Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril a condus solemnităţile bisericeşti, consacrate aniversării a 380 de ani de la intrarea Yakutiei în componenţa statului Rus

Preafericitul Patriarh Chiril a condus solemnităţile bisericeşti, consacrate aniversării a 380 de ani de la intrarea Yakutiei în componenţa statului Rus
Versiune pentru tipar
25 noiembrie 2012 16:47

La 25 noiembrie 2012, în duminica a 25-a după Cincizecime, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a condus oficierea Dumnezeieştii liturghii în catedrala „Hristos Mântuitorul” la Moscova.

Cu ocazia sărbătoririi aniversării a 380 de ani de la intrarea Yakutiei în componenţa statului Rus şi a aniversării a 215 de ani din ziua naşterii sfântului ierarh Inochentie (Veniaminov), mitropolit de Moscova şi de Kolomna, la serviciul divin a participat o delegaţie de clerici şi mireni din Yakutia.

În timpul liturghiei a fost oficiată hirotonia arhimandritului Filaret (Gavrin) în treapta de episcop de Bejetsk şi Vesiegonsk (Mitropolia de Tveri).

Împreună cu Sanctitatea Sa au slujit: mitropolitul de Astana şi Kazahstan Alexandr, şeful Districtului mitropolitan în Republica Kazahstan; mitropolitul de Saransk şi Mordovia Varsonufii, şeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Tveri şi Kaşin Victor; mitropolitul de Vladivostok şi Primorie Veniamin; mitropolitul de Habarovsk şi Priamurie Ignatii; mitropolitul de Nijnii Novgorod şi Arzamass Gheorghii; arhiepiscopul de Vereia Evghenii, preşedintele Comitetului de învăţământ al Bisericii Ortodoxe Ruse; arhiepiscopul de Borispol Antonii, şeful Direcției executive a Bisericii Ortodoxe din Ucraina; episcopul de Birobidjan şi Kuldur Iosif; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Ussuriisk Innochentii; episcopul de Iujno-Sahalinsk şi Kurile Tihon; episcopul de Petropavlovsk şi Kamceatka Artemii; episcopul de Anadyr şi Ciukotka Serafim; episcopul de Yakutsk şi Lensk Roman; episcopul de Nahodka şi Preobrajensk Nicolai; episcopul de Magadan şi Sinegorsk Ioan; episcopul de Blagoveşcensk şi Tânda Luchian; episcopul de Arseniev şi Dalnegorsk Gurii; episcopul de Nicolaev Aristarh; episcopul de Bikin Efrem; episcopul de Amur şi Cegdomyn Nicolai; protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; protoiereul Mihail Reazantsev, clucerul catedralei Hristos Mântuitorul; protoiereul Vsevolod Ceaplin, preşedintele Departamentului sinodal pentru relaţiile dintre Biserică şi societate; clerul Eparhiei de Yakutia, al Eparhiei de Tveri şi al or. Moscova.

În biserică au fost prezenţi: preşedintele Republicii Sakha (Yakutia) E.A. Borisov, preşedintele Adunării de stat (Il Tumăn) al Republicii Sakha (Yakutia) V.N. Basygysov, reprezentantul permanent al Republicii Sakha (Yakutia) pe lângă Preşedintele FR A.C. Akimov, şeful administraţiei preşedintelui şi a guvernului Republicii Sakha (Yakutia) Iu.S. Kuprianov; deputatul Dumei de Stat al AF a FR de legislatura a VI-a M.E. Nicolaev, clerul şi mirenii din Yacutia, veniţi la Moscova cu ocazia sărbătoririi aniversării a 380 de ani de la intrarea Iakutiei în componenţa statului Rus.

În timpul serviciului divin a cântat corul catedralei „Hristos Mântuitorul” (regent – I.B. Tolkacev), corul şcolii muzicale pentru copii „Solovuşka” din or. Neriungri, Republica Sakha (Yakutia) (conducător – T.A.Sedelnikova).

La liturghie Evanghelia a fost citită în limbile slava bisericească şi yacută, o parte de vozglasuri şi cântări au răsunat în limba yacută.

Preafericitul Patriarh Chiril a oficiat hirotonia în treaptă de preot a ierodiaconului Gherasim Voitsehovski, călugărul mănăstirii stavropighiale „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului” de la Solovki.

După terminarea Dumnezeieştii liturghii Preafericitul Stăpân l-a îndrumat pe episcopul Filaret pentru slujire şi i-a înmânat toiagul arhieresc. Conform tradiţiei ierarhul nou hirotonit a dat credincioşilor prima sa binecuvântare arhipăstorească.

Apoi Preafericitul Patriarh s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

În cinstea aniversării a 380 de ani de la intrarea Yakutiei în componenţa statului Rus şi pentru aportul adus la dezvoltarea colaborării cu Eparhia de Yakutia, Preafericitul Patriarh Chiril l-a decorat pe preşedintele Republicii Sakha (Yakutia) E.A. Borisov cu ordinul „Glorie şi onoare” de gradul II.

Pentru atenţia faţă de trudele de lungă durată în cauza stabilirii Ortodoxiei în Yakutia, cu ocazia aniversării a 380 de ani de la intrarea Yakutiei în componenţa statului Rus, precum şi cu ocazia aniversării a 75 de ani din ziua naşterii, Preafericitul Patriarh Chiril i-a înmânat primului preşedinte al Yakutiei, deputatului Dumei de Stat  a AF a FR de legislatura a VI M.E. Nikolaev ordinul  „Glorie şi onoare” de gradul II.

„Împreună cu noi astăzi s-au rugat reprezentanţii tuturor eparhiilor din Extremul Orient, deoarece sărbătoarea Yakutiei este sărbătoarea întregului Extrem Orient”, a menţionat Preafericitul Stăpân. „Precum în Yakutia, viaţa bisericească a fost distrusă în tot Extremul Orient, de parcă cineva făcea special totul pentru a rupe aceste pământuri de la Rusia. Au fost distruse toate bisericile şi doar în perioada postbelică, unde şi unde, au fost deschise unele lăcaşuri sfinte. În timpul de faţă, în Extremul Orient au fost create două mitropolii – de Primorie şi de Priamurie, au fost deschise eparhii în toate subiectele federaţiei, situate în Extremul Orient. În aceste eparhii în ziua de azi au loc nişte schimbări foarte importante. Şi arhiereii noştri, şi clerul trudesc fără precupeţire în aceste condiţii deloc simple pentru crearea Bisericii Ortodoxe în Extremul Orient”.

Pentru trudele sârguincioase arhipăstoreşti şi cu ocazia aniversării a 50 de ani din ziua naşterii, Întâistătătorul Bisericii Ruse l-a decorat pe episcopul de Petropavlovsk şi Kamceatka Artemii cu ordinul cuviosului Serghie de Radonej de gradul II.

În amintirea serviciului divin Preafericitul Patriarh Chiril i-a înmânat episcopului de Yakutia şi Lensk Roman o panaghie.

Preafericitul Patriarh i-a mulţumit corului de copii şi tineret „Solovuşka”, care a interpretat în timpul serviciului divin cântări în limba yakută. În timpul liturghiei, în limba yakută, de asemenea, au fost rostite ectenii şi citirile din Evanghelie. Conform cuvintelor Sanctităţii Sale, apariţia Sfintei Scripturi şi a textelor pentru slujirea bisericească în limba yakută mărturiseşte despre faptul că şi credinţa ortodoxă s-a înrădăcinat în cultura şi viaţa poporului yakut.

„Fie ca Domnul să păstreze pământul Yakutiei, fie ca Domnul să păzească poporul yakut, fie ca El să binecuvânteze trudele celor care făuresc lucrarea Lui sfântă pe acest pământ. Fie ca Domnul să păzească Rusia în unitate şi coeziune de idei în corespundere cu ceea ce a spus apostolul Pavel în epistola sa către Efeseni (vezi: Ef. 4:1-6): „Silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii. Este un Domn, o credinţă, un botez, un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin toate şi întru tot”. Fie ca şi credinţa noastră, baza morală comună să ne ajute nouă tuturor să vieţuim în unitate de idei, în credinţă şi în curăţenie”, a spus în încheiere Preafericitul Patriarh Chiril.

După terminarea liturghiei, în încăperile catedralei „Hristos Mântuitorul” a avut loc întâlnirea Sanctităţii Sale cu preşedintele Republicii Sakha (Yakutia) E.A. Borisov. Întâistătătorul Bisericii Ruse şi şeful regiunii au făcut schimb de daruri memorabile. Cu binecuvântare pentru trudele de mai departe Preafericitul Stăpân a transmis în dar preşedintelui republicii o copie a icoanei Maicii Domnului de la Kazani.

În timpul recepţiei care a avut loc ulterior, E.A. Borisov i-a înmânat Preafericitului Patriarh Chiril „pentru merite deosebite în cauza renaşterii poporului multinaţional al republicii, pentru contribuţia la cauza întăririi prieteniei, a păcii interetnice, a concordiei şi cu ocazia aniversării a 380 de ani de la intrarea Yakutiei în componenţa statului Rus” distincţia supremă de stat a Yakutiei - ordinul „Steaua polară”.

Pentru trudele în cauza luminării Republicii Sakha şi cu ocazia aniversării a 380 de ani de la intrarea Yakutiei în componenţa statului Rus, Preafericitului Patriarh a înmânat distincţii traducătorilor, redactorilor şi editorilor, care au participat la pregătirea şi editarea Bibliei şi a textelor teologice în limba yakută. De ordinele bisericeşti s-au învrednicit:

•    traducătorul Institutului de traduceri ale Bibliei la Moscova S.A. Leontieva – cu ordinul întocmai cu apostolii cneaghina Olga de gradul III;

•    cercetătorul ştiinţific principal al Institutului de cercetări umanistice şi a problemelor popoarelor mici ai Nordului al Secţiei Siberiene a AŞR N.N. Efremov – cu ordinul sfântului ierarh Macarie, mitropolitul Moscovei, de gradul III;

•    şeful Secţiei de publicaţii ştiinţifice a Direcţiei de cercetări ştiinţifice a Universităţii federale de Nord-Est „M.K. Amosov” I.I. Iurganova – cu ordinul sfântului ierarh Macarie, mitropolitul Moscovei, de gradul III.

Distincţii bisericeşti au fost înmânate, de asemenea, ctitorilor Eparhiei de Yakutia.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii


 
Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Decorarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ordinul „Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a decorat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril cu ordinul „Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a decorat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril cu ordinul „Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a întâlnit cu profesorii la disciplinele „Bazele culturilor religioase și ale eticii laice” și „Bazele culturii spiritual-morale”

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

De sărbătoarea Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” și a condus hirotonia arhimandritului Gherasim (Șevțov) în treapta de episcop de Vladikavkaz și Alania

Slujirea Patriarhului dD sărbătoarea Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Hirotonia arhimandritului Gherasim (Șevțov) în treapta de episcop de Vladikavkaz și Alania

În Duminica Lăsatului sec de brânză Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

De ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Toate materialele cu cuvintele-cheie