităţii Umaniste Ortodoxe „Sfântul Tihon” va fi utilă de asemenea pentru toţi participanţii”, a spus în încheierea cuvântului de deschidere Întâistătătorul Bisericii Ruse.

În ordinea de zi a şedinţei a fost inclus un şir de probleme cu caracter organizatoric: cu privire la reînnoirea activităţii Consiliului de tutelă în noua componenţă, alegerea preşedintelui, a copreşedintelui şi a secretarului responsabilul, cu privire la elaborarea unei noi redacţii a Regulamentului Consiliului de tutelă etc.

Preşedintele Consiliului de tutelă a fost ales Reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui Federaţiei Ruse în Districtul Central A.D. Beglov, care s-a adresat către participanţii la şedinţă cu un cuvânt de salut.

Copreşedinţi ai Consiliului de tutelă au devenit rectorul UUOST protoiereul Vladimir Vorobiov şi membrul Camerei Obşteşti a FR S.Iu. Rudov, secretar responsabil – prorectorul UUOST pentru inovaţii V.A. Şmeliov.

A.D. Beglov a propus secretarului responsabil în timp de o lună să adune propunerile membrilor Consiliului de tutelă şi să elaboreze un proiect în noua redacţie a Regulamentului Consiliului de tutelă al UUOST, precum şi să coordoneze cu Preafericitul Patriarh şi membrii Consiliului de tutelă data şi ordinea de zi a viitoarei şedinţe.

După ce au fost examinate toate problemele de bază ale ordinii de zi, Preafericitul Patriarh Chiril a rostit un scurt cuvânt de încheiere, în care a dorit tuturor participanţilor la şedinţă ajutorul lui Dumnezeu în slujirea profesională şi în activitatea socială, inclusiv în activitatea de membri în componenţa Consiliului de tutelă al Universităţii „Sfântul Tihon”.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii


Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele știri

În Duminica Lăsatului sec de brânză Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

În Duminica Vameșului și a Fariseului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

A avut loc consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad și Dmitrov Foma

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronării

La cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

În Duminica după Nașterea Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezieasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Vecernia Mare în Catedrala „Hristos Mântuitorul”