Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

​Discursul Preafericitului Patriarh Chiril la întâlnirea cu arhiereii din Extremul Orient şi cu reprezentantul Preşedintelui FR în districtul federal Extremul Orient

​Discursul Preafericitului Patriarh Chiril la întâlnirea cu arhiereii din Extremul Orient şi cu reprezentantul Preşedintelui FR în districtul federal Extremul Orient
Versiune pentru tipar
27 noiembrie 2012 19:44

La 27 noiembrie 2012, în Sala de Tron a reşedinţei Patriarhale şi Sinodale la mănăstirea „Sfântul Daniil” a avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril cu arhiereii Extremului Orient şi cu ministrul Federaţiei Ruse pentru dezvoltarea Extremului Orient, reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui Federaţiei Ruse în districtul federal Extremul Orient V.I. Işaev. Preafericitul Patriarh s-a adresat către participanţii la întâlnire cu un cuvânt de deschidere.

Stimate Victor Ivanovici! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre!

Biserica Ortodoxă Rusă întotdeauna a manifestat grijă pentru situaţia culturii popoarelor mici: despre aceasta ne vorbeşte istoria, astfel stau lucrurile şi în ziua de azi. Noi situăm pe locul întâi tema popoarelor mici din mai multe considerente, despre care voi vorbi în continuare.

În răstimpul aflării mele în tronul Patriarhal eu de trei ori am vizitat Extremul Orient, unde m-am convins personal de condiţiile extrem de grele în carte vieţuiesc popoarele autohtone puţin numeroase. Eu am expediat o scrisoare şefului Guvernului Federaţiei Ruse Vladimir Vladimirovici Putin cu rugămintea de a atrage atenţia la situaţia lor (№01/8497). Deja la 3 februarie 2011 membrii Soborului Arhieresc au adoptat „Demersul cu privire la viaţa şi problemele popoarelor autohtone mici”.

Consider că datorită faptului că a fost creat Ministerul pentru dezvoltarea Extremului Orient şi că a fost desemnat, în calitate de şef al acestui, ministrul Victor Ivanovici, persoana care cunoaşte excelent situaţia în Extremul Orient şi care o parte considerabilă din viaţă a consacrat-o lucrului în această regiune – noi vom putea să accelerăm simţitor activitatea comună dintre Biserică şi stat, inclusiv în susţinerea popoarelor autohtone mici.

Coordonarea acţiunilor arhiereilor din eparhiile Extremului Orient în vederea acordării ajutorului acestor popoare în colaborare cu Departamentul sinodal pentru relaţiile dintre Biserică şi societate este realizată de Înaltpreasfinţitul Ignatii, mitropolitul de Habarovsk şi Priamurie. În condiţiile actuale, destul de mărginite, eparhiile din Extremul Orient fac destul de mult:

•    se studiază experienţa şi moştenirea misionarilor ortodocşi, care au propovăduit Evanghelia în rândul popoarelor autohtone ale Extremului Orient cu începere din secolul al XVII-lea şi până la începutul secolului al XX-lea inclusiv;
•    reprezentanţilor din păturile sărace ale populaţiei autohtone se acordă ajutor de caritate în măsura posibilităţilor (am o notă informativă cu referire la ceea ce subdiviziunile noastre efectuează în această direcţie şi trebuie să spun că în ultimii ani se observă o ameliorare anumită, chiar semnificativă, în această direcţie, dar, după cum se pare, încă insuficientă);
•    se efectuează pregătirea şi publicarea ediţiilor tipărite cu caracter duhovnicesc de luminare;
•    slujitorii bisericii în mod regulat săvârşesc călătorii de misionarism în locurile de vieţuire a popoarelor autohtone mici;
•    este organizată editarea literaturii didactice în limbile popoarelor autohtone mici;
•    în acord cu statul, în locurile de locuire a popoarelor autohtone mici se desfăşoară acţiunea de luptă cu dependenţa alcoolică şi de stupefiante care, după cum ştiţi, este principala molimă care distruge sănătatea fizică şi duhovnicească a oamenilor şi creează un pericol al catastrofei demografice.

Biserica este gata şi mai departe să ajute la renaşterea şi păstrarea culturii  popoarelor mici, însă circumstanţele vieţii mărturisesc că eforturile depuse în această direcţie sunt insuficiente pentru stoparea tendinţelor periculoase, care pot duce la urmări demografice din cele mai triste.

La momentul de faţă în districtul federal Extremul Orient problemele interacţiunii cu organizaţiile popoarelor autohtone mici sunt examinate în cadrul comisiei Interdepartamentale pentru asociaţiile obşteşti şi religioase de pe lângă reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui Federaţiei Ruse în districtul federal Extremul Orient. Fără îndoială, lucrul acestei comisii este foarte important, dar au aş vrea să propun ca să chibzuim cum am putea să-l extindem.

În această activitate se pare a fi importantă crearea consiliilor speciale de coordonare în fiecare regiune a districtului federal Extremul Orient, în al cărei componenţă ar pute fi incluşi reprezentanţii conducerii regiunilor, ai puterii regionale, ai structurilor municipale, ai eparhiilor. În domeniul activităţii acestor consilii pot fi incluse astfel de direcţii ca:

a)    elaborarea programului regional şi componentele activităţii lui;

b)    acordarea ajutorului la aprobarea în bugetele regionale şi municipale a amendamentului corespunzător în vederea finanţării unei astfel de activităţi;

c)    controlul realizării programului şi a acţiunilor legate de el.

Consider a fi necesar în cadrul programului regional, de asemenea, a examina problema susţinerii slujitorilor bisericii care se ocupă în mod special de tema popoarelor puţin numeroase şi realizează o activitate extrem de grea de misionarism pe aceste întinderi enorme ale Extremului Orient.

În fiecare an tema migraţiei devine tot mai actuală în Rusia şi, inclusiv, în Extremul Orient. O direcţie aparte a colaborării Bisericii şi a districtului federal Extremul Orient ar putea deveni învăţarea limbii şi a culturii ruse de către migranţii veniţi pentru lucru. Un curs corespunzător de luminare general-bisericească va fi elaborat în timpul cel mai apropiat şi va fi expediat în mod centralizat în eparhii. Deja o astfel de activitate se implementează în eparhiile de Yujno Sahalinsk şi de Kurile; iar cu concursul puterii regionale cursuri analogice ar putea fi deschise în timpul apropiat pe lână eparhiile de Habarovsk, Yakutsk şi Magadan.

După cum ştiţi, în Extremul Orient o problemă serioasă este migraţia chinezilor, a lucrătorilor chinezi – atât sezonieri, cât şi permanenţi, din aceste considerente de activitatea cu migranţii, inclusiv cu cei de origine chineză, în multe depinde stabilitatea şi liniştea socială în această regiune. Consider că este foarte important a elabora acţiuni, orientate în primul rând la studierea de către aceste persoane a limbii ruse, a culturii ruse, a obiceiurilor ţării, pentru ca, aflându-se pe teritoriul Rusiei, ei să cunoască şi să aibă o atitudine respectuoasă faţă de populaţia autohtonă.

Acum, pe lângă tema popoarelor mici, aş vrea să atrag atenţia Dumneavoastră şi asupra faptului că, în conformitate cu mulţi indici, districtul federal Extremul Orient din punct de vedere religios – nu în planul relaţiilor Biserică-stat – cedează tuturor altor regiuni ale ţării noastre. Nu este întâmplător, deoarece niciunde nu a fost o distrugere mai mare a vieţii bisericeşti în vremurile de după revoluţie ca în regiunea Extremului Orient şi a Nordului Rusiei.

Este greu de înţeles cauzele, conform cărora erau distruse bisericile, şcolile, create într-o infrastructură de nădejde, care susţinea sedentarismul populaţiei, ajuta celor veniţi din zona europeană să se simtă ca acasă, să se încadreze în viaţa regiunilor Extremului Orient. Nimicirea credinţei ortodoxe în mare parte a contribuit la anihilarea conştiinţei naţionale, inclusiv în rândul popoarelor puţin numeroase. De aceea restabilirea vieţii bisericeşti în regiunea Extremului Orient este o cauză extrem de importantă la scara întregii Biserici.

Este suficient a spune câteva cuvinte despre statistică. Dacă, conform statutului, majoritatea locuitorilor în districtul Extremul Orient se consideră pe sine ortodocşi, atunci după numărul organizaţiilor religioase, adică a parohiilor, Extremul Orient este unica regiune, unde populaţia neortodoxă este mai numeroasă decât populaţia ortodoxă. Nu în raport numeric, încă odată voi sublinia, nu din punct de vedere al procentajului de la numărul general al populaţiei, dar din punct de vedere al organizaţiei vieţii religioase. Puţin mai târziu voi da citire cifrelor, însă noi trebuie să ne gândim foarte atent la faptul, în ce mod trebuie să ne organizăm activitatea, pentru ca numărul total al parohiilor să corespundă în mod proporţional numărului populaţiei ortodoxe care locuieşte în Extremul Orient.

O temă deosebită este instruirea clerului pentru slujire în Extremul Orient. Noi acum îndreptăm, după cum ştiţi, în unele eparhii slujitori ai bisericii, care au absolvit seminarele din zona europeană a Rusiei pentru o perioadă de trei, patru, cinci ani. Unii din ei rămân, însă majoritatea din ei revin. Această metodă de schimbare a contingentului ar putea ajuta pentru o anumită perioadă scurtă de timp, dar, dacă e să vorbim despre o schimbare principială de situaţie, noi trebuie să avem grijă de pregătirea cadrelor de cler din rândul tineretului local. Consider, aceasta este sarcina numărul unu pentru arhiereii conducători.

Pentru ca obţinerea studiilor, iar apoi şi a hirotoniei să nu contribuie în mod indirect la plecarea a unor astfel de persoane din regiunile Extremului Orient, consider că ei toţi trebuie să-şi facă studiile în mod exclusiv doar în instituţiile de învăţământ din regiunea Extremului Orient. Aici există seminarele din Habarovsk şi Yakutsk – în aceste două instituţii de învăţământ trebuie să-şi facă studiile candidaţii noştri din regiunile Extremului Orient.

Uneori trebuie să examinez cu uimire dosarele personale ale slujitorilor bisericii, care solicită includerea lor în clerul oraşului Moscova. Studiind biografiile lor, cu mirare constat că unii din ei sunt din Extremul Orient. Când începi să urmăreşti, unde indicatorul a fost comutat şi s-a schimbat vectorul căii parcurse, observi că de cele mai dese ori aceasta a fost condiţionat de seminarele noastre. Fie s-au căsătorit cu moscovite sau cu fete din suburbia Moscovei, fie s-au angajat provizoriu la vreo parohie, explicând prin necesitatea ajutorului acordat părinţilor, prin situaţii complicate. Însă, angajându-se la parohie, făceau totul ca să rămână în acea parohie, inclusiv îşi aranjau viaţa personală, căpătau susţinerea parohului şi a clerului. Astăzi noi trebuie să facem astfel, ca aceste tentaţii să fie îndepărtate. De ce este important să ne bizuim pe populaţia autohtonă, pe absolvenţii locali? Deoarece sunt oameni care sunt obişnuiţi cu clima, este patria lor mică, ei nu se vor speria nici de ger, nici de ţânţari. Este ceea ce este apropiat şi înţeles pentru ei şi ei pot vieţui confortabil acolo până la sfârşitul zilelor lor, ceea ce este greu de realizat pentru cei veniţi în Extremul Orient din zona europeană, în special din sudul Rusiei.

Aceste probleme am dorit să le discut şi este important să adoptăm anumite decizii. Încă odată aş vrea să-mi exprim satisfacţia în legătură cu posibilitatea de a ne ruga împreună cu voi, dragi stăpâni, aşa cum am putut-o face în catedrala „Hristos Mântuitorul” duminica trecută, când am sărbătorit o dată minunată – aniversarea a 380 de ani de la intrarea Yakutiei în componenţa Rusiei. Într-adevăr, a fost un serviciu divin excepţional cu utilizarea textelor sfinte şi de serviciu divin în limba yakută. După cum ştiu, a urmat o reacţie foarte pozitivă la acest serviciu divin, iar sărbătorirea datei rotunde a permis nouă tuturor să ne întâlnim, ca să vorbim despre lucrarea noastră.

Încă odată aş vrea să mulţumesc din inimă lui Victor Ivanovici pentru participarea Dumnealui la consfătuirea noastră, precum şi reprezentantului Dumneavoastră pentru Extremul Orient. Cu aceasta declar deschisă şedinţa noastră.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat artistului poporului din RSFSR V.V. Menșov cu prilejul aniversăriii a 80 de ani din ziua nașterii

Mesajul de salut al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile cu prilejul aniversării a 75 de ani de la crearea Eparhiei de Lugansk

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Leontii (Kozlov), episcop de Syzran

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui A.D. Beglov cu prilejul alegerii în funcția de guvernator de Sankt-Petersburg

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința Comitetului organizatoric pentru pregătirea și desfășurarea acțiunilor jubiliare dedicate aniversării a 800 de ani din ziua nașterii Sfântului Dreptcredinciosului cneaz Alexandru Nevski

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Porfirii (Șutov), episcop de Odintsovo

Cuvântul Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința a Consiliului Suprem Bisericesc din Catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Ignatii (Golincenko), episcop de Eniseisk și Lesosibirsk

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat învățătorilor și învățăceilor școlilor teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse cu prilejul noului an de studii